Melkveebedrijven

Melkveebedrijven nieuws

Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt?

31-12-2018 - Hoe zal de grond- en vastgoedmarkt voor melkveebedrijven er in 2019 uitzien? Makelaars verwachten dat de fosfaatrechten en investeringen in het verwijderen van asbestdaken een grote invloed gaan hebben. Wat staat de melkveehouderij te wachten?

Nieuwsgrazer

Melkveebedrijven in 2017: afname grootvee-eenheden door fosfaatreductie

24-12-2018 - In 2017 nam de intensiteit (uitgedrukt in fosfaat GVE per ha) van melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, in alle regio’s iets af. Ook was er een afname van het aantal GVE per bedrijf in 2017, wat het gevolg is van maatregelen om de fosfaatproductie in melkveemest terug te dringen (Fosfaatreductieregeling). Echter, de melkproductie per dier nam toe en ook de melkproductie per ha steeg ondanks de afname in GVE en een groter areaal cultuurgrond per bedrijf.

Nieuwsgrazer

Beemster en Schermer: droogmakerijen met toekomstperspectief

22-12-2018 - De droogmakerijen Beemster en Schermer ademen volop agrarische activiteit uit. Moderne akkerbouw- en melkveebedrijven wisselen elkaar af in het weidse polderlandschap.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveebedrijven nieuws

Datum Onderwerp Reacties
21-12-2018 Merendeel van best presterende melkveebedrijven in Nederland melkt automatisch 100 reacties
20-12-2018 Doelstelling weidegang nu al bereikt 0 reacties
19-12-2018 Recordaantal boeren laat koeien buiten grazen 1 reactie
19-12-2018 Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs 0 reacties
19-12-2018 Record aantal boeren laat koeien buiten lopen 0 reacties
19-12-2018 Steeds meer boeren doen aan weidegang 12 reacties
30-11-2018 Honderd Rabobank melkveebedrijven dreigen om te vallen 0 reacties
30-11-2018 Omvallen dreigt voor honderd Rabobank melkveebedrijven 0 reacties
30-11-2018 Honderd Rabobank melkveebedrijven staan op omvallen 0 reacties
30-11-2018 'Honderd melkveebedrijven staan op omvallen' 100 reacties
19-11-2018 'Niet fosfaat maar stikstof grootste uitdaging op melkveebedrijven' 0 reacties
15-11-2018 Melkveebedrijven gaan warmte van melk en mest hergebruiken | Eemskrant 0 reacties
14-11-2018 Krachtvoerprijs ligt ten opzichte van buitenland voor Nederlandse melkveehouder op gemiddeld niveau 0 reacties
09-11-2018 Fosfaatrechten, de stand van zaken 19 reacties
08-11-2018 1 op 3 bedrijven dreigt te veel fosfaat te produceren 0 reacties
07-11-2018 Onderbezette RAV-proefstallen toch meetbaar 0 reacties
02-11-2018 Ministerie maakte fouten in verdeling fosfaatrechten 50 reacties