Loonwerker

Loonwerker nieuws

Loonwerker in beeld: Loon- en constructiewerken T’Jampens (Vinderhoute)

21-01-2019 - "Voor show moet je niet bij ons zijn”
Bij T’Jampens zitten de veldwerkzaamheden er zo goed als op. Hier en daar nog een klus met de grondkarren, ...

Nieuwsgrazer

Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op

16-01-2019 - De bemesting van een maïsperceel is een boer in de greidhoeke ruim anderhalf jaar geleden duur komen te staan.

Als fervent weidevogelbeschermer werkt hij al jaren samen met de vogelwacht om de nestelende kieviten en andere weidevogels zo goed mogelijk te helpen bij het nestelen van de kieviten en opgroeien van de kuikens. Voordat de maïs zou worden ingezaaid in mei 2017 is het omgeploegde land bemest met de zodebemester. Vogelnesten werden gespaard, maar het kon niet worden voorkomen dat er mede daardoor mest op de bovengrond bleef liggen. En dat is niet toegestaan volgens de meststoffenwet. Mest moet direct worden ondergewerkt.

Rechtbank
Omdat dit direct onderwerken niet is gebeurd, kwam de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) in actie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legde de boer al een korting op van de landbouwsubsidie van bijna vijfduizend euro. ,,Tegen een schikking die daarbovenop zou komen, hebben we dan ook bezwaar aangetekend”, zei zijn advocaat gisteren in de rechtbank. Volgens haar zou uit jurisprudentie blijken dat de boer niet nog eens gestraft zou kunnen worden voor hetzelfde feit.

Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels
De rechter ging hier niet in mee omdat volgens een latere uitspraak van het Hof een combinatie van een korting en een geldstraf wel mogelijk is. ,,De korting op de Europese landbouwsubsidies van meer dan 3 procent is een bestuursrechterlijke zaak, daarnaast kan de zaak ook strafrechterlijk nog worden behandeld.” Ook het feit dat de zaak na anderhalf jaar pas voor de rechter verschijnt, was volgens de rechtbank geen reden om de zaak niet te behandelen.

Spagaat
De melkveehouder toonde zich gisteren tijdens de behandeling van de zaak bewust van het feit dat je met een goede bescherming van de nesten, minder goed in staat bent om alle mest direct onder te werken. ,,Je zit in een spagaat. Laat je de loonwerker komen, dan kun je niet goed de nesten beschermen. Het ging in ons geval om 2,5 hectare van de totale oppervlakte vijftig hectare land, bedoeld voor maïs. Op dergelijk ondergeploegd land zitten altijd veel kieviten. In dat jaar waren er vier nestjes. Omdat het om ondergeploegd land gaat, leidt dat ertoe dat waar je rijdt, de bodem inspoort en dat de mest daardoor minder goed in de bodem terechtkomt. Er blijft dan altijd wat op liggen.”

De officier van justitie erkende dat de boer met zijn handelen in een spagaat was gekomen. ,,Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels. Er is echter sprake van een strafbaar feit.” Zij kwam dan ook met een eis van vijftienhonderd euro boete waarvan duizend euro voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

Geen waarschuwing
De advocaat van het melkveebedrijf stelde dat de boer zeer zorgvuldig tracht om te gaan met milieu en weidevogels en dat het onbegrijpelijk is dat de huidige wetgeving ertoe leidt dat een boer dan kan worden geconfronteerd met fikse boetes. Ook was ze kritisch op de houding van de boa. ,,Normaliter is het zo dat wanneer je nooit iets verkeerds hebt gedaan, er een waarschuwing volgt. Nu werd er direct opgetreden terwijl er geen winstbejag is geweest en de boer een gewetenskeuze heeft moeten maken.”

De economische politierechter zei te beseffen dat er een gedegen afweging van belangen is geweest, maar dat er desondanks sprake is geweest van een overtreding van de regels. ,,De mest is niet direct ondergewerkt.” Hij nam de eis dan ook deels over. Het leverde de boer een geheel voorwaardelijke boete op met een proeftijd van twee jaar.

Nieuwsgrazer

Loonbedrijf harkt strand Terschelling schoon

03-01-2019 - Twee trekkers met harken, drie shovels, twee kranen, drie kiepers en tien containers komen er aan te pas om het strand van Terschelling schoon te maken nadat een containerschip op de Noordzee zijn lading verloor. Loonbedrijf Trip-Hek in Formerum is sinds woensdagmorgen met tien man personeel in touw.Ik kreeg rond 6.30 uur een telefoontje dat de containers aanspoelden. We hadden nog vakantie, maar we zijn meteen met groot materieel uitgereden. Ik heb nog een boer benaderd met een trekker en hark die ook voor ons rijdt. We hebben gisteren tot 18 uur doorgewerkt, daarna was het hoog water. Dat kun je niks meer', geeft Henk Trip aan van het loonbedrijf.

Het loonbedrijf is op dit moment het aanspreekpunt om de rotzooi bij elkaar te rapen. 'We hebben inmiddels heel wat kussentjes, Ikea-dozen lampen en My Little Pony's verzameld', laat de loonwerker weten terwijl hij het ene na het andere telefoontje pleegt.

Piepschuim
De spullen liggen over 30 kilometer strand verspreid. Trip verwacht nog wel een aantal dagen werk te hebben. 'Met name het piepschuim is over de duinen gewaaid, dat wordt vermoedelijk handwerk om dat bij elkaar te rapen.'

Het is niet de eerste keer dat het loonbedrijf het strand schoonharkt. Het bedrijf kwam ook in actie toen er bananen en stoelen waren aangespoeld. 'We voelen ons verplicht om het strand schoon te houden. Het is ons eiland en onze leefomgeving', verklaart Trip.

Burgemeester Bert Wassink van gemeente Terschelling waardeert de actie van het loonbedrijf. Hij plaatste de foto van de trekker met hark op twitter. 'Met groot materieel gaat het gelukkig rap de goede kant op', meldde hij donderdagmiddag via het social media-kanaal.

Nieuwsgrazer

Nog meer Loonwerker nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-12-2018 Druk bezochte Vervaet Q-series demo in Drenthe 3 reacties
21-11-2018 Loonwerker in beeld: Loonbedrijf Caenen (Veldwezelt) 0 reacties
12-11-2018 Met de Loonwerker op reis: Afrika 0 reacties
25-10-2018 Loonwerker in beeld: Loon- en Grondwerken Aerts bvba (Laakdal) 0 reacties
23-10-2018 Vervaet Q-series: middensegment rooier voor akkerbouwer en loonwerker 0 reacties
22-10-2018 Video: In één bewerking maïskorrels tot CCM malen 0 reacties
18-10-2018 UITNODIGING – Massey Ferguson Diamond Days 25-26-27 oktober 2018 0 reacties
26-09-2018 Melkveehouder loopt twee sneden gras mis 8 reacties
26-09-2018 Derde snee nu en twee jaar terug 0 reacties
24-09-2018 Praktijkgerichte datamanagement op de BiG X 0 reacties
17-09-2018 Loonwerker in beeld: Grondverzet-, Transport- en Loonbedrijf Mertens (Mechelen, NL) 0 reacties
06-09-2018 De week in beeld: Week 35 0 reacties
30-08-2018 De week in beeld: Week 35 0 reacties
16-08-2018 Loonwerker in beeld: Loonbedrijf Vanvinckenroye BVBA (Tongeren) 0 reacties
13-08-2018 De week in beeld: Week 32 0 reacties
09-08-2018 Farming Simulator Meerdere - Loonwerker en helper leveren half werk 17 reacties
08-08-2018 Delphy en Luth te Wedde aan de slag met druppelirrigatie in zoete bataat 0 reacties

Loonwerker video's