Melkkoeien

Grotere vraag naar melkvee door uitstel fosfaat

Tot nu toe zorgt elke maatregel voor meer koeien in NL:

Handelaren in vee geven aan dat in de afgelopen week meer vraag naar melkkoeien is ontstaan. Het uitstellen van de fosfaatrechten met een jaar is daaraan debet.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…

20 reacties


Verlies derogatie kost 480.000 melkkoeien

Als Nederland de derogatie verliest, kost dat de melkveehouderij 480.000 melkkoeien. Dat is ruim 28 procent van de totale melkveestapel.

1 reactie


Even voorstellen: art-korevaar

Ik ban art en woon op een boerderij met 75 melkkoeien en 4 dikke John deere's, we verrichten al het werk zelf

5 reacties


'Met slachtpremie fosfaatoverschot verminderen'

Met een slachtpremie van bijvoorbeeld 500 euro per melk producerende koe kunnen 92.000 melkkoeien uit productie worden genomen. Daarmee kan Nederland het fosfaatoverschot fors verminderen.

18 reacties


Veranderingen vereist om alle koeien te melken

Joke Rodenhuis woont met man Fred Ritsema en kinderen Robin (15), Meagan (11) en Austin (7) in Lakin in de Amerikaanse staat Kansas. Daar hebben ze een bedrijf met 3.200 melkkoeien en 2.800 stuks jongvee. Bij het bedrijf horen 1.300 hectare bouwland en een hooihandel, Lakin Hay Inc.

0 reacties


Nieuw melkkoeien

Ik heb nu in de afgelopen paar maanden 3 koeien gehad die gekalfd hebben na een normale droogstand, maar deze hebben zich totaal niet opgemaakt met tot gevolg dat er geen melk in zit.
De eerste twee geven nog wat maar deze week 1 waar vanochtend 3 dagen na afkalven nog steeds geen druppel uit komt. Iemand enig idee?

71 reacties


Word het geen tijd dat o.a. [FCDF] rFC kalverstallen gaat bouwen?

Door het toegenomen aantal melkkoeien en daarmee nuka's word het moeilijk om de kalveren te plaatsen.
Dat is iig niet goed voor het imago en duurzaamheidsverhaal.
Bovendien kun je dan nog wat overschotmelk kwijt binnen je eigen toko.
En och, als je al in de vergisters stapt lijkt me dit geen gek idee.

13 reacties


Bedrijfsomvang overschrijdt honderd melkkoeien

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is in het afgelopen boekjaar gestegen naar 101 koeien. Vorig boekjaar was dit nog 93. Het is de eerste keer dat het aantal melkkoeien de 100 overstijgt.

0 reacties


Groei melkveestapel in 2015, minder koeien in de wei

In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien een deel van het jaar in de wei. In 2014 graasde nog 69 procent van de koeien, tien jaar geleden 80 procent.

0 reacties


Lubbert heeft zijn adviezen aangepast

Het Boerderij Webinar is afgelopen, Lubbert heeft zijn vorige adviezen aangepast omdat de melkveehouders ook na 2 juli 2016 nog steeds zijn blijven groeien. Er is dus op dit moment geen ruimte meer om eventuele BEX of Kringloopwijzer ruimte te verzilveren. In November meer duidelijkheid over komst Kringloopwijzer wat technisch heel mooi instrument is maar waar de politiek met andere ogen naar kijkt.

Gelukkig had hij nog wel enkele andere adviezen: jongvee afstoten ten gunste van behoud melkkoeien en simpelweg meer melken per koe dan blijven de gevolgen van de fosfaatkorting beperkt.

21 reacties


NIEUW! HYDiet Bolussen uniek complex van voedingssuplementen

HYDiet is een nieuw uniek complex van voedingssuplementen voor uw melkvee in iedere fase van de cyclus.

Het hypred bolus concept is gebaseerd op een geheel nieuwe technologie, die door de combinatie van een snelbruisende bolus met een bolus met gecontroleerde vrijstelling de bestanddelen op een gezette tijd en hoeveelheid afgeeft.

- Onmiddelijke beschikbaarheid door een snelle oplossing
- Passeert de pens snel, met als voordeel een hoge biobeschikbaarheid

Bolitrace // Maanden
De BOLITRACE technologie geeft de belangrijke ingrediënten gelijkmatig af gedurende 4 maanden.

Bolifast // Uren
De BOLIFAST technologie zorgt er voor dat de ingrediënten binnen een aantal uur worden afgegeven.

Boliflash // Minuten
Met de gepatenteerde BOLIFLASH technologie komen de ingrediënten binnen enkele minuten vrij.

Geef uw melkkoeien de mogelijkheid optimaal te presteren
- Optimale gezondheid
- Voldoende aanlevering van vitaminen en spoorelementen
- Goede klauwgezondheid
- Verbetering van de vruchtbaarheid
- Hoge voeropname
- Verbeteren van de leverfunctie
- Duidelijke tochtigheidssymptonen

8 reacties


Groeten uit Ierland

Vandaag onze eerste dag Ierland met Henk van Dam studiereizen. Op het eerste bedrijf van John Clinton kwamen we vlak voor melkerstijd bij de 400 Grassbased melkkoeien (Holstein x Yersey) die elke een vers stukje weide krijgen.

12 reacties


De nieuwe stal was in ieder geval zeker een goede keuze

Maatschap Kraaijenbrink zette 2 jaar geleden een stal voor 400 koeien. Die was toen nog voor de helft gevuld. Sindsdien groeide de maatschap gestaag door en inmiddels staan er al 350 melkkoeien in de stal. Die doen het goed, maar er is ook een probleem. Op de peildatum van 2 juli 2015 had Kraaijenbrink nog maar 260 dieren. Hij moet nu dus krimpen en/of rechten kopen. "Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat groei een verkeerde keuze was, maar er was zoveel onzekerheid. Iedereen was verrast. Ook LTO, de bank en de accountant. De nieuwe stal was in ieder geval zeker een goede keuze", zegt Arend Jan Kraaijenbrink.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…

25 reacties


Bouw rundveedrijf investeerder Kees Koolen loopt verdere vertraging op

Kees Koolen, multimiljonair, investeerder en een van de oprichters van hotelboekingssite Booking.com, kan nog steeds niet beginnen met de bouw van een rundveebedrijf in het Achterhoekse dorp Wichmond.
De voorzieningenrechter van de Raad van State schorste donderdag de gewijzigde vergunning die de gemeente Bronckhorst verleende
Met de wijziging van de vergunning wilde de gemeente de indruk wegnemen, dat het om een intensieve veehouderij ging. Volgens de rechter van de Raad van State lijkt het bedrijf met zeventig melkkoeien en twintig fokstieren echter nog steeds op een intensieve veehouderij in plaats van op een melkrundveebedrijf. En intensieve veebedrijven zijn in Wichmond niet toegestaan.
Zie verder het FD van vandaag
fd.nl/ondernemen/1165850/…

17 reacties


Column Sjakie - Dode koeien geven sector bedenktijd

De richtlijn voor selectief droogzetten van melkkoeien is ruim drie jaar van kracht. Het eerste jaar ondervonden we nogal wat problemen met koeien die mastitis kregen in de droogstand.

18 reacties


‘Slachten van koeien met EU-steungeld is onzinnige ingreep’

100% grondgebondenheid is de oplossing?:

Persbericht Netwerk GRONDig: EU-geld besteden aan langetermijnvisie en structurele verbeteringen

Een crisis moet je aangrijpen om structureel iets te verbeteren in de sector. Netwerk GRONDig staat voor een grondgebonden, sociale melkveehouderij met weidegang en biodiversiteit. Een richting die zowel maatschappelijk als milieutechnisch in samenhang is met de leefomgeving. Het investeren van het geld uit het EU Steunfonds moet dan ook grotendeels daar terechtkomen. Dat is ook in lijn met de voorlopige contouren die Brussel stelt bij de besteding van de 23 miljoen euro. GRONDig heeft haar plannen bij het ministerie kenbaar gemaakt. Ook is het netwerk in gesprek met de Rabobank.

Geen slachtpremie
Netwerk GRONDig hekelt de ideeën om het EU-steungeld in te zetten om melkkoeien te slachten en melkveehouders een premie uit te keren. ’Het effect van deze beoogde productie vermindering is nihil. Bovendien verplaats je de problemen, want de kalveren van deze ‘teveel aan’ koeien zijn er al. Verminderen van circa 4% van de melkkoeien reduceert de productie slechts met 2% en is een druppel op een gloeiende plaat. Het staat ook niet vast of daarmee de melkprijs stijgt.’

Structurele aanpak
‘Wij pleiten voor structurele oplossingsrichtingen. Een deel van het EU-steungeld kan juist besteed worden om een Masterplan en langetermijnvisie op te stellen. De crisis vraagt om een andere koers, om ander beleid.’ De koers is wat het netwerk betreft het uitwerken van minimaal een tweesporen melkveehouderij en in het licht daarvan ook een tweesporenbeleid: extensieve en intensieve bedrijven.

Ook in de zuivelverwerking moet dit vertaald worden: extensieve melk en industriële melk. Zo ontstaat er een vertaling in beleid en afzet van de feitelijke melkveehouderij. De boer heeft zelf de keuze bij welke bedrijfstype hij aanhaakt. Extensiveren wordt beloond door minder regels; een reële vergoeding voor diensten zoals weidevogel –en natuurbeheer en het voortzetten van de weidegangpremie.

Grondgebonden melkveebedrijven onderhouden het landschap en zorgen door hun extensieve, adaptieve manier van boeren ook voor biodiversiteit. Zij onderhouden op bedrijfsniveau een kringloopsysteem van bodem, plant, dier en mest. De vergroeningsplannen van het GLB gaat ook die richting op.

Opkopen fosfaatrechten
Een ander gedeelte van het EU-steungeld ziet het netwerk gereserveerd voor het opkopen van fosfaatrechten na 1 januari 2017. Deze rechten gaan in de fosfaatbank. Samen met de rechten die na het afromingspercentage in de fosfaatbank komen, kunnen zij onder voorwaarden worden uitgegeven.
Het is van belang nu de voorwaarden vast te stellen. Als het aan netwerk GRONDig ligt zijn latente ruimte, grondgebondenheid en weidegang de hoofdcriteria waaronder rechten uit de bank worden uitgegeven.

Voor concreet deze oplossingsrichtingen wil Netwerk GRONDig het EU-steungeld inzetten.

3 reacties


Verse koeien eenmaal daags melken

Het afkalfseizoen in Nieuw-Zeeland is begonnen. Zo ook op het bedrijf in Canterbury waar de uit Nijverdal afkomstige Arjan Hulsman herdmanager is. De kalveren worden elke ochtend uit het land gehaald en krijgen twee liter biest met de sonde. Verse koeien worden de eerste drie dagen maar één keer per dag gemolken. Puur uit arbeidsgemak. Na drie dagen worden ze allemaal op mastitis getest voordat ze naar de groep melkkoeien gaan waar ze zullen blijven.

0 reacties


LOIRE-ATLANTIQUE - A VENDRE EXPLOITATION LAITIERE DE 280 000 L SUR 62 HAEen kennis heeft zijn familiebedrijf te koop in de plaats Vay, Loire-Atlantique, Frankrijk. Er zit een referentie van 280.000 liter melk op. Huis, gebouwen (potstal), materieel, vee normandische veestapel) en voorraad ter overname op 1 ha grond, de overige 61 ha zijn te huur. De grond grenst aan de stal en heeft gunstige ligging om te weiden. Het bedrijf is tevens uitermate geschikt voor bio of het houen van schapen (grote vraag naar schapenvlees en melk op dit moment). Potstal voor 50 melkkoeien gebouwd in 2007 en een andere stal uit 2001 voor 30 stuks jongvee, en plaats voor kalveren. Open mestput van 400 m3 en maissilo
Zeer interessant bedrijf voor jonge starters, de eigenaar neemt elk voorstel in overweging. Geen tussenkomst van dure makelaar mogelijk, vertaling geen probleem, stuur gerust een pb

8 reacties


Veel kleine bedrijven zullen toch sneller verdwijnen dan gedacht.

Kijk maar is wat de akkerbouw bedrijven, afgelopen 10 jaar in omvang zijn toegenomen. Ook melkveebedrijven onder de 100 melkkoeien zijn in de toekomst kansloos.

88 reacties


CBS: Aantal koeien op stal sterker gestegen dan in de wei

Het totaal aantal melkkoeien in Nederland steeg in 2014 met 50.000. 40.000 bleven op stal en 10.000 graasden in de weide. Daarmee is het percentage weidende koeien in 2014 met 1 procent teruggelopen naar 69 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistieken vandaag publiceerde.

0 reacties