Termijnmarkt

Ondergrens graanprijzen nog niet bereikt

Afgelopen week zijn de prijzen van de granen verder onder druk komen te staan. Zowel op de fysieke markt als op de termijnmarkt ging er een flinke hap af.

0 reacties


Fysieke botermarkt ver boven termijnmarkt

De mineurstemming bij boter wordt in Nederland doorvertaald in de fysieke prijzen, maar in Duitsland en Frankrijk houden ze de prijs nog redelijk in de benen. Zo kan het dat de cash settlement op de Eurex¬ maar net onder de 3.950 euro per ton uitkomt. Vaster is de markt voor magere melkpoeder.

0 reacties


Benut marktkansen en beheers risico's

DCA heeft zijn nieuwe website gelanceerd, waarop is geinvesteerd in het uitbreiden van de diensten in marktinformatie en risicomanagement voor agrarische ondernemers. Op DCA.nl kan elke ondernemer terecht die bijvoorbeeld op zoek is naar het laatste nieuws van de agrarische markten, zin heeft om te gaan handelen op de agrarische termijnmarkt of ge√Įntereseerd is in het trainen van zijn ondernemersschap.'DCA.nl maakt in √©√©n keer duidelijk waar we voor staan en welke service wij kunnen bieden aan agrarische ondernemers', vertelt Edwin Burgers, directeur van DCA Groep.

0 reacties


Boter zorgt voor levendige termijnmarkt

In de cash settlement noteerde boter woensdag een kleine prijsverlaging. Desalniettemin ontstond er donderdag weer een levendige handel op de termijnmarkt. Met name december 2013 en januari 2014 zijn in trek.

0 reacties


Stijging cash settlement boter helpt termijnmarkt

Na de hogere noteringen van het Productschap Zuivel (PZ) in combinatie met de product schaarste in Duitsland kon het niet anders dan dat de cash settlement voor boter en melkpoeder omhoog zou gaan en dat is gebeurd.

0 reacties


Termijnmarkt boter passeert varkensmarkt

De ontwikkelingen op de zuivelmarkt hebben ervoor gezorgd dat de termijnmarkt boter van de Eurex voor het eerst meer dan 220 openstaande posities telt. Daarmee is er tevens voor het eerst meer activiteit op deze termijnmarkt dan op de termijnmarkt voor varkens.

0 reacties


Grondstoffen veevoer dalen verder in prijs

De mindere prestaties van tarwe op de termijnmarkt vertalen zich steeds duidelijker in lagere voerprijzen. Ook de noteringen van soja HP hebben voor even hun hoogste punt gezien. De logistiek problemen in Zuid-Amerika worden steeds meer vervangen door droogtezorgen bij tarwe, zo meldt Agruniek Rijnvallei.¬

0 reacties


Termijnmarkt boter naar 1-jarig hoogtepunt

Op de Eurex zijn zowel de prijs van magere melkpoeder alswel de prijs van boter donderdag naar een 1-jarig hoogtepunt geschoten. Bij boter was dat blijkbaar meteen aanleiding voor een aantal spelers om er uit te stappen, want het aantal posities daalde licht.¬

0 reacties


Actie op termijnmarkt melkpoeder en boter

Dinsdag was het weer raak op de termijnmarkt voor magere melkpoeder en boter en kwam de handel weer tot leven. Dit zorgde bij boter voor een plus op het aprilcontract. Bij magere melkpoeder pluste zowel het april als het meicontract.

0 reacties


Boterprijs blijft kwakkelen ondanks lagere euro

De melkmarkt blijft zoekende naar de koers die voor het tweede kwartaal ingezet moet worden. Dit is ook terug te zien op de termijnmarkt voor boter en magere melkpoeder. Hoewel boter dinsdag weer iets sterker werd blijft deze dichtbij het tweemaandelijks laagtepunt staan.

0 reacties


Eurex boekt record bij zuivelderivaten

De onverwachte actie op de zuiveltermijnmarkt van dinsdag heeft de Eurex een nieuwe record opgeleverd. Ondertussen is de markt weer tot bedaren gekomen, waarbij boter woensdag zelfs een 2-maands dieptepunt neerzet van 3.210 euro per ton.

0 reacties


Melkvet blijft vast maar eiwit staat onder druk

Het zijn spannende dagen voor de zuivelmarkt. Als het gaat om de termijnmarkt lijkt vooral de euro de markt in haar grip te houden. Dinsdag daalde de eurokoers en kwam de markt in beweging, maar woensdag klimt de euro weer in waarde en ligt de markt er opnieuw uitgestorven bij.

0 reacties


Melkvet blijft vast maar eiwit houdt dalende trend vast

Het zijn spannende dagen voor de zuivelmarkt. Als het gaat om de termijnmarkt lijkt vooral de euro de markt in haar grip te houden. Dinsdag daalde de eurokoers en kwam de markt in beweging, maar woensdag klimt de euro weer in waarde en ligt de markt er opnieuw uitgestorven bij.

0 reacties


Termijnmarkt boter schrikt wakker

De termijnmarkt voor boter en magere melkpoeder van de Eurex tonen bij lange na nog niet zoveel beweging als de markt voor graan, maar dinsdag was er toch opeens veel actie waar te nemen op de markt. Als gevolg van de¬ belangstelling kleurde boterprijzen weer groen, hoewel het 2-maands hoogtepunt van 3.400 per ton bij lange na nog niet benaderd wordt.¬

0 reacties


Melkveehouders zien geen heil in #termijnmarkt

Melkveehouders te weinig bezig met risicomanagement

Melkveehouders zien de melkprijs als grootste bedrijfsrisico. Niet onterecht, want met het wegvallen van het quotum in 2015, is de kans groot dat melkveehouders te maken krijgen met meer schommelingen in de melkprijzen.


,,Melkveehouders zijn sterk gefocust op de melkprijs, terwijl het uiteindelijk om de marge gaat." zegt Bas Boots van de LLTB, die een onafhankelijk onderzoek liet uitvoeren naar risicomanagement in de Nederlandse zuivel.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 91 procent van de melkveehouders verwacht de komende jaren meer melk te gaan produceren. De melkproductie zou met 32,5 procent stijgen. ,,De melkveehouders zien de toekomst dus, ondanks het feit dat waarschijnlijk de melkprijzen volatieler gaan worden, zonnig in", concludeert Boots. ,,Maar, welke invloed heeft dadelijk meer aanbod op de melkprijs? Uit het onderzoek blijkt namelijk dat diezelfde melkveehouders de melkprijs als grootste bedrijfsrisico zien."

Termijnmarkt
Slechts zes procent van de Nederlandse melkveehouders is goed bekend met termijncontracten en een kwart weet wat een termijncontract inhoudt. De rest is helemaal niet bekend met termijncontracten. Zo blijkt uit het onderzoek. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat vooral jongeren en ondernemers met een groot bedrijf meer interesse hebben in termijncontracten als risicomanagementinstrument. ,,Het is niet zo dat iedereen nou gelijk aan de slag moet met de termijnmarkt. Er zijn ook andere manieren om je risico's af te dekken. Ga eens praten met een akkerbouwer in de buurt, wellicht kan hij je helpen om aan goedkoper voer te komen. Dat is ook een vorm van risicomanagement. Ik hoop dat melkveehouders meer gaan nadenken over risicomanagement, zodat zij een perspectiefvolle toekomst tegemoet gaan."

Meer: lltb.nl/nieuwsberichten/website/…

1 reactie


Forse toename zuivel-termijnhandel op Eurex

Hoe zou het gaan met de belangstelling voor de dairytradingonline.com/ contracten??.

Frankfurt - De handel in zuivel-termijncontracten op de Duitse termijnmarkt Eurex is vorig jaar bijna verdubbeld in omvang. De beurs meldt dat het aantal verhandelde contracten is gestegen van zo'n 500 naar ruim 900 stuks.

Het aantal afgesloten termijncontracten voor boter steeg van 500 naar 700 stuks. Dat toont een versterkte belangstelling voor het afdekken van prijsrisico's voor dit product.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

1 reactie


Column Sjakie: nieuwsoverzicht

Deze column van Sjakie is zo op het einde van het jaar een mooie nieuwssamenvatting van de laatste tijd:

Ondanks klagende melkveehouders blijkt uit de LTO-melkprijsvergelijking dat er dit jaar opnieuw een goede melkprijs wordt betaald. Het toont wel aan dat vastzetten van de melkprijs op een termijnmarkt het risicoprofiel alleen maar verslechtert wanneer niet tegelijkertijd kostenposten als de voerprijs en rente worden vastgezet.

De Deutsche Bank lijkt de financiering van melkveebedrijven af te stoten. Na het wegvallen van de Frieslandbank wordt de monopolypositie van de Rabobank nu nog beklemmender.

Deltamilk geeft aan ledenmelk op de lucratieve spotmarkt te verkopen, mooi staaltje handelsgeest. Dit opbiechten in een vakblad getuigt van minder boerenslimheid.

CONO heeft het duurzaamheidsoproer met een verlaging van de bonus en het instellen van een praatgroepje onder leiding van een gerespecteerd oud-voorzitter weten te blussen.

DOC presenteert weer een nieuwe strategie. Na focus op kostprijsleiderschap,
samenwerking in de keten, een poging de ziel te verkopen aan onze oosterburen, voetje vrijen met Fonterra, gesprekken met A-ware en wat overnames heeft DOC nu besloten zelfstandig verder te groeien. Directeur Jannes Oosterveld wisselt nog sneller van strategie dan van ondergoed.

FrieslandCampina gaat in Frankrijk logistiek samenwerken met Bongrain. Men hoopt blijkbaar dat vrachtwagens met Nederlandse kaas bij de volgende crisis niet bij de Franse grens in brand worden gestoken als er Bongrain op staat.

Tijdens de ledenraadsvergadering van woensdag zijn de biologische leden opgezadeld met een aftreksel van de garantieprijs en is afgesproken dat in geval van een goodwill impairment er maximaal 100 miljoen euro ten laste van de winst komt.Snel uitgelegd: onder de IFRS boekhoudregels wordt er niet systematisch afgeschreven op goodwill. Wel is men verplicht jaarlijks te onderzoeken of er bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden, de impairment test. Deze waardevermindering gaat van de winst af, dit nadeel voor de leden is nu beperkt tot 0,75 euro per 100 kilo melk. Bestuurders beweren dat dit slechts een theoretisch verhaal is. Een goed verstaander weet beter.

Er broeit duidelijk iets. Het herinnert me aan de post goodwill die Friesland Foods in de boeken had voor het overgenomen Nutricia. Flink overgewaardeerd met zo’n 320 miljoen voor de merken Chocomel, Fristi en nog wat klein bier. In het halfjaarbericht wordt gesteld dat er geen gebeurtenissen zijn die aanleiding geven tot impairment van goodwill. Het is even afwachten welke gebeurtenis aanleiding zal zijn tot herwaardering van goodwill, maar dat er dan een in de Friesche Vlag gewikkeld lijk uit de kast komt rollen, is eigenlijk geen verrassing.

Ja c k R i j l a a r s da m ,
S t o m p e t o r e n

Bron: Nieuwe Oogst

2 reacties


Vlaamse varkenshouders naar termijnmarkt

Deze week is de eerste order geplaatst op een nieuwe termijnmarkt voor varkenshouders. Zo'n 70 varkenshouders hebben zich in twee Pig Trading Companies verenigd, goed voor 15 procent van de gehele Belgische markt.

0 reacties


Slim voer inkopen verlaagt de kostprijs

Veehouders kunnen de kosten drukken door zelf slim voeders in te gaan kopen. Voor het beheersen van de prijsrisico’s is gespreid grondstoffen inkopen en het gebruik van de termijnmarkt aan te bevelen.

0 reacties


Prijsrisico managen nog onbekend terrein voor melkveehouder

Uit de DTO Nieuwsbrief:

Uit gesprekken met melkveehouders na de plaatsing van certificaat no. 1 en lezingen die DTO heeft gehouden, komt naar voren dat het managen van melkprijsrisico’s geen hoge prioriteit heeft bij melkveehouders.


DTO verwacht echter dat prijsrisicomanagement, met het verdwijnen van het melkquotum in 2015 in zicht, een steeds belangrijker rol gaat spelen voor de continu√Įteit van een melkveebedrijf.

http://vimeo.com/39379158

Melkprijs Garantiecertificaat keert over april uit

Nederlandse melkveehouders die een Melkprijs Garantiecertificaat hebben afgesloten bij DTO, hebben een vooruitziende blik. De melkprijzen staan onder druk, maar de melkveehouders met een certificaat voelen dit minder in de portemonnee. Over april keert DTO de certificaathouders namelijk 25 cent per 100 kg uit.

De eerste certificaten die door DTO bij melkveehouders in een gelimiteerd aantal zijn geplaatst, lopen vanaf 1 maart 2012. De prijs van dit certificaat no. 1 is vastgesteld op 34 euro per 100 kg. Deze certificaten worden verrekend met de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze is voor april uitgekomen op 33,75 euro. FrieslandCampina heeft over maart een garantieprijs uitbetaald van 34,25 euro.

Op basis van het certificaat heeft de houder over maart 25 cent per 100 kg moeten toeleggen. Over april is daarentegen 25 cent per 100 kg uitgekeerd. Daarbij is de algehele verwachting dat de melkprijs de komende periode onder druk blijft staan. DTO merkt dat hierdoor de interesse bij melkveehouders toeneemt om op basis van 34 euro alsnog garantiecertificaten af te sluiten.

Nieuwe certificaten?

DTO werkt aan certificaat no. 2, maar gezien de ontwikkelingen op de melkmarkt zal deze op een lager prijsniveau in de markt worden gezet als certificaat no. 1. Zodra de ingangsdatum en het prijsniveau van certificaat no. 2 is vastgesteld, wordt u door DTO op de hoogte gebracht.

3 reacties