Kracht

Kracht nieuws

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.

Nieuwsgrazer

Bollenvak toont kracht en charme tijdens vaktentoonstelling Zwaagdijk

14-02-2019 - De bijzondere werkstukken van de studenten van het Clusius College, afdeling Bloem & Design bevatten meer dan tweehonderd tulpen. De bloemstukken sieren de tulpen Vaktentoonstelling in Zwaagdijk. Bijzondere werkstukken op een bijzonder podium voor de fine fleur onder de tulpenkwekers.

Nieuwsgrazer

Keukenhof voor de 70e keer het showvenster van de Nederlandse sierteeltsector

12-02-2019 - Op 21 maart 2019 opent de Bloemententoonstelling Keukenhof voor de zeventigste keer haar poorten. Het thema van dit jaar is Flower Power, de kracht van bloemen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Kracht nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-02-2019 Kuilbult aan rijden met de Fendt 1050 71 reacties
04-02-2019 Nieuwe Franse wet om boer aan ‘eerlijke prijs’ te helpen, maakt de super te vet 0 reacties
30-01-2019 Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie tot 1 maart 0 reacties
30-01-2019 Goed gesoigneerde bodem geeft een landbouwer veel terug 0 reacties
29-01-2019 Het nieuwe Franse advies: ‘Verbeter, ga voor… en verminder’ 0 reacties
24-01-2019 Eerste busberging voor Hooikammer's 'Beast' 0 reacties
23-01-2019 Wat brengt 2019 0 reacties
17-01-2019 € 4,- korting voor Trekkerweb Indoor Farmstock in Zwolle 0 reacties
15-01-2019 Onttrekkingsverbod niet langer van kracht 0 reacties
11-01-2019 Kosten PlanetProof gaan omlaag 0 reacties
02-01-2019 Zeegras beschermt die bountystranden beter dan beton 0 reacties
29-12-2018 Tractor | Een geschiedenis 0 reacties
18-12-2018 Waterschap Scheldestromen vervolgt maatregelen tegen droogteschade 0 reacties
18-12-2018 Trending in food 2019: Bedrijfskundige kennis nodig 0 reacties
17-12-2018 Trending in food 2019: Grip op het geheel voor QA 0 reacties
14-12-2018 De New Holland T4 Specialty serie 0 reacties
14-12-2018 FrieslandCampina en DMK Group gaan samenwerken 0 reacties