Melkkoeien

Lubbert heeft zijn adviezen aangepast

Het Boerderij Webinar is afgelopen, Lubbert heeft zijn vorige adviezen aangepast omdat de melkveehouders ook na 2 juli 2016 nog steeds zijn blijven groeien. Er is dus op dit moment geen ruimte meer om eventuele BEX of Kringloopwijzer ruimte te verzilveren. In November meer duidelijkheid over komst Kringloopwijzer wat technisch heel mooi instrument is maar waar de politiek met andere ogen naar kijkt.

Gelukkig had hij nog wel enkele andere adviezen: jongvee afstoten ten gunste van behoud melkkoeien en simpelweg meer melken per koe dan blijven de gevolgen van de fosfaatkorting beperkt.

21 reacties


NIEUW! HYDiet Bolussen uniek complex van voedingssuplementen

HYDiet is een nieuw uniek complex van voedingssuplementen voor uw melkvee in iedere fase van de cyclus.

Het hypred bolus concept is gebaseerd op een geheel nieuwe technologie, die door de combinatie van een snelbruisende bolus met een bolus met gecontroleerde vrijstelling de bestanddelen op een gezette tijd en hoeveelheid afgeeft.

- Onmiddelijke beschikbaarheid door een snelle oplossing
- Passeert de pens snel, met als voordeel een hoge biobeschikbaarheid

Bolitrace // Maanden
De BOLITRACE technologie geeft de belangrijke ingrediënten gelijkmatig af gedurende 4 maanden.

Bolifast // Uren
De BOLIFAST technologie zorgt er voor dat de ingrediënten binnen een aantal uur worden afgegeven.

Boliflash // Minuten
Met de gepatenteerde BOLIFLASH technologie komen de ingrediënten binnen enkele minuten vrij.

Geef uw melkkoeien de mogelijkheid optimaal te presteren
- Optimale gezondheid
- Voldoende aanlevering van vitaminen en spoorelementen
- Goede klauwgezondheid
- Verbetering van de vruchtbaarheid
- Hoge voeropname
- Verbeteren van de leverfunctie
- Duidelijke tochtigheidssymptonen

8 reacties


Groeten uit Ierland

Vandaag onze eerste dag Ierland met Henk van Dam studiereizen. Op het eerste bedrijf van John Clinton kwamen we vlak voor melkerstijd bij de 400 Grassbased melkkoeien (Holstein x Yersey) die elke een vers stukje weide krijgen.

12 reacties


De nieuwe stal was in ieder geval zeker een goede keuze

Maatschap Kraaijenbrink zette 2 jaar geleden een stal voor 400 koeien. Die was toen nog voor de helft gevuld. Sindsdien groeide de maatschap gestaag door en inmiddels staan er al 350 melkkoeien in de stal. Die doen het goed, maar er is ook een probleem. Op de peildatum van 2 juli 2015 had Kraaijenbrink nog maar 260 dieren. Hij moet nu dus krimpen en/of rechten kopen. "Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat groei een verkeerde keuze was, maar er was zoveel onzekerheid. Iedereen was verrast. Ook LTO, de bank en de accountant. De nieuwe stal was in ieder geval zeker een goede keuze", zegt Arend Jan Kraaijenbrink.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…

25 reacties


Bouw rundveedrijf investeerder Kees Koolen loopt verdere vertraging op

Kees Koolen, multimiljonair, investeerder en een van de oprichters van hotelboekingssite Booking.com, kan nog steeds niet beginnen met de bouw van een rundveebedrijf in het Achterhoekse dorp Wichmond.
De voorzieningenrechter van de Raad van State schorste donderdag de gewijzigde vergunning die de gemeente Bronckhorst verleende
Met de wijziging van de vergunning wilde de gemeente de indruk wegnemen, dat het om een intensieve veehouderij ging. Volgens de rechter van de Raad van State lijkt het bedrijf met zeventig melkkoeien en twintig fokstieren echter nog steeds op een intensieve veehouderij in plaats van op een melkrundveebedrijf. En intensieve veebedrijven zijn in Wichmond niet toegestaan.
Zie verder het FD van vandaag
fd.nl/ondernemen/1165850/…

17 reacties


Column Sjakie - Dode koeien geven sector bedenktijd

De richtlijn voor selectief droogzetten van melkkoeien is ruim drie jaar van kracht. Het eerste jaar ondervonden we nogal wat problemen met koeien die mastitis kregen in de droogstand.

18 reacties


‘Slachten van koeien met EU-steungeld is onzinnige ingreep’

100% grondgebondenheid is de oplossing?:

Persbericht Netwerk GRONDig: EU-geld besteden aan langetermijnvisie en structurele verbeteringen

Een crisis moet je aangrijpen om structureel iets te verbeteren in de sector. Netwerk GRONDig staat voor een grondgebonden, sociale melkveehouderij met weidegang en biodiversiteit. Een richting die zowel maatschappelijk als milieutechnisch in samenhang is met de leefomgeving. Het investeren van het geld uit het EU Steunfonds moet dan ook grotendeels daar terechtkomen. Dat is ook in lijn met de voorlopige contouren die Brussel stelt bij de besteding van de 23 miljoen euro. GRONDig heeft haar plannen bij het ministerie kenbaar gemaakt. Ook is het netwerk in gesprek met de Rabobank.

Geen slachtpremie
Netwerk GRONDig hekelt de ideeën om het EU-steungeld in te zetten om melkkoeien te slachten en melkveehouders een premie uit te keren. ’Het effect van deze beoogde productie vermindering is nihil. Bovendien verplaats je de problemen, want de kalveren van deze ‘teveel aan’ koeien zijn er al. Verminderen van circa 4% van de melkkoeien reduceert de productie slechts met 2% en is een druppel op een gloeiende plaat. Het staat ook niet vast of daarmee de melkprijs stijgt.’

Structurele aanpak
‘Wij pleiten voor structurele oplossingsrichtingen. Een deel van het EU-steungeld kan juist besteed worden om een Masterplan en langetermijnvisie op te stellen. De crisis vraagt om een andere koers, om ander beleid.’ De koers is wat het netwerk betreft het uitwerken van minimaal een tweesporen melkveehouderij en in het licht daarvan ook een tweesporenbeleid: extensieve en intensieve bedrijven.

Ook in de zuivelverwerking moet dit vertaald worden: extensieve melk en industriële melk. Zo ontstaat er een vertaling in beleid en afzet van de feitelijke melkveehouderij. De boer heeft zelf de keuze bij welke bedrijfstype hij aanhaakt. Extensiveren wordt beloond door minder regels; een reële vergoeding voor diensten zoals weidevogel –en natuurbeheer en het voortzetten van de weidegangpremie.

Grondgebonden melkveebedrijven onderhouden het landschap en zorgen door hun extensieve, adaptieve manier van boeren ook voor biodiversiteit. Zij onderhouden op bedrijfsniveau een kringloopsysteem van bodem, plant, dier en mest. De vergroeningsplannen van het GLB gaat ook die richting op.

Opkopen fosfaatrechten
Een ander gedeelte van het EU-steungeld ziet het netwerk gereserveerd voor het opkopen van fosfaatrechten na 1 januari 2017. Deze rechten gaan in de fosfaatbank. Samen met de rechten die na het afromingspercentage in de fosfaatbank komen, kunnen zij onder voorwaarden worden uitgegeven.
Het is van belang nu de voorwaarden vast te stellen. Als het aan netwerk GRONDig ligt zijn latente ruimte, grondgebondenheid en weidegang de hoofdcriteria waaronder rechten uit de bank worden uitgegeven.

Voor concreet deze oplossingsrichtingen wil Netwerk GRONDig het EU-steungeld inzetten.

3 reacties


Verse koeien eenmaal daags melken

Het afkalfseizoen in Nieuw-Zeeland is begonnen. Zo ook op het bedrijf in Canterbury waar de uit Nijverdal afkomstige Arjan Hulsman herdmanager is. De kalveren worden elke ochtend uit het land gehaald en krijgen twee liter biest met de sonde. Verse koeien worden de eerste drie dagen maar één keer per dag gemolken. Puur uit arbeidsgemak. Na drie dagen worden ze allemaal op mastitis getest voordat ze naar de groep melkkoeien gaan waar ze zullen blijven.

0 reacties


LOIRE-ATLANTIQUE - A VENDRE EXPLOITATION LAITIERE DE 280 000 L SUR 62 HAEen kennis heeft zijn familiebedrijf te koop in de plaats Vay, Loire-Atlantique, Frankrijk. Er zit een referentie van 280.000 liter melk op. Huis, gebouwen (potstal), materieel, vee normandische veestapel) en voorraad ter overname op 1 ha grond, de overige 61 ha zijn te huur. De grond grenst aan de stal en heeft gunstige ligging om te weiden. Het bedrijf is tevens uitermate geschikt voor bio of het houen van schapen (grote vraag naar schapenvlees en melk op dit moment). Potstal voor 50 melkkoeien gebouwd in 2007 en een andere stal uit 2001 voor 30 stuks jongvee, en plaats voor kalveren. Open mestput van 400 m3 en maissilo
Zeer interessant bedrijf voor jonge starters, de eigenaar neemt elk voorstel in overweging. Geen tussenkomst van dure makelaar mogelijk, vertaling geen probleem, stuur gerust een pb

8 reacties


Veel kleine bedrijven zullen toch sneller verdwijnen dan gedacht.

Kijk maar is wat de akkerbouw bedrijven, afgelopen 10 jaar in omvang zijn toegenomen. Ook melkveebedrijven onder de 100 melkkoeien zijn in de toekomst kansloos.

88 reacties


CBS: Aantal koeien op stal sterker gestegen dan in de wei

Het totaal aantal melkkoeien in Nederland steeg in 2014 met 50.000. 40.000 bleven op stal en 10.000 graasden in de weide. Daarmee is het percentage weidende koeien in 2014 met 1 procent teruggelopen naar 69 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistieken vandaag publiceerde.

0 reacties


Nederlandse melkveestapel groeit met 3,1 procent

Het aantal Nederlandse melkkoeien is afgelopen jaar met 3,1 procent gegroeid naar 1,62 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

6 reacties


Franse koeien buiten in de decemberzon

Wat temperatuur betreft, zouden de Nederlandse melkkoeien prima naar buiten kunnen. Door de grote hoeveelheid neerslag zijn de percelen alleen vrijwel onbegaanbaar. De Nederlandse emigranten Aldert en Saskia Lozeman-Tolboom uit het Franse Mazerolles-le-Salin, hebben hun koeien nog wel buiten lopen.

18 reacties


Duitse consumenten betwijfelen welzijn melkkoe

Duitse burgers betwijfelen of het wel goed gaat met het welzijn van melkkoeien op moderne bedrijven. Tweederde van de stemmers denkt dat boeren er niet in slagen om goede omstandigheden voor koeien te creëren, zo blijkt uit een Forsa-enquete, gepubliceerd door het Duitse magazine ‘Der Spiegel’.

0 reacties


Open brief Kringloopwijzer

Open brief Henk van der Pol

FrieslandCampina
t.a.v. de voorzitter en alle leden van het bestuur
Postbus 2049
3800 CA Amersfoort

Tollebeek, 27 november 2015

Onderwerp: kringloopwijzer
Lidnummer: 150324

Geachte voorzitter en geachte leden van het bestuur


Alvorens u overgaat tot het verplicht stellen van de kringloopwijzer ook voor de extensieve bedrijven wil ik u vriendelijk doch zeer dringend verzoeken om eerst contact op te nemen met professor Oenema met de vraag waarom hij met alle geweld meent appels en peren op te moeten tellen. In mijn correspondentie met professor Oenema (als bijlage toegevoegd) is het duidelijk genoeg uitgelegd. In feite heb je in je schoolcarrière maar twee keer op moeten letten om het te snappen. In eerste instantie op de basisschool, want daar leer je al dat men niet alles zo maar op mag tellen. In al die jaren dat er sprake is van een “mestprobleem” is nooit iemand op het idee gekomen om eerst te controleren of men onderdelen uit verschillende leefwerelden zo maar op kan tellen. Nooit en te nimmer had men er zonder meer vanuit mogen gaan dat men dit wel op kan tellen.

De tweede keer dat men op moest letten was op de middelbare school met scheikunde. Daar is namelijk uitgelegd hoe je een correcte balans moet maken van stoffen die uit elkaar gemaakt worden (kringloop). Stel stof A heeft 4 eenheden fosfaat per kilo en stof B heeft 3 eenheden fosfaat per kilo, dan zul je bij omzetting uit 12 kilo A altijd 16 kilo B maken (anders houdt men fosfaat over). Omgekeerd zul je uit 12 kilo B nooit meer dan 9 kilo A kunnen halen, want dan is het fosfaat op. Dit betekent dat je deze twee stoffen in een kringloop altijd in deze verhouding moet vergelijken. Vervang A nu eens door voer en B door mest (weliswaar in een per product verschillende verhouding), dan zie je meteen dat de extensieve bedrijven tekort komen en intensieve bedrijven overhouden.

Om dit geblunder nog zichtbaarder te maken moet je de vergelijking maken met een bascule. Er zijn twee manieren om een bascule in evenwicht te krijgen. De juiste manier is om het te wegen product bij te vullen of er wat uit te halen om zo de balans in evenwicht te krijgen teneinde het juiste gewicht te bepalen. De andere manier is om bij een te lichte zak gewichten bij het product te zetten en bij een te zware zak extra gewichten op het gewichtenschaaltje te zetten. Ook nu bereiken we een evenwicht, maar snapt (bijna) iedereen dat we met onzin bezig zijn. Toch werkt de kringloopwijzer (evenals minas en BEX) bij elke omzetting op deze manier. Er zit overigens wel een glijdende schaal in. Extensieve bedrijven hebben de “lichte zakken” en intensieve bedrijven de “zware zakken” en op het moment van overgang begint de kringloopwijzer interessant te worden. In dit geval staat een “zak” voor de toegelaten aanvoer van mest per ha. Omdat de landbouw een open systeem is, kan deze onzin zo lang blijven bestaan. Extensieve bedrijven vullen hun tekort aan uit de bodemvoorraad en de echt intensieve bedrijven kunnen hun overtollige (zwarte) mest buiten het systeem om afzetten (MINAS-saldo, BEX-voordeel, kringloopwijzervoordeel).

Ook het fosfortekort bij veel melkkoeien wordt veroorzaakt door deze foutieve manier van het maken van een balans. Denk eens aan det dierenleed, om niet te zeggen: een pure vorm van dierenkwelling door het fosfortekort, omdat professor Oenema tegen beter weten in appels en peren meent op te moeten blijven tellen om zijn eigen carrière te redden.

Voor een ongebreidelde uitbreiding van de melkproductie hoeft u ook niet bang te zijn, zie daarvoor de bijlage “Heeft de melkveehouderij nog wel toekomst in Nederland” (als bijlage toegevoegd). Deze bijlage is vorig jaar naar het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen het RVOB) gestuurd als enige instantie, die het daarin geschetste scenario had kunnen afremmen. Wat te veel eigendomsbedrijven gedaan hebben is met één woord samen te vatten, namelijk: potverteren, het gebruiken van vermogen als inkomen. Iedereen die enige kennis heeft van de economie weet dat (bijna) elk bedrijf dat daar te lang mee doorgaat reddeloos verloren gaat, omdat het daardoor een veliesgevend bedrijf is geworden met een veel te hoge schuldenlast (zie bijvoorbeeld ook FC Twente; als het al gered wordt blijft er een zieltogende club over). Dit is ook het lot van veel melkveebedrijven. Daarnaast zullen ook veel reguliere pachters noodgedwongen moeten stoppen, omdat zij inmiddels een pacht moeten betalen alsof potverteren bij eigendomsbedrijven een bedrijfsopbrengst is en op dit gegeven de pachtberekening is gebaseerd.

De schade die veel bedrijven (zullen gaan) lijden is gigantisch. Denk hierbij niet alleen aan volkomen onzinnige kosten van kuilmonsters/metingen, maar ook aan (de inmiddels ingezette) daling van bodemvruchtbaarheid en de daaruit voortvloeiende problemen met vee (dierenkwelling).
De aansprakelijkheid voor deze schade zal te zijner tijd volkomen terecht bij u worden neergelegd, omdat u meent de kringloopwijzer verplicht te moeten stellen.

Mocht er nog iets onduidelijk zijn dan verneem ik dat graag.

In afwachting van uw reactie teken ik met vriendelijke groet,

H.A.M. van der Pol
Westermeerweg 3
8309 PX Tollebeek

Bijlagen: 1) Correspondentie met Prof. Dr. Ir. Oenema
2) Heeft de melkveehouderij nog wel toekomst in Nederland

126 reacties


Rabo: intensivering EU melkveehouderij onontkoombaar - Foodlog

Nederland hoorde gisteren vele geluiden over melkkoeien. We zetten ze op een rij.

0 reacties


In 2020 ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien

In 2020 zijn er in Nederland ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien op zo'n 14.500 bedrijven. Van die koeien staat dan nog maar iets meer dan de helft (57 procent) in de wei. Omdat het beeld van Nederland sterk verbonden is met koeien, maar er steeds minder van buiten staan, is dat een aanslag op het cultuurlandschap.

0 reacties


Koeien huppelen weer naar buiten

Bij melkveebedrijf Het Melkhuis in Terhole zijn de koeien voor het eerst naar buiten gegaan. Dansend en met grote sprongen verlieten ze de stal. Elders in Nederland staan de melkkoeien al in de wei, maar in Zeeland gebeurt dit later omdat we hier kleigrond hebben.

0 reacties


Steekvlam door winderige koeien in Duitsland

Zo'n negentig winderige melkkoeien hebben in Duitsland een explosie veroorzaakt. Het dak van hun stal raakte beschadigd en een van de koeien liep lichte brandwonden op door de steekvlam.

1 reactie


Gezonde melkkoeien eerder naar slachthuis

Door het overschrijden van de melkquota dreigt Nederland volgend jaar een recordboete te krijgen van Brussel, een bedrag van ongeveer 130 miljoen euro. Om deze dreiging af te wenden worden gezonde koeien sneller door de melkveehouders naar het slachthuis gebracht. Een vreemde situatie: in de

0 reacties