Melkveehouder

Melkveehouder nieuws

Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op

16-01-2019 - De bemesting van een maïsperceel is een boer in de greidhoeke ruim anderhalf jaar geleden duur komen te staan.

Als fervent weidevogelbeschermer werkt hij al jaren samen met de vogelwacht om de nestelende kieviten en andere weidevogels zo goed mogelijk te helpen bij het nestelen van de kieviten en opgroeien van de kuikens. Voordat de maïs zou worden ingezaaid in mei 2017 is het omgeploegde land bemest met de zodebemester. Vogelnesten werden gespaard, maar het kon niet worden voorkomen dat er mede daardoor mest op de bovengrond bleef liggen. En dat is niet toegestaan volgens de meststoffenwet. Mest moet direct worden ondergewerkt.

Rechtbank
Omdat dit direct onderwerken niet is gebeurd, kwam de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) in actie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legde de boer al een korting op van de landbouwsubsidie van bijna vijfduizend euro. ,,Tegen een schikking die daarbovenop zou komen, hebben we dan ook bezwaar aangetekend”, zei zijn advocaat gisteren in de rechtbank. Volgens haar zou uit jurisprudentie blijken dat de boer niet nog eens gestraft zou kunnen worden voor hetzelfde feit.

Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels
De rechter ging hier niet in mee omdat volgens een latere uitspraak van het Hof een combinatie van een korting en een geldstraf wel mogelijk is. ,,De korting op de Europese landbouwsubsidies van meer dan 3 procent is een bestuursrechterlijke zaak, daarnaast kan de zaak ook strafrechterlijk nog worden behandeld.” Ook het feit dat de zaak na anderhalf jaar pas voor de rechter verschijnt, was volgens de rechtbank geen reden om de zaak niet te behandelen.

Spagaat
De melkveehouder toonde zich gisteren tijdens de behandeling van de zaak bewust van het feit dat je met een goede bescherming van de nesten, minder goed in staat bent om alle mest direct onder te werken. ,,Je zit in een spagaat. Laat je de loonwerker komen, dan kun je niet goed de nesten beschermen. Het ging in ons geval om 2,5 hectare van de totale oppervlakte vijftig hectare land, bedoeld voor maïs. Op dergelijk ondergeploegd land zitten altijd veel kieviten. In dat jaar waren er vier nestjes. Omdat het om ondergeploegd land gaat, leidt dat ertoe dat waar je rijdt, de bodem inspoort en dat de mest daardoor minder goed in de bodem terechtkomt. Er blijft dan altijd wat op liggen.”

De officier van justitie erkende dat de boer met zijn handelen in een spagaat was gekomen. ,,Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels. Er is echter sprake van een strafbaar feit.” Zij kwam dan ook met een eis van vijftienhonderd euro boete waarvan duizend euro voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

Geen waarschuwing
De advocaat van het melkveebedrijf stelde dat de boer zeer zorgvuldig tracht om te gaan met milieu en weidevogels en dat het onbegrijpelijk is dat de huidige wetgeving ertoe leidt dat een boer dan kan worden geconfronteerd met fikse boetes. Ook was ze kritisch op de houding van de boa. ,,Normaliter is het zo dat wanneer je nooit iets verkeerds hebt gedaan, er een waarschuwing volgt. Nu werd er direct opgetreden terwijl er geen winstbejag is geweest en de boer een gewetenskeuze heeft moeten maken.”

De economische politierechter zei te beseffen dat er een gedegen afweging van belangen is geweest, maar dat er desondanks sprake is geweest van een overtreding van de regels. ,,De mest is niet direct ondergewerkt.” Hij nam de eis dan ook deels over. Het leverde de boer een geheel voorwaardelijke boete op met een proeftijd van twee jaar.

Nieuwsgrazer

Melkveehouder kiest voor vroege mais

14-01-2019 - Melkveehouder Wim Vedder uit Gasselternijveensemond had in 2018 diverse percelen mais met grote verschillen in de opbrengsten. Voor het perceel op veengrond kiest hij dit jaar bewust voor een vroeg ras.

Nieuwsgrazer

Kiezen voor vroege mais

14-01-2019 - Melkveehouder Wim Vedder uit Gasselternijveensemond had in 2018 diverse percelen mais met grote verschillen in de opbrengsten. Voor het perceel op veengrond kiest hij dit jaar bewust voor een vroeg ras.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melkveehouder nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-01-2019 'NVI-stierindex zegt niets bij roodbont' 0 reacties
11-01-2019 Winterkuilen mais zijn beduidend kleiner 0 reacties
10-01-2019 Ambassadeur van de maand 37 reacties
10-01-2019 CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur 0 reacties
09-01-2019 Roodbontfokker van het jaar legt nadruk op hoornloosheid 0 reacties
09-01-2019 Bezwaarschriften fosfaat zijn monsterklus voor CBb 4 reacties
09-01-2019 Topfokker van het jaar legt nadruk op hoornloosheid 0 reacties
04-01-2019 Nederlandse soja nog weinig interessant voor melkveehouder 1 reactie
04-01-2019 Vertrek melkveehouder biedt mogelijkheden voor kavelruil Salland 22 reacties
02-01-2019 Lucratief samenwerken niet makkelijk 0 reacties
25-12-2018 Fosfaatrechten over? Boer helpt boer 74 reacties
24-12-2018 Melkveehouder Groot Koerkamp opeens fraudeur 44 reacties
21-12-2018 Boer Jan vindt winnen Expeditie Robinson 'super awesome' 2 reacties
19-12-2018 Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor 0 reacties
18-12-2018 Boer Adrion: 'De koeien zijn minder snel drachtig en het veld is nog altijd droog' 0 reacties
18-12-2018 CBb schrapt boetes overtreding Meststoffenwet 0 reacties
18-12-2018 Biologische melk levert melkveehouder inmiddels meer op dan gewone 45 reacties

Melkveehouder video's