Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

Goedkoop maximaal organische stof aanbrengen

26-06-2019 - Het op peil houden van het organische stofgehalte in de bodem heeft veel prioriteit voor elke teler. Gewasresten en organische mest zijn in de meeste bouwplannen niet voldoende, er moet extra organische stof aangevoerd worden.

Nieuwsgrazer

Dier&Recht: Hollandsche Manege behandelt paarden erbarmelijk

25-06-2019 - De manier waarop in de Hollandsche Manege in Amsterdam met paarden wordt omgegaan is erbarmelijk. De paarden staan bijna continu in hun eigen mest en urine, hebben veel te weinig ruimte en zien zelden of nooit buitenlucht.

Nieuwsgrazer

Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

24-06-2019 - Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of, en zo ja hoe, mest be-/verwerking en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kg en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-06-2019 Advocaat over mestfraudezaak Lierop: ,,Waarom boeren niet vervolgd?” 0 reacties
23-06-2019 Zeven nieuwe mestfabrieken en nog komt Gelderland om in de mest 1 reactie
23-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 0 reacties
22-06-2019 Column: Opinie: Oud-voorzitter NVV, Willie van Gemert: ‘LTO-visie mest is slappe hap voor varkenshouder’ 0 reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
21-06-2019 Miljoenenfraude met mest, eis van vier jaar cel tegen hoofdverdachte uit Lierop 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
19-06-2019 Iedere dag 56.000 liter melk in de mest 5 reacties
18-06-2019 ‘Als administratie niet bijdraagt aan terugdringen mestfraude stoppen we er mee’ 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
12-06-2019 Mest op en niet in de grond bij VBBM-leden 0 reacties
06-06-2019 Schonere stallucht op Vlaams varkensbedrijf 0 reacties
04-06-2019 Onzeker verband tussen afname weidevogels en gewasbeschermers 1 reactie
04-06-2019 Schouten hoeft niet in te grijpen in toelatingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden 0 reacties
30-05-2019 Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State? 28 reacties

Mest video's