Politiek

Politiek agenda

Groot zuidelijk landbouwdebat 9 maart in Maarheeze

Politiek nieuws

Stikstof trekt veehouderij in politiek bal

19-09-2019 - De knuppel die D66 vorige week in het hoenderhok van de veehouderij gooide is woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer door verschillende politieke partijen opgepakt. De stikstofuitspraak van de Raad van State dwingt de politiek tot het maken van keuzes, zo luidt de teneur.

Nieuwsgrazer

LTO: economische voorspoed en bezorgdheid toekomst

17-09-2019 - Onrust boeren en tuinders over politiek debat

Het gaat goed met de Nederlandse economie, en de Nederlandse land- en tuinbouw is trots op de grote bijdrage die ze daaraan levert. Tegelijkertijd maken veel boeren en tuinders zich zorgen over de toekomst. De maatschappelijke waardering voor de producenten van groene en gezonde voeding en planten is groot. Helaas staat dat niet gelijk aan een eerlijk inkomen, duurzaam beleid en politieke betrokkenheid bij de toekomst van de sector. LTO Nederland roept het kabinet op om achter de land- en tuinbouw te gaan staan en goede oplossingen te bieden rond de vastzittende dossiers.

Nieuwsgrazer

Advies aan Hoge Raad: niet de politiek maar de wet heeft primaat in klimaatzaak

13-09-2019 - In het klimaatproces van Urgenda tegen de Nederlandse Staat, krijgt de Hoge Raad het advies om de Staat in het ongelijk te stellen. Het oordeel van het gerechtshof dat de Staat mensenrechtelijke zorgverplichtingen heeft, snijdt volgens plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink juridisch hout.

Nieuwsgrazer

Nog meer Politiek nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-09-2019 Natuur en politiek zijn even wreed als prachtig en Nederland slaapt er slechter van 0 reacties
04-09-2019 Maatschappij op zoek naar boer 0 reacties
03-09-2019 "Nadere herbeoordeling neonicotinoïden in glastuinbouw niet nodig" 0 reacties
01-09-2019 POV : 'Leg schuld stalbranden niet eenzijdig bij de boer op het bord' 0 reacties
30-08-2019 'BoerBurgerBeweging moet breder dan alleen voedsel' 0 reacties
26-08-2019 Nieuwe stelling: 'Als veehouder ben ik de stalbranden beu. De sector moet actie ondernemen.' 0 reacties
26-08-2019 Poll: 'Als veehouder ben ik de stalbranden beu. De sector moet actie ondernemen.' 0 reacties
26-08-2019 Poll: 'Als veehouder ben ik de stalbranden beu. De sector moet actie ondernemen.' 0 reacties
23-08-2019 Nederland haalt voor miljarden uit Brazilië, ook uit Amazonegebied 10 reacties
12-08-2019 Boerenpartij in Tweede Kamer 43 reacties
05-08-2019 Politiek gevecht blijft granenmarkt raken 0 reacties
02-08-2019 Nieuw hoofdstuk voor landbouw in Oekraïne 0 reacties
15-07-2019 Uitslag poll: Kennis moet basis zijn voor besluit over glyfosaat 0 reacties
08-07-2019 Poll: Een verbod op glyfosaat: de politiek is het spoor helemaal bijster 0 reacties
05-07-2019 Hoe verder na het PAS? 0 reacties
04-07-2019 Fotoserie: Kamerleden en ministers sluiten politiek seizoen af met jaarlijkse barbecue op Binnenhof 0 reacties
04-07-2019 Fotoserie: Kamerleden en ministers sluiten politiek seizoen af met jaarlijkse barbecue op Binnenhof 0 reacties