Melkquotum

Melkquotum nieuws

Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds

02-06-2019 - Originele beschrijving

Als een zwaard van Damocles hangt krimp boven de (melk)veehouderij. Het hoeft niet zegt WUR-onderzoeker Theun Vellinga, maar dan moet het met de klimaatafspraken meevallen. Hij is er niet gerust op.

Broeikasquotum komt er aan
Melkveehouders moeten er rekening mee houden dat de beperking van de broeikasuitstoot gepaard gaat met de komst van broeikasgasrechten. Net als bij fosfaat, ammoniak en vroeger het melkquotum gaat dat gebeuren, voorspelt Theun Vellinga. Anders is een emissieplafond niet te garanderen. “Op basis van goede wil alleen gaat het niet werken.”
Dat heeft consequenties voor melkveehouders die willen groeien. Die groei zet door, verwacht de Wageningse onderzoeker. Dat betekent investeren in broeikasgasrechten. De kostprijs gaat omhoog. “Voor wie in de veehouderij wil blijven, wordt het duurder. Dat geld kun je niet investeren in maatregelen, in natuur of biodiversiteit. Als je niks regelt, vloeit dat geld uit de sector”, stelt Theun Vellinga.

Farma_boerke

DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling

29-05-2019 - Een opkoopregeling voor stoppende bedrijven is een goede manier om het teveel aan fosfaatrechten in te perken, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB keurt de huidige afromingsplannen van landbouwminister Carola Schouten af.

Volgens DDB wordt het voorstel tot wetswijziging, net als eerder de invoering van de fosfaatwetgeving, met stoom en kokend water gefabriceerd. De fosfaatwetgeving is volgens DDB door deze haast al vanaf de start geplaagd door fouten en onzorgvuldigheden. Die moesten in een later stadium worden gerepareerd. Er vindt woensdagmidddag wetgevingsoverleg over dit voorstel plaats.

Die aanpak leidde volgens DDB in de melkveehouderij tot een zware vertrouwenscrisis van melkveehouders met de overheid. Een crisis die de totale sector nog lang schade zal berokkenen, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB pleit daarom al vanaf het moment dat het fosfaatplafond werd overschreden, ongeveer drie maanden na afschaffing van het melkquotum, voor een opkoopregeling.

Opkoopregeling
DDB vindt een opkoopregeling de beste manier om de bedrijfsvoering van actieve melkveehouders zo min mogelijk negatief te beïnvloeden. Ook hadden knelgevallen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden met een opkoopregeling.

Een hogere afroming kent volgens DDB bezwaren. Voor knelgevallen die het niet redden door de fosfaatwetgeving, betekent de verdubbeling van de afroming dat zij met een grotere schuldenlast blijven zitten als de banken de financiering stop zetten. Ook de kopers van fosfaatrechten worden met hogere kosten geconfronteerd nu het aantal fosfaatrechten krimpt, stelt DDB.

Fosfaatrechten
Verdamping van de fosfaatrechten in de fosfaatbank, bestemd voor jonge boeren of het bevorderen van grondgebondenheid, krijgt de handen van DDB ook niet op elkaar. Dat zijn juist de twee belangrijke pijlers van dit systeem. Tot slot denkt DDB dat mogelijke stoppers hun fosfaatrechten nog even vasthouden en doormelken, omdat de minister heeft aangegeven dat de hogere afroming tijdelijk is.

Die groep wacht totdat de afroming weer is verlaagd naar 10 procent, omdat de stoppers denken dat hun fosfaatrechten daardoor meer waard worden. In de ogen van DDB zou de minister beter het stoppen aantrekkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door een opkoopregeling. Hiermee worden actieve melkveehouders ontzien en kunnen melkveehouders zonder opvolger eerder kiezen om de sector te verlaten.

Generieke korting
Volgens LTO is het instrumentarium dat minister Schouten heeft om het teveel aan fosfaatrechten op te lossen, niet zo uitgebreid. Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks is daarom blij dat de sector niet opnieuw een generieke korting staat te wachten.

Nieuwsgrazer

Nederlandse melkaanvoer trekt in maart niet bij

17-04-2019 - De Nederlandse melkaanvoer blijft ook in maart van dit jaar op het laagste niveau sinds het einde van het melkquotum (2015) staan. Het verschil met de melkproductie in 2018 loopt daarbij weer iets op.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkquotum nieuws

Datum Onderwerp Reacties
04-02-2019 Ierse melkaanvoer zit nu al op doelstelling voor 2020 0 reacties
21-01-2019 'Wat heb ik nou aan mijn gelijk?' - Interview Sieta van Keimpema 50 reacties
21-01-2019 'Wat heb ik nou aan mijn gelijk?' 0 reacties
22-05-2018 Rabobank ziet wel oplossingen voor problemen door fosfaatrechten, maar zal geen schuld kwijtschelden 79 reacties
14-05-2018 Wat Ieren leerden van vrije zuivelmarkt 0 reacties
07-05-2018 Spaanse zuivelexport stijgt, aantal bedrijven daalt 0 reacties
18-04-2018 Nieuw melkquotum voor boeren: 'Dit heeft dramatische gevolgen' 33 reacties
16-04-2018 Aanbod Nederlandse melk neemt verder af 0 reacties
18-02-2018 Drie typen melkboeren en integrale eisen voor allemaal 0 reacties
13-02-2018 Veehouder Bart ten Hoorn uit Nijeveen krijgt forse boete voor halve koe te veel op stal 51 reacties
26-01-2018 Het Franse melkquotum. 17 reacties
24-01-2018 De moraliteit van de Nederlandse boer is verspeeld, maar we hebben een prima minister 11 reacties
22-01-2018 ‘Hetze fosfaatrechtenmarkt niet groter maken dan het is’ 6 reacties
22-01-2018 'Fosfaatbeschikking valt mij alles mee' 0 reacties
22-12-2017 Animo Dynamisch voeren fors gedaald 2 reacties
05-12-2017 Boerin Agnes vraagt minister Schouten om een oplossing voor lege stallen en te veel melk 118 reacties
23-11-2017 Coöperatie FrieslandCampina laat boeren haar tanden zien 17 reacties