Lager

Foto's van lager

Lager nieuws

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Ook de stikstofuitscheiding is

Nieuwsgrazer

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.

Nieuwsgrazer

Droogte en lage suikerprijs drukken inkomen bietenteler

14-02-2019 - Akkerbouwers ontvangen voor hun in 2018 geoogste suikerbieten een prijs die 22 procent lager ligt dan een jaar eerder. Omdat ook de oogst tegenviel, duikelt de financiële opbrengst per hectare zelfs met 34 procent.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lager nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-02-2019 Winst Cosun gekelderd als gevolg van lage suikerprijs 0 reacties
14-02-2019 165 miljoen rozen via FloraHolland onderweg naar Valentijn 0 reacties
11-02-2019 Markt verkeert in een PAT-stelling 0 reacties
08-02-2019 Vredestein brengt langere levensduur voor kleine en grote tractorbanden naar SIMA 0 reacties
07-02-2019 Kali-advies mais 100 kilo lager 0 reacties
07-02-2019 Droogte 2018 zorgt voor goede bodemstructuur 0 reacties
06-02-2019 Sociaal-economische gevolgen pulsverbod voor de Nederlandse visserij 0 reacties
05-02-2019 Fosfaatreductieplan 99 reacties
05-02-2019 Rotterdams onderzoek: gezonde leefstijl leidt tot zes jaar langer leven 0 reacties
02-02-2019 Grote opbrengstverschillen zaaiuien 0 reacties
02-02-2019 Levensduur melkvee opnieuw lager 0 reacties
01-02-2019 Suikerexport EU bijna de helft kleiner dan vorig seizoen 0 reacties
01-02-2019 Definitieve oogstraming aardappelen door de markt voor kennisgeving aangenomen 0 reacties
30-01-2019 Minder fosfaatuitspoeling met bodemverbeteraars 0 reacties
30-01-2019 Aantal stalbranden in 2018 iets lager 0 reacties
26-01-2019 Nederlandse landbouw reduceert als enige sector flink meer CO2-uitstoot dan geraamd 0 reacties
25-01-2019 CO2-emissie daalt of stijgt niet 0 reacties