Doorgroeiers na 2-7-15 worden ongelofelijk gematst.

Het reductiepercentage in periode 3 gaat minimaal zijn :
boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

Voor 6 cent per kilo melk kunnen groeiers na 02-07-2015 het grootste deel van hun extra koeien blijven melken. Bij een garantieprijs van nu 36 cent en mogelijk 37 of meer in juni !! Is een heroverweging van procedures dan niet op zijn plaats ?? Vele melkveehouders hebben 20 cent per jaar in quotum geinvesteerd en moeten zelfs 4 % terug in het aantal dieren dat ze op het einde van de quotumperiode hadden.
Onevenredige Last ...?? ONBEPERKTE BEDRIJFSGROEI zal de rechter bedoelen !!!
jg

Reacties

+2
weideboer
Geld is baas, deze maatregel is ook gebasseerd op geld, niet op mest. De banken scheten zeven kleuren dat al hun hypotheken onder water kwamen te staan. Nu met deze algemene reductie "bloed" iedereen mee. En in verhouding ten gunste voor de banken en voor de groeiers met hun overmaatse hypotheken.

Al eerder geopperd, de bank helpt de boer met een zware financiering eerder dan een boer die alleen een tijdelijke verruiming van zijn RC wil hebben. Reden is duidelijk, bij de laatse dekt het onderpand de last wel en bij de eerste niet. Dus daar zijn ze de klos als er niks wordt gedaan
+6
groeier
@weideboer
Dit klopt dus totaal niet met de melkveehouders die zich wel netjes gehouden hebben aan de peildatum van 02-07-2015. Mag nooit gebeuren dat de goede voor de slechte moet bloeden. Zo op deze wijze gaan we de derogatie zeker verliezen, 't draagvlak is nu compleet verziekt.
+1
koetje 33
@weideboer
Mag absoluut niet zo zijn dat de banken de intensieve melkveehouders, op die manier extra fosfaatrechten toe gaan stoppen.
kanniewaarzijn
@koetje 33 Waarom denk je anders dat dit hele circus is opgetuigd?
+1
groeier
@kanniewaarzijn
De fosfaatrechten gaan toch niet door nu de rechtszaak verloren is.
+1
brabo
Ik weet niet hoe jij aan die 6 cent komt.
Het boetebedrag van 240 euro per gve per maand komt redelijk overeen met die 28 cent van de supperheffing
jg
@brabo Reken een situatie maar eens door voor een extreme groeier die na de kortingen de rest mogen houden. 56 euro per maand , 900 liter produktie. Zoals ik het begrijp is allen solidariteitsheffing verschuldigd als je voldaan hebt aan de verplichte reductie van laten we zeggen 15 %.
brabo
Quote Reactie van @jg:
verplichte reductie

die verplichte reduktie stopt pas als we met zijn alle genoeg hebben geruimd, dus hoe hoog het percentage is van de koeien die je dan uiteindelijk voor niks mag houden, dat is nog niet te zeggen.
En het geld alleen voor dit jaar, volgend jaar moet hij gewoon rechten kopen voor die beesten
jg
@brabo Ja ik moet ook rechten kopen. De rechter oordeelt over het Gve-reductie plan, niet meer of minder.
brabo
Quote Reactie van @jg:
Ja ik moet ook rechten kopen.

dat is wel apart voor iemand die geen koeien melkt 😄
jg
@brabo Reken er maar op dat het reductie percentage niet boven de 15 % komt. Bekend is wat er al gereduceerd is , wat nog volgt uit de stoppersregeling en wat in mei/juni nog verplicht is.
+1
Coen
@jg , het was op voorhand toch ook de intentie om in 2017 die extreme groeiers na 2-juli-2015 enorm te matsen, willens en wetens ten koste van de niet-groeiers.
Jaap40
@brabo dat is maar goed ook.

Iedereen terug naar 2-7-2015.
+1
KOC1981
@brabo omdat hij doelt op het bedrag dat je betaald over de GVE's die je mag hebben boven je referentie maar onder je doelstellingsaantal. Bij grote groeiers kan hier best nog een groot verschil tussen zitten. nu was het max 5% periode 2 max 10% als dan periode 3 de extra reductie minimaal is, dan kan het zijn dat zij voor het verschil enkel de solidariteitsbijdrage betalen. = 56€/GVE/maand.
Voorbeeld:
Jawin had op 2 juli 150 koeien. (voor het gemak even alleen de koeien zonder jongvee geteld)
Zijn referentie is dan: 150 * 0,96 = 144 koeien
in de 2e periode moet hij max 10% krimpen.
hij had op 1 oktober 2016 200 koeien. dus max 20 koeien krimpen.
hij heeft dan nog 180 koeien. ofwel 36 meer dan zijn referentie.
over deze 36 betaald hij 56€/maand. = 2016€

bij een productie van 30 kg melk/dag is dit 30*36 koeien = 1080 liter per dag
30 dagen = 32400kg melk
2016€ op 32400kg melk = 0,062€/kg
Brutus64
@KOC1981 voorlopig is deze laarzencowboy buiten de reductie regeling geplaatst als hij lef heeft melkt hij gewoon 200 koeien of nog een paar meer en lef heeft hij.
Hij betaalt ook geen heffing
jg
@KOC1981 Koeien kopen dus.
Wiebren
@KOC1981 en dan volgend jaar rechten kopen voor 50 koeien á >€100,-/kg fosfaat. Maken we het sommetje even af. 50x44=2200 kg fosfaatrechten=€220.000 plus de rechten voor de korting 2018. Denk niet dat dat al bijelkaar geharkt is in 2017, jij wel?
+1
m uut m
@Wiebren
Jij houdt er geen rekening mee dat deze groep boeren (investeerders )volgend jaar extra rechten krijgen.
achterhoeker2
@m uut m wie zegt dat?
m uut m
@achterhoeker2
Kijk invoering mq en hoe de rechter nu ook al oordeelde
Coen
@Wiebren , de jaarkosten van deze groei na 2-juli-2015 staan natuurlijk niet in de verhouding tot de toenmalige melkquotumkosten; 2015 en 2016 waren gratis, de solidariteitsheffing over 2017 is minimaal.

de jaarkosten voor fosfaatrechten moeten nog worden afgewacht, zullen ze de 25 eurocent per uitbreidingskilogram aantikken?
jg
@Wiebren Als er vraag is naar de melk die je extra wil produceren dan vallen de kosten wel mee.
vaak
@Wiebren 100 euro kan alleen als ze in de aanbieding zijn maar je weet wel beter.
Richting 200 euro Is reëler.
+1
Wiebren
@vaak @m_uut_m @jg @Coen dan wordt het dik 4 ton. Dat de rechter in eerste uitspraak een aantal boeren gelijk heeft voor reductieregeling betekent niet dat ze dit automatisch krijgen en ook krijgen voor fosfaatrechten. Bovendien, volgend jaar kun je je melden als knelgeval voor fosfaatrechten en bij afwijzing bezwaar en beroep. Die koeien kunnen op 1 jan 18 niet zomaar blijven lopen.
+10
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
Die koeien kunnen op 1 jan 18 niet zomaar blijven lopen.

Zou niet weten waarom niet. De afrekening volgt immers pas na 31 dec 18. Met de richting gevende uitspraken van de rechter aangaande het reductieplan, dat in feite op dezelfde basis is geschoeid als het stelsel van fosfaatrechten, zal er voluit gegokt worden op een royale knelgevalregeling. Let op: ook volgend jaar staan de media bol van heel zielige, zelfbenoemde knelgevallen. Ik heb horen vertellen dat Co een extra prikkebord wil opstarten voor alle huilebalken. Mijn inschatting is dat de deelname dan explosief zal groeien, net als de advertentie-inkomsten van alle juristen.
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Klinkt nogal cynisch.
Begrijp ik ook wel weer, het wordt voor jou natuurlijk extra zuur als al die knelgevallen straks worden gecompenseerd met geld of fosfaatrechten. Was je nog iets meer net te laat...
Maar kom op, laat je niet kisten! Jij was toch van het meebewegen en opportunisme, zoals je dat zelf verwoordde...
+5
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
nogal cynisch

Zou het?

Ik ben geen knelgeval, ik voel me geen knelgeval en ik wil het ook niet worden. Het is te triest voor woorden dat velen zich in de race om extra productieruimte vooral profileren als mislukt ondernemer. Alles voor de knikkers. Wij hebben de richting naar onze stip op de horizon inmiddels op volle kracht ingezet. Zonder wrijving geen glans.
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Waarop baseer jij je mening dat velen zich profileren als mislukt ondernemer? Ik denk dat velen terecht opkomen voor hun belangen, en in het eerste het beste kort geding zijn ze daarbij door de rechter in het gelijk gesteld.
Jouw vorige reactie was doorspekt met cynisme en knelgevallen worden door jou weggezet als huilebalken en mislukte ondernemers. Ok, groeiers bashen is hier populair, je scoort er gemakkelijk wat plusjes mee, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij vooral wordt gedreven door jaloezie, omdat jij net te laat was: wel vergunningen maar nog geen financiële verplichtingen aangegaan.
Ik ben blij voor je dat je inmiddels je eigen koers hebt bepaald, maar uit je vinnige reacties maak ik op dat je het verleden nog niet helemaal hebt verwerkt; meebewegen is ook niet altijd gemakkelijk!
jg
@Holstein Dat zie je niet goed. Het gaat niet over ondernemerschap, het gaat over schade-management uitgevoerd door de sector zelf.
hans1980
@Holstein nou hier ook beetje hetzelde en Neen ga niet bij pakken neer zitten wachten gewoon onze 10-20%korting af die we later weer terug kunnen kopen...
We hadden het kunnen weten zijn losers je had max. moeten anticiperen.Leugens van W.van Stralen over dat referentie datum in het verleden zou liggen in de wind moeten staan , op gve reductie plannen anticiperen door veel koeien te stallen meer dan 2/7 voldoende voor amvb.
We hadden moeten rechten en eisen dat we de (te) grote stal volkregen..

Waarom niet ? 1.omdat ik nooit had verwacht te moeten krimpen (omdat hier geen groei heeft plaats gevonden)
2.prive questies
3.vertraging vergunnings traject
4.er zou ruimte voor groei blijven
5.financiering
6.geinvesteerd in grond zodat voor weidegang onze huiskavel beter gaat
7.we altijd voor evenwichtige regelmatige groei zijn gegaan
8.meeste uit eigen aan was door hoge dierziekten status

Je kunt kijken naar intro melkquotum of varkensrechten, maar eigenlijk is daar ooo alles fout gegaan wat fout kon gaan had zo geen nieuw quotum verwacht mede omdat lto ons altijd wees op kostprijs verhogende rechten. Eerder meer richting grondgebondenheid zodoende ook de verkeerde investering gedaan ..En geld kun je maar 1 x uitgeven.

Maar succes met de rechtsgang
wij zullen de eeuwig success blijven
+3
Holstein
@hans1980 Beste Hans, ik begrijp je ongenoegen.
Je hebt geluisterd naar LTO en naar de signalen die de overheid afgaf.
En ja, nu blijkt dat je al die tijd op het verkeerde been bent gezet, en zit je met de nare gevolgen.
Maar wat ik bij jou en vele anderen hier op het prikkebord merk, is dat dat ongenoegen zich vooral uit richting de groeiers. En daarmee ben je aan het verkeerde adres; zij komen gewoon op voor hun eigen belang/bedrijf, en vinden de rechter daarmee vooralsnog aan hun zijde.
De groeiers/knelgevallen zijn niet de oorzaak van jouw ellende (en dat van anderen); er zijn maar twee partijen voor deze hele chaos verantwoordelijk: de overheid en de sectorpartijen, en dan met name LTO. Daar hoort je ongenoegen thuis, en deze partijen zullen de rotzooi moeten opruimen.
+3
Grietje62
@Holstein begrijp ook niet helemaal de discussie dat door het winnen van collega veehouders bij de rechtbank, de rest meer moet inleveren. Vooralsnog moeten de "groeiers" op dit moment inleveren. Want als je niet bent gegroeid en grondgebonden hoef je nl. helemaal niets...
cs-agrar
Quote Reactie van @Grietje62:
Want als je niet bent gegroeid en grondgebonden hoef je nl. helemaal niets

Als je meer dan genoeg land hebt mag je ook niets..
burg
@Holstein Rechter beslist of iets juridisch juist is maar zegt niets over normen en waarden. Wat maakt iemand een geslaagde ondernemer?
+2
Holstein
@burg Deze vraag moet je aan Jack stellen, die heeft het over mislukte ondernemers.
Hij zal dan ook wel weten wat de definitie is van geslaagde ondernemers.
burg
@Holstein stelde de vraag aan jou als ik t van Jack wilde weten had ik het aan hem gevraagd
Holstein
@burg Ik ga mensen niet kwalificeren als mislukte ondernemers, dat is taalgebruik waar ik verre van wil blijven. Jack is degene die denkt in geslaagde en mislukte ondernemers, dus daar moet je zijn voor een definitie van deze kwalificaties, ik kan je daar niet bij helpen.
burg
@Holstein Ok gaat mij niet om namen
Het feit dat er stelselmatig word gesproken door collega"s over een bord in de tuin, failliet gaan, dus maar opkomen voor eigen bedrijf en belangen stoort mij. De knelgevallenomschrijving zoals ziekte vee en ondernemer brand ed. daargelaten. . Er is al lange tijd gesproken over een groei die mogelijk was van een 20%, nu maakt iedere ondernemer zijn eigen inschatting van risico"s en kansen en aan de hand daarvan een keuze. Als je voor die 20% groei gebouwd hebt hoef je geen bord in de tuin te planten, het zijn de excessen die het lastig hebben en krijgen. Dan is de spiegel in mijn beleving de eerste plaats om te gaan kijken waar t fout gegaan is.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
Jack is degene die denkt in geslaagde en mislukte ondernemers

Dat maak jij er nu van. Ik had het over profileren als mislukt ondernemer. Men draagt uit dat een faillissement of gedwongen verkoop onvermijdbaar is wanneer men niet wordt ontzien in de fosfaatwetgeving. Wanneer er investeringen zijn gedaan en daarbij geen worst case scenario is doorgerekend met nu zelfs een faillissement als gevolg, dan kun je toch wel van mislukt ondernemerschap spreken. Dat dit alles schromelijk wordt overdreven lijkt me overduidelijk.

Een geslaagde ondernemer bestaat overigens niet. Een student die een examen haalt is geslaagd. Een ondernemer doet elke dag opnieuw examen en is daarom nooit geslaagd.
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Niemand profileert zichzelf als mislukt ondernemer Jack.
Dat doe jij, en je doet het in deze reactie zelfs weer doodleuk voor de tweede keer!
Welk worstcasescenario wil je nemen: als je net een nieuwe stal hebt gebouwd voor pakweg 200 koeien, en je blijkt dan ineens voor 100 koeien ook nog fosfaatrechten te moeten kopen voor minimaal 5 a 6 ton, had je dat moeten incalculeren? Ik denk dat er dan veel begrotingen waren mislukt.
Maar laat ik jou dan nu een gewetensvraag stellen: je zei eerder dat je geen knelgeval was, en ook niet zou willen zijn. Stel nu dat jij bij je investeringsplannen wat meer had doorgepakt, en vlak voor 2 juli 2015 was begonnen aan een nieuwe stal, of hem al bijna klaar had. Maar nog niet de koeien had aangeschaft.
Had jij je dan niet aangemeld als knelgeval, in de hoop extra rechten te krijgen?
Of was je dan ook lekker meebewogen, en had je gedacht: ach pech gehad, morgen is er weer een dag??
+3
robbies
@Holstein
Quote:
Welk worstcasescenario wil je nemen: als je net een nieuwe stal hebt gebouwd voor pakweg 200 koeien, en je blijkt dan ineens voor 100 koeien ook nog fosfaatrechten te moeten kopen voor minimaal 5 a 6 ton, had je dat moeten incalculeren?

Natuurlijk. Als je zulke megalomane plannen hebt, dan moet je weten welke bedreigingen er waren. Als je een beetje het nieuws gevolgd hebt vanaf 2012 dan weet je dat Dijksma al gedreigd had met rechten. Als je vervolgens alsnog doorzet zonder extra financieringsruimte voor tegenvallers, dan moet je niet menen dat je meer rechten hebt dan je collega''s die wel afgewacht hebben. Geen idee of dat Jack zijn overwegingen waren, maar mocht dat zo zijn, dan vind ik dat bijzonder verstandig.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
Had jij je dan niet aangemeld als knelgeval, in de hoop extra rechten te krijgen?

Ik had me dan ook gevoegd bij de zelfbenoemde knelgevallen, maar zeker niet de media/internetfora opgezocht met een verhaal over een vermeend faillissement. Voor de derde maal: daarmee deklasseer je jezelf als mislukt ondernemer.

Wij zijn een maand geleden begonnen met de bouw en nemen bewust enkele risico's. Het bedrijfsplan ziet er bij aanname van de huidige vooruitzichten en gedane voorsorteeracties gewoon goed uit. Mochten er toch geen fosfaatrechten komen, nog een jaar standstill of een andere beperking waardoor we niet meer vee mogen melken als dit jaar, dan kunnen we nog net aan onze verplichtingen voldoen. Zo hoor je een plan te toetsen in een worst case scenario, wenselijk is zo'n situatie niet en een toegeworpen reddingsboei wordt dan uiteraard niet afgeslagen.
+1
brabo
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
dan kunnen we nog net aan onze verplichtingen voldoen.

Ik zou toch eigenlijk verwachten van iemand die al jaren niet meer aflost, dat hij de benodigde euro's voor de nieuwbouw al op de plank heeft liggen.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @brabo:
verwachten

Dan zul je je verwachtingen bij moeten stellen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Het bedrijfsplan ziet er bij aanname van de huidige vooruitzichten en gedane voorsorteeracties gewoon goed uit.
Ik hoop voor je dat je bij je plannen niet alleen bent uitgegaan van de bedrijfseconomische (op fiscale grondslag) gebaseerde cijfers, maar ook van de reëele cijfers.
+5
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
uit je vinnige reacties maak ik op dat je het verleden nog niet helemaal hebt verwerkt; meebewegen is ook niet altijd gemakkelijk!

Kom maar een koppie doen, praat net zo makkelijk. Ik erger me inderdaad wat aan de slachtofferrol die door menigeen wordt omarmd.
+1
groeier
@Jack Rijlaarsdam
Jaja, die zo gemak praten hadden toen 02-07-2015 wel alle hun stal vol. Maar mee eens, de regelgeving zal de komende jaren toch in het voordeel van de brutale/ intensieve bedrijven, uit blijven pakken, wat absoluut een slechte zaak is.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
De afrekening volgt immers pas na 31 dec 18

is zowiezo volgens mij een probleempje bij invoering rechten over een half jaartje omdat er bij start al teveel koeien zijn en er nog wat korting afgaat en er meer koeien zijn dan rechten
velen zullen denken valt wel wat mee en zijn van plan om december 2018 dan maar onbenutte rechten te kopen die dan wel eens heel krap/er niet kunnen zijn

is trouwens heel simpel te voorkomen door huidige systeem in aangepaste vorm door te laten lopen
wat denk wel heel belangrijk is om zo gauw mogelijk duidelijkheid te krijgen wie nu wel en wie geen knelgeval is
+3
KOC1981
@Wiebren ben bang dat ze allemaal knelgeval zijn en dat ik hun fosfaatrechten ga betalen.
jg
@KOC1981 Dan moet je een rechtszaak overwegen ivm het feit dat onevenredige last nu bij jou komt te liggen.
+1
Holstein
@Wiebren Ik heb sterk de indruk dat daar het hele beleid op is gebouwd.
Volop voor vertraging en dus onduidelijkheid gaan zorgen via rechtszaken (hoger beroep, enz.) in de hoop dat het aantal knelgevallen vanzelf doodbloedt omdat ze het niet zolang kunnen volhouden. Opgeofferd voor het algemeen belang van de derogatie, en hopen dat de verantwoordelijken voor dit beleid, te weten de staat en de sectorpartijen, er mee weg komen.
De boeren die het kort geding hebben aangespannen hebben in eerste instantie wel degelijk gewonnen, en deze uitspraak zal ook grote gevolgen hebben voor bezwaren bij de toekenning van fosfaatrechten.
Overigens heb jij hier indertijd in volle overtuiging verklaard dat de peildatum van 2 juli 2015 beslist zo moest, en niet anders kon, omdat dat anders in strijd met het EVRM zou zijn.
Je mag immers geen eigendom ontnemen. Essentieel hierbij is dat de invoering van fosfaatrechten niet voorzienbaar was voor de sector; van Dam heeft dit ook zo gestelt in zijn Memorie van Toelichting bij de behandeling van de wet fosfaatrechten in de 2e kamer.
Nu bij het hoger beroep stelt van Dam ineens dat dit wel voorzienbaar was, Dijksma zou tijdig gewaarschuwd hebben, en investeerders zouden dan dus voor eigen risico hebben gehandeld.
Wat is jouw mening hierover: was de invoering van de fosfaatrechten nu wel of niet voorzienbaar?
+1
j h p
@Holstein Bleker heeft er zelfs al voor gewaarschuwd.
+1
hans1980
@Holstein geen eigendom ontnemen
??
Daar hoort een bepaalde doelgroep niet bij
vaak
@hans1980 Let op, er wordt niks ontnomen maar er wordt gereduceerd en dat Is juridisch iets totaal anders dus de staat staat heel sterk.
Grietje62
@Holstein De Sector.... heeft één ding vergeten, een fatsoenlijke knelgevallenregeling maken voordat het reductieplan begon. En dan daarna gaan praten over solidair zijn..... Kijk maar even in het woordenboek wat dat betekend...
+3
Wiebren
@Holstein je haalt twee dingen door elkaar denk ik. Allereerst is er de keuze van de peildatum en daarnaast is er de vraag of er sprake is van gerechtvaardigde ontneming/regulering van eigendom
Ik heb inderdaad vroeg aangeven dat het EVRM (specifiek de toets of het eerste protocol: EP-1 goed toegepast is) een belangrijke rol zou gaan spelen. Hobbyboer Jan en anderen maakten me daar graag belachelijk mee.
De vragen (voorzienbaarheid, excessive burden, marge die de overheid heeft bij vaststelling beleid -margin of appreciation etc.) die dan aan de orde zijn staan (opnieuw) uitgebreid in de uitspraak van de voorzieningenrechter mbt de regeling fosfaatreductieplan 2017.
Al vanaf 2 juli 15 heb ik die discussie zowel binnen LTO, bij de sectorpartijen en vooral EZ telkens aangekaart, vooral op basis van ingewonnen juridisch advies. Dat was mede reden waarom LTO pleitte voor een loket voor knelgevallen en individuele leden met zo'n situatie van disproportionele last heb ik telkens aangeraden zich te melden en rechtszaak voor te bereiden.
Bestuurlijk is dit telkens uitermate gevoelig geweest en ook in de sector is het een taboe.

Kort gezegd, geen melkveehouder heeft gevraagd om de vorm waarin de regels zijn neergestort op de sector. Tegelijk is iedereen die gegroeid is mede-verantwoordelijk. Daar kun je echter niks mee want het wordt elders beslist.
Als je niet gegroeid bent is het niet fair dat je toch in moet leveren.
Als je een beetje gegroeid bent kijk je naar degene die veel meer gegroeid is.
Als je veel geinvesteerd hebt en nog niet zoveel gegroeid bent verdedig je je dat het niet te voorzien was.
Als je op tijd veel gegroeid bent verdedig je dat het legaal was op dat moment.

Individueel allemaal terecht.

De rechter toetst wat rechtmatig is.
De bestuurlijke vraag wordt niet getoetst. 2 juli 2015 is een keuze geweest van de staatssecretaris op basis van de beoordeling of de wet houdbaar is.
Alledrie verschillende dingen.

De put is gedempt toen het kalf al was verdronken en ik ben er vrij zeker van dat niemand dit dode kalf wilde. Nu kijken we de koe in de kont. Ja het had eerder begrensd moeten worden, dat had besloten moeten worden door iemand boven de partijen en degenen die dát niet konden dragen netjes gecompenseerd. Dat is niet gebeurd. Draaien we ook niet meer terug.
+1
Holstein
@Wiebren Allereerst dank voor je uitvoerige antwoord.
Het is inderdaad lastige materie, het zou kunnen dat ik zaken door elkaar haal maar ik constateer het volgende.
In zijn Memorie van toelichting bij de behandeling van de wet fosfaatrechten in de Tweede Kamer stelt van Dam dat nadrukkelijk is gekeken om bij de toekenning van fosfaatrechten terug te grijpen naar een moment vóór 2 juli 2015, bij voorkeur een moment waarop het fosfaatplafond van 2002 nog niet werd overschreden. Hierover stelt hij:
"Mede op basis van advies van de Landsadvocaat is de conclusie getrokken dat het juridisch niet houdbaar is om fosfaatrechten toe te kennen op basis van het aantal gehouden stuks melkvee op een moment vóór 2 juli 2015. Vóór de brief van 2 juli 2015 aan de Tweede Kamer was namelijk voor de sector onvoldoende voorzienbaar dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd. Teruggrijpen op een moment voor 2 juli 2015 maakt aanzienlijke kans bij de rechter te stranden op de fair balance toets in het kader van artikel 1 van het EVRM...".

In zijn fosfaatbrief aan de Tweede Kamer van 12 mei motiveert van Dam het instellen van zijn hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding wat ruim 50 melkveehouders hadden aangespannen, met de opmerking dat het oordeel van de rechter dat deze melkveehouders disproportioneel worden getroffen, volgens hem aanvechtbaar is. Hij stelt hierover ten eerste dat de rechter naar zijn mening teveel in de bewegingsvrijheid is getreden die de overheid hierbij heeft en voegt hier vervolgens aan toe: "Daarbij komt dat de regeling in mijn optiek voor alle melkveehouders voorzienbaar was, ook voor de eisers"!!) Hij heeft hier in Kamervragen nadien nog toegevoegd dat Dijksma ruim van tevoren had gewaarschuwd.

Ik kan zijn opstelling bij de Memorie van toelichting ( regeling was onvoldoende voorzienbaar) niet rijmen met zijn opstelling motivatie aangaande zijn hoger beroep (regeling was voor alle melkveehouders voorzienbaar). Of is dit gewoon kletsen naar gelang het uitkomt?
Graag zou ik jouw mening hierover horen.
Wiebren
@Holstein dan was ik niet duidelijk genoeg met wat ik bedoelde met door elkaar halen denk ik. De fosfaatrechten waren niet voorzienbaar voor 2 juli 2015 en daarom is die datum gekozen, dat schrijft Van Dam ook.
De regeling is natuurlijk wel voorzienbaar, die is én later aangekondigd (na de eerder beoogde ingangsdatum van de fosfaatrechten in febr 2017) én eerder al gepresenteerd als privaat plan van de sectorpartijen in december 2016.
+1
Holstein
@Wiebren Pardon??
Het gaat hier toch om de datum van 2 juli 2015, en om de vraag of de melkveehouders die voor die datum onomkeerbare financiële verplichtingen waren aangegaan, disproportioneel zijn geraakt?
Wil jij nu beweren (in navolging van van Dam) dat die melkveehouders op 2 juli 2015 NIET konden voorzien dat er fosfaatrechten zouden komen, maar dat ze op die datum WEL hadden moeten voorzien dat de regeling betreffende het fosfaatreductieplan er zou komen?
Dat moet je me dan maar eens uitleggen, ik ben héél benieuwd!
+1
Wiebren
@Holstein nee, ze konden voorzien dat er een regeling zou komen om de groei te begrenzen van na 2 juli 2015. Wie onder niveau van die datum zit valt immers buiten de regeling
arie.j
Quote Reactie van @Wiebren:
ze konden voorzien dat er een regeling zou komen om de groei te begrenzen van na 2 juli 2015.

Voor een rechtszaak is nodig dat 'kunnen voorzien' hard te maken, en dat niet alleen, maar ook een datum daarbij te kunnen noemen.
Lijkt me moeilijk, vooral dat laatste.
Maar zeg jij eens hoe je dat ziet? Vanaf welke datum geld dat voorzien?
Hieronder bv. een link met het LTO verhaal eind 2014
boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
Wiebren
@arie.j het gaat hier over de regeling fosfaatreductieplan 2017, die er kwam nadat duidelijk werd dat de fosfaatrechten niet in 2017 zouden ingaan. Qua voorzienbaarheid tellen dus 2 dingen:
-groei na 2 juli voor eigen rekening en risico, diverse malen door de beide staatssecretarissen uitgesproken en opgeschreven in officiële kamerbrieven/debatten.
-vanaf oktober 2016 was er sprake van het maken van een sectorregeling.

Zowel @holstein als @arie_j jullie halen de situatie vd regeling en de rechten door elkaar. De rechter zal ze verschillend toetsen omdat niet alle omstandigheden hetzelfde zijn
arie.j
Quote Reactie van @Wiebren:
Zowel @holstein als @arie_j jullie halen de situatie vd regeling en de rechten door elkaar. De rechter zal ze verschillend toetsen omdat niet alle omstandigheden hetzelfde zijn

Dat zal niet zoveel uitmaken, bij fosfaatrechten per 1-1-2017 was het verschil geweest dat er dan aankoop van rechten mogelijk was geweest en nu voor 2017 niet.
Maar voor het al dan niet kunnen voorzien dat er fosfaatrechten kwamen ( of de tijdelijke maatregelen voor alleen 2017) maakt dat m.i.weinig verschil
Uitspraken over dat eigen risico door de staatssecretaris ging alleen over aanschaf koeien, de hele investering in stallen e.d. werd daar niet aan gekoppeld, ten onrechte zegt nu de rechter.
Wiebren
@arie.j dit wordt een eindeloze discussie zo. Lees aub de uitspraak eens heel goed door.
De rechter oordeelt dat in enkele specifieke gevallen er sprake is van een disproportionele last. Dat is heel wat anders dan een uitspraak over de houdbaarheid van de regeling of de fosfaatrechten, de peildatum of het kortingspercentage.
De aanloop naar de fosfaatrechten is een hele andere dan de aanloop naar de regeling (toen waren fosfaatrechten al aangekondigd). De begrenzing was op 2 juli 2015 bekend en daarmee ook dat er geen ruimte meer was voor groei (sterker nog door direct te benoemen dat er een korting nodig was om onder het plafond te komen kon iedereen weten dat er reductie nodig zou zijn.
Waar de rechter zich over heeft uitgesproken is dat de regeling buiten werking moet worden gesteld voor bedrijven die met de rug tegen de muur kwamen te staan (mijn woorden) vanwege aangegane onomkeerbare (financierings)verplichtingen. Daardoor worden ze teveel in hun eigendom aangetast. De overheid mag namelijk wel het benutten van je eigendommen begrenzen of inkorten (reguleren) maar niet teveel (dan is er sprake van ontneming en is de overheid schadeplichtig). Dan is er geen sprake meer van een fair balance: het individuele geval moet teveel inleveren voor het algemene belang.
arie.j
Quote Reactie van @Wiebren:
@arie.j dit wordt een eindeloze discussie zo. Lees aub de uitspraak eens heel goed door.De rechter oordeelt dat in enkele specifieke gevallen er sprake is van een disproportionele last. Dat is heel wat anders dan een uitspraak over de houdbaarheid van de regeling of de fosfaatrechten, de peildatum of het kortingspercentage.De aanloop naar de fosfaatrechten is een hele andere dan de aanloop naar de regeling (toen waren fosfaatrechten al aangekondigd). De begrenzing was op 2 juli 2015 bekend en daarmee ook dat er geen ruimte meer was voor groei (sterker nog door direct te benoemen dat er een korting nodig was om onder het plafond te komen kon iedereen weten dat er reductie nodig zou zijn.Waar de rechter zich over heeft uitgesproken is dat de regeling buiten werking moet worden gesteld voor bedrijven die met de rug tegen de muur kwamen te staan (mijn woorden) vanwege aangegane onomkeerbare (financierings)verplichtingen. Daardoor worden ze teveel in hun eigendom aangetast. De overheid mag namelijk wel het benutten van je eigendommen begrenzen of inkorten (reguleren) maar niet teveel (dan is er sprake van ontneming en is de overheid schadeplichtig). Dan is er geen sprake meer van een fair balance: het individuele geval moet teveel inleveren voor het algemene belang

De rechter gaf als oordeel dat betreffende boeren niet hadden kunnen voorzien dat beperkende maatregelen hún zouden treffen omdat ze binnen de kaders investeerden die overheid zelf had aangegeven, en waarbij nog groei mogelijk zou zijn.
Naar mijn idee komt dat er op neer dat ze volgens de rechter ten onrechte van de knelgevallen regelingen waren uitgesloten
---
4.22-Eisers drijven commerciële ondernemingen. Daaraan zijn commerciële risico’s inherent. Zij hebben echter in hun bedrijven geïnvesteerd op een manier die de Staat zelf voorstond en heeft gestimuleerd door middel van de Wet verantwoorde groei melkveebedrijven en de AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. Het is op zichzelf juist dat – zoals de Staat heeft aangevoerd – in de kamerstukken meermaals de waarschuwing is geuit dat productiebegrenzende maatregelen zouden volgen bij overschrijding van het fosfaatproductieplafond. Eisers kunnen niet worden gevolgd in hun betoog dat daarbij steeds enkel werd gedoeld op het stelsel van fosfaatrechten, aangezien de waarschuwingen ook in algemene termen zijn geuit, zonder daarbij specifieke maatregelen te noemen. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat eisers redelijkerwijs hadden moeten voorzien dat de Regeling ook hen zou treffen, gelet op het specifieke karakter van hun onderneming en de aard van de door hen gedane investeringen. Het hiervoor genoemde wettelijk kader waarbinnen eisers tot uitbreiding van hun bedrijven zijn overgegaan, was immers juist een deel van de door de Staat beoogde oplossing om de mestproductie door de Nederlandse melkveehouderij te beheersen en te borgen dat de groei van de melkveehouderij binnen milieurandvoorwaarden kon plaatsvinden. Daarbij komt dat in de brief van 3 oktober 2014 (zoals geciteerd onder 2.7.) wordt gemeld dat ook in het geval van productiebegrenzende maatregelen (en begrenzing van de totale melkveestapel) nog groei op individuele melkveebedrijven mogelijk zal zijn. Met de Kamerbief van 2 juli 2015 is weliswaar uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat groei van na die datum voor eigen rekening en risico van de melkveehouders komt, maar op dat moment waren eisers al onomkeerbare investeringsverplichtingen aangegaan die uitgingen van groei--"
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument/…
Groen1
@Wiebren @arie.j
Donderdag 12 december 2013 - Redactie Boerenbusiness
Kabinet ziet af van dierrechten voor melkvee
boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/…

Dijksma: keuze voor fosfaatrechten is voorbarig. Ze maakt voor 4 juli wijze van begrenzing melkveehouderij bekend
prikkebord.nl/topic/80999/

juni 2015 KOEBONT Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Dierrechten of Fosfaatrechten?
nmv.nu/edit/uploads/…

DONDERDAG, 2 JULI, 2015
Nieuw quotum voor de melkveehouderij: fosfaatrechten
veeteelt.nl/nieuws/…

VRIJDAG, 3 JULI, 2015
Sectorpartijen: fosfaatrechten onvermijdelijk
veeteelt.nl/nieuws/…
Groen1
@Wiebren Dit is er toentertijd besproken,
Fosfaatrechten in de melkveehouderij
lto.nl/media/default.aspx/…

De Melkveewet: Eindelijk duidelijkheid, maar ook nog losse eindjes
oudewebsite.ltonoord.nl/sector/melkvee/…
+1
Holstein
@Wiebren Sorry Wiebren, maar volgens mij sla jij de plank volkomen mis; als jij (en waarschijnlijk ook van Dam) het zo willen uitleggen, lijkt toch vooral op een drogredenatie.
Zoals Arie ook al aangeeft heeft het "kunnen voorzien" altijd betrekking op een datum,
in dit geval onmiskenbaar de datum waarop een melkveehouder investeringen heeft gedaan. Alle melkveehouders die voor 2 juli 2015 investeringen hebben gedaan met onomkeerbare financiële verplichtingen, konden op dat moment niet voorzien dat er fosfaatrechten zouden komen, en evenmin dat er een fosfaatreductieregeling zou komen.
Pas met de brief van 2 juli 2015 werd dat duidelijk maar dat was voor hen te laat, zij waren die verplichtingen immers al aangegaan. Dat de fosfaatreductieregeling vervolgens in een ander wettelijk kader is geplaatst, maakt in dit verband niets uit. Het gaat erom dat zij op het moment van investeren dit alles niet konden voorzien, en inmiddels hun financiële verplichtingen hadden.
De rechter heeft dit volgens mij heel goed gezien.
De brief van 2 juli 2015 heeft daarom alleen gevolgen voor degene die vanaf die datum alsnog verplichtingen zijn aangegaan; zij konden een en ander voorzien, en zullen dus niet meer worden gehonoreerd bij een eventuele rechtszaak.

Overigens zal jij ook begrijpen dat dit vonnis de deur wijd open zet naar een claim op extra fosfaatrechten per 2018 van deze investeerders van voor 2 juli 2015. Daar is immers al helemaal geen discussie mogelijk over de onvoorzienbaarheid.
Wiebren
@Holstein je hoeft geen sorry te zeggen omdat je vindt dat ik het niet begrijp 😉 Zie boven mijn reactie aan Arie.
Holstein
@Wiebren Prima Wiebren, we worden het inderdaad niet eens.
Na jouw laatste reactie blijft één vraag echter nog door mijn hoofd spelen:
als het inderdaad gaat om een kleine specifieke groep die met rug tegen de muur staat, zoals jij dat verwoordt, waarom steunen dan de sectorpartijen het hoger beroep van van Dam?
Moet dan persé de trekker worden overgehaald??
+1
Wiebren
@Holstein we hoeven het helemaal niet eens te worden, je leest vanzelf de uitspraak van de rechter mettertijd.
Ik weet niet óf de sectorpartijen het hoger beroep steunen en zo ja waarom. Daarvoor moet je niet bij mij zijn, dat weet je best.
+1
familie pelle
@Holstein
Waarom wil je je gelijk halen bij wiebren? Die draait overduidelijk om de discussie heen. Als je de uitspraak van de rechter leest geeft zij jou wel overduidelijk gelijk. En in een rechtsstaat is dat toch het belangrijkste. Ik vind het scherp opgemerkt van jou. De vraag is denk ik nu wat onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn en hoever die gaan.
+1
kaas
@familie pelle ja en als je grote onomkeerbare verplichtingen [grond en gebouwen] heb aan gegaan in 2014 of begin 2015 wat zal dan het beste traject zijn om daar compensatie voor te krijgen bij de overheid.
+1
Wiebren
@familie pelle het punt is niet dat ik om de discussie heendraai maar dat Holstein en ook jij slecht lezen. Hopen en dan de tekst erbij zoeken om jezelf gelijk te geven is wat anders.
Er zijn inderdaad bedrijven die disproportioneel geraakt worden, die moeten gecompenseerd worden en dat is in de huidige regelgeving niet voorzien (vind ik ook slecht geregeld). Dat is echter heel moeilijk af te bakenen omdat iedere bedrijfssituatie verschillend is. Wanneer is de ondernemer in kwestie te roekeloos geweest, wanneer heeft de overheid het laten zitten voor een bedrijf? Dat valt niet met algemene uitspraken te beoordelen. (daarom is het niet geregeld, ondanks aandringen van Raad van State, parlement, advocaten, LTO ea).
Echte knelgevallen verdienen het bovendien niet om afgezeken te worden door collega's. Eveneens is het tegenover niet-gegroeide collega's niet fair om al te lichtzinnig te doen alsof iedereen een knelgeval is.
Nuance kan hierin helpen maar dat is (begrijpelijkerwijs) ook lastig.

Het enige wat je dus kunt doen is argumenten en feiten van je bedrijf op een rij zetten, bezwaar maken tegen de regeling/wet en vervolgens afwachten of je gelijk krijgt. Dat is een kwestie van lange adem
+2
robbies
Quote Reactie van @Wiebren:
Echte knelgevallen

Knelgevallen van ziekte worden niet afgezeken hier. Dat is bijzonder triest. Degenen die hier wel bekritiseerd worden (ik doe er vrolijk aan mee) zijn diegenen die of gratis rechten willen of anders failliet gaan. En omdat ze menen dat ze bestaansrecht hebben, omdat iedereen boer moet kunnen blijven vinden ze zelf het eerste. ik gun ze het tweede
BoerBart
@Wiebren Wiebren, kun je nog een keer uitleggen waarom GVE/Ha niet werkt? Ik heb namelijk het gevoel dat Fosfaatrechten/Peildatum hetzelfde lot krijgt.
Coen
@BoerBart , echte knelgevallen eventueel rechten verlenen tot maximaal die 2,3 tot 2,5 gve per ha, daarboven is het intensieve melkveehouderij en dat is in NL niet gewenst 😄
robbies
@Coen dan zullen er weinig knelgevallen overeind blijven
Coen
@robbies , wil jij dan extra rechten inleveren voor (ongewenste) intensieve melkveehouders ?
+3
robbies
@Coen ik wil alleen inleveren voor collega''s die door ziekte zijn getroffen. Al de rest hoeft niet op mij te rekenen
+1
cornelissen
Quote Reactie van @robbies:
dan zullen er weinig knelgevallen overeind blijven

Daarom is het ook zo stom of jammer dat men na de visie de echte grondgebondenheid heeft losgelaten,want uit eigen ervaring weet ik,dat bouwen op basis van echte grondgebondenheid erg kapitaalintensief is en dan pak je er niet zomaar een 50 boxen bij.
Ikzelf beschouw mij als een knelgeval op basis van grondgebondenheid,dus met 2.3 a 2.5 GVE/ha
kom ik een leuk eind heen,maar dan praat je over een 35 koeien,wat mij al ruim meer als 1 miljoen aan investeringen heeft incl. grond heeft gekost.
Overigens heb ik hier al eens meer op dit prikkebord vermeld, dat ik het een smerige streek vindt
om zeker de groep echte grondgebonden investeerders in de kou te laten staan
robbies
@cornelissen jij weet ook wel wie de lobby voor het loslaten grondgebondenheid geleid heeft.
+2
hookwood
@cornelissen lees ik dat nu goed? Je hebt al meer dan een miljoen geïnvesteerd om 35 koeien meer te mogen melken?
cornelissen
@hookwood Ja , 20 ha grond totaal 750000 euro , werktuigenberging met werkplaats verplaatsen,zeg maar slopen en op een andere plaats op het erf opnieuw bouwen 110000 euro,
stal 120 ligboxen,nu ca. 450000 euro, maar melkstal en tank en erf moeten nog, Alles in eigen beheer,op peildatum 2 juli 2015 zat het dak op de stal,begin 2016 melkkoeien er in en daarna tot nu ongeveer niets gedaan in verband met de onzekerheid ,maar heb nu een melkstal gekocht ,dus ga ik verder (melk nu in een oude 2 x 4 melkstal) Op peildatum ca. 80 melkkoeien met jongvee. Opgave GO 2015 61,5 ha, nu 2017 63.5 ha.
Niet alles is natuurlijk toe te rekenen tot de ca 35 melkkoeien ,die ik meer wil melken,ook deels vervanging ligboxenstal 78 melkkoeien,maar deze was ook nog te renoveren met extra mestopslag en dat had ik anders zeker gedaan.
Lezende en nu nalezend de discussie in Nieuwe Oogst 27 mei 2013 , waar K.Romijn vertelt dat,melkveehouders, die grondgebonden gaan uitbreiden nergens last van hebben,dan zal het u wel duidelijk zijn, dat ik geen goed woord overheb voor deze man en indirect LTO en NZO met hun grondgebonden visie eind 2013.
Noodgedwongen door de te verwachten hoge heffingen,heb ik door dit " zalige" fosfaatreduktieplan een gedeelte van mijn eigen aanwas voor een rotprijs moeten verkopen.
(Drachtige pinken 7 maanden drachtig uitgezocht in de stal voor 850 euro voor export naar Libanon)l
weurding
Quote Reactie van @cornelissen:
20 ha grond totaal 750000 euro

dan zit je niet in de duurste regio
+1
Wilbert
@cornelissen niet lullig bedoeld, maar je grond is erg goedkoop en je stal erg duur voor bouw in eigen beheer...
De afweging heb je zelf gemaakt, maar er zijn er genoeg die een andere veiligere strategie hebben gevolgd. Waarom jij niet?
Ps. Ik denk dat het met jouw bedrijf wel goedkomt 😄
cornelissen
@Wilbert Maatlatstal tot en met de ligboxen er in,toen de maatlatprocedure afgerond en een certificaat aangevraagd en gekregen (tot uiteraard de investeringen tot dan toe)
Nu dus geen maatlatstal meer voor melkstal , koeltank ,e.d
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @cornelissen:
heb nu een melkstal gekocht

Wat heb je gekocht?
cornelissen
@Jack Rijlaarsdam 2 x10 gebruikt (Manus) + 3 boxen, zelf er uit gehaald,ligt en staat dus nu in de werktuigenberging.
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
a , 20 ha grond totaal 750000 euro ,

Dat is slecht 3,75 per m2. Wanneer heb je die dan gekocht?
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
Dat is slecht 3,75 per m2. Wanneer heb je die dan gekocht?

Let op: in principe alleen grasland geschikt. ca 10 ha denk ik in 2009,lag naast mij, dus geschikt voor mij om te weiden,daar moest ik dus de vraagprijs geven,anders gaan ze er mee leuren en dan heb je het mogelijkerwijs niet. Andere 10 ha in 2013 ca 5 km van de boerderij,hier kon ik dus bieden,want anders zoek je maar een ander perceel in de beurt..
Vraagprijs thans hier in de buurt rond de 43000-45000 euro, maar als je hier 40000 euro biedt is het niet uitgesloten dat je een aantal percelen hebt. Volledigheidshalve dus eerst even via het kadaster de overige recente transacties van percelen in de buurt bekijken.
Mogelijke fosfaatrechten is hier natuurlijk sterk kostprijsverhogend voor een langzamer grondgebonden groeier. (1.5- 1.75 melkkoe per ha met wat jongvee zeker 10000 a 12000 euro
per ha volgens de voorspellingen hier op het prikbord)
Dat de grondprijs hier in de buurt door de komst van fosfaatrechten aanzienlijk gaat zakken is natuurlijk, zeker ook door de lage rente een utopie
+1
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
Dat de grondprijs hier in de buurt door de komst van fosfaatrechten aanzienlijk gaat zakken is natuurlijk, zeker ook door de lage rente een utopie

Als de grond ergens in prijs gaat zakken dan zou het als eerste bij jullie moeten zijn als het het gevolg van fosfaatrechten zou zijn. Immers je hebt geen concurrentie van akkerbouwers. Ik vraag me overigens wel af of je voor grond die je zolang geleden hebt gekocht iets met knelgeval kunt. Maar dat terzijde.
Groen1
@cornelissen Deze gebeurtenissen zijn triest, maar het is helaas wel de waarheid!
Men beticht Den Haag dat deze tijdens een ingeslagen koers steeds de spelregels veranderd.
Dit zelfde geldt ook voor LTO en NZO!

We drijven af van grondgebondenheid (incl. Artikel in 'Nieuwe Oogst' 27 mei 2013)
langsdemelkweg.nl/voorbeelden/…

Als u op onderstaande link klikt en u scrolt daarna naar onderen, ziet u meer informatie en bijlage's. Lees b.v. eens de bijlage van 9 oktober 2014, zie volgende link.
oudewebsite.ltonoord.nl/sector/melkvee/…

9 oktober 2014 Aanpassing wetsvoorstel ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ nodig
oudewebsite.ltonoord.nl/sites/ltonoord.nl/…
arjankok
@cornelissen je totale investering is niet gering, wel lastig voor je dat grond kopen geen onomkeerbare investering is , dat zal geen indruk maken als je gaat rechten , je kan overwegen om daarvan in het uiterste geval weer de helft te verkopen , je jongvee plaatsen te benutten voor melkvee,[dat heb ik ook gedaan is al rendabel bij een melkprijs van 30 cent en hoger] zelfs omschakelen naar bio hoort tot de mogelijkheden of gangbaar met jersey's , er zijn nog wegen genoeg om zonder knelgeval vergoeding de weg vooruit te zien , volgens mij moet jij dat gewoon redden
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @hookwood:
Je hebt al meer dan een miljoen geïnvesteerd om 35 koeien meer te mogen melken?

Als we nog melkqoutem hadden gehad was hij dat geld alleen al kwijt geweest aan produktie rechten
hookwood
@MTSTAMMINGADat is wel iets overdreven Karst. Op zijn duurst was het meen ik 55 ct per % vet. 9000 kg per koe en 4,30 vet maakt 7,5 ton. Ik kan me niet voorstellen dat er toen boeren waren die 50% uitbreidden en dat soort prijzen betaalden. Ik heb op zijn duurst 48 ct betaald meen ik maar dat was dan een partij van 20.000 kg.
+2
Twentsch Land
@Wiebren

Het gaat geregeld over gratis rechten voor knelgevallen, hoorde van een veehandelaar dat hij 2 melkveehouders kent die waarschijnlijk als knelgeval worden gezien...ze zijn van plan als er extra rechten wordt verkregen om een gedeelte te verkopen zodat in de oude stal geen of minder vee komt en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor machine opslag ....dit wringt natuurlijk bij velen.... is het niet beter om knelgevallen rechten te geven die niet verkocht mogen worden ... dus gewoon in bruikleen met een bepaalde termijn ( jaren ) met een bij in bedongen clausule dat binnen die termijn rechten worden gekocht en de rechten in bruikleen geleidelijk aan minder worden !
Wilbert
@Twentsch Land goed punt. Ook ten tijde van invoer van het melkquotum werden dezelfde streken uitgehaald.
arie.j
Quote Reactie van @Wilbert:
@Twentsch Land goed punt. Ook ten tijde van invoer van het melkquotum werden dezelfde streken uitgehaald

Bestaat niet, quotum zat de eerste jaren vast aan het land.
Wel had je jaren later de Slomboeren, en dat die flinke streken uithaalden met onder meer het vet is bekend
+1
robbies
@arie.j er was echt geen directe koppeling met land. Je kreeg op basis van het referentiejaar een productiequotum toebedeeld die je alleen icm met je land mocht verhandelen. Ook toen zijn er streken uitgehaald om de referentiehoeveelheid op te hogen door aan te tonen dat je recht had op meer quotum. Boxen op de oprit of zelfs de aankoop van land werden aangegrepen om meer quotum te krijgen. Dat leidde tot diverse kortingrondes. Situatie met nu is dus zeker vergelijkbaar.
pieta
Quote Reactie van @robbies:
zelfs de aankoop van land werden aangegrepen om meer quotum te krijgen

En dat lijkt nou net helemaal nergens op. 😁 Maar ik dacht eigenlijk dat je op land geen quotum kreeg. Wel op boxen met een minimaal investeringsbedrag.
robbies
@pieta quotum ging over melkproductieregulering. P-rechten is bedoeld om de mest productie te beperken. Daarom past grondgebondenheid nu veel beter dan in 1983.

Hier in de omgeving zijn er bedrijven die quotum hebben gekregen op basis vd aankoop van land. Aldus mijn vader, want in 1983 was ik nog niet op deze aardbol
pieta
Quote Reactie van @robbies:
quotum ging over melkproductieregulering. P-rechten is bedoeld om de mest productie te beperken. Daarom past grondgebondenheid nu veel beter dan in 1983

Je had mijn smiley niet gemist hopelijk. 😁

En zolang je me niet het tegendeel even bewijst of er iemand komt die het zeker weet ga ik er vanuit dat je op de aankoop van grond geen melkquotum kreeg. Wel op bouw. Onze buurman had in die tijd namelijk net zijn areaal met de helft vergroot (van 12 naar 18 ha) en die kreeg er geen druppel melk bij. Terwijl ik er wel één ken die in de tijd net na de superheffing grond van een oud melkveehouder kocht waarop ook nog eens 80.000 kg melkquotum bleek te zitten.
robbies
@pieta dan zal het t laatste zijn
arie.j
Quote Reactie van @robbies:
Hier in de omgeving zijn er bedrijven die quotum hebben gekregen op basis vd aankoop van land. Aldus mijn vader, want in 1983 was ik nog niet op deze aardbol

Even dan nog wel navragen aan je pa.Die zal misschien van mijn leeftijd zijn.
Er werd destijds extra heffingsvrije melk gegeven voor boeren die investerings- verplichtingen waren aangegaan voor de ingang van de superheffing , maar land hoorde daar niet bij.
Dat woord superheffing moet wel even duidelijk worden gesteld, want we hebben geen melkquotering gehad maar een superheffing.Zo staat het ook in alle officiele stukken en overeenkomsten. De verkoop ging daarin nooit over een quotum maar over een heffingsvrije hoeveelheid.
Als je het over de juridische en praktische effecten hebt moet die spraakverwarring eerst de wereld uit. Anders ga je appels met peren vergelijken.
Ieder had het op het laatst het over quotering, maar dat was het duidelijk toch net niet.
Verschil: Bij overschrijding quotum krijg je boete, je bent strafbaar. Wanneer je in herhaling gaat en het in het groot blijft doen loop de boete sterk op, je riskeert gevangenisstraf. En als je er je niet aan blijft storen dan zal de overheid je bedrijf sluiten.
Kort gezegd; Je moet en zal je aan die grens houden.
Bij superheffing moet je dat helemaal zelf weten, wie betaalde mocht net zoveel over zijn heffingsvrije hoeveelheid als hij zelf wenste.
De eerste jaren was die heffing belangrijk minder dan de melkprijs, dus er bleef nog wel wat over ook.Ook was het de eerste jaren alleen per kg, vetgehalte was helemaal vrij.
En het is eigenlijk meer een 2 prijzen systeem geweest dan een quotering.
=
Groen1
@arie.j Extra melkquotum werd toegekend aan:
- bedrijfsopvolgers van bedrijven waar in 1983 sprake was van onderbezetting (vergeleken met
meitellingen 1975 t/m 1982) (BOSO)
- bedrijfsopvolgers waarvan de voorganger arbeidsongeschikt was, sterfgevallen en ernstige
ziekte (BOS)
- Investeringen in land en/of standplaatsen voor melkvee (art. 11)
- Extra toekenningen gingen ten koste van nationale reserve, welke o.a. werd gevuld met
kortingen
arie.j
Quote Reactie van @Groen1:
@arie.j Extra melkquotum werd toegekend aan:- bedrijfsopvolgers van bedrijven waar in 1983 sprake was van onderbezetting (vergeleken metmeitellingen 1975 t/m 1982) (BOSO)- bedrijfsopvolgers waarvan de voorganger arbeidsongeschikt was, sterfgevallen en ernstigeziekte (BOS)- Investeringen in land en/of standplaatsen voor melkvee (art. 11)- Extra toekenningen gingen ten koste van nationale reserve, welke o.a. werd gevuld metkortingen

Je hebt blijkbaar de regeling ergens one-line gezien, geef dan even de link naar dat art.11
Eerste 2 dingen die je noemt zijn de zgn. calamiteiten.
Het 2e zijn de investeringsverplichtingen die voor datum ingang aangegaan.
Daarvoor werd voor een gedeelte quotum voor toegekend (aantal koeplaatsen maal hoeveelheid min korting)
Dat daarbij ook land hoorde is me niet bekend en is vreemd .
Dat het meegespeeld kan hebben om de investering voor nieuwe stal hard te maken zou kunnen.
Maar enkel land koop verplichting dat extra kg zou hebben opgeleverd is onmogelijk.
Immers land dat tijdig gekocht (voor datum) leverde ook geen quotum per ha op, hoe zou dan datzelfde land wel quotum moeten opleveren als er alleen maar de verplichting voor was aangegaan?En wat zou men als kg per ha moeten aanhouden?
+1
brabo
Quote Reactie van @arie.j:
Maar enkel land koop verplichting dat extra kg zou hebben opgeleverd is onmogelijk.

was toch echt wel mogelijk.
Ook wij hebben daar toen mee te maken gehad. Wij hadden toen ook net grond bijgekocht en op basis van aankoopdatum kon je toen quotum bij krijgen. Helaas viel onze aankoopdatum toen net niet in de juiste termijn waardoor we de rechtszaak die we toen gevoerd hebben verloren hebben.
weurding
@brabo je kreeg of op het land of op de boxen van nieuwbouw 5600 kg melk min 8,65% generieke korting bij de komst van het quotum, op beide was niet mogelijk, wij bouwden in 82 en kregen per box toen 5115,6 kg quotum toebedeeld
arie.j
Quote Reactie van @weurding:
@brabo je kreeg of op het land of op de boxen van nieuwbouw 5600 kg melk min 8,65% generieke korting bij de komst van het quotum, op beide was niet mogelijk, wij bouwden in 82 en kregen per box toen 5115,6 kg quotum toebedeeld

Zal alleen op de stal zijn geweest.
arie.j
Quote Reactie van @brabo:
was toch echt wel mogelijk.Ook wij hebben daar toen mee te maken gehad. Wij hadden toen ook net grond bijgekocht en op basis van aankoopdatum kon je toen quotum bij krijgen. Helaas viel onze aankoopdatum toen net niet in de juiste termijn waardoor we de rechtszaak die we toen gevoerd hebben verloren hebben

Heel raar,wie dus grond een jaar voor datum had gekocht kreeg niets en wie op datum een verplichting tot koop land was aangegaan kreeg extra quotum?
Kan het niet volgen.
brabo
Quote Reactie van @arie.j:
Kan het niet volgen

tja dat is niet mijn probleem.
Ik weet het niet helemaal precies meer hoe het toen zat maar het had met datums te maken en grondaankoop, absoluut niks met boxen
+1
de hoef
Quote Reactie van @brabo:
absoluut niks met boxen

zeker wel met boksen ,en die moesten ook minimaal op 1.10staan
weurding
@de hoef als je toen grond gekocht had en nieuw gebouwd had kon je kiezen, of per ha 5600 kg min 8.65% of op de uitbreiding van aantal boxen minus de koeien die je had 5600 kg min 8.65 % weet het 100% zeker, wij hebben toen voor de uitbreiding van het aantal boxen gekozen
arie.j
Quote Reactie van @weurding:
@de hoef als je toen grond gekocht had en nieuw gebouwd had kon je kiezen, of per ha 5600 kg min 8.65% of op de uitbreiding van aantal boxen minus de koeien die je had 5600 kg min 8.65 % weet het 100% zeker, wij hebben toen voor de uitbreiding van het aantal boxen gekozen

Zoiets zal het wel geweest zijn.
In dit gebied was er destijds een hele rel met enkele boeren die (min of meer op advies van een voorlichter) met de datums geknoeid hadden voor investeringen.
Maar ook dat waren allemaal investeringen in stalruimte.
In ieder geval hadden al die situaties nog heel wat rechtszaken tot gevolg.
Op het laatst ook nog extra quotum voor Slomboeren.
Met fosfaat zal he ook nog wel een paar jaar duren voordat de rechter de laatste uitspraak doet.
Brutus64
@arie.j bij toekenning quotum in 1983 bij uitbreiding van quotum klopt je inbreng niet helemaal , bij groei van boxen werd de groei in eerste instantie met 20% afgeroomd en daarna klopt je verhaal.
Stel uitbreiding 100 boxen, werden er 20 gekort, daarna volgde de reken -som: 80 boxen x 5600 kg en dan ging er nog weer 8,65% vanaf
brabo
Quote Reactie van @de hoef:
zeker wel met boksen

ja zeker wel met boxen, maar ik doelde op onze situatie. Dat had niks met boxen te maken maar alles met grondaankoop
weurding
Quote Reactie van @brabo:
absoluut niks met boxen

echt wel, zeker weten
Brutus64
@brabo precies, het gold toen ook voor aankoop land alleen wij waren weer eens net te vroeg, maar gold ook voor land zeker weten.
weurding
@Brutus64 beide, je moest keuze maken naar gelang je het beste paste
Groen1
@arie.j Link naar Artikel 11,
Beschikking superheffing bedrijfsopvolgingssituaties onderbezetting
[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 26-05-1986 t/m 23-01-2004
wetten.overheid.nl/BWBR0003969/1986-05-26/
Groen1
@arie.j Nostalgie,
Zeeuwsch land- en tuinbouwblad 21 september 1984
Weer wijzigingen in de Superheffing
krantenbankzeeland.nl/issue/zlm/…=

Zeeuwsch land- en tuinbouwblad
krantenbankzeeland.nl/periodicals/zlm/
arie.j
Quote Reactie van @robbies:
@arie.j er was echt geen directe koppeling met land. Je kreeg op basis van het referentiejaar een productiequotum toebedeeld die je alleen icm met je land mocht verhandelen. Ook toen zijn er streken uitgehaald om de referentiehoeveelheid op te hogen door aan te tonen dat je recht had op meer quotum. Boxen op de oprit of zelfs de aankoop van land werden aangegrepen om meer quotum te krijgen. Dat leidde tot diverse kortingrondes. Situatie met nu is dus zeker vergelijkbaar.

Even bij de les blijven. En niet de dingen door elkaar halen
Er werd hier door 'Twents Land'gesteld dat wanneer iemand als knelgeval extra fosfaatrechten kreeg hij die alleen zou moeten kunnen krijgen met de bepaling dat hij die de eerste jaren niet zou kunnen verkopen .
Want er liepen al boeren met plannen rond om er direct een gedeelte van te gelde te maken , zo schreef hij
Daar werd gereageerd door Wilbert met "Goed plan bij het melkquotum dezelfde streken werden ook bij invoering melkquotum uitgehaald".
==
Daar heb ik onder gezet dat zoiets niet kon (direct verkopen van quotumrechten) bij invoeren van het melkquotum.
En dat is gewoon zo geweest, de eerste jaren zat je quotum vast aan het land, quotum was niet apart te verkopen
==
De discussie gaat dus helemaal niet over extra rechten die slinks zouden zijn verkregen.
Maar of rechten de eerste jaren verhandeld kunnen worden
robbies
@arie.j je hebt gelijk. Ik was niet bij de les. Excuus
arie.j
Quote Reactie van @robbies:
@arie.j je hebt gelijk. Ik was niet bij de les. Excuus

Dan zijn we weer op hetzelfde spoor.
Overigens lijkt me een verbod om extra rechten de eerste 2 of 3 jaar niet te verhandelen niet zo zinvol.
De betreffende boer heeft altijd nog zijn eigen rechten die hij dan gewoon kan verkopen, dan zou je een algeheel verkoopverbod moeten hebben.
En dat is ook alleen dan vanwege wat scheve gezichten, effectief ergens voor lijkt het me niet, de rechten zullen na een paar jaar ook hun waarde nog wel hebben.
Twentsch Land
@arie.j

Nee dat hoeft niet, het kan ook met percentage .... als betreffende 10 % eigen rechten verkoopt dan ook de verkregen rechten door knelgevalregeling met 10 % verlagen...er is altijd wel een passende constructie te bedenken.
Wiebren
@Twentsch Land de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook om slechts een deel van de benodigde rechten toe te kennen aan een knelgeval. In de Eerste Kamer is dat vorige week nog aan de orde geweest.
Coen
@Wiebren , knelgevallen toewijzen tot maximaal 2,3 a 2,5 gve per hectare grond op de GO ?
+2
Wiebren
@Coen staat er ergens in de wet het woord grootvee-eenheid?
Coen
@Wiebren , een bepaling door de speciale adviescommissie knelgevallen fosfaatrechten, hiermee zou deze commissie dan tegemoet komen aan de wenselijke toekomst van de melkveehouderij 😄
Brutus64
@Wiebren van Dam gaf aan dat de hoeveelheid beschikbare fosfaatrechten voor bepaalde afgebakend, begrenst zou zijn.
Maw. veel knelgevallen in een bepaalde cartogorie, dan wordt de spoeling dunner en zo wil hij de niet grondgebonden niet groeier wat ontzien en dus de generieke korting zoveel mogelijk beperken.
+1
robbies
@arie.j
Quote:
Dan zijn we weer op hetzelfde spoor.

Ik heb niet zo''n moeite om mijn ongelijk toe te geven Arie
arie.j
Quote Reactie van @robbies:
Ik heb niet zo''n moeite om mijn ongelijk toe te geven Arie

Even wat verwarring is voor mij geen ongelijk, excuus was niet nodig.
Maar evengoed sympathiek
+1
pieta
@robbies 😁 Hier niet blijkbaar, in andere discussies weer niet. 😁
robbies
@pieta Misschien vind ik in andere discussies dat ik geen ongelijk heb?
+2
pieta
@robbies Daar zou je zomaar gelijk in kunnen hebben. 😁
Twentsch Land
@arie.j

Bestaat wel ... een goede bekende van mij had een zoon die destijds bij de overheid werkte, hij wist al heel op tijd dat er een quotum in aankomst was en welke bouwperiodes onder knelgeval gingen vallen....ze hebben er flink gebruik van gemaakt destijds door de bestaande stal te verlengen met 72 ligboxen in de goede periode. Ze kwamen daar ook ronduit over toen ze met bouwen begonnen.
Veehouder grond
@Twentsch Land sterk punt
+1
hans1980
@Wiebren Klopt wel aardig lto heeft door geen keuzes te maken de bal bij de rechter gelegd . Feit is dat NL na fosfaat reductie plan in 2018 te maken heb met fosfaat rechten Die gekort worden 4 tot max.8 % afhankelijk van aantal knelgevallen.
Nu is de 2/7 datum doelbewust gekozen om het aantal knelgevallen tot een minimum te beperken (uitleg lto/lnv)
Nu breekt mijn klomp over een alsmaar grotere groep boeren die meent knelgeval te zijn??
De niet groeier is het makke schaap dat rituweel geslacht mag worden...

Als lto/nzo/ez/najk/nmv dan toch volop rechtzaken willen dan had zij ook wel referentie gem.2014 kunnen nemen , nog niet door Plafond ten tijde van melkquotering en de extra ruimte verdelen onder boeren die plaatsings ruimte hebben en/of knelgevallen.
=betere optie omdat een(oneerlijke ) korting dan niet nodig was geweest

Gewoon hoger beroep voor art.1 en dat uit nationaal belang!
storm
@Wiebren het zou mooi zijn als hij het niet bij elkaar geharkt heeft en een andere oplossing moet bedenken! Anders is het wel HEEL erg zuur voor degenen die zich wel netjes aan de aantallen heeft gehouden en ook niet gegroeid is !
Weet jij hoe genaaid boeren zich vinden als ze hem zien?
+1
hans1980
@KOC1981
De melkprijs strax richting 40 cent , die extreme groeiers lachen de balen uit hun broek en omdat voor Jawin die 6 cent nog teveel is , spant ie ff een rechtzaak aan.

Nu al bleeren dat fosfaat reductie plan behaald is kan nog wel eens voor een nare verrassing zorgen wanneer je voor een prikkie kunt door knallen
arjankok
Ken er 1 die vorig jaar nog zonodig 400 koeien meer ging melken om zijn toch maar gebouwde stal [ een jaar te laat ] goed te benutten , die door de gve regeling dik in de problemen zit , die voelt zich echt niet gematst , maar hij heeft ook willens en wetens op ramkoers gevaren hopend op een flinke fosfaatrechten aankoop dit jaar
+1
weurding
@arjankok schijnt dat er nog 80 te koop waren arjan 😉
+2
groeier
@arjankok
Dat is wel eigen risico.
weideboer
@arjankok hij minder, wij meer ruimte...tis maar hoe je het bekijkt.
+2
Twentsch Land
Nog maar eerst even officiële cijfers afwachten....mocht er ruimte zijn zou dit gebruikt moeten worden om dat maffe jongvee getal eerst een aan de kant te doen of te reduceren......denk dat er genoeg veehouders zijn die onder hun referentie zitten en nu door het jongvee getal een probleem krijgen....dit is toch wel van de zotte !
spotmelker
Quote Reactie van @Twentsch Land:
......denk dat er genoeg veehouders zijn die onder hun referentie zitten en nu door het jongvee getal een probleem krijgen....
Dat is gewoon het melkaanbod temperen. 😁
delavalboer
Reductie is behaald volgens nmv...
+2
j h p
Laat de grote groeier die dan minder hoeft te krimpen diegene die zich netjes aan de reductie hebben gehouden maar extra betalen.
Kunnen ze hier volgend jaar wel heel duur een stuk of wat leasen. 😜
vaak
@j h p Wat voor leaseprijs heb je in gedachte?
Coen
@vaak , zullen we starten vanaf 50 euro per kg P2O5, kan wel betaald worden uit de genoten winst over 2017
j h p
@vaak het gaat mij erom dat er geprofiteerd wordt van diegene die zich netjes aan de regels hebben gehouden, plus dat ze volgend jaar alsnog rechten moeten hebben.
kaas
Ja en als je grote onomkeerbare verplichtingen [grond en gebouwen] heb aan gegaan in 2014 of begin 2015 wat zal dan het beste traject zijn om daar compensatie voor te krijgen bij de overheid.
via welke instantie kan je dan het beste in de arm nemen.
jg
RVO heeft te makkelijk wat extra Gve's toegewezen aan bedrijven met zieke koetjes in 2015 e.d. Deze denken nu allemaal knelgeval te zijn, hetgeen niet zo is. Vaak de melk verleased en deze bedrijven kunnen in 2018 gewoon rechten kopen. Als ze nog verder willen boeren...... Of gingen ze toch al stoppen en proberen ze nog wat extra verkoopbare rechten te scoren ?
Farma_boerke
@jg Deze bedrijven hebben ze voorlopig toegekend gekregen, in afwachting van het eindoordeel van de regels/richtlijnen welke de knelgevallencommissie stelt. Indien de situatie te moeilijk was zijn de beslissingen door RVO doorgeschoven naar de commissie en de aanvraag voorlopig afgewezen. Uiteindelijk zijn er ca. 100 bedrijven geweest die hierop een beroep hebben gedaan, dat is nog geen 0,8% van alle melkveehouders, om hoeveel GVE zal het uiteindelijk dan gaan.......
Knelgevallen zijn een situatie overkomen, buiten hun macht (ziekte/brand oid) waardoor ze nu extra in de knel zitten en alles weer zien afbreken wat net weer was opgebouwd (indien niet opgebouwd = afgewezen door RVO)
Tevens: aan wie wil jij nog melk verleasen?
jg
@Farma_boerke Dat betrof het jaar 2015, dat snap je waarschijnlijk wel.
Brutus64
@Farma_boerke van Dam heeft duidelijk aangeven dat deze groep knelgevallen, die nu voor de veereductie een andere referentie mogen aanhouden, ook de basis is voor toekenning van fosfaatrechten, dit is in de 1e en 2e kamer toegezegd door van Dam, anders had Dijkgraaf hierover een motie ingediend en die motie is voorlopig door hem aangehouden.
Dus de knelgevallen commissie gaat hier niet over.
+1
Farma_boerke
@Brutus64 Klopt, maar de toekenning hiervan gebeurt door RVO.
Indien de situatie te bijzonder is vind er geen wijziging plaats. vb bij brand heb je een duidelijke datum waarop alles vernietigd is. Bij ziekte is dit niet altijd zo sterk duidelijk, dit kan een tijd sluimeren. Als ondernemer probeer je toch zelf zolang mogelijk door te werken en dan maar iets minder vee, totdat men weet wat je mankeert (als ze daar al achterkomen). Zeg dan maar eens op welke datum je moet melden dat het precies is gebeurt. Bij chronische ziekten is dit nog lastiger. RVO gaat altijd voor veilige optie = geen aanpassing.
Brutus64
@Farma_boerke jij maakt er weer een heel verhaal van, van Dam was kort maar zeer duidelijk,, boeren in byzondere situatie hebben een gunstiger referentie voor hoeveelheid gve in 2017 en dat geld tevens voor toekenning fosfaatrechten 2018, anders komt die motie van Dijkgraaf alsnog in stemming.
Rvo moet dit uitvoeren.
Wiebren
@Brutus64 Dat gaat over de zeer beperkte knelgevallenregeling voor buitengewone omstandigheden. Deze bedrijven krijgen (bij voldoende bewijs) fosfaatrechten behorende bij de bedrijfsvoering voordat die buitengewone omstandigheden intraden. RVO geeft je niet automatisch gelijk als je je vinger opsteekt, er zal wel bewijs op tafel moeten komen
Coen
@Wiebren , jij denkt niet dat roekeloze investeerders met succes een beroep zullen doen op de knelgevallenregeling ?
Brutus64
@Wiebren ik heb voldoende bewijs geleverd en val in deze regeling en ook in 2018
+1
Wiebren
@Brutus64 mooi, belangrijk dat dat netjes afgehandeld wordt. Situaties zijn vaak al vervelend genoeg.

@Coen de roekeloze groeiers (jouw woorden) kunnen geen beroep doen op de huidige (vandaag aangenomen) knelgevallenvoorziening. RVO toetst of die aan de criteria voldoen en zo niet dan volgt een afwijzing en daartegen kun je bezwaar en beroep aantekenen. Maar dat gaat dan over de vraag of RVO juist geoordeeld heeft.

Bedrijven die disproportioneel geraakt zijn kunnen richting knelgevallencommissie en stel als daar een categorie komt voor 'onomkeerbare financieringsverplichtingen' dan is meer succes mogelijk.

Of er veel het gaan proberen denk ik ook wel ja
+1
de jonge
@Wiebren het is in mijn ogen niet terecht dat met aan aanvraag voor de knelgeval regeling er naar de vergunningsruimte gekeken wordt en als je daar geen aanspraak op maakt en je zonder vergunning daar dik boven zit gewoon alles toegewezen wordt. dit is zo scheef als maar kan. illegaal gegroeid en dik beloond
Farma_boerke
@Brutus64 Goed dat het heeft gewerkt, en hopelijk is de situatie genormaliseerd. Helaas is dat niet in alle gevallen zo. Complexere zaken zijn voorlopig aangehouden en geen referentieaanpassing geweest in afwachting van advies van knelgevallencommissie (op te stellen richtlijnen), niet alles is eenduidig zwart/wit te stellen. IEdere situatie is uniek. HIer in de buurt zijn 2 gevallen die geen aanpassing hebben gekregen.
Vermoedelijk is uw beschikking ook een voorlopige in afwachting van de eindbeoordeling door RVO. Zie ook einde van de brief:

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/…
Brutus64
@Farma_boerke ik heb gewoon definitief toewijzing en de referentie is aangepast
+1
Brutus64
@Farma_boerke ik wil wat meer toelichting geven.
Ik heb de laatste jaren altijd 50 koeien gehad, alleen in de loop van 2015 heb vrij veel koeien moeten verkopen, deze koeien waren na 6 tot 8 inseminaties nog niet drachtig en groeiden en gingen droog staan.
Ik heb niets aan guste koeien en zijn naar de slager gegaan.
Ik koop eigenlijk nooit geen koeien aan
De dierenarts had al eerder genoteerd dat teveel koeien problemen had met de vruchtbaarheid
Ik heb vruchtbaar lijsten van die koeien via veemanager geprint en gescant
De dierenarts heeft nogmaals een verklaring getekend
Ik heb runder aantallen van 2 juli 2014 geprint en gescant
Alles door geseind naar Rvo en heb op 1mei een positief antwoord gekregen
Farma_boerke
@Brutus64 We praten langs elkaar heen, agv het feit dat er 2 regelingen zijn. 1 knelgevalregeling is actief anticiperend op de andere knelgevallenregeling welke nog niet actief is, maar eraan zit te komen.

De knelgevallenregeling voor de fosfaatwet is nog niet actief. Deze is afhankelijk van de daadwerkelijke inwerkingtreding van de fosfaatrechten (weer afhankelijk van het feit dat de derogatie doorgaat). Hier moet de knelgevallencommissie duidelijke kaders/richtlijnen voor scheppen welke door RVO moet worden uitgevoerd. Hiertegen kan beroep worden aangetekend.

De andere knelgevallenregeling is anticipeerd hierop. Deze is ingesteld om te voorkomen dat bedrijven welke straks mogelijk als knelgeval worden aangemerkt, nu al vee hebben moeten ruimen in 2017 in het kader van de reductieregeling. DIt betekent niet automatisch dat de extra fosfaatrechten er ook gaan komen, dat is weer afhankelijk van de knelgevallenregeling in 2018 voor de fosfaatwet, alleen de kans hierop is wel zeer groot.De knelgevallenregeling voor de reductieregeling zit juridisch iets anders in elkaar (kleine verschillen). Deze regeling wordt door RVO beoordeeld en de referentie voor de reductieregeling kan worden aangepast om ruiming te voorkomen, omdat de kans extra fosfaatrechten te krijgen in 2018 dus aanwezig is.
Hierbij hanteert RVO simpele richtlijnen waar niet vanaf kan worden geweken, ook bezwaar/beroep is niet mogelijk. Complexere zaken worden afgewezen omdat ze er niet inpassen, advies van RVO hierbij is stap naar de rechter, wij zijn gebonden.
Brutus64
@Farma_boerke ik ga hier niet opnieuw reageren, zie mijn vorige opmerkingen, als bij mij de referentie weer terug valt naar 2 juli 2015, neem ik direct contact op het kamerlid Dijkgraaf en zal hij zo goed als zeker zijn motie alsnog indienen.
milka
L
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

De agrarische sector staat bol van de ontwikkelingen. Op boeren.nu worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!