Natuur

Natuur nieuws

Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

24-06-2019 - Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of, en zo ja hoe, mest be-/verwerking en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kg en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.

Nieuwsgrazer

’Boeren met de natuur moet rendabel worden’

23-06-2019 - De weg naar de door Schouten gewenste kringlooplandbouw loopt misschien via vormen van natuurinclusieve landbouw. Maar welk verdienmodel zit daar aan voor de boeren? Akkerbouwer Arco Klok ziet wel kansen voor deze manier van landbouw.

Nieuwsgrazer

Kabinet moet kiezen: natuur of economie?

21-06-2019 - Rechter en toezichthouders leggen een fundamenteel meningsverschil in de coalitie bloot. Geitenpaadjes en B-Plannen om pijnlijke beslissingen te vermijden, zijn er niet meer.

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuur nieuws

Datum Onderwerp Reacties
21-06-2019 Boeren en natuur hand in hand: koeien van Emiel grazen in natuur en weidevogels jaagt hij niet weg 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
20-06-2019 Stikstofuitspraak blokt tientallen projecten 0 reacties
20-06-2019 Duurzame boer nauwelijks beloond voor groen werken 0 reacties
19-06-2019 Biodiversiteitsmonitor voor betere waardering van inzet akkerbouwer 0 reacties
19-06-2019 ‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’ 0 reacties
19-06-2019 „Minder antibiotica schaadde boeren niet” 0 reacties
19-06-2019 Biodiversiteitsmonitor akkerbouw komt dichterbij 0 reacties
19-06-2019 Duurzaam boeren loont zelden 1 reactie
19-06-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
18-06-2019 “Voedsel is te goedkoop” 0 reacties
18-06-2019 Greenpeace mist krimp veestapel in plan Schouten 6 reacties
18-06-2019 Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de maak 0 reacties
18-06-2019 Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw van start 0 reacties
18-06-2019 Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht 0 reacties
17-06-2019 Minder regeldruk speerpunt in kringloopvisie 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties

Natuur video's