Bodemleven

Bodemleven nieuws

Compost zorgt voor 15% meer opbrengst in vergelijking met andere bodemverbeteraars

16-09-2019 - Vijftien jaar onderzoek en vier meerjarige veldproeven in Vlaanderen laten zien dat compost als bodemverbeteraar potentie heeft. “Compost verhoogt het organische stofgehalte of houdt het op peil, gaat bodemverzuring tegen, brengt alle nodige plantenvoedingsstoffen aan met een laag risico op uitspoeling en bevordert het bodemleven, wat de bodem op termijn weerbaarder maakt tegen ziektes", zegt Koen Willekens, compostexpert bij ILVO.

Nieuwsgrazer

CZAV: 'Telers steeds meer doordrongen van belang bodemleven'

07-08-2019 - Micro organismen zijn de belangrijkste vorm van bodemleven. Ze vormen een belangrijke voedingsbron voor het hogere bodemleven (zoals wormen) en worden zelf vooral gevoed door plantenwortels. CZAV ervaart dat telers hier steeds meer van doordrongen zijn

Nieuwsgrazer

Maak een menu voor je bodemleven

07-08-2019 - Het begrip ‘bodemleven’ staat hoog op de agenda in de land- en tuinbouw. Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar er zijn nog weinig feiten bekend over wat zich precies afspeelt in de bodem. Wat we wel weten: bodemleven heeft voeding nodig.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bodemleven nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-07-2019 Niet-kerende grondbewerking levert grote bijdrage aan gevecht tegen droogte in Polen 0 reacties
22-07-2019 Groenbemesters voor een betere bodemvruchtbaarheid 0 reacties
29-06-2019 Gewicht bepaalt bodemdruk dieper in profiel 0 reacties
26-06-2019 Ritnaalden steken de kop op in maisveld 12 reacties
17-06-2019 Goed bodemleven slecht voor onderbroek 0 reacties
08-06-2019 Explosies van stikstof en zwavel in bodems 0 reacties
22-05-2019 Dirksland krijgt innovatiecentrum akkerbouw 0 reacties
22-05-2019 Groenbemesters voor meer bodemleven 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
19-04-2019 Nieuw onderzoek naar bodemleven 'zombiebodems' 0 reacties
17-04-2019 Bloembollenteler graaft ondergoed in om bodemkwaliteit te testen 0 reacties
01-04-2019 Almense boer mag bovengronds mest uitrijden: 'Straks doen alle boeren het' 72 reacties
25-03-2019 "Alles in de natuur heeft een reden en een doel" 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit: onderzoekers WUR heten insecten welkom 0 reacties
20-02-2019 Biologische bodemvorming sterker dan mechanische 0 reacties