Melkveebedrijven

Melkveebedrijven nieuws

Waar sturen de meeste boeren de koeien de wei in?

19-03-2019 - Nu de lente in aantocht is, staat bij menig melkveebedrijf de start van het weideseizoen alweer voor de deur. Het aantal gemeenten waarin melkveebedrijven alle melkkoeien de wei in sturen, stijgt jaarlijks.

Nieuwsgrazer

Herbezinning mestbeleid

03-03-2019 - De herbezinning van het mestbeleid biedt volop kansen voor onze donkergroene medepolderaars om de kapstok die de KRW is vol te hangen met boerbelastende maaatregelen.
De KRW schrijft voor dat er gestreefd moet worden naar goed water. Dat is nogal ruim uit te leggen. De enige harde norm die er in staat is 50 mg nitraat. Dit moeten we halen voor 2027. Dat er nu gedacht wordt om de bemestingsnormen aan te passen is niet uit te leggen wanneer je weet dat op melkveebedrijven de normen gewoon gehaald worden.

christo

FrieslandCampina weer 600 melkveebedrijven kwijt

28-02-2019 - FrieslandCampina heeft het aantal leden-melkveebedrijven in 2018 met 4,7% zien dalen, in vergelijking tot 2017. In absolute cijfers namen 603 bedrijven afscheid van de zuivelcoöperatie. Hierdoor is ook de melkaanvoer van de leden naar beneden gegaan.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveebedrijven nieuws

Datum Onderwerp Reacties
27-02-2019 Nieuwe Versum CVXDrive combineert voordelen van CVT, eersteklas specificaties en compacte afmetingen 0 reacties
27-02-2019 Meer boerennatuur op melkveebedrijven FrieslandCampina 86 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
09-02-2019 Mestbeleid; Brief regering; Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden 9 reacties
07-02-2019 Hogere ruwvoerkosten te voelen op bankrekening 0 reacties
02-02-2019 ABN Amro: hogere ruwvoerkosten 0 reacties
31-01-2019 Melkveehouder ziet fors minder geld op rekening 0 reacties
25-01-2019 Fosfaat en Brabant remmen verkoop van intensieve bedrijven 0 reacties
21-01-2019 Voerkosten verlagen en kringlopen sluiten 0 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
24-12-2018 Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie 0 reacties
22-12-2018 Beemster en Schermer: droogmakerijen met toekomstperspectief 0 reacties
21-12-2018 Merendeel van best presterende melkveebedrijven in Nederland melkt automatisch 100 reacties
20-12-2018 Doelstelling weidegang nu al bereikt 0 reacties
19-12-2018 Recordaantal boeren laat koeien buiten grazen 1 reactie
19-12-2018 Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs 0 reacties