Geen krimp van de veestapel bij klimaatakkoord

De melk- en de zuivelsector willen met technische maatregelen voldoen aan de eisen die staan in het vandaag gepresenteerde klimaatakkoord van de overheid.

Krimpen van het aantal dieren – dat ook reductie in uitstoot van broeikasgassen betekent – zou volgens LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) alleen maar kunnen leiden tot aanwas van vee in het buitenland. Daardoor zou de hier gerealiseerde reductie van broeikasgassen weer teniet worden gedaan.

Meer eiwit van eigen land
De Nederlandse zuivelindustrie heeft met de overheid afgesproken dat ze in 2030 2,6 megaton aan CO2-equivalenten aan broeigassen heeft gereduceerd. Maatregelen die invloed hebben op diervoeding, mestopslag en bemesting moeten leiden tot 0,8 megaton aan CO2-reductie.

Energiebesparende maatregelen en productie van duurzame energie leveren nog eens 0,8 megaton aan CO2-reductie op. Door meer eiwit van eigen land te halen via eiwithoudende gewassen verwacht de sector dat er minder import van soja en palmpitten noodzakelijk is. Daarmee wordt in potentie 1,0 megaton aan CO2 bespaard.

Overheid grijpt in bij niet realiseren doelstellingen
In het vandaag gepresenteerde document ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector’ wordt gemeld dat melkveehouders de maatregelen die ze nemen op bedrijfsniveau om broeikassen te reduceren, kunnen monitoren in een carbonfootprintmonitor.

Vrijblijvend zijn de sectordoelstellingen evenmin: in het akkoord wordt ook gemeld dat de overheid zal ingrijpen op bedijfsniveau als de sector de doelstellingen niet realiseert.

Klik hier om het document over het klimaatakkoord van de zuivelsector te bekijken: veeteelt.nl/sites/default/…=
Grasbaal

Reacties

+6
John Spithoven
Ik heb het rapport doorgenomen. Wat mij opvalt is dat men binnen de zuivel nog niets geleerd heeft van het fosfaatdebacel. Weer gaat men op de stoel van de wetgever zitten om hun probleem op te lossen. Beloning misschien geen krimp veestapel. Want zo staat het in het rapport. Op verschillende momenten binnen de afgesproken periode kan de overheid ingrijpen. Er worden geen harde garanties afgegeven door de overheid dat het hier bij blijft. Wat verder opvalt is dat op bedrijfsnivo beoordeelt en veroordeelt wordt. Verders mis ik de 0 meting. Want de afgelopen jaren is al veel bereikt en dat wordt gezien als dank je wel en nu verder reduceren. En dan het belangrijkste ONS VERDIENMODEL want daar wordt niet over gepraat, dat laten we aan de markt over.

En als laatste vervreemd mij dit handelen van betrokken partijen. Op nationaal nivo is de melkveehouderij meer dan klimaat neutraal. Als enige sector lossen we ons eigen probleem op. Alles wat we uitstoten aan CO2 eq. Wordt ook weer door onze gewassen als gras vastgelegd. Dus hebben we weer een nieuw problee gecreëerd met weer nieuwe afvallers. Heers en verdeel, nzo en lto.
jg
@John Spithoven Alles ten dienste van de periferie .
+2
John Spithoven
@jg Bij een melkprijs die gemiddeld als 30 jaar op het zelfde nivo zit gaat bij steeds meer extr eisen, knellen. Gecorrigeerd voor inflatie ligt de melkprijs op 45 % van dertig jaar geleden. Het had de nzo en de lto gesierd om dat gegeven als vertrekpunt te nemen. Methode voor wat hoort wat. Alleen hebben de boerenbestuurders er allemaal een inkomen naast en dan is de melkprijs bij de meeste niet zo belangrijk meer.
hans1980
@John Spithoven melkprijs op 45% , kosten dan?
Leo,s vriend
Quote Reactie van @John Spithoven:
Op nationaal nivo is de melkveehouderij meer dan klimaat neutraal. Als enige sector lossen we ons eigen probleem op. Alles wat we uitstoten aan CO2 eq. Wordt ook weer door onze gewassen als gras vastgelegd. Dus hebben we weer een nieuw problee gecreëerd met weer nieuwe afvallers. Heers en verdeel, nzo en lto.

Dat is jou lezing John, de overheid draait het om, alle co2 die we met gewassen vastleggen wordt ook weer uitgestoten.
Mag jij raden wie er gelijk krijgt.
+1
Vario512
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
alle co2 die we met gewassen vastleggen wordt ook weer uitgestoten.

... en weer vastgelegd, en weer uitgestoten...etc. etc. etc.

Dit heet de korte C-kringloop.
henkschoonveld1
@Vario512 Als we geen krachtvoer , kunstmest, etc zouden toevoegen zou het kloppen. Echter wanneer we zouden focussen op grasland vastlegging kan de som eerder wel eens negatief zijn. Iedere % organische stof we verliezen krijg je dan ook op je bordje.
Op dit moment verliezen we in NLD meer org stof dan aanzet via vastlegging. Dus voorzichtigheid geboden met deze troef.
+3
pieta
@henkschoonveld1 Daarom moet je er beleid op maken. Beginnen met die claim van blijvend grasland weg. Daarnaast een wat hogere bemestingsnorm N voor grasland ouder dan 5 jaar voor wat extra ruimte voor dierlijke mest. En dan ook nog even die 65% eiwit eis er bij halen en het gemm. os in de melkveehouderijgronden gaat stijgen.
+1
robbies
@pieta en monovergisters afschaffen. De Marke kan aantonen wat het wil, maar koolstof verbranden is de dood in de pot voor de kringloop
+1
Erik 1979
@pieta hij als LTO bestuurder moet helemaal niets meer. Eerst excuses maken voor slecht beleid van afgelopen jaren en dan allemaal aftreden!
John Spithoven
@henkschoonveld1 Weet je hoe het komt dat de organische stof terugloopt. Strakkere plaatsingsnormen, kippenmest verbranden, gedwongen door mestbeleid meer kunstmest moeten gebruiiken tov mest Simpele oorzaak vraag om simpele oplossing
+2
pieta
@John Spithoven Je vergeet dat er veel melkveehouders zijn die na 4 jaar grasland omploegen om te voorkomen dat het blijvend grasland wordt.
Noorderling
@pieta
In die 4 jaar maximaal stikstof vastleggen middels grasklaver of luzerne, vervolgens kun je mais telen zonder enige bemesting. Keer aardappels er achteraan en kunt weer mooie grasklaver inzaaien. Hoef je maar 1 van de 6jaar kunstmest te strooien in de aardappelen en teel je je eigen energie met mais om het eiwit in het gras goed te benutten.

Ben benieuwd wat dergelijke percelen doen qua CO2 balans ten opzichte van blijvend grasland wat elk jaar 230kg zuivere stikstof uit kunstmest krijgt. Om te gokken dat het stijgen van het OS% ons gaat redden lijkt me wat gevaarlijk, als je pH voldoende hoog is op jonge grond gaat het je niet eens lukken, breekt de grond het zelf weer af.
Wilbert
@Noorderling eens om niet alles te richten op organische stof. Zou nog wel s vervelend kunnen worden.
Wel zou het fair zijn om de co2 die opgenomen wordt door de gewassen en vervolgens wordt gevoerd van de uitstoot af te trekken. Als we bereiken dat dit wordt meegenomen in de berekening staan we er al stukken beter voor.
+1
Wilbert
@John Spithoven precies dit soort reacties maken het dat jij (nmv) bij de serieuze en realistische veehouders, beleidsmakers en onderzoekers niet serieus genomen worden.
Je beweert van alles, maar allemaal incorrect, pijnlijk om te horen, besef ik.
Organische stof opbouwen is een kwestie van weinig grondbewerking en niet te veel kalk in een keer strooien. Alle nieuwe regels hebben het scheuren van blijvend grasland enkel bevorderd.
Het jaar voordat het verboden werd om grasland in natura gebieden te scheuren, is er heel wat gescheurd en mais in gezaaid. Derogatie en gedoe rondom GO / grondgebondenheid helpt ook niet. Je moet creatief zijn met de buurt (akkerbouwers) om aan voldoende grasland te komen. Blijvend grasland aandeel neemt af in Nederland.
John Spithoven
@Wilbert vraag me af wat ik fout schrijf. Minder organische mest geeft minder opbouw an os. Creatief met een akkerbouwer ruilen en grasland scheuren is niet bepaald goed voor klimaat. Maar laten we een ieder in zijn waarde houden.
+2
Wilbert
@John Spithoven jij zit op de lijn om meer drijfmest toe te dienen. Dit verhoogt niet de effectieve organische stof.

goedbodembeheer.nl/bodem/bodemeigenschappen/…
Moeite van het lezen waard.

Quote:
Organisch materiaal met een relatief lage koolstof/stikstof verhouding zal in de regel makkelijk verteren. Voorbeelden hiervan zijn: strorijke kippenmest, groenbemesters en drijfmest. Organisch materiaal met een relatief hoge koolstof/stikstof verhouding zal in de regel langer in de bodem aanwezig blijven. Voorbeelden hiervan zijn: wortelresten van graan, gras en kool. Bij composteren gaat de C/N verhouding omlaag. Het materiaal wordt door het composteren stabieler en is daarom ondanks de lage C/N verhouding toch sterk organische stofopbouwend.
+1
familie pelle
@Wilbert jij hebt hier en daar wat gelezen en denkt de wijsheid in pacht te hebben en anderen de maat te kunnen nemen. Zoals ik het begrijp pleit John voor minder kunstmest en daarvoor in de plaats meer dierlijke mest. Jij stelt dat drijfmest niet de effectieve organische stof verhoogt? Klinkklare onzin. Er zit 33 kg effectieve organische per ton product drijfmest in. En wat denk je dat er in kunstmest zit?
Daarnaast is voor een goede opbouw van organische stof met een goed bodemleven voldoende fosfaat (en dus drijfmest) van belang. Als je anderen beschuldigd dat ze onzin prediken, in welk rijtje pas jij dan?
Leo,s vriend
Quote Reactie van @familie pelle:
Jij stelt dat drijfmest niet de effectieve organische stof verhoogt? Klinkklare onzin. Er zit 33 kg effectieve organische per ton product drijfmest in.

En toch heeft Pelle gelijk, bij 33 kg per ton rvd maal 50 ton per hectare kom je nog 500 kg os tekort om je os op peil te houden op bouwland.
familie pelle
@Leo,s vriend het ging om de vergelijking drijfmest versus kunstmest op grasland. Bovendien heb ik het over EFFECTIEVE organische stof, dus niet over de organische stof in zn totaliteit.
Wilbert
@familie pelle nee hoor, het ging om de vergelijking 250 kg n drijfmest tegen 300 tot 400 kg n drijfmest
John Spithoven
@Wilbert Effe terug lezen je vergeet waar het over ging.
Leo,s vriend
@familie pelle
Dus als je het niet winnen kunt op feiten ga je wat anders verzinnen?
cs-agrar
Quote Reactie van @Wilbert:
jij zit op de lijn om meer drijfmest toe te dienen. Dit verhoogt niet de effectieve organische stof.

Nee, want dat doet kunstmest lekker wel 🙈
jg
@henkschoonveld1 Individueel afrekenen dus ?
+1
Vario512
Quote Reactie van @henkschoonveld1:
Als we geen krachtvoer , kunstmest, etc zouden toevoegen zou het kloppen.

Ik weet wel wat het probleem is. De C die via voer van buiten het bedrijf wordt aangevoerd, wordt zogenaamd door een melkveehouder omgezet naar CO2. Omdat deze C niet door de melkveehouder is vastgelegd, maar door de soyaboer in Brazilie of maisboer in Frankrijk, is de CO2 uitstoot van de melkveehouder groter dan de CO2 vastlegging.
De politiek redeneert nu dat die melkveehouder op bedrijfsniveau netto CO2 uitstoot.

Ik ben nog steeds van mening dat in dit verhaal de melkveehouder niet bijdraagt aan het broeikaseffect.
Je zou niet de vraag moeten stellen hoeveel een melkveebedrijf aan CO2 uitstoot. Maar je zou de vraag moeten stelllen, is de CO2 die een melkveebedrijf (koe) uitstoot de afgelopen decennium op een natuurlijke manier vastgelegd.
Bij een koe is het antwoord, ja 100%, bij een vliegtuig, nee 0%.
Vario512
Quote Reactie van @henkschoonveld1:
Op dit moment verliezen we in NLD meer org stof dan aanzet via vastlegging.

Als alle grasland wordt ingezaaid met rietzwenkgras, krijg je een veel dikkere laag wortels, omdat rietzwenk wel tot een meter diep wortelt. We hebben het steeds over os-gehalte (%), maar de dikte van het wortelpakket hoor ik niemand over. Het gaat volgens mij om het totale aantal kilo's koolstof per hectare, en niet alleen om het os-gehalte.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
alle co2 die we met gewassen vastleggen wordt ook weer uitgestoten.

Als dit zo zou zijn, is cirkeltje rond toch? Alleen is het zo dat die gewassen veel meer vastleggen... Raken we nog weer in de min ook..
+1
Wilbert
@John Spithoven tsja, zo zijn ook alle boeren grondgebonden, immers word al hun voer op grond geteeld, ook al ligt die grond aan de andere kant van de wereld.

En wat betreft de markt, denk je dat afnemers op termijn wel melk willen van boeren met hoge netto! broeikasgasuitstoot? Dit gaat gelijk aan grupstallen en op termijn opstallen. Niet meedoen is geen afzet. Kunnen we maar beter zorgen dat we onze zaakjes op orde hebben zodat we in het premium segment kunnen blijven leveren. Mocht je echt niet willen, maken we een aparte melkstroom en herverdelen we het melkgeld, dat trucje beheersen we al.
Ps. Zelf een hoger dan gemiddelde uitstoot door meer dan gemiddeld gras in het rantsoen (meer methaan) gecombineerd met een lager dan gemiddelde melkproductie, resulterend in een hogere co2 uitstoot per kg melk. Als we de opslag van co2 onder blijvend grasland meetellen, zal het netto wel meevallen. Zeker als je gaat vergelijken met een bedrijf wat veel aan gewasrotatie doet.
+2
John Spithoven
@Wilbert Ook ik heb een rantsoen met hoog grasaandeel dus veel methaan. Kun je oplossen door meer snijmais te voeren. Maar ja je weet wel land scheuren, minder vastlegging enz
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @John Spithoven:
Ook ik heb een rantsoen met hoog grasaandeel dus veel methaan. Kun je oplossen door meer snijmais te voeren. Maar ja je weet wel land scheuren, minder vastlegging enz

Hoe krom wil je de wereld hebben. die koe vreet van oudsher gras, een maisplant vinden ze leuk om plat te stampen, niet om op te vreten, dat hebben wij bedacht. Maar wat die koe dus van oudsher (hoort) te doen, is weer niet goed..
pieta
@cs-agrar Van oudsher gaf ze ook nogal wat minder melk en was ze denk ik nogal een beetje minder groot.
+1
christo
@pieta Laten we terug gaan naar de prehistorie. Dan knuppelen we de tegenstander en vreten hem op.
cs-agrar
Quote Reactie van @pieta:
Van oudsher gaf ze ook nogal wat minder melk en was ze denk ik nogal een beetje minder groot.

nou goed, maar dan blijft het toch wel wat in verhouding, vreet gewoon ook wat meer gras
josl
@John Spithoven niets geleerd van fosfaatdebacle zeg je. Je had het rapport gelezen. Lees pagina 7, 3e bullit nog maar eens een keer.
John Spithoven
@josl Ik bedoel op de stoel van de wetgever gaan zitten met boven wettelijke maatregelen. Terwijl het op dit dossier veel makelijker kan
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @josl:
pagina 7, 3e bullit

Referentiekoorts. Het houdt nooit op, niet vanzelf...

Directe vraag, graag een direct antwoord: gaat LTO/NZO een CO2-reductieplan opleggen en handhaven?
christo
@Jack Rijlaarsdam Vergeet de methaan niet.veeteelt.nl/nieuws/…

co2 is maar bijzaak. Grasrijke rantsoenen zijn de grootste bedreiging van het klimaat? Of is het stiekem de industriealisering en de luchtvaart?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @christo:
Vergeet de methaan niet

Vergeet ik niet, die wordt omgerekend in CO2-equivalenten.
matt
@Jack Rijlaarsdam links verzint allemaal regeltjes,rechts weet het zo te draaien dat er toch weer met referenties gewerkt wordt.
Sturen je toch weer naar veel voor weinig...
+1
robbies
Quote Reactie van @josl:
niets geleerd van fosfaatdebacle zeg je. Je had het rapport gelezen. Lees pagina 7, 3e bullit nog maar eens een keer.

Zoek de verschillen:
Klimaatakkoord LTO en NZO

Quote:
Vooraf (dat wil zeggen in komende maanden)
aangeven door de overheid dat zij zal ingrijpen op
bedrijfsniveau wanneer de sector de geformuleerde
opgave niet realiseert.

AMvB grondgebonden groei melkveehouderij
Quote:
De melkvee- en zuivelketen geeft aan dat een goede verhouding tussen dieren en grond van groot belang blijft omdat dat leidt tot een natuurlijk evenwicht en een bijdrage levert aan het open Nederlandse cultuurlandschap. Het bedrijfsleven ziet grondgebondenheid van de melkveehouderij als een vereiste. De keten neemt zelf een aantal maatregelen om zeker te stellen dat, na het vervallen van de melkquota, de productie binnen de milieurandvoorwaarden blijft plaatsvinden. Deze maatregelen worden privaat geborgd
Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke
fosfaatproductie in enig jaar het plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere
productiebegrenzende maatregelen aan de orde.

Het wordt dus weer gewoon oudhollands referentiejagen. Zorg dat je je beoogd aantal koeien op stal hebt, want veestapel zal beperkend worden. Hele bedrijfsvoeringen zijn namelijk niet te vergelijken. Fosfaat heeft ons geleerd dat wat je hebt je mag houden, ongeacht mestafzet. stalruimte of aanwezige vergunningen. Wellicht blijkt ook hier weer dat overschrijding van je fosfaatreferentie en een dubbeltje afslag op je melk goedkoper zal zijn wanneer de CO2-rechten komen.

Jos, ik zie niet in wat jullie geleerd hebben van het fosfaatdossier. Ik heb er wel van geleerd, namelijk doorjakkeren. Je kan je euro maar één keer uitgeven, dus niets meer steken in zonnepanelen of energiebesparende maatregelen, maar fosfaatrechten kopen en gaan met die handel. De minpuntjes in Focus Planet moet je voor lief nemen, want een andere stimulans zie ik niet in het voorstel.
Twentsch Land
@robbies

Laatste alinea,

Een gedachte die bij redelijk wat melkveehouders speelt....de 10 cent maatregel voor 5 jaar wordt door genoeg voor lief genomen...sommige zien het juist als noodzaak dit te negeren...
+3
robbies
@Twentsch Land daar sluit ik me bij aan. Het NZO/LTO akkoord zal meer impact op de aanvoer van melk hebben dan de maatregel van RFC.

Beide voorstellen hadden vele malen beter ingevuld kunnen worden. Gun de bedrijven die reeds voldoen aan de voorgestelde klimaatdoelstellingen groeiruimte en leg een afslag op de liters die daar niet aan voldoen. Dan bereik je allebei de doelen. Nu geen enkele
+1
Leo,s vriend
Vario en cs, natuurlijk, klopt helemaal, maar maak ze dat in den Haag maar wijs.............

Alleen is het zo dat die gewassen veel meer vastleggen
Nou, alleen bij toenemend os getal, en dat is lang niet overal zo.
cs-agrar
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
maar maak ze dat in den Haag maar wijs........

dus gaan we ze een ander lulverhaal vertellen?
+3
hans1980
En nu akkerbouw verbieden lto? Of no-tillage?
Hoe sterk staat kunstmest lobby lto? Met erg veel CO2 wordt kunstmest gemaakt, is het dan niet handiger de mestnormen sterk naar boven bij te stellen ten koste van kunstmest?
Kunstmest kost 135 l.ruwe olie per ton , ook gaat er bij kunstmest organische stof(=CO2) verloren

Hoe staat kunstmest in dit vraagstuk lto?
Hebben de heren van DSM al getekend?
christo
@hans1980 De mannen van de lto hebben hun stal vol en laten zich waarschijnlijk sponsoren door de de ngo's. Geld regeert.
dwers
Afgerekend op bedrijfsniveau met co2 de zuivel is wel zo slim om af te rekenen per liter melk , zodat de intensieve grote bedrijven gunstiger uitkomen.
+1
John Spithoven
Als er binnen NZO/LTO nu is een keer gerekend was, hadden ze een juist weerwoord kunnen geven op het klimaatverhaal. Allereerst discussie over lange en korte kringloop is natuurlijk onzin. Want ook bij de lange kringloop wordt hij een keer doorbroken en komt er CO 2 vrij. Kijk maar naar de fossiele brandstof.

Rekensom

We produceren 14,5 miljard kg melk. Per 1kg melk stoten we 1,16 eq CO2 uit. Meest uit de korte kringloop. 1 ha grasland legt vast 20.000 kg eq CO2 (bron NZO)

Om de uitstoot te comperseren is er 841000 ha grasland nodig. En we hebben 925000 ha grasland. Dus we houden als sector op nationaal nivo nog ruimte over om carbon credit te verhandelen.

Deze redenatie en rekenmethode mag de industrie en het vliegverkeer wel gebruiken maar de landbouw niet. De industrie kan carbbon credits kopen om hun uitstoot te compenseren.

Onkunde van de onderhandelaars en ik zou zeggen huiswerk overdoen.
Erik 1979
@John Spithoven dan is het toch heel makkelijk. Alle trekkers de straat op totdat ze deze rekenmethode accepteren. Wedden dat jullie na een maand file rijden alles bereikt hebben wat jullie willen. Doen jullie het niet verdienen alleen LTO en Campina bestuurders geld met als neventak koeien melken. Imago hoeven jullie niet meer aan te denken. Is toch al slecht. Bij actie voeren krijgen jullie misschien een keer respect.
+1
weurding
@Erik 1979 zou voor de 1e keer zijn, actievoeren keert tegen de boeren
+1
pieta
@weurding Op die manier ga je het hier zeker niet winnen. Ik heb er 20 jaar geleden ook ooit aan meegedaan. De publieke opinie heb je direct tegen. En je zin ga je er echt niet mee krijgen.
+3
Erik 1979
@weurding bulshit echte LTO praat. Iedereen voert actie behalve de boeren. Politie geeft op dit moment weinig boetes weg vanwege loon. Frankfurt luchthaven is iedere maand een staking. Zonder staking heb je geen onderhandelings positie. En gebeurt er wat er nu gebeurt. Nogmaals LTO bestuurders worden betaald om te zorgen dat de boeren rustig blijven tijdens de koude sanering. Boeren die dat nog niet inzien betalen hen er nog voor. Hierdoor gaat de hele concurrentie positie eraan. Niet dat het mijn pijn doet. Het is alleen jammer om te zien dat zo'n goede sector zo na klote geholpen wordt. Denk maar niet dat ze die onzin overnemen in de grote productie landen. Die gaan gewoon door met wat ze nu doen. Als er boeren bestuurders zijn die wat positiefs willen bereiken kan ik ze maar èèn tip geven. Uitkopen of met rust laten. Of acties als ze èèn van beide niet doen.
+2
weurding
Quote Reactie van @Erik 1979:
bulshit echte LTO praat

echt niet, geen lid, heb op A28 gereden met trekker in 89 bij de vam gestaan, later bij provinciehuis, echt, ervaring genoeg mee, helpt geen reet, maar zweep jij lekker de nederlandse boeren op en zoek je heil in dld, misschien helpt dat
Vevo
@John Spithoven
Sterker nog, een aantal jaar geleden een afstudeer opdracht gedaan bij een veevoer bedrijf. ik vond in het verslag het volgende.

In principe wordt op grond van het eindrapport van Fase 1 gekozen voor de economische allocatie. De economische allocatie is gebaseerd op de economische waarde van de diverse producten. Daarbij gaat het om een meerjarig gemiddelde prijs (meestal een vijfjarig gemiddelde), af fabriek. Deze prijsgegevens worden gecombineerd met de procentuele opsplitsing van het uitgangsproduct in de verschillende productstromen, zodat berekend kan worden welk percentage van de broeikasgaslast uit het voortraject aan elk van de productstromen moet worden toegerekend. De economische allocatiemethode is in principe op alle producten, ook buiten de agrosector, toepasbaar. Onderkend wordt dat ook aan de economische allocatie nadelen zijn verbonden, alsook dat zich bij de concrete invulling van de Carbon Footprint Diervoeding nog wel (al dan niet unieke) vragen en knelpunten zullen voordoen (die vragen om een brede(re) discussie en een gemotiveerde, zij het wellicht ook deels pragmatische oplossing).

Dit houd in dat krachtvoer ( en daarmee melkvee) wat bestaat uit reststromen van bier bieten en aardappel industrie de co2 van het het hoofdproduct in de maag gesplitst krijgt.

Met andere woorden, een biovergister die van afval energie maakt is groen.
Een koe die van bierborstel melk maakt krijgt de volgende rekensom Gerst 170 euro per ton- bierborstel 50euro per ton = 30% van 170.Dus de co2 van de gerst die bedoeld is voor bier wordt voor 30% door gerekend in veevoer.
+3
John Spithoven
@Vevo Kijk daar hebben we wat aan. Zo zijn er meer mensen op dit prikkebord die meer ins en outs weten van CO2. Misschien is het goed dat we gezamenlijk verder helpen om waarheden boven tafel te krijgen. Wat je hier beschrijft is gewoon afwentelen van de emissie op de landbouw. Het putje van de samenleving. En dat moet veranderen. De trots van de boeren moet weer terug komen. En daar gaan de huidige bestuurders niet voor zorgen.
Erik 1979
@Vevo hoe is dat met het restproduct van bijv soyamelk?
+1
Vevo
Nou k ben zeker geen expert, was gewoon een has afstudeer dingetje, maar heb me altijd verbaasd dat er met twee maten gemeten wordt
hans1980
@Vevo zeker dat is verwerpelijk, verwacht zelf 0,0 steun van lto
NMV is klein maar lijkt het te snappen
Mesdagfonds kan hier wat mee?
+3
dewittemotor
Och, de wal zal het schip wel keren. Over 10 jaar is er in Limburg nog nauwelijks een melkveehouder meer over . Kan RFC de fabriek in Born en Bree sluiten. Al die natuurorganisaties kunnen zelf vee gaan houden om hun gronden te beweiden en koeien zijn er geen meer in de wei en weilanden met bijbehorende vogels zijn er dus ook niet meer. Alles gaat hier akkerbouw worden. Eens kijken hoe lang het nog duurt voordat dat kwartje gaat vallen bij de bestuurders. Let maar op, niet zo heel lang meer
+1
christo
@dewittemotor Bij de huidige generatie bestuurders gaat het kwartje nooit vallen. Die zijn getraind in boeren elimineren. De gevolgen die jij schetst zie ik ook. Ook in de Achterhoek zie ik een goede toekomst voor de Calonnen van de landbouw.
matt
@dewittemotor heb ergens iets gelezen over gewasrotatie,bv maar 1 x in de 5 6 jaar aardappelen.
Plus verplichte voor en nateelten,en nog meer flauwekul.
De akkerbouw,moet dus ook gewoon kapot 😞
+1
hans1980
@matt ja word door groen links in regering niet beter
+1
Twentsch Land
@hans1980

Hou er maar vast rekening mee dat er in een volgend rondje er nog meer in zitten.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

De agrarische sector staat bol van de ontwikkelingen. Op boeren.nu worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!