Drijfmest

Foto's van drijfmest

Drijfmest nieuws

Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof

19-08-2019 - Koeien& Kansen melkveebedrijf Koopman uit het Friese Oudega wil dat de drijfmest in de mestkelder een droge stofgehalte van 6% heeft, alvorens die wordt uitgereden. Voor het mixen van de mest wordt een monster genomen en het droge stofgehalte bepaald. Vervolgens wordt berekend hoeveel water nodig is om de mest te verdunnen tot 6% droge stof. De juiste hoeveelheid water wordt met een watermeter toegevoegd en daarna wordt de mest zorgvuldig gemixed. Daarna volgt nog een controle van het droge stofgehalte via een analyse van een mestmonster.

Nieuwsgrazer

Verdrievoudiging Nederlandse varkensmestaanvoer in Duitse regio blijkt halvering

08-08-2019 - Geen verdrievoudiging van de aanvoer van Nederlandse drijfmest naar de Duitse regio Euskirchen maar juist een halvering. Dat blijkt uit een Aanleidingcontrole, na volop media-opschudding, door de Landwirtschaftskammer van de mestdocumenten.

Nieuwsgrazer

Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest

17-07-2019 -

Originele beschrijving

Uit metingen op Dairy Campus blijkt dat het dagelijks mixen van drijfmest van melkvee met lucht of met een mechanische mixer niet tot lagere ammoniakemissies leidt. Het mixen van drijfmest met lucht is in Nederland een relatief nieuwe mixmethode die om verschillende redenen in de belangstelling staat.

bio boer

Nog meer Drijfmest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
27-06-2019 Fotoserie: Onderzoek drijfmest in de rij maakt voor- en nadelen inzichtelijk 0 reacties
24-05-2019 Nauwelijks opbrengstverschil bij ruitzaai en drijfmest in de rij 0 reacties
04-05-2019 Land zaaiklaar maken voor maïsspektakel bij Oldtimer-hakseldag in Dalen 2019 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
19-04-2019 John Deere krijgt erkenning voor bodembeheer 0 reacties
15-04-2019 Vervaet Hydro trike in de heuvels 0 reacties
11-04-2019 Mestfabriek Greenferm in september operationeel 0 reacties
11-04-2019 Mestfabriek Greenfirm in september operationeel 0 reacties
08-04-2019 John Deere 7250R met Veenhuis 14 kuubs tank van CWV Emmen 0 reacties
01-04-2019 VIDEO: Drijfmest en concentraat in één werkgang 0 reacties
12-03-2019 Pakt vroege voorjaarsactie goed uit? 0 reacties
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang 0 reacties
11-03-2019 WUR: CO2-doelen haalbaar zonder krimp veestapels 0 reacties
11-03-2019 Pakt de vroege voorjaarsactie goed uit? 0 reacties
09-03-2019 Wormen houden niet van Nederlands mestbeleid 3 reacties
28-02-2019 ‘Voer is eerste stap in reductie ammoniakemissie’ 0 reacties
23-02-2019 Mestseizoen kent vliegende start 0 reacties

Drijfmest video's