NZO wijst verzoek Netwerk Grondig af: geen Kringloopwijzer op vrijwillige basis

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft het officiële verzoek van Netwerk Grondig om de Kringloopwijzer op vrijwillige basis voort te zetten, afgewezen. Netwerk Grondig is een belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij, die stelt dat extensieve bedrijven niet binnen de bandbreedte van de huidige Kringloopwijzer passen.
 NZO wijst verzoek Netwerk Grondig af: geen Kringloopwijzer op vrijwillige basis (melkvee.nl)

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft het officiële verzoek van Netwerk Grondig om de Kringloopwijzer op vrijwillige basis voort te zetten, afgewezen. Netwerk Grondig is een belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij, die stelt dat extensieve bedrijven niet binnen de bandbreedte van de huidige Kringloopwijzer passen.

MelkveeNL

Reacties

+6
Jan S
De heren in hun ivoren torens weten altijd wat het beste is voor het klootjesvolk.
Het enige wat er dan opzit is de toren te slopen, komen ze vanzelf naar beneden.
gerrie-hul
@Jan S Zitten in de nzo ook lto ers in het bestuur Wat doen die daar eigenlijk Komen die zichzelf niet tegen als om de commissie grondig gaat of zijn het dezelfde personen met een andere pet
cjw73
Wel verplicht en er geen gebruik van mogen maken. Dat betekent een bak cijfers van generlei waarde. Want we zorgen er gewoon voor dat het aangenomen wordt door het systeem en of het dan klopt of niet dat interesseert toch niemand iets meer.
+2
Greetje
Wees maar gewoon blij dat het een wassen neus is, 1x per jaar even het kreng invullen en snel weer verder met ons leven.

Net als kkm totnogtoe was, het enige wat voor onze afnemers zeker was, is dat de boel 1x per 2 jaar werd schoongemaakt. Bij veel bedrijven ook al een hele vooruitgang.
m uut m
@Greetje
Uit voorzorg de klw zo invullen dat er een zeer ruime marge overblijft voor verbetering. 😉
cs-agrar
Quote Reactie van @Greetje:
Wees maar gewoon blij dat het een wassen neus is,

Dat is het probleem niet. Er worden nu cijfers opgeslagen welke eigenlijk niet of niet kunnen kloppen, wordt eerdaags een hbo-stagnatieloper projectje van gemaakt en dat vervolgens weer ergens in een dwingend iets gegoten.
+5
Boerenverstand
Ik vermoed dat alles wat ik hier zeg toch niet gewaardeerd wordt...maar wat kan er eigenlijk verkeerd berekend worden aan een mineralenbalans?? dat is optellen van voer-en kunstmestaankopen en de melkafvoer eraf. Dat doet de KringloopWijzer toch ook? Dus hopelijk kan Netwerk Grondig specifieker worden welke formules dan niet kloppen? Want dan kunnen we ze verbeteren. De KLW moet niet meer en niet minder zijn dan een onafhankelijke maatlat waar bedrijven langst gescoord kunnen worden. En als de Zuivel en overheid willen gaan sturen op kengetallen berekend door de KLW, dan moeten ze inderdaad heel goed kiezen welke kengetallen daar dan geschikt voor zijn.

Zoals ik het allemaal lees is NetwerkGrondig vooral tegen de BEX-winst en de BEX formules en het BEX-voordeel (van bedrijven die veel mais voeren en koeien opstallen), maar dan moeten ze dat communiceren! En dan moeten ze ook bij de overheid zijn (handreiking bedrijfsspecifieke excretie). Want ik had ook liever dat de overheid een laag MINAS overschot beloond ipv een BEX voordeel. En de melkfabrieken die willen die KringloopWijzer vooral vanwege de CO2...die hebben helemaal niks met die BEX-winst te maken....dus dat is ook weer een hele andere discussie.In die CO2 berekeningen moeten dus ook de externe CO2 emissies (off farm) worden meegenomen zodat ook de productie van krachtvoer en kunstmest word meegenomen. Dus graag goed in de materie verdiepen en dan specifieker commentaar leveren!
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Boerenverstand:
...maar wat kan er eigenlijk verkeerd berekend worden aan een mineralenbalans?? dat is optellen van voer-en kunstmestaankopen en de melkafvoer eraf.
Je geeft hier het antwoord op je vraag zelf al, in dezelfde zin!
Boerenverstand
@kanniewaarzijn die snap ik niet.
+2
kanniewaarzijn
@Boerenverstand Je hebt het over optellen van VOER- en KUNSTMESTaankopen en MELKafvoer. Je mag er nooit en te nimmer vanuit gaan dat je alles zomaar bij elkaar op kunt tellen. Een fundamentele rekenregel is, dat je dingen pas gelijkwaardig op mag tellen als BEWEZEN is dat ze hetzelfde zijn.
+3
robbies
@Boerenverstand Ik neem aan dat je Frank Verhoeven bent, aan je naam en logo te zien. Jij hebt de KLW mede mee ontwikkeld voor de doelstellingen die je in je tekst aangeeft en ik kan me niet voorstellen dat iemand erop tegen is als het op die manier gebruikt wordt.

Het probleem is echter dat LTO de KLW gekaapt heeft, het fosfaatverhaal de hoofdmoot maakte, er een resultaatverplichting aan wilde koppelen en op die manier groei beloofd heeft aan haar achterban. En juist dat rijdt de extensieve, grastelende veehouder in de spaken.

De vragen die je hier aan Grondig stelt, moet je eigenlijk aan Hans Huijbers stellen. Waarom hebben zij jouw rekenmethode gekaapt en aangewend voor een doel dat mijlenver afligt van de oorspronkelijke doelstelling van de KLW en dat de draagvlak van de KLW als geheel alleen maar ondermijnd. Weg met de motie Geurts en iedereen vult de KLW in voor de Focus Planet punten.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @robbies:
groei beloofd heeft aan haar achterban. En juist dat rijdt de extensieve, grastelende veehouder in de spaken.
Dat is nou precies wat er gebeurt als je de mineralen uit verschillende leefwerelden lukraak bij elkaar op gaat tellen. Waar MINAS nog de 2 processen (houden van dieren en telen van gewassen) bij elkaar telde, heeft men bij de KLW gepoogd deze apart te houden. Voor de praktijk verandert er echter niets. Het MINASvoordeel voor de intensieve bedrijven blijft ook nu nog steeds bestaan (BEX, voer als grootste aanvoerpost). De extensieve bedrijven hebben alleen maar het telen van de gewassen (met anorganische mineralen als grootste aanvoerpost).
pieta
Quote Reactie van @Boerenverstand:
Zoals ik het allemaal lees is NetwerkGrondig vooral tegen

Meer vee in NL. Liefst snel minder. Ze proberen er nu een groep boeren bij te houden om de schijn op te kunnen houden dat ze er wel voor de boeren zijn.
+1
robbies
@pieta Daarmee vormen ze het tegenovergestelde van LTO. Die wil het liefst zoveel mogelijk vee in Nederland, ongeacht wat de publieke opinie daarover is. Maar goed dat Grondig er nog is. Dan komen we- naar goed NL-gebruik- ergens in het midden uit.
+1
robbies
@Wilbert Nu krijgt hij zeker een lintje 😉
kanniewaarzijn
@Wilbert We leven in een rare wereld.
puntertje
@Wilbert Alsof Kim Jung-Un de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Wat een aanfluiting.
Hansje staan dan ook nog eens hoger genoteerd dan Dirk Groot, de ´bekende´ zwerafvalraper uit Purmerend, zal hij wel helemaal naast z´n schoenen gaan lopen.
cs-agrar
Quote Reactie van @Boerenverstand:
In die CO2 berekeningen moeten dus ook de externe CO2 emissies (off farm) worden meegenomen zodat ook de productie van krachtvoer en kunstmest word meegenomen.

Dat wordt dan wel mooi verhaal, moet je ook weer meenemen wat de co2 opslag/opname van bijv de gebruikte gewassen is geweest bij krachtvoer, en daar het kunstmestgebruik in, bewerkingen, zijn machines voor nodig geweest welke gefabriceerd zijn en gaat ook niet zonder co2 enz enz. Het is het windmolen verhaal, er is als zoveel energie voor fabricage, transport, opbouw, onderhoud, afbreken en weer verwerken, dat kan dat ding zelf in z'n werkzame leven niet meer opwekken.
Kan ook nog wel eens zo zijn dat men de gedragingen van mineralen nog lang niet exact in kaart heeft. Verlies is er immers niet, alles is ergens een kringloop, het is maar net hoe ver je die kringloop wil zien en volgen. Water wat hier verdampt kan bwz op St Maarten voor gedonder zorgen.
BoerBart
@cs-agrar alles is ergens een kringloop.
Theoretisch klopt dit misschien wel. Maar............
Met het opstoken van fossiele brandstoffen zijn we in korte tijd, iets wat in miljoenen jaren is ontstaan, de kringloop in aan het sturen.

Ook denk ik hoe kleiner je de kringloop aanpakt/bekijkt hoe meer milieuwinst er te halen is. Dit met betrekking tot een plaatselijk ecosysteem wat je niet teveel moet verstoren. En in al je kringlopen is het milieuwinst als je minder fossiele brandstoffen nodig hebt.
puntertje
Quote Reactie van @Boerenverstand:
En de melkfabrieken die willen die KringloopWijzer vooral vanwege de CO2.

Nou, jij als mede-ontwikkelaar van dat ding weet dat hij daar al helemaal niet voor gemaakt is. Of durf je hier te zeggen dat de broeikasgascomponent de toets der kritiek kan doorstaan en valt te borgen?
Ik ben bang dat ik nu geen antwoord krijg.
cs-agrar
Quote Reactie van @puntertje:
jij als mede-ontwikkelaar van dat ding

Zou eigenlijk eens moeten verklaren waarom het eigenlijk geen koolstofkringloop gebeuren is
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Boerenverstand:
optellen van voer-en kunstmestaankopen en de melkafvoer eraf. Dat doet de KringloopWijzer toch ook?

Jij schetst een aan- en afvoer administratiesysteem. KLW is een black box met rekenregels die zijn gebaseerd op aannames en schattingen. Wereld van verschil.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Als het zo simpel was een" aan en afvoer balans " dan was er geen boer op tegen.
kanniewaarzijn
@m uut m Het IS een aan- en afvoerbalans, maar op de verkeerde manier berekend. Daarom is een flink deel er wèl op tegen.
jandb
@kanniewaarzijn misschien ook wel op de verkeerde manier berekend, maar het is vooral dat alle stromen erg complex zijn en dan vooral de bodem is een black box waar makkelijk niet te meten verliezen zijn. Ook worden er veel te weinig monsters van bijvoorbeeld een kuil genomen om representatief te zijn.
kanniewaarzijn
@jandb Die "verliezen" komen juist voort uit die foute berekeningen. "Verliezen" bestaan alleen in theorie. Men vergeet de chemische processen mee te nemen. Deze processen zijn inderdaad complex in zoverre dat er per chemische reactie een nieuwe verhouding ontstaat. Je kunt dus nooit zomaar lukraak wat op gaan tellen.
jandb
@kanniewaarzijn en die berekeningen zijn niet goed omdat we niet weten wat er precies in de bodem gebeurt. Ik zit in Wageningen op de universiteit en daar zeggen ze de bodem is een black box, we weten meer over wat er op de maan gebeurt dan dat er in de grond gebeurt. Er kan alleen gedeeltelijk gemeten worden wat er de grond in en uit gaat, maar wat er nou precies gebeurt niet.
Jan S
Quote Reactie van @jandb:
Ik zit in Wageningen op de universiteit

Wat doe je in Wageningen? Studeren, onderzoeken of doceren?
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @jandb:
niet weten wat er precies in de bodem gebeurt
Niet alleen in de bodem, maar ook in de plant, in het dier enz. Des te belachelijker is het om zomaar van alles op te gaan tellen. Ik zou als ik jou was maar snel zien weg te komen uit Wageningen, misschien dat je dan nog echt iets van je leven kunt gaan maken. Ik heb mijn kinderen toen ze gingen studeren verboden om naar Wageningen te gaan (niet dat ze ambities in die richting hadden gelukkig); zonde van je geld en je hersens. En dit is een serieus advies!
jandb
@kanniewaarzijn, @Jan S ik studeer daar agrotechnologie. Inhoudelijk leer je daar inderdaad niet veel maar ik heb ondertussen wel veel geleerd door na te denken, rond te kijken en van alles te lezen. Zo kan je goed een eigen visie op landbouw te ontwikkelen.
Jan S
Quote Reactie van @jandb:
Inhoudelijk leer je daar inderdaad niet veel maar ik heb ondertussen wel veel geleerd door na te denken, rond te kijken en van alles te lezen. Zo kan je goed een eigen visie op landbouw te ontwikkelen.

Is een hele goed reden om daar eens rond te kijken en je te verdiepen in wat ze daar nu werkelijk doen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @jandb:
Inhoudelijk leer je daar inderdaad niet veel maar ik heb ondertussen wel veel geleerd door na te denken
Je lijkt me geen domme jongen. Als je maar niet vergeet kritisch te blijven.
Jan S
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Ik zou als ik jou was maar snel zien weg te komen uit Wageningen, misschien dat je dan nog echt iets van je leven kunt gaan maken. Ik heb mijn kinderen toen ze gingen studeren verboden om naar Wageningen te gaan (niet dat ze ambities in die richting hadden gelukkig); zonde van je geld en je hersens. En dit is een serieus advies!

Ik heb daar ook gestudeerd. En ik heb er geen spijt van gehad. Ik begrijp nu in ieder geval hoe modellen tot stand komen en in elkaar steken. Doordat ik nu in de praktijk werk zie ik waar die modellen mank gaan. Over het algemeen kloppen de resultaten niet met de theorie. Daarom doe ik bijna alles wat Wageningen als niet wenselijk ziet. Ik draai hun aanbevelingen gewoon 180 graden om. En dat werkt heel goed.
Een HASer heeft daar meestal geen flauw benul van Wageningse theorieën en modellen en waar ze op gebaseerd zijn. Die weten alleen hoe je het model moet invullen of gebruiken en gelooft gewoon dat het alles juist is wat uit Wageningen komt.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jan S:
Daarom doe ik bijna alles wat Wageningen als niet wenselijk ziet. Ik draai hun aanbevelingen gewoon 180 graden om. En dat werkt heel goed.
Zo kan je het ook zien natuurlijk 😁 . Maar ik blijf het zonde vinden van intelligente jonge mensen om daar hun tijd te verknoeien.
Jan S
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Zo kan je het ook zien natuurlijk . Maar ik blijf het zonde vinden van intelligente jonge mensen om daar hun tijd te verknoeien.

Het leven is om te leren. De één heeft een lagere weg nodig dan de ander. Ik neem ze niets kwalijk. Ooit wat ik ook een student met oogkleppen op. Maar door naar de praktijk te kijken heb ik toch wat wijzer geworden. Je hoeft niet te studeren, alleen maar opletten en kijken en je afvragen waarom je het al die tijd zo goedgelovig bent geweest.
pieta
@Jan S Weet je ook nog wat een Mas'er doet? En hoe kunnen al die Wageningers die zo dom zijn die modellen op te stellen nog steeds overal de hogere functies bekleden en jij in de polder onder de koeien gedrukt bent? 😁
Ik denk overigens dat de waarheid in het midden ligt. Ik heb stage gelopen in Wageningen bij Van Bruchem. Kon geweldige verhalen ophangen over kringlopen ed maar van de praktijk had ie nul verstand. Maar de kunst is ook om de een van links te laten kijken met een bepaalde visie en een ander van rechts en daaruit zelf je conclusies trekken wat jou past.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @pieta:
overal de hogere functies bekleden
Ben je nu werkelijk zo naïef? Geloof me, de tijd dat de hogere functies werden bekleed door de intelligentere mensen ligt ver achter ons. Het is niet voor niets zo'n bende! Er zitten daar in Wageningen lieden met 3 titels voor hun naam waarvan ik denk: "jammer, de waarde van titels gaat zo wel verloren"!
+1
robbies
@kanniewaarzijn heb ik met lintjes die aan LTO-ers worden uitgedeeld
Jan S
Quote Reactie van @pieta:
Weet je ook nog wat een Mas'er doet?

Een MAS'er is meestal een man van de praktijk. Die houd zich over het algemaeen niet bezig met modellen, Daar heeft hij zijn adviseurs voor, de HAS'ers. Als hij slim is kijkt hij gewoon hoe het in de praktijk werkt en doet wat in zijn situatie het beste werkt en luistert maar trekt zijn eigen plan, in plaats te doen wat de adviseurs hem adviseren.

[quote="@pieta" p="1463339"]En hoe kunnen al die Wageningers die zo dom zijn die modellen op te stellen nog steeds overal de hogere functies bekleden en jij in de polder onder de koeien gedrukt bent?

Omdat ze in Wageningen wel zeer geleerd zijn, maar niet wijs. Helaas hebben ze van de praktijk geen kaas gegeten. Ze bedenken van alles, maar als ze het zelf moeten uitvoeren falen ze hopeloos. Daarom laten ze dat aan jou over. zijn.
Ik heb nooit de ambitie gehad om een ander te vertellen wat hij doen moet. Ooit wel 4 jaar buiten de deur gewerkt, maar ik vond veel werk te weinig uitdagend. Als ik het kunstje onder de knie had vond ik het niet meer interessant. Op de boerderij raak je nooit uitgeleerd, omdat elke keer als je wat veranderd in de bedrijfsvoering dat van invloed is op andere processen, zodat op andere vlakken ook verandering plaatsvindt. Dat is de "black box"waar ze in Wageningen geen kaas van hebben gegeten. Die werken alleen met deterministische modellen. Modellen waar ze denken dat ze alle variabelen onder controle hebben. Daar hebben we gedrochten als de Kringloopwijzer, Inet, genomics, etc aan te danken. Maar de natuur is dynamisch.

Quote Reactie van @pieta:
Ik denk overigens dat de waarheid in het midden ligt. Ik heb stage gelopen in Wageningen bij Van Bruchem. Kon geweldige verhalen ophangen over kringlopen ed maar van de praktijk had ie nul verstand. Maar de kunst is ook om de een van links te laten kijken met een bepaalde visie en een ander van rechts en daaruit zelf je conclusies trekken wat jou past.

Ik ken Jaap van Bruchem ook. Hij was inderdaad iemand die buiten de hokjes kon denken. Maar dat wordt je in Wageningen niet in dank afgenomen. Voor je het weet ben je weg gepromoveerd in de krochten van de Universiteit.
Hij heeft overigens nog wel wat praktijkproeven gedaan op de Minderhoudshoeve. Proeven met rantsoenen van maar 12 á 13% eiwit en een zeker C/N verhouding (koolstof/stikstof)van 10 in de mest. Correct me if I'm wrong.
pieta
Quote Reactie van @Jan S:
Ooit wel 4 jaar buiten de deur gewerkt, maar ik vond veel werk te weinig uitdagend. Als ik het kunstje onder de knie had vond ik het niet meer interessant.

Onbegrijpelijk dat je boer bent. Want boeren kan ik maar moeilijk als een echte uitdaging zien. Het is vooral veel herhaalwerk. Ik heb zes jaar buiten de deur gewerkt. Op een accountantskantoor. Ik kan niet hele dagen aan een stuk achter de computer of hele dagen op de trekker. Daarvoor ben ik onder andere boer geworden. Afwisseling.
pieta
Quote Reactie van @Jan S:
Hij was inderdaad iemand die buiten de hokjes kon denken

Dat klopt. Maar verder kon je er eigenlijk niets mee. Heel erg op macroniveau en totaal niet praktisch.
pieta
Quote Reactie van @Jan S:
Ik heb nooit de ambitie gehad om een ander te vertellen wat hij doen moet

Ik vind het altijd vrij nutteloos. Een goed plan bedenk je gewoonlijk zelf. als iemand het komt adviseren dan weet iedereen het.In veel gevallen is het interessante dan vlug er af.
jandb
@Jan S om die reden ben ik blij dat ik voor Wageningen gegaan ben en geen has. En ik zie in Wageningen en ook op veel andere plekken dat er mensen zijn die niets van de praktijk weten en dat is een groot gemis. Daarom doe ik met heel veel plezier het praktijk gedeelte op zaterdag en in de vakanties.
pieta
Quote Reactie van @Jan S:
Een HASer heeft daar meestal geen flauw benul van Wageningse theorieën en modellen en waar ze op gebaseerd zijn. Die weten alleen hoe je het model moet invullen of gebruiken en gelooft gewoon dat het alles juist is wat uit Wageningen komt

Ook Has'ers heb je in veel soorten en maten. Er komen er zat van de Has af die meer weten dan twee van Wageningen maar andersom ook. Een opleiding geeft je slecht handvatten om te gebruiken tijdens je werkzame carrière. Wat je er mee doet heb je zelf in de hand.
+1
Jan S
Quote Reactie van @pieta:
Ook Has'ers heb je in veel soorten en maten. Er komen er zat van de Has af die meer weten dan twee van Wageningen maar andersom ook. Een opleiding geeft je slecht handvatten om te gebruiken tijdens je werkzame carrière. Wat je er mee doet heb je zelf in de hand.

Gelukkig wel.
Wageningers die niet in de boerenpraktijk zijn opgegroeid weten echt niet waar ze mee bezig zijn. Geen flauw benul wat de impact is van hun onderzoek op de praktijk. Dat is in het algemeen ook het probleem van specialisatie. Je weet niet hoe het uitwerkt op andere gebieden in de praktijk. Daardoor krijg je ook versnippering. Iedereen weet wel iets, maar niemand weet meer hoe het geheel in elkaar zit.

In principe is elke opleiding een leerfabriek. Als je weet te reproduceren wat de school/docenten belangrijk vinden dan krijg je een diploma. Eigen inbreng, creativiteit of kritiek wordt meestal niet echt op prijs gesteld. Als je blijft volharden dan kun je naar je papiertje fluiten. Op deze manier produceert het onderwijs slaafse volgers van een systeem en blijven het systeem in stand houden, ook al is het verrot. De Kringloopwijzer is hiervan een sprekend voorbeeld. Er wordt erkent dat niet klopt, maar toch op alle mogelijke manieren verdedigd. Als werkelijk aan de aanames onder de loep zou nemen valt het hele systeem van mestoverschot berekening in duigen. En dat is nu net wat ze niet willen.
+1
Wilbert
@Jan S je beschrijft hier het Chinese schoolsysteem?
+3
spotmelker
Quote Reactie van @jandb:
Ook worden er veel te weinig monsters van bijvoorbeeld een kuil genomen om representatief te zijn.

Er zijn nog zo'n 17000 melkveehouderijen. Stel dat deze gemiddeld per jaar 6 monsters (grond, voer en mestmonsters) door Eurofins c.s. laten onderzoeken. = 100000 monsters. Niet elke melkveehouder woont nabij het Eurofins Laboratorium. Stel dat een monster gemiddeld 100 km moet afleggen alvorens op het lab te zijn. Nu worden deze wel verzameld en gecombineerd vervoerd maar laten we dat wegstrepen tegen de kilometers die de monsternemers maken om bij het te bemonsteren object te komen. Dan kom je dus op 10 miljoen kilometers op fossiele brandstof voor de uitvoering van de KLW....... weg CO2 reductie?
+2
pieta
@spotmelker Nou ben je op de peanuts aan het letten. Begin eens met mestafvoer.
+4
spotmelker
@pieta Je moet altijd op de kleintjes letten 😃 Punt is dat je in feite op elk onderdeel de uitwerkingslasten/effecten mee moet wegen in je te beogen resultaat. Anders komt al gauw de vraag wie houdt wie voor de gek. We hebben ondanks allerlei emissiebeperkende maatregelen kunnen constateren dat de ammoniakconcentratie in de lucht niet afgenomen is. Moet je toch een beetje lering uit trekken.
+1
Coen
@spotmelker , dan moet je het geheel integraal benaderen, o.a. dus alle verliezen bij aankoop ruwvoer en de footprint van aankoop eiwit uit verwegistan meenemen
dan verdwijnt het zgn. voordeel / de efficiency als sneeuw voor de zon 😞
+1
pieta
@Coen Bij integraal benaderen zou ik zeggen begin met het verruimen van de gebruiksnorm. Minder kunstmest nodig en meer eiwit in het gras, meer bodemleven, meer organische stof, minder vervoer km en daarmee minder uitstoot.
+1
Jan S
Quote Reactie van @spotmelker:
Je moet altijd op de kleintjes letten Punt is dat je in feite op elk onderdeel de uitwerkingslasten/effecten mee moet wegen in je te beogen resultaat. Anders komt al gauw de vraag wie houdt wie voor de gek. We hebben ondanks allerlei emissiebeperkende maatregelen kunnen constateren dat de ammoniakconcentratie in de lucht niet afgenomen is. Moet je toch een beetje lering uit trekken.

Met dat hele ammoniak gedoe hebben we geleerd dat beleidsmakers en de overheid niet te vertrouwen zijn. Normaal gooit niet één zijn gegevens(data) weg waarop hij zijn model baseert, maar juist in het geval van de onderbouwing van het ammoniakbeleid zijn alle gegevens die ten grondslag aan het model liggen vernietigd. En dat is geen toeval.
De overheid en de beleidsmakers hebben een doel en verzinnen daar dan zelf de bewijzen bij. En Wageningen werkt hier volop aan mee.
Zie ook het volgende filmpje
kanniewaarzijn
@Jan S In Wageningen is er zelfs een gepromoveerd op het meten van ammoniak! Terwijl dat niet eens te meten is 😂 , ammoniak is immers een gas dat voortdurend bezig is een evenwicht te zoeken met andere gassen in de lucht. Geen wonder dus dat de data "zoek" zijn!
jandb
@spotmelker ja dat is veel belasting voor het milieu en daarom denk ik dat de KLW een goed idee is maar alleen als je echt alles gaat meten en met alles rekening houdt en dat is niet mogelijk dus je kan het niet toepassen in de praktijk. Misschien kan het wel gebruikt worden voor onderzoek om de mineralen efficiëntie te verbeteren, maar dan moet je de klw natuurlijk niet verplichten maar vergoeden.
friesboertje
@spotmelker
En dan nemen ze die monsters ook nog eens met een stinkende 2takt benzinemotor.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Boerenverstand:
Dus graag goed in de materie verdiepen
Frank is nu vast bezig om zich goed in de materie te verdiepen......
+4
friesboertje
Ik heb een idee, we flikkeren die KLW gewoon weg en gaan weer over tot de orde van de dag.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , zuivel , nzo , nederlandse zuivel organisatie , grondgebonden en kringloopwijzer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!