Varkens

Varkenshouders steken boer David hart onder de riem

LTO Varkenshouderij en NVV willen boer David uit Boer Zoekt Vrouw een hart onder de riem steken. De organisaties stelden een brief op, gericht aan directeur Hans Baaij van Varkens in Nood, waarmee varkenshouders op ludieke wijze hun steun kunnen uitspreken.

0 reacties


Europa slacht meer varkens

Europa slachtte het eerste half jaar van 2016 129,3 miljoen varkens. Twee procent meer dan verwacht. De prognose van de Europese Unie ging uit van een daling van het aantal varkens met 2,6 procent.

0 reacties


Polen wil varkens opkopen vanwege varkenspest

De Poolse overheid wil op korte termijn een opkoopregeling voor varkens in de regio die is getroffen door Afrikaanse varkenspest.

0 reacties


GroenLinks wil uitloop voor koe, kip en varken wettelijk verplichten.

GroenLinks vertelt in hun campagne dat ze wettelijk willen verplichten dat er uitloop voor koeien, kippen en varkens is.

Ik denk niet dat men in Den Haag enig benul heeft dat dit onmogelijk is, en dat dan na een aantal eeuwen een einde komt aan de veehouderij in Nederland...

Meer hier:boerderij.nl/Home/Nieuws/…

61 reacties


1000 varkens dood bij brand in boerderij ErpBij een grote brand in een boerderij in het Noord-Brabantse Erp zijn zeker 1000 varkens omgekomen. Er zijn nog eens 5000 biggen in gevaar.

0 reacties


Nieuw pr-initiatief varkens

Op zijn veertiende organiseerde Rick Houweling (19) zijn eerste open dag bij de boer. Volgend jaar met Pasen pakt hij het groter aan met een plattelandsevenement in Tilburg. Dan laat hij de boer naar de burger komen, in plaats van andersom.

0 reacties


Meer luchtwegklachten bij omwonenden veehouderij

Mensen die dicht in de buurt van een gebied met vijftien of meer veehouderij bedrijven wonen hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens neemt namelijk met 2 tot 5 procent af. Ook komen er 10 procent meer longontstekingen voor in de omgeving waar veel pluimvee gehuisvest is.

22 reacties


Roelof Joosten: ‘Wei uit melk lichtend voorbeeld voor mest’

Ook ik verwacht dat vroeg of laat mest weer geld waard wordt:

Joosten noemde de waardeverandering van wei als ‘lichtend voorbeeld voor mest’. In tien jaar tijd werd de wei van afvalproduct voor varkens tot een van de grootste winstmakers van FrieslandCampina, als hoogwaardige ingrediënt van kindervoeding.

‘Dat kunnen we met mest ook realiseren. Daarvoor is leiderschap nodig. Toen ik dit onderwerp op de agenda zette, werd ik van verschillende kanten gewaarschuwd dat mijn reputatie meteen ook in de mest zou komen te liggen. Maar je moet het gewoon doen en doorpakken nu.’

Meer: veeteelt.nl/nieuws/…

9 reacties


Varkens ook aan het fosforarme voer?

Wat gaat van Dam verzinnen om de varkenssector weer onder het nationale plafond te krijgen. Ook aan die kant zal er wat moeten gebeuren om er voor te voorkomen dat de producten die fosfor-technisch bij koeien minder interessant zorgen voor overschrijding van het varkensplafond.

1 reactie


Zijn boeren zelf eigenlijk blij met megastallen?

Duizenden varkens, die hutjemutje op elkaar leven in een grote stal. Veel mensen hebben er grote bedenkingen bij. Maar hoe kijken boeren zelf tegen de schaalvergroting in hun sector aan? Overijsselse historici gingen op zoek naar het antwoord en presenteren na de zomer hun bevindingen.

0 reacties


Chinees varken bijna tweemaal zoveel waard als Hollands - Foodlog

Varkens kosten in China bijna het dubbele van wat ze in Nederland opbrengen. De Nederlandse varkenshouderij ziet nog altijd een kans in het land vanwege de hogere kwaliteit van het Nederlandse varken. Een koude sanering van de varkenshouderij is echter het meest waarschijnlijk, denkt Dick Veerman.

0 reacties


Prijzen Varkens sector hard omhoog.

Melkveefosfaatrechten tijdelijk omzetten naar varkens via tender ?

47 reacties


Waarom zijn de 400 dode varkens in Berkelland niet eerder ontdekt?

Hoe kan het dat de bijna 400 dode varkens in Berkelland zolang in hun stal lagen en dat niemand dat wist? Dat is de vraag die een dag na de bekendmaking van het nieuws blijft hangen.

0 reacties


Agressieve varkens zorgen voor populair Zeeuws vlees

Ze wegen zo'n vierhonderd kilo en kunnen behoorlijk agressief zijn: De Durocvarkens van David Ottjes uit Lamswaarde. De varkensboer heeft het over mooi Zeeuws varkensvlees en zijn afnemers zijn het met hem eens. Zijn klantenbestand groeit. Vandaar dat de varkensboer ruimte wil voor honderdtwintig scharrelvarkens extra. Tot ongenoegen van enkele omwonenden.

0 reacties


Grote brand bij varkensbedrijf in Oirschot

Grote brand bij varkensbedrijf in Oirschot: 'Geluid van krijsende varkens is erbarmelijk'
OIRSCHOT - Er is een zeer grote brand bij een varkensbedrijf in Oirschot op de Notel.
Het gaat om een uitslaande brand in een stal. De brand dreigt over te slaan naar een tweede stal. De dikke zwarte rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien. Ook zijn er explosies te horen.
De omgeving is afgezet. Volgens een buurtbewoner heeft de politie gezegd dat er 'grote hoeveelheden asbest is vrijgekomen. Het oude gedeelte van de stal had daken met asbest.'

13 reacties


Analyse Varkensrechten voor koeienboeren, slecht idee

Als je tijdens het omwisselen van varkens naar koeienfosfaatrechten ervoor zorgt dat er zoveel wordt afgeroomd dat het aantal kilo's stikstof niet groeit dan is het grootste bezwaar opgelost lijkt mij:

Omdat een groot aantal varkensboeren financieel in de shit zit en melkkoeienboeren voor teveel echte mest zorgen, ontstond de gedachte om varkensrechten te verkopen aan koeienboeren. Dat lijkt logisch, maar creëert op lange termijn alleen maar verliezers. Dat concludeert Dick Veerman uit gesprekken met een van de beste mest- en milieukenners van ons land, een bestuurder en een varkenshouder.

Maar er gebeurt meer, legt @Wiebren Van Stralen me uit. Varkens produceren per kilo fosfaat ook nog eens 1,8 kilo stikstof. Een koe levert per kilo fosfaat daarentegen 2,85 kilo stikstof.
Een miljoen varkens brengen bij 7,4 miljoen kilo fosfaat 13,3 miljoen stikstof. Het aantal koeien dat je in plaats van die varkens kunt inzetten, zorgt echter voor 21,1 miljoen kilo stikstof. Ruim de helft meer dus.

Wie aan zulke praktijken begint, moet zich realiseren dat zulke sommen meteen laten zien dat niet alleen het zogeheten 'fosfaatplafond' dat Nederland en Brussel hebben afgesproken, wordt overschreden, maar dat ook het stikstofplafond met circa 4 miljoen kilo door het dak gaat. Zonder uitruil zou er alleen een overschrijding voor fosfaat zijn. Mét uitruil komt die voor stikstof er nog eens bij.

Het sommetje leert dus dat koeienboeren wel gek zouden wezen als ze varkensrechten kopen. Ze worden namelijk sowieso geconfronteerd met de fosfaatoverschrijding waar Nederland mee zit. Het overschrijven van rechten lost dat probleem niet op, zodat ze alle risico lopen gekort te worden. In dat geval investeren ze in niets. Bovendien krijgen ze er een extra probleem bij in de vorm van een stikstofvraagstuk. Daar is met name de uitvoering van de PAS-regelgeving van afhankelijk. Wie zo kijkt, realiseert zich dat varkensrechten de facto waardeloos zijn voor koeienboeren. Wie ze koopt, geeft geld uit aan gebakken lucht.

Meer: foodlog.nl/artikel/…

28 reacties


Komt het nog goed in de Pielis? Beladen avond over groei intensieve veehouderij in Bergeijk

Wint het verstand het in Bergeijk dinsdagavond van de emotie? Of zorgt de informatieavond over de komst van duizenden nertsen en varkens voor een definitieve scheuring in de Pielis-gemeenschap?

0 reacties


Is hoog welzijn Nederlands varken een mythe? - Foodlog

Volgens een door Varkens in Nood opgestelde vergelijkende score, blijven de leefomstandigheden voor varkens in Nederland fors achter bij Scandinavische landen, Duitsland, Zwitserland en Engeland. Politici en boeren die steevast het hoge welzijnsniveau in Nederland prijzen, vallen door de mand.

0 reacties


Biologische melkveehouders willen vrijstelling van fosfaatrechten

Gelijk hebben en gelijk krijgen gaat helaas niet altijd gelijk op...

De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland, heeft er in een brief bij staatsecretaris van Dam van Economische Zaken op aangedrongen de 350 Skal gecertificeerde biologische melkveehouders vrij te stellen van fosfaatmaatregelen. Het generiek toepassen van het fosfaatrechtenstelsel doet geen recht aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part noch deel hebben, betoogt De Natuurweide.

Om Skal gecertificeerd te kunnen zijn moeten biologische melkveehouders voldoen aan de eisen die de Europese Unie en Nederland stellen. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanwending van dierlijke mest de Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare niet overschrijdt. Met deze voorwaarde is ook de fosfaatgift gelimiteerd en is er geen bijdrage aan het overschrijden van het fosfaatplafond. Dit fosfaatplafond is overeengekomen als voorwaarde om in Nederland gebruik te mogen maken van de derogatie.

Het fosfaatrechtenstelsel generiek toepassen doet geen recht aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part nog deel hebben. De Natuurweide vindt het voorgestelde generieke fosfaatrechtenstelsel daarom niet redelijk en billijk en doen nogmaals een oproep voor vrijstelling voor Skal gecertificeerde biologische melkveehouders. Dit is volgens De Natuurweide mogelijk door de biologische melkvee sector uit de categorie melkvee te halen en in de categorie 'overig' te plaatsen. De fosfaatproductie wordt verantwoord door 4 categorieën: melkvee, varkens kippen en 'overig'. De Natuurweide stelt dat deze wijziging ook juridisch goed te borgen zal zijn.

bron: Natuurweide

18 reacties


#Fosfaatrechten worden vrij verhandelbaar

Uit de brief prikkebord.nl/topic/89912/

Ik ben voornemens om de overdracht van fosfaatrechten voor melkvee op
vergelijkbare wijze te regelen als de bestaande praktijk voor de overdracht van varkens- en pluimveerechten. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod in de vrije markt bij elkaar komen. RVO.nl registreert de hoeveelheid rechten per melkveehouder. Overdracht van rechten moet in het register van RVO.nl worden opgenomen.

Na elk kalender jaar wordt beoordeeld of een melkveehouder over voldoende fosfaatrechten beschikt om zijn fosfaatproductie van melkvee te verantwoorden, vergelijkbaar met de controle en handhaving van dierrechten voor varkens en pluimvee.

9 reacties