Vlees

Vlees nieuws

Tips om te voorkomen dat ze je vlees afpakken

20-01-2019 - Ze komen je vlees afpakken. Mensen die zeggen dat ze het milieu of je gezondheid belangrijk vinden, maar ook mensen die zeggen dat ze het vlees zielig vinden. Dat heeft in De Telegraaf gestaan. Hoe zorg je ervoor dat ze niet bij je vlees kunnen komen? Hier zijn tips.

Nieuwsgrazer

De lokale slager met een goed verhaal wint steeds meer terrein

19-01-2019 - Slagers winnen langzaamaan terrein ten opzichte van de kiloknallers. In het Groene Hart weten slagers die zelf slachten als geen ander hoe belangrijk het verhaal achter de koe is.

Het eten van vlees staat onder druk en we moeten wennen aan het idee dat we niet meer elke dag een bal gehakt eten. Althans, dat blijkt uit een nieuw internationaal rapport dat is opgesteld door 36 wetenschappers die drie jaar werkten aan het dieet voor de 21ste eeuw.

Toch merkt de slagersbranche dat dit niet per se verkeerd uit hoeft te pakken. Sterker nog: de slager krijgt het langzaam maar zeker wat drukker omdat minder mensen de kiloknaller van de supermarkt willen, maar als ze vlees eten juist goed vlees zoeken.

Dat weten ze in Baambrugge op boerderij/slagerij De Lindehoff als geen ander. Daar wordt de rij met particulieren die vlees willen steeds langer. De koeien hebben het hier goed: in de stal is een heuse 'koeientuin' ingericht inclusief bomen.

Nieuwsgrazer

Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt

18-01-2019 - De Nederlandse landbouwsector heeft in 2018 voor € 90,3 miljard geëxporteerd, een groei van 0,2% ten opzichte van 2017. Daarvan is € 65,4 miljard door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens LTO Nederland bevestigen de cijfers dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector vooroploopt bij de productie van groen, gezond en gewaardeerd voedsel.

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten.

Voorlopers
“Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector. Omdat we goed voedsel produceren, en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”

Miljardenexport
Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie miljarden euro’s op.
Aan landbouw gerelateerde goederen, zoals machines en kassen, leveren ook veel op: € 9,3 miljard in 2018. De producenten van dit soort goederen hebben hun kennis en expertise vaak ontwikkeld op basis van jarenlange samenwerking met Nederlandse boeren en tuinders.

Innovatiekracht
De meest recente gegevens over investeringen in research & development laten een groei van 19% zien. Uit de cijfers blijkt dat de landbouwsector daarmee relatief nog meer in kennis en innovatie investeert dan het Nederlandse gemiddelde (dat in 2016 ongeveer 11% meer was dan 2014). LTO Nederland is betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals Beter Bodembeheer, Duurzame Zuivelketen, en een aantal projecten gericht op de relatie tussen gezonde dieren en gezonde mensen onder de noemer OneHealth.

Duurzame landbouw
Nederlandse boeren en tuinders kijken naar de toekomst. Door zuinig om te gaan met hulp- en grondstoffen, een gezonde bodem te stimuleren, energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit, een brede maatschappelijke beweging die met een unieke aanpak aan natuurherstel in Nederland werkt. En de inzet van boeren en tuinders bij de klimaatonderhandelingen, waarbij de sector een besparing van 6,5 Mton CO2 denkt te kunnen behalen – meer dan de taakstelling vanuit de overheid. Dit sluit aan bij de kringloopvisie van minister Schouten, die ze ook uitdroeg bij de presentatie van de exportcijfers tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn.

Nieuwsgrazer

Nog meer Vlees nieuws

Datum Onderwerp Reacties
17-01-2019 Nieuwe landbouwrevolutie nodig voor perfect dieet 0 reacties
17-01-2019 Eten we echt minder vlees of zeggen we dat maar? 0 reacties
17-01-2019 ‘Radicaal anders eten nog ingewikkelder dan klimaatakkoord’ 0 reacties
17-01-2019 Twee op vijf Nederlanders is in 2018 minder vlees gaan eten 0 reacties
17-01-2019 ‘Radicaal anders eten nog ingewikkelder dan klimaatakkoord’ 0 reacties
16-01-2019 Boeren gaan tegengas geven 4 reacties
15-01-2019 Nee, Klimaatakkoord dwingt Nederland tot grotere export van vlees, zuivel en eieren 0 reacties
15-01-2019 AH: Wakker Dier schetst verkeerd beeld 0 reacties
12-01-2019 Schouten: Supermarkten gaan zelf over prijsbeleid van vlees 0 reacties
11-01-2019 EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit 0 reacties
09-01-2019 'PBL gaat buitengewoon slordig om met feiten over vlees en klimaat' 0 reacties
09-01-2019 'PBL gaat buitengewoon slordig om met feiten over vlees en klimaat' 0 reacties
08-01-2019 Mobiel slachthuis Dokkum moet vleesverspilling voorkomen 0 reacties
08-01-2019 Schouten: ‘Supermarkt gaan zelf over prijsbeleid van vlees’ 0 reacties
08-01-2019 ABN Amro: export voedingsmiddelen onder druk 0 reacties
08-01-2019 Grootste biovarkensboerderij ligt in Ruiselede 0 reacties
06-01-2019 Meat: The Future Series - Alternative Proteins 0 reacties