Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is gedaald van 175,2 miljoen kg in 2016 tot 169,0 miljoen kg in 2017. De fosfaatproductie ligt hiermee weer onder het door de Europese Unie vastgestelde plafond van 172,9 miljoen kg. De uitscheiding van stikstof nam licht toe van 504,3 tot 512,0 miljoen kg.

De daling van de fosfaatproductie in 2017 ten opzichte van 2016 komt grotendeels door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket 2017. Het Fosfaatreductiepakket bestond uit drie op de melkveehouderij gerichte maatregelen, te weten: verlaging van het fosforgehalte van mengvoer, een subsidieregeling voor melkveehouders die hun bedrijf beëindigen en een ministeriële regeling om het aantal grootvee-eenheden te verminderen. Tussen 1 januari en 31 december 2017 nam het aantal melkkoeien af met ruim 130 duizend stuks (8 procent). Het aantal kalveren, pinken en vaarzen in de melkveehouderij daalde met ruim 150 duizend stuks (12 procent). Door deze dalingen in de loop van het jaar is het aantal runderen op de peildatum 1 april van de landbouwtelling niet representatief voor de gemiddelde omvang van de rundveestapel in 2017. Voor de berekening van de mestproductie en mineralenuitscheiding is daarom niet het aantal runderen in de landbouwtelling gebruikt maar een gecorrigeerd aantal op basis van maandelijkse tellingen van de rundveestapel met het Identificatie en Registratiesysteem voor rundvee (I&R-rundvee). Mede door de maatregelen van het Fosfaatreductiepakket daalde de fosfaatproductie in de melkveehouderij van 89,5 miljoen kg in 2016 tot 86,6 miljoen kg in 2017.
 Fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017 (melkveebedrijf.nl)

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is gedaald van 175,2 miljoen kg in 2016 tot 169,0 miljoen kg in 2017. De fosfaatproductie ligt hiermee weer onder het door de Europese Unie vastgestelde plafond van 172,9 miljoen kg. De uitscheiding van stikstof nam licht toe van 504,3 tot 512,0 miljoen kg.

arjank110
Zelf uw fosfaatrechten kopen of verkopen?? Fosfaatrechten zijn nu het nieuwe melkquotum, bekijk hier actuele vraagprijzen en het aanbod. www.quotum.nu
Advertentie

Reacties

arjank110
@John Spithoven kom er maar in met je reactie... 😉
arjank110
Waarom 8,3% korting als 4% ruim voldoende is?
BoerBart
@arjank110
stikstofplafond is 504. nu zitten we op 512.
om 8 te zakken is nog een 1,59% kortingsronde nodig.

of Nevedi moet weer aan de bak. Net zoals eerder de fosfaat, zal nu ook de stikstof in het mengvoer gelimiteerd moeten worden.
+1
familie pelle
@BoerBart we zitten niet “nu” op 512. Dat was in 2017 zo. Inmiddels is de rundveeveestapel verder gedaald door o.a. 8,3 % korting i.p.v. 4% in 2017.
BoerBart
@familie pelle Je hebt gelijk.

Stikstofuitscheiding van veestapel nam licht toe

De stikstofuitscheiding van de veestapel nam licht toe door een combinatie van factoren. In tegenstelling tot het fosforgehalte daalde het stikstofgehalte van melkveemengvoer en varkensmengvoer vrijwel niet. Door de krimp van het snijmaïsareaal en een lage snijmaïsopbrengst per hectare in 2016 was er naar verhouding minder snijmaïs beschikbaar in 2017. Vervanging van snijmaïs door andere voedermiddelen zorgde voor een toename van de mineralenuitscheiding. Daarbij was het stikstofgehalte van gras in de rantsoenen van 2017 hoger dan in 2016.

Echter verwacht ik ook dit jaar minder mais opbrengst en het gras wat eindelijk groeit stikt van de stikstof. Dus kun je er wel vanuit gaan dat we in zwaar weer komen...
+1
John Spithoven
@arjank110 Heb het gezegd...

Maar wordt niet geluisterd....
BoerBart
@John Spithoven Hoe los je het stikstofoverschot op John? Of doet de EU hier niet zo moeilijk over?
John Spithoven
Dat wordt de nieuwe vee reductie.
jg
@John Spithoven Er is maar een mogelijkheid en dat is directe koppeling van N-productie aan grondgebruik. Dus niet eerst produceren en dan proberen af te zetten.
familie pelle
@John Spithoven hoezo een nieuwe reductie?De veestapel is al meer dan 200.000 dieren gezakt tov deze oude cijfers uit 2017.
+1
John Spithoven
@familie pelle Door het 80-20 beleid in de voorlaatste derogatie is de N exretie toegenomen, meer gras. Daardoor meer over plafond en eerste helft 2018 nog meer.
familie pelle
@John Spithoven dan zou ik dat wel beter onderbouwd willen zien.
In 2017 hadden we bovendien ook al met de 80-20 eis te maken dus die invloed is gering in 2018. Daarnaast is de hoeveelheid geproduceerde melk in 2018 ook minder. Dit is vaak een afgeleide van de stikstofproductie. Dus minder melk, minder koeien, veel minder jongvee en dan nog een hogere N-excretie??
+3
John Spithoven
@familie pelle Het is een grote googelton met cijfers. Vanavond zal ik het hele verhaal vertellen
+1
familie pelle
@John Spithoven
Kan niet wachten. Ik zet de zak chips en cola alvast klaar!
+3
John Spithoven
@familie pelle Misschien rij ik eerst even langs John de Mol. Wil misschien wel veel geld geven voor het script Fosfaatdrama.

Verdien ik ook wat aan het fosfaatdossier, net zoals een aantal bestuurders net voor 2 juli 2015....
Erik 1979
christo
@John Spithoven Zit al drie en half uur te wachten. Zijn ze er al uit?
jg
Dus het beleid gaat om naar N-reductie.
arjank110
Overheid draait aan de knoppen mbt stikstof

(klik om te vergroten)

Twentsch Land
Gewoon maar even afwachten, vorige week was er ook al veel paniek over de boodschap die afgelopen zaterdag is gepresenteerd.

Het kan ook nog meevallen en misschien wel uitzicht naar minder N uit kunstmest en meer N uit dierlijke mest.

Ga me er nu niet druk overmaken.....we zien wel.
dewittemotor
Teveel N. Er is maar een oplossing. De Grasmelkveehouders extra korten.
Ik hoop dat Schouten dit spoedig inziet, voordat dit compleet uit de hand loopt. Er is immers al een grote verschuiving van P rechten van het zuidelijke maisgebied naar de noordelijke grasgebieden gaande. Dit moet inmiddelijk gestopt worden.
Immers de vervuiler betaalt.
Tevens zou het RFC sieren om de melkveehouders met meer dan 60% mais in het rantsoen een extra centje per kg melk te betalen.
+1
Frans1
@dewittemotor en zo blijven we elkaar de tent uitvechten voor het eigen belang
+2
m uut m
@dewittemotor
Mais verbouwen met veel stikstof verlies en soja importeren werkt niet echt positief.
Puur grasrantsoen en niet eerder maaien dan het ruw eiwit tussen de 150 en 160 ligt is veel efficiënter.
Dus geen spinazie kuilen maken.
Erik 1979
@m uut m wat ik niet begrijp is dat iedereen roept om meer grasland. En dan bijna in de zelfde zin dat ze minder dierlijke producten moeten eten. Wat wil je dan in G.... naam met zoveel gras? Biogas kost meer energie om gras van het land te halen dan wat eruit komt. En volgens mij is het ethische niet gewenst om bij mensen een pens in te bouwen.
Twentsch Land
@Erik 1979

Nou er lopen er genoeg rond met een pens 😋
Erik 1979
@Twentsch Land ja... vooral hier😉
+1
m uut m
@Erik 1979
Grasland kun je koeien dag en nacht weiden (geen ammoniak uitstoot )
Alle dieren aanhouden tot volwassenen leeftijd en de pure vleesveehouderij en kalvermesterij opdoeken.
Alles kan gewoon het gras rechtstreeks opnemen.
Daar heb je in g...naam al dat grasland voor nodig!
Erik 1979
@m uut m dat opdoeken is even te ver. Maar je heb gelijk. Leg jij het die veganisten even uit. 😉
+1
m uut m
@Erik 1979
Er zijn nog genoeg omnivoren over.
m uut m
@Erik 1979
Vee houden de gronden die niet geschikt zijn voor akkerbouw is een goed argument.
Erik 1979
@m uut m ja.
Erik 1979
@m uut m daarbij wel max akkerbouw. Kun je gewoon makkelijker voedsel produceren.
m uut m
@Erik 1979
Maar wel biologisch anders hou je geen bodem vruchtbaarheid over.
Erik 1979
@m uut m wij waren het eindelijk met elkaar eens en dan moet je het weer verpesten 😉
de Thijs
@m uut m met stedelijke planning moesten ze er eens naar kijken, geweldige grond zetten ze vaak vol huizen doodzonde
+1
George
Quote Reactie van @de Thijs:
eweldige grond zetten ze vaak vol huizen doodzonde

Mooi man , bouwen nondedju , en nieuwe natuur maken , wind- en zonneakkers , biovergisters , kei mooi allemaal. Die paar boeren die er overblijven kunnen dat toch nooit allemaal overnemen en bewerken. Voedsel(over)productie wordt toch al lang niet naar behoren gewaardeerd. Dus uit de landbouw die grond.
+13
John Spithoven
Ok hier wat beloofde cijfers. De cola en de chips zullen jullie misschien al op hebben, maar ik was druk
Eerst even naar de bron waar de chaos ontstond. Juli 2017 kwam de discussie over de berekening van het kortingspercentage. Zoals ik hier vaak aangeven heb, was het P plafond 2002, 84,9 miljoen kg op basis van cbs cijfers. Cbs kijkt naar type bedrijf en welke dieren daar staan. Dus de 84,9 was opgebouwd uit alleen melkvee gerelateerde fosfaat.

Op 2 juli 2015 is door overheid gekozen voor Cdm cijfers (commissie deskundige meststoffen, dit omdat cbs alleen 1 april en 1 december peilt denk ik). Dit zijn cijfers gebaseerd op I en R. Code 100, 101 en 102 worden gebruikt om de forfaitaire fosfaatproductie uit te berekenen. Alleen I en R kijkt niet waar de dieren staan. Hier ontstond het probleem. 101 en 102 stonden niet alleen op melkvee gerelateerde bedrijven maar ook op vleesvee bedrijven. Uit mijn berekeningen vertegenwoordigde het vleesvee deel 2,1 miljoen kg. Maar die horen niet thuis in het melkveefosfaatplafond en zaten daar ook niet bij in (werd toen niet toegegeven, immiddels wel door de ambtenaren, maar ligt zeer gevoelig) Gevolg toen ik dit aan kaarten, onenigheid en de achterdeur ging open, de rest kennen jullie.

Goed, de kar rijd en op 1 januari 2018 de beschikkingen rond gestuurd. Ook naar mensen die daar geen recht op hadden conform de definitie van het P plafond 2002. Ook heeft men dieren rechten gegeven die niet binnen de voorwaarden vielen.

Tot nu toe niets nieuws, alleen dat de ambtenaren mij nu gelijk gegeven hebben en toen niet. En dat gaat nu opbreken.
Nu wat info wat ik eigenlijk niet mag delen, maar ze hebben tijd zat gehad om te communiceren en dat verzaken ze.

Er is voor 85,8 miljoen kg fosfaatrechten uitgedeeld. Te veel. Logisch want verkeerde bedrijven en verkeerde dieren hebben rechten gekregen. Zolang we boven de 84,9 zitten geld de staatssteun toets. Dus alle oplossingen die geweld doen aan het verlagen van het aantal rechten tot onder het plafond, zoals lease zonder korting, bezwaarschriften afhandelen, knelgevallen enz, hebben geen kans van slagen zolang we er niet onder zitten met de uitgedeelde rechten.

De vleesveehouders zouden vrijstelling kunnen krijgen in ruil voor inleveren fosfaatrechten. Maar de trein rijdt al 9 maanden, er is handel gedaan enz, en vleesveehouders hebben een bak met geld gekregen, dus die staan niet te poppelen om ze in te leveren. Grote fout is dat ze nooit een beschikking hadden mogen hebben, want ze vielen iet onder de definitie.

Maar ook door het voorgaande klopt de berekening van het kortingspercentage niet meer. Valt lager uit. Dit heeft gevolgen voor mensen die voor het bankje komen te staan volgend jaar omdat ze bijv 1 % er overheen gegaan zijn. Anticipeer hier niet op, want ik zet niemand aan tot fraude. Houd je aan de geldende wet (sorry, maar anders krijg ik problemen).

Dus door de fout wordt het gehele systeem geblokkeerd.

Dan de grootste klapper. Voortschrijdend eerste half jaar 80.7 miljoen kg productie, klopt totaal niet met de uitgegeven rechten, maar dit is weer cbs cijfers. Waarschijnlijk zit vleesvee hier weer niet bij in. En een verklaring is veel stoppers.
En dan komen we door het beleid omtrent derogatie boven de N plafond. Vorig jaar een klein beetje en eerste half jaar 2018 een beetje meer.

Aan het hier voorgaande kunnen geen rechten verleend worden, en ik vertrouw er op dat een van jullie bij mij komt melken als het fout afloopt.
+1
Erik 1979
@John Spithoven mijn steun heb je👍 poeh wat een bende
+3
BoerBart
@John Spithoven respect.
Jij bent geen bestuurder (meer) omdat je, terecht, teveel empathie hebt met je/Onze sector.
Jij bent wel een belangrijke reden dat dit prikkebord goed gelezen wordt.
Chapeau!
+8
John Spithoven
@BoerBart Dank je, ondanks de verdeeldheid is er maar 1 manier om deze cirkel te doorbreken, en dat is samen optrekken.
+1
bio boer
@John Spithoven knelgeval is hier wel afgehandeld krijg er 1200 kg bij is nog niet bijgeschreven ga er gewoon van uit dat ik die dit jaar mag benutten hou ook nog 600 kg over die ik tijdelijk aan mijn broer ga geven is familie dus geen afroming
christo
@bio boer Dat is fors. Hoe kwam dat.
+1
bio boer
@christo groote renovatie van de stal waar door we heel wat minder koeien konden houden wel in 2014 hadden en de jaren er voor
Elvis
@bio boer pas had je het nog over 1800 kg
bio boer
@Elvis er zaten wat fouten in de beschikking
bio boer
@Elvis in de reactie hadden ze het over 1800 kg verschil met de beschikking is 1200 kg is nog afwachten wat er bijgeschreven wordt
Elvis
@bio boer een zooitje dus. Zouden hier definitief uitsluitsel krijgen vd week. Niks gehoord
bio boer
@Elvis ja mooie zootje daar
bio boer
@John Spithoven ben benieuwd hoe het gaat lopen met vlees vee heb ooits nog wel de wens om mijn eigen kalveren temesten om dat mooi vind passen bij mijn bedrijfs voering
+1
jan.1
Heel byzonder allemaal,ben benieuwd hoe er op gereageerd gaat worden,als het verhaal van John Spithoven klopt dan is er ergens een flinke steek gelaten..
Maar waarom gaan we door stikstof plafond,er zijn toch meer dan 200000 koeien naar de slacht gegaan.
+1
jg
@jan.1 O.a doordat fosfaat niet meer beperkend is bij een bepaalde melkproductie per koe .
christo
Onze rfc man Wiebren is in de lto tijd hierbij betrokken geweest. Zou hij dit geweten hebben?
Erik 1979
@christo jaaa
John Spithoven
@christo Hij was niet betrokken bij het kortingspercentage.
John Spithoven
@christo Hij was niet betrokken bij het kortingspercentage.
Erik 1979
@John Spithoven dat kan zijn. Maar jij maakt mij niet wijs dat hij niet ongeveer de zelfde informatie gehad heeft als jij. Of hij dan inbreng heeft weet ik niet. Voorkennis zeker.
christo
@John Spithoven Wel bij het traject na de 2juli brief. Hij vroeg mij of ik een oplossing had voor de knelgevallen. Die heb ik hem najaar 2015 publiekelijk aangedragen. Lto heeft er niets mee gedaan.
m uut m
@christo
Dan was het voorstel waarschijnlijk geen haalbare kaart.
verwijderd
m uut m
@Erik 1979
Denk je dat Christo een voorstel deed waar hij zelf niet beter van werd.
m uut m
@Erik 1979
Denk je dat Christo een voorstel deed waar hij zelf niet beter van werd.
Erik 1979
@m uut m dat geloof ik eigenlijk ook niet
🤣
+1
christo
@Erik 1979 Ik deed een voorstel wat voor iedereen beter was. Inclusief ik.
+1
robbies
@christo dan ben ik heel er benieuwd
christo
@robbies Dat is een goed teken.
m uut m
@christo
Derogatie laten vervallen
christo
@m uut m Ik ben niet dom. Daar ga ik niet voor.
+2
m uut m
@christo
Dan geloof ik niet dat het voor iedereen beter was.
Ik heb destijds voorgesteld om alleen fosfaatrechten voor melkkoeien in te voeren. Het jongvee werd dan wel beperkt door de grondgebondenheid.
Werd weggehoond geen groei mogelijkheden door jv om te zetten naar melkkoeien
Was geen korting nodig geweest.
slagroomvla
Quote Reactie van @m uut m:
Ik heb destijds voorgesteld

Jij wou toch ook graag gemiddelde melkproductie 2014 ipv. 2015?, was toch niet omdat jou dat beter uit kwam?
m uut m
@slagroomvla
De brief van 2015 stond dat anticiperen niet mogelijk was dan is de gemiddelde productie van 2015 die nog maar half om was ten tijde van de brief niet logisch.
+1
Wiebren
@m uut m dat klopt, dat heb je inderdaad voorgesteld. Het werd ook op inhoud afgewezen, dat weet je vast ook nog. Op precies de discussie die @John Spithoven ook aanhaalt, diercategorieen. Het probleem was toen al het vage onderscheid tussen melkvee en vleesvee en de onmogelijkheid om dat helemaal te scheiden. Bijkomend probleem is dat CBS anders werkt (naar bedrjfstype) zodat je altijd veel ruis houdt over de mestproductiecijfers
robbies
@Wiebren kun jij de punten die John aanhaalt bevestigen?? Dat er een weeffout zit in de categorisering van de bedrijven?
+5
Wiebren
@robbies tot begin vorig jaar weet ik hoe de discussies liepen en moest ik ook continu wijzen op het verschil tussen hoe CBS en RVO de berekeningen maakten. Van daarna heb ik geen zicht op het proces. Ik heb me meermaals verbaasd over de discussie rondom 84,9 mln kg, want dat was in 2002 de productie van bedrijven die bij CBS als melkveehouderij te boek stonden. Toen waren de diercategorieen zoals ze nu in de meststoffenwet zitten er nog niet.
Dus op basis van dat gegeven ben ik geneigd te zeggen dat John een goed punt heeft. Daarnaast zijn er natuurlijk juridische (wie heeft recht op rechten, welke sector heeft de overschrijding veroorzaakt) en politieke (afspraken in Brussel, coalitie) argumenten. Dat deel heb ik niet in beeld. En John ook niet verwacht ik omdat er vaak verschil was tussen ‘vooraan’ aanschuiven van NMV en het overleg in veel kleinere kring op het ministerie.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden mest , melkveehouderij , 2016 , stikstof , fosfaat , fosfaatproductie , licht , 2017 en weer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!