Energie

Energie nieuws

Goede stap richting kringlooplandbouw, invulling randvoorwaarden cruciaal

17-06-2019 - LTO Nederland verwelkomt het toekomstperspectief op kringlooplandbouw dat vandaag door minister Schouten is gepubliceerd. Uit het plan blijkt waardering voor de energie, de innovatiekracht en het ondernemerschap waardoor de Nederlandse agrarische sector wereldwijd koploper is. Een goede invulling van de randvoorwaarden zal cruciaal zijn voor het succes van de transitie. LTO Nederland vraagt daarom aandacht voor de (bedrijfs)economische onderbouwing van toekomstig beleid, experimenteerruimte voor innovatieve ondernemers, en de positie van Nederland in de EU.

Nieuwsgrazer

Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.

Nieuwsgrazer

Voedseldemocratie in Brabant maakt energie los

16-06-2019 - “Het is fantastisch om te zien hoeveel energie en enthousiasme het programma Voedsel 1000 in Brabant heeft losgemaakt”, aldus Gedeputeerde Anne Marie Spierings na het in ontvangst nemen van het zgn. Voedselbesluit zaterdag 15 juni in Den Bosch. Een uniek experiment.

Nieuwsgrazer

Nog meer Energie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-06-2019 Kansenseminar Urban Energy in België 0 reacties
14-06-2019 Zachtfruitteler in Olland wil zonnepanelen boven bramen: ‘Meierijstad, maak haast met kaders, zodat ik verder kan’ 0 reacties
14-06-2019 Zullen olijfpitten, paprikapulp, wilgenstengels en olifantsgras Nederlandse huizen gasvrij maken? 0 reacties
13-06-2019 'Tuinbouw kan energietransitie versnellen' 0 reacties
13-06-2019 'De goede energie zit vooral bij de lokale initiatieven' 0 reacties
11-06-2019 FrieslandCampina zet ook in op windenergie 31 reacties
06-06-2019 Zakendoen in de Golfregio 2 juli 2019 0 reacties
05-06-2019 Masterclass Quickscan Duurzame Energie voor de industrie - 2 september 0 reacties
04-06-2019 Zakendoen in de Golfregio 0 reacties
28-05-2019 CZAV wekt met zonnepanelen 60 procent verbruikte energie op 0 reacties
28-05-2019 CZAV wekt met zonnepanelen 60 procent verbruikte energie op 0 reacties
27-05-2019 Energie en water besparen bij beregening 0 reacties
24-05-2019 Betaalbare energie voor lokale toepassingen in Nigeria via overheidsfinanciering 0 reacties
23-05-2019 Zakendoen in de Golfregio 0 reacties
22-05-2019 Internationaal b2b matchmaking evenement tijdens de tuinbouwvakbeurs GreenTech 2019 0 reacties
10-05-2019 Een oververhit energienet, wat nu? 0 reacties
09-05-2019 Een kalender om klimaatbewust een bloemetje te kopen voor Moederdag 0 reacties