Innovatie

Innovatie nieuws

Huizenbouwers wakker geschud door stikstofcrisis: ‘Het kán anders’

11-10-2019 - Het stikstofbesluit van de Raad van State zorgt sinds eind mei voor een bouwcrisis. 18.000 projecten zijn in de wacht gezet tot er milieubesparende maatregelen rond beschermde natuurgebieden worden genomen. Iedereen baalt, maar hoogleraar klimaatontwerp Andy van den Dobbelsteen ruikt juist kansen.

,,Het stikstofprobleem kan een doorbraak forceren”, zegt Van den Dobbelsteen. ,,De bouw heeft de afgelopen jaren een aantal kansen gemist en loopt nu tegen de muur. De rechter zet de rem erop, wat het mogelijk maakt alsnog over te stappen op duurzaam bouwen en gebruik te maken van innovatie. Dat is niet alleen goed voor Nederland, maar ook voor de bouwbedrijven zelf.”

Nieuwsgrazer

Waterverbruik vernatting vraagt aandacht

07-10-2019 - Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld laat het extra waterverbruik in haar proefveld met lisdodden voortaan nauwkeurig meten.

Nieuwsgrazer

Subsidiabele kosten Stimuleringsregeling E-health Thuis verruimd

03-10-2019 -De subsidiabele kosten binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) zijn met terugwerkende kracht verruimd.

Nieuwsgrazer

Nog meer Innovatie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
02-10-2019 ‘Maatschappelijk gewenste innovatie inzetten om kringloop te sluiten’ 0 reacties
01-10-2019 'Het is een opeenstapeling van frustraties' 0 reacties
23-09-2019 SBIR en Horizon2020 steuntje in de rug voor geluidwerende innovatie 0 reacties
23-09-2019 André Hoogendijk, BO Akkerbouw: ‘Goed inspelen op middelenbeleid’ 0 reacties
20-09-2019 Innovatief energie opwekken met drijvende zonnepanelen 0 reacties
20-09-2019 Greenport Aalsmeer Event: mislukken om te innoveren 0 reacties
18-09-2019 Hemp Experience Days 0 reacties
18-09-2019 Hemp Experience Days 0 reacties
18-09-2019 Gemeente Westland geeft 225.000 euro subsidie aan vijf innovatieve plannen 0 reacties
16-09-2019 Acht nieuwe startups die bijdragen aan food & agtech innovatie 0 reacties
16-09-2019 Klantendag Royal Van Zanten in teken van innovatie 0 reacties
13-09-2019 Innovatie in aquacultuur? Vraag subsidie aan vanaf 4 november 0 reacties
12-09-2019 LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot 107 reacties
12-09-2019 LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot 0 reacties
11-09-2019 Gouden Klavertje Vier voor X Tweel Turf radiaalband van John Deere 0 reacties
04-09-2019 40 dagen houdbare melk 16 reacties
02-09-2019 Bijeenkomst Kennisbescherming bij Europese samenwerking in de LS&H sector 0 reacties