Bemesting

Foto's van bemesting

Bemesting nieuws

Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019

14-02-2019 - Hoe kun je nu regelgeving verplichten die voorbaat niet is te borgen, en straks weer volop verhalen in de media dat veehouders zich niet aan de regels houden??, dit moet je als sector niet willen;

Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond, in het spraakgebruik wordt dit het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond gaan de onderstaande regels gelden.

Uitrijden met de sleepvoet is toegestaan, mits met een waterverdund systeem wordt gewerkt, waarbij de mest met 33% verdund moet zijn met water: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest dus. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 cm breed en met 15 cm afstand. De mest moet worden uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is.

De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, bij RVO te melden. Een praktische en goedkope methode om te registreren of de mest wel voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Daarom is het nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel is door de overheid gesteld dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund.

Uitrijden IN de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen vanwege een harde grond bij droogte (klei) of een tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Alleen het Pulse-tracksysteem is goedgekeurd door het ministerie. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het punt is dat deze machine nog in ontwikkeling is en daardoor nog niet te koop is.

De overheid heeft wel reeds aangekondigd dat per 2021 wel een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In diverse initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven zal hier de komende jaren aan gewerkt worden. LTO Nederland zal hierbij inzetten op praktische en betaalbare varianten.

Nieuwsgrazer

Kali-advies mais 100 kilo lager

07-02-2019 - Het maximum advies voor de bemesting van snijmais met kali is verlaagd naar maximaal 200 kilo per hectare. Rijenbemesting heeft geen effect op de kalibenutting.

Nieuwsgrazer

Toegelaten startmeststof dekt fosfaatbehoefte maïs

07-02-2019 - Het nieuwe fosfaatadvies voor snijmaïs uit 2011, gegeven door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV), is met het verbod op kunstmestfosfaat in 2015 in de wind geslagen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bemesting nieuws

Datum Onderwerp Reacties
22-01-2019 LTO melkveehouderij: Teken Keurmest om GPS-verplichting te voorkomen 0 reacties
16-01-2019 Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op 57 reacties
09-01-2019 Stikstofdifferentiatie voor akkerbouwer op klei 0 reacties
08-01-2019 RVO.nl wijst op mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie voor akkerbouwers in 2019 0 reacties
02-01-2019 Advies op landbouwbedrijven over nitraataanpak 0 reacties
21-12-2018 Kostprijs consumptieaardappelen stijgt jaarlijks 2 tot 3 procent 0 reacties
20-12-2018 Meer sporenelementen voor biologische bemesting toegelaten 0 reacties
20-12-2018 Start gesprekken Drentse boeren over nitraatuitspoeling 0 reacties
28-11-2018 Mycorrhiza voor zaaizaad en plantgoed 0 reacties
17-11-2018 Den Herder: rekening houden met onkruid, bemesting en middelengebruik bij groenbemester 0 reacties
07-11-2018 ‘Vergunning nodig voor bemesting in en rond Natura 2000-gebied’ 0 reacties
07-11-2018 ‘Vergunning nodig voor beweiding en bemesting in en rond Natura 2000-gebied’ 0 reacties
07-11-2018 ‘Vergunning nodig voor beweiding en bemesting in en rond Natura 2000-gebied’ 8 reacties
24-10-2018 Compost op melkveebedrijf vaak niet nodig 0 reacties
01-10-2018 Samenstelling zode stuurt deels de bemesting 0 reacties
28-09-2018 Zeeuwse ondernemers richten kennis- eninnovatie platform op voor Zeeuwse fruittelers 0 reacties
10-09-2018 Akkerbouwmiddag Wijnandsrade: schurft blijft probleem bij löss-aardappelen 0 reacties