Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

Video: Brabantse bieten rooien met een Grimme Rexor 620

17-09-2019 - Loonbedrijf Verkooijen uit Langeweg (NB) rooit bieten bij akkerbouwer Van Aart in het nabijgelegen Zevenbergen. Direct na het rooien rijdt loonbedrijf De Regt mest uit en is een groenbemester ingezaaid.

Nieuwsgrazer

Dat hebben ‘we’ zo bepaald

16-09-2019 -

Originele beschrijving

Ons mooie Springendal is momenteel een prachtig natuurgebied.  Maar nog niet zo lang geleden was dit nog een landbouwgebied met overal verspreide boerderijen. Door overbegrazing van vee ontstonden en schrale zandgronden waar heide zich kon ontwikkelen. Door het plaggen met mest op de landerijen dichtbij de boerderijen te houden, ontstonden de humusrijke essen. De Postelhoek …

kwarkje

Ammoniakemissie per hectare op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 met 7% gedaald

13-09-2019 - De gemiddelde ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7% gedaald ten opzichte van 2017. Vooral minder melk per hectare door het houden van minder koeien en een groter bedrijfsoppervlak hebben geleid tot deze daling. Er zijn echter ook bedrijven die ondanks minder dieren aanhouden meer ammoniak uitstoten door een hogere emissie bij mest toedienen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-09-2019 Kwaliteit drinkwater steeds meer in gevaar 0 reacties
08-09-2019 Uitrijdseizoen voor mest nadert einde 0 reacties
08-09-2019 Joskin Ferti-Space 2 Horizon met Fendt 724 vario 0 reacties
04-09-2019 Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof 0 reacties
03-09-2019 Máxima opent mestvergister in de Achterhoek: ‘ze heeft zich voor een karretje laten spannen’ 0 reacties
03-09-2019 Fotoserie: Drinknippels boven voergoot uitkomst voor onbehandelde hennen 0 reacties
21-08-2019 Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd 0 reacties
20-08-2019 Snijmaïs bijvoeren aan zeugen kent nadelen 0 reacties
20-08-2019 CBGV: Hou dierlijke mest rest van het jaar in de put 37 reacties
19-08-2019 Veenhuis mest uitrijden op graanstoppel 0 reacties
19-08-2019 Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof 6 reacties
19-08-2019 Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 0 reacties
12-08-2019 Mest injecteren met de Slootsmid SZB 7.50 0 reacties
09-08-2019 Sterke groei van kalverimport 71 reacties
07-08-2019 Eurofins Agro meet organische stof in vaste mest 0 reacties
06-08-2019 ​Derogatie minder in trek door bedrijfsbeëindiging en knellende voorwaarden 0 reacties
05-08-2019 John Deere 6250R met Joskin WinPack 18500 TS 0 reacties

Mest video's