‘Mogelijk verschuivingen in fosfaatdossier’

Kwartaalcijfers over de fosfaatproductie laten lang op zich wachten. Het rommelt in dit dossier.

Het rommelt in het fosfaatdossier. Kwartaalcijfers over de fosfaatproductie laten wel erg lang op zich wachten, sectororganisaties slaan op de trom dat ze duidelijkheid willen en uitvoeringsorganisatie RVO.nl worstelt met de vele bezwaarschriften over de toegekende fosfaatrechten. Een actuele stand van zaken van het aantal verwerkte bezwaren kan (of mag) de organisatie niet geven.
 ‘Mogelijk verschuivingen in fosfaatdossier’ - Boerderij.nl (boerderij.nl)

Kwartaalcijfers over de fosfaatproductie laten lang op zich wachten. Het rommelt in dit dossier.

Nieuwsgrazer

Reacties

BoerBart
Tsja....
John van Spithoven gaf al aan dat er vervelend politiek nieuws komt.
Is dit de inperking van de stikstofruimte vanwege het mogelijk overschrijden van het stikstofplafond?
Vragen: Weg Derogatie?
Hoe kun je nu nog anticiperen?
Toch forfaitaire Koerechten?
Toch GVE/Ha?
Invoering stikstofrechten naast fosfaatrechten?
Nieuwe peildatum?
Nieuwe kortingsronde?
Nico96
@BoerBart Denk je nu werkelijk dat ze dit dossier nog een keer om gaan gooien, nee, er is geen weg meer terug.
Twentsch Land
@Nico96

Dat doen ze ook niet, daar is het al veel te ver voor ingetreden ...... een nieuwe kortingsronde wat fosfaat betreft is redelijk aanwezig.
+3
dwers
Hoe kan het N plafond nou overschreden worden, er komen toch weer minder koeien.
+1
BoerBart
@dwers een koe met 8100 kg melk en 24 ureum geeft 118kg N
een koe met 10.650 kg melk en24 ureum geeft 144 kg N
Veel FC boeren voeren nu meer krachtvoer omdat ze een fabrieksquotum verwachten.
De lage productie dieren zijn afgevoerd en mede daarom is de gemiddelde (N) productie stijgende.
Twentsch Land
@BoerBart

Dat is wel juist maar de fosfaatexcretie stijgt in dat geval ook mee en die is al enigszins beperkt door fosfaatrechten.
+1
dwers
@BoerBart bij hogere melk productie heb je toch ook weer minder koeien nodig .( P quotum)
Twentsch Land
@dwers

Het is niet zwart/wit ... je kunt met jongvee schuiven.
+1
grondlozeboer
@Twentsch Land daar gaat t fout.

Je moet krap 4 pinken wegdoen voor 1 koe
Ze hadden jongvee er uit moeten laten net als bij t mq.
Had je gewoon meer balans in t vee
royale
@grondlozeboer leg dat eens uit: krap 4 pinken voor 1 koe!
verbi
@royale Kalf onder het jaar is 0.23 fosfaat,tussen 1 en2 jaar 0.53 en een koe is 1. 4 Kalveren is dan 1 koe, simpel.
verbi
@verbi Moet GVE zijn en geen fosfaat.
+4
Erik 1979
@grondlozeboer gewoon melkquotum behouden. Of opnieuw invoeren met oude referentie. En de extra ruimte gebruiken om het leed te verzachten van de puinhoop die ze gemaakt hebben. Fosfaat quotum is namelijk ongeveer een melkquotum alleen dan veel ingewikkelder en fraude gevoeliger.
+2
CorP
Quote Reactie van @Erik 1979:
opnieuw invoeren met oude referentie.

Lijkt me inderdaad handig na ondertussen al heel wat geschuif met rechten
+1
cornelissen
Quote Reactie van @Erik 1979:
alleen dan veel ingewikkelder en fraude gevoeliger.

Lto noemt dat uitdagend,kan de echte ondernemer los
BoerBart
@dwers
Stikstofuitscheiding van veestapel nam licht toe

De stikstofuitscheiding van de veestapel nam licht toe door een combinatie van factoren. In tegenstelling tot het fosforgehalte daalde het stikstofgehalte van melkveemengvoer en varkensmengvoer vrijwel niet. Door de krimp van het snijmaïsareaal en een lage snijmaïsopbrengst per hectare in 2016 was er naar verhouding minder snijmaïs beschikbaar in 2017. Vervanging van snijmaïs door andere voedermiddelen zorgde voor een toename van de mineralenuitscheiding. Daarbij was het stikstofgehalte van gras in de rantsoenen van 2017 hoger dan in 2016. Ook is de voederbehoefte van melkkoeien toegenomen door de aanpassing van het lichaamsgewicht aan de nieuwste Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie en door de toename van de melkproductie per koe met ruim 4 procent tot bijna 8 700 kg. Sommige van deze oorzaken leiden ook tot een toename van de fosfaatuitscheiding maar door de lagere fosforgehalten van mengvoer van rundvee en varkens en een hogere vastlegging van fosfor in melk is de fosfaatuitscheiding per saldo gedaald.
Vee en Veldlust
Een pink is 21.9 kg en een kalf is 9.6 kg fosfaat dus geen 4 pinken voor 1 koe.
grondlozeboer
Van groot naar klein gemiddeld 3.5 tot 4 pinken/kalveren ongeveer jaarrond gerekend.
@Vee en Veldlust
Kootst
@grondlozeboer 1,35 pink + 1,35 kalf = 42,525 kg P op jaarbasis.
Dus 2,7 kalf/pink, geen 3,5-4
grondlozeboer
@Kootst waarom krijg ik mn fosfaat niet vol met 110 pinken? Heb na korting voor 43 melkkoeien fosfaat overgehouden
+1
Kootst
@grondlozeboer dat kan ik zo voor je uitrekenen, als je wilt
Maar 365 dagen 110 dieren van categorie 102 produceren 2409 kg fosfaat, dat is meer dan 43 melkkoeien ( is maximaal bij 10625 kg melk, 49,3 kg fosfaat/koe = 2119,9 kg fosfaat) kunnen produceren, dus er klopt iets niet met de cijfers die jij nu opgeeft.
grondlozeboer
@Kootst de helft is cat 101 bij mij die produceert nogal wat minderr. Of worden ze bbij jou meteen in 102 gezet?
Kootst
@grondlozeboer jij had het over 110 pinken ...... Dat is bij mij ouder dan 1 jaar en categorie 102.
Dat zeg ik : er klopt we ets niet aan de cijfers die jij op gaf.
grondlozeboer
@Kootst das bij mij hetzelfde. Verschil van dialect denk ik.

Maar we hebben allebei gelijk. 😅
Ik weet hoe ik t hier doe. En anders heeft fosfaatplanner t wel heel mis bij mij
huske
christo
Morgen slagroom op de taart?
+1
slagroomvla
@christo nee, zure appels....
christo
@slagroomvla Hoezo?
slagroomvla
Quote Reactie van @christo:
Hoezo?

Verhaaltje over prognose p productie onder sectorplafond, en dat er verder allemaal nergens geen ruimte voor is. Meer verwacht ik niet.
christo
@slagroomvla Ben je een van de genodigden? Dan zitten we wel eens bij elkaar.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden boerderij , fosfaatproductie , kwartaalcijfers en wachten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!