Nvwa

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat het eten veilig is. Zij doen dit aan de hand van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in Europese wetgeving. Hiervoor heeft de organisatie dierenartsen, inspecteurs en toezichthouders in dienst die op verscheidene terreinen op de naleving toezien en zo nodig sancties opleggen.

Nvwa nieuws

Ook na 1 oktober groenbemester zaaien

20-09-2019 - Wanneer de onderzaai in mais is mislukt, mag er ook na 1 oktober nog een groenbemester gezaaid worden. Dat hebben het ministerie van LNV en de NVWA besloten. Controleurs van de NVWA houden er rekening mee dat de onderzaai mislukt kan zijn en dat er b

Nieuwsgrazer

Driftbeperkende maatregelen nog zorgenkindje

13-09-2019 - Driftbeperkende maatregelen worden onvoldoende nageleefd. Zeventig procent van de door de NVWA opgemaakt rapporten van bevindingen hadden betrekking op het niet hanteren van driftbeperkende maatregelen conform het Activiteitenbesluit.

Nieuwsgrazer

Toezicht op kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland schiet te kort

13-09-2019 - Het lukt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende om goed toezicht te houden bij de kleine en middelgrote noordelijke slachthuizen in het noorden van Nederland. De inspecteurs lukt het niet om allemaal op dezelfde manier op slachtwaardigheid en transportwaardigheid te beoordelen en indien nodig handhavend op te treden. Ook de capaciteit is een punt van aandacht. Dat blijkt uit rapport van onderzoeksbureau 2Solve dat door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer gestuurd is.

Nieuwsgrazer

Nog meer Nvwa nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-09-2019 NVWA: 'Bollentelers houden zich beter aan regels voor gewasbeschermingsmiddelen' 0 reacties
12-09-2019 NVWA: Uitstel slachtdatum of verlate salmonella uitslag geen overmacht 0 reacties
10-09-2019 Tweede Kamer niet tevreden met antwoorden Schouten over pootgoedfraude 0 reacties
09-09-2019 Kamerleden willen opheldering over pootgoedfraude 0 reacties
07-09-2019 Boeren worden verplicht grootschalige sterfte van dieren te melden 23 reacties
06-09-2019 Varkenshouder moet grootschalige sterfte straks melden bij NVWA 0 reacties
06-09-2019 Pluimveehouder moet grootschalige sterfte straks melden bij NVWA 0 reacties
06-09-2019 NVWA erkent IKB Nederland Varkens voor Ketenborging 0 reacties
06-09-2019 NVWA trekt ongewenst ten strijde tegen groene middelen 0 reacties
05-09-2019 Boeren slaan man het ziekenhuis in die akker komt controleren 0 reacties
05-09-2019 Boeren slaan man het ziekenhuis in die akker komt controleren 0 reacties
30-08-2019 Spaanse eieren besmet met salmonella 0 reacties
29-08-2019 Vorig jaar bijna 67.000 dieren onverdoofd geslacht 0 reacties
26-08-2019 Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van kracht 0 reacties
26-08-2019 NVWA mag boete uitdelen bij pootgoedfraude 0 reacties
25-08-2019 NVWA gaat ‘groene bestrijdingsmiddelen’ gericht inspecteren 0 reacties
23-08-2019 NVWA gaat gericht groene middelen controleren 0 reacties