Schapen

Foto's van schapen

Schapen nieuws

Welke minitractor zal ik kopen?

24-02-2017 - We hebben krap 1 hectare land, drie pony's en een paar schapen. Ik ben dus vaak druk aan het slepen met van alles en nog wat. Om het gras te maaien hebben we een zitmaaier. Om de overig klussen wat te vereenvoudigen wil ik een minitractor kopen. De bedoeling is om deze te gebruiken om de bak te slepen, mest te vervoeren, mestbult te verschuiven en hout, stro, hooi etc te vervoeren. Ongelijkhefen in het land te vereffenen, dus grond verzetten zou ook handig zijn.m Qua opbergruimte geven we voorkeur aan een minitractor. Mijn vraag is wat is een goed merk en is een voorlader handig of een grondbak voldoende? Bedankt voor de tips!

Daanmaria

Zonder veehouderij komt een circulaire voedselvoorziening niet van de grond

29-01-2017 - Art. FD 27-1-2016

Veehouders krijgen voortdurend te horen dat ze met hun vee mede debet zijn aan het klimaatprobleem en aan onze te grote ecologische footprint. De problemen in de veehouderij zijn serieus, maar helaas blijft door de grote nadruk op die problemen onderbelicht dat er zonder veehouderij nooit een circular and biobased society zal zijn.
Die circular and biobased society is een samenleving die draait op hernieuwbare grondstoffen voor al onze behoeften: voedsel, energie, materialen, noem maar op. Plantenbiomassa is dan de grondstof waarop de hele duurzame samenleving draait. Maar als experts praten over de beloften van de biobased society, hebben ze het alleen maar over lineaire productieketens. Over de nieuwe materialen die we kunnen maken uit biomassa, bijvoorbeeld rubberbanden uit paardenbloemen of nieuwe brandstoffen uit zeewieren.
Biomassa
Zo geredeneerd moeten we nog veel meer plantenbiomassa gaan produceren dan we nu al doen. En dat kan niet, want die ruimte is er op aarde niet. We zullen dus veel slimmer om moeten gaan met de biomassa die we in de landbouw produceren. Dat kan alleen als we de biologische kringlopen daadwerkelijk sluiten.
En daarvoor heb je vee nodig. Dieren die de plantenresten kunnen verteren die anders verloren zouden gaan, en die mest produceren waarmee de bodem kan worden bijgetankt.

Koeien, schapen, kippen en varkens zijn door de mens ooit als landbouwhuisdieren geselecteerd, omdat zij biomassa kunnen verteren die wij niet verdragen. Gras bijvoorbeeld, of hooi en bierbostel. Of denk aan insecten. Ik verwacht niet dat wij mensen op grote schaal insecten gaan eten, maar ze zijn bijzonder geschikt als voer voor kippen — die immers van oorsprong insectivoor zijn. Met die reststromen voorzien dieren ons van kostbare en kostelijke producten als melk, eieren en vlees.
Mest
En dieren produceren mest. Nu nog kijken we naar mest als een afvalproduct, waar we te veel van hebben en vanaf moeten. Vanuit het perspectief van een circulaire voedselvoorziening verandert dat beeld radicaal. Daarin is mest een bodemverbeteraar, een bron van organisch materiaal waar de bodem ontzettend veel behoefte aan heeft. Zaak is om hoogwaardige organische stof uit de mest te halen en terug te brengen naar de bodem. Want die vruchtbare bodem hebben we hard nodig om de maximale hoeveelheid plantenbiomassa te kunnen produceren om de cirkel weer rond te maken en te laten draaien.
Eén aarde
Alleen zo kan die ene aarde straks negen en een half miljard mensen voorzien van goed en gezond voedsel, van duurzame energie en van materialen uit een hernieuwbare grondstof. Alleen zo ontstaat er een echte kringloop: grond maakt planten, maakt dieren, maakt mest, maakt grond, planten, dieren, mest… Eigenlijk een manier om te voorzien in de behoeften van mensen, gebaseerd op een mechanisme dat in de natuur al lang bestaat: ecologische kringlopen.

De uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij kan ruim 50% verminderen

Maar vee is toch mede de oorzaak van het klimaatprobleem? Door de methaanproductie die voortkomt uit het verteren van die plantaardige materialen door koeien, schapen en andere dieren? Dat is waar: 15% van de broeikasgassen komt uit de veehouderij. Het is deels het gevolg van een veehouderij die niet goed, efficiënt en zorgvuldig is ingericht. We kunnen die uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij met ruim 50% verminderen door slimmer met de dieren, hun voer en hun mest om te gaan. En bovenal: door nog beter voor hun gezondheid te zorgen.
CO2 vastleggen
Er is nóg een kant aan dit verhaal. Als we de kringloop goed sluiten en de bodem weer opladen met de organische stof uit de mest van dieren, brengen we koolstof, die nu nog in de lucht zit, terug naar de bodem. Zo levert de landbouw met veehouderij juist een bijdrage aan het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer in de bodem en daarmee aan het tegengaan van de klimaatproblemen die we in de afgelopen eeuw met het gebruik van fossiele brandstoffen hebben veroorzaakt.
Welbeschouwd hebben we het hier dus over een complete regiemshift. Overomdenken. Van een veehouderij die is verkokerd in lineaire voedselketens gaan we naar een veehouderij waarin biomassa optimaal wordt ontsloten en hoogproductieve voedselkringlopen duurzaam worden gesloten. En van een maatschappij die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een maatschappij die draait op biobased grondstoffen.
In Leeuwarden staat Us mem, een bronzen standbeeld van een koe. Het wordt tijd dat we ons vee weer op een voetstuk zetten.
Martin Scholten is algemeen directeur Animal Sciences Group, Wageningen University & Research.

Groen1

Waar heeft de boer de meeste schapen?

22-12-2016 - Wie aan Drenthe denkt, denkt aan schapen. Terecht, zo blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Want in gemeente Assen hebben schapenhouders de meeste schapen. Met maar 9 bedrijven met schapen in Assen die samen 4.337 dieren houden, telt...

Nieuwsgrazer

Nog meer Schapen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-11-2016 Idealisme als verkapte lust naar macht 0 reacties
29-10-2016 Butox Protect en Clik op recept 0 reacties
03-09-2016 Agendapunt: Centrale ( NTS )Texelaar schapen fokdag van de afd. Overijssel/Flevoland (Luttenberg) 0 reacties
30-07-2016 LOIRE-ATLANTIQUE - A VENDRE EXPLOITATION LAITIERE DE 280 000 L SUR 62 HA 8 reacties
26-07-2016 Miljoen Belgische graasdieren geënt tegen blauwtong 0 reacties
11-07-2016 Politie brengt twee lammeren naar bureau 2 reacties
24-05-2016 Loonvoeren, geef die koeien de kost! 8 reacties
20-05-2016 'Schapentackelen' op Australische privéschool onderzocht 0 reacties
18-04-2016 Weideblog: wat als weiden nog niet kan 4 reacties
26-03-2016 Inspecteurs vinden honderd dode schapen bij veehouder Friesland 0 reacties
24-02-2016 Opnieuw wrede misstanden aangetoond in Frans slachthuis 0 reacties
23-02-2016 België gaat vaccineren tegen blauwtong 0 reacties
21-01-2016 Foto's: Zwolse schapen op krakend ijs 0 reacties
01-01-2016 Boeren verkopen koeien, omdat ze minder mogen melken 171 reacties
02-12-2015 Marktwerking werkt niet voor schaapherders 0 reacties
05-11-2015 Kudde van 65 schapen gestolen in Groningen 0 reacties
30-10-2015 Drentse schapen op Unesco-lijst 0 reacties