Varkensprijzen

Varkensprijzen nieuws

Rabobank: positieve voortuitzichten door goede prijzen

20-12-2017 - De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenssector voor de komende maanden zijn positief. Mede door het krappe aanbod stijgen de prijzen voor biggen al sinds het begin van 2017. Deze trend is sinds half maart ook overgenomen door de varkensprijzen. De biggenprijzen zullen naar verwachting halverwege april hun top bereiken, hierna volgt een seizoensgebonden lichte druk op de biggenprijzen.

Nieuwsgrazer

Slachterijen kunnen toestroom nauwelijks aan

19-12-2017 - Het is deze weken passen en meten om het varkensaanbod geplaatst te krijgen. Recordhoge slachtcijfers maken dat de varkensprijzen naar beneden glijden. De dalende varkensprijs is tevens een reden waarom de biggenmarkt in december is afgevlakt. De vraag is: wat doet januari met de biggenprijzen?

Nieuwsgrazer

Varkensvleesprijzen dalen wereldwijd

07-12-2017 - Hoewel de gemiddelde wereldwijde exportprijs voor varkensvlees nog tot het derde kwartaal van 2017 een piek bereikte, zijn de varkensprijzen inmiddels begonnen aan een neerwaartse trend.

Nieuwsgrazer

Nog meer Varkensprijzen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
06-12-2017 Varkensmarkt breekt eerder dan verwacht 0 reacties
05-12-2017 EU-varkensprijs stabiliseert zich 0 reacties
27-11-2017 EU-varkensprijs stabiliseert zich 0 reacties
22-11-2017 Rabobank: biggen- en varkensprijzen dalen volgend jaar verder 0 reacties
21-11-2017 Rabobank: 'Heb een buffer voor volgend prijsdal' 0 reacties
07-11-2017 Keert rust terug op Europese varkensmarkt? 0 reacties
31-10-2017 ‘Hybride bedrijfsstructuur biedt fiscale mogelijkheden’ 0 reacties
27-10-2017 Varkenshouder moet investeren in fiscaal voordeel 0 reacties
26-10-2017 Warme sanering varkenshouderijen 0 reacties
26-10-2017 Aanbod en Tönnies helpen varkensprijs om zeep 0 reacties
25-10-2017 Aanbod en Tönnies helpen varkensprijs om zeep 0 reacties
18-10-2017 Europese varkensprijzen zijn gestabiliseerd 0 reacties
29-09-2017 Europese varkensstapel blijft groeien 0 reacties
27-09-2017 Varkensprijzen in heel Europa fors omlaag 0 reacties
20-09-2017 Sombere stemming op volle varkensmarkt 0 reacties
20-09-2017 Europese varkensprijzen in glijtempo omlaag 0 reacties
31-08-2017 Europese varkensprijzen tonen stabilisatie 0 reacties