Jongvee

Jongvee nieuws

Veehouder Jan Koopman: ’Gezonde beesten naar de slacht, zo zinloos’

16-03-2019 - Tranen vloeiden er niet. Want huilen doet hij naar eigen zeggen niet zo gauw. Maar zwaar viel het hem wel, toen Jan Koopman een groot deel van zijn veestapel afgevoerd zag worden. „Het zijn gezonde beesten die weg moeten”, zegt de 51-jarige veehouder uit Westwoud. „Zo zinloos.”

Hij behoort, zo verwoordt veehouder Jan Koopman het zelf, tot de extreme gevallen. „Een gemiddeld bedrijf moest vier tot acht procent krimpen”, vertelt hij. „Wij vijftig procent. We hadden 195 melkkoeien en 120 stuks jongvee. Dat moest teruggebracht worden tot honderd koeien en geen jongvee, helemaal niks. Toen we dat hoorden, stortte onze wereld in.”

Het grote probleem voor Koopman was, dat hij zijn bedrijf precies op het verkeerde moment fors had uitgebreid. „We waren verdubbeld”, blikt hij terug. „Dat waren we al een paar jaar van plan. We hebben een stal neergezet voor 180 melkkoeien, met drie robots. Iedereen stemde daar mee in. De gemeente, de provincie, er is overleg geweest met Campina en met de bank. En ook de staat ging er in mee, want daar hebben we subsidie van gekregen. Dat maakt het ook zo krom. Als ze niet willen dat er meer of grotere bedrijven komen, waarom geven ze dan al die vergunningen af? Wij hebben zelfs toestemming gekregen om door te groeien tot 245 melkkoeien.”

Maar dat gaat dus niet gebeuren. In plaats daarvan moest Koopman bijna de helft van zijn veestapel ruimen. „Ik dacht: ’het is zo, we laden ze op en doen ze weg’. Maar eerlijk gezegd was toch wel een dingetje. Ik vond het moeilijker dan gedacht.

Nieuwsgrazer

CBb moet ook oordelen in honderden zaken over intrekking van fosfaatrechten

08-03-2019 - Naast de meer dan 1.200 procedures over de toekenning van fosfaatrechten moet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ook oordelen over zaken van honderden ondernemers die het intrekken van fosfaatrechten door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanvechten. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van het CBb dinsdag 5 maart waar 3 proefzaken werden behandeld over fosfaatrechten die, volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ten onrechte aan vleesveehouders waren toegekend. Het CBb doet er op 16 april uitspraak over.

De advocaten die de veehouders bijstaan stellen dat minister Schouten van LNV in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee de definitie van melkvee, zoals deze in de Meststoffenwet staat, heeft uitgebreid. In de beleidsregel is de voorwaarde gesteld dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn als ze ook gaan afkalven. Volgens de advocaten kan dit niet geregeld worden via een beleidsregel die uitleg geeft hoe om te gaan met de wet. Naar hun mening is er sprake van een wetswijziging. Ze stellen dat de I&R-registratie leidend hoort te zijn voor toekenning van fosfaatrechten. Het achteraf veranderen van de definitie voor de diercategorie 101 en 102 is in strijd met de wet.

bron: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

Nieuwsgrazer

Ervaringen snelle Lente rogge?

05-03-2019 - Hallo,

Zijn er al mensen die ervaring hebben me snelle lente rogge? Zelf vinden wij het een interessant concept en is het idee om hier jongvee en droge koeien mee te voeren.

De vraag:
-wat zal er gebeuren met het vocht leverend voor de mais, dit met onttrekking.
- smakelijkheid voor het vee


Wij zullen de mais 28 september oogsten en voor 1 oktober de groenbemester zaaien

N-Htvt155Wessel

Nog meer Jongvee nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-02-2019 Hoe liefde zich vertaalt in een wurgconstructie 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
05-02-2019 Zuivelketen stimuleert cursus jongvee 0 reacties
19-01-2019 Boerderij Reduzum in vlammen op; jongvee komt om 0 reacties
14-12-2018 Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok 0 reacties
12-12-2018 Elektrisch voeren met zelfgemaakte stroom 0 reacties
29-11-2018 Introductie van fosfaatrechten zet rem op export van fokvaarzen 18 reacties
23-11-2018 Melkveehouders houden steeds minder jongvee 55 reacties
19-11-2018 V-Focus: LNV schuift met fosfaatplafonds 0 reacties
01-11-2018 Brand in veestal met driehonderd kalfjes 0 reacties
31-10-2018 Oud-bewindsman Bleker demonstreert tegen beleid opvolger Schouten 13 reacties
15-10-2018 Hogere voeropname met korrels dan met muesli's 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
24-09-2018 Samenwerking De Heus en Alpuro Breeding 0 reacties
24-09-2018 Starters met jongvee mogelijk knelgeval 0 reacties
21-09-2018 Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee 0 reacties
17-09-2018 Kalvergroei monitoren met Vita-app 0 reacties