Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan

Zeven Friese landbouworganisaties vinden de druk vanuit politieke partijen en burgerinitiatieven op de landbouwsector om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen te groot. Zij hebben een alternatief veenweideplan gemaakt. LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Agrarische Jongen Fryslân, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân vinden onder andere dat er meer naar het grondwaterpeil moet worden gekeken in plaats van naar de verhoging van het slootpeil. Daarnaast vinden de betrokken partijen dat niet alleen de uitstoot van CO2 als broeikasgas moet worden onderzocht, maar ook die van methaan en lachgas.
 Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan (agriholland.nl)

Zeven Friese landbouworganisaties vinden de druk vanuit politieke partijen en burgerinitiatieven op de landbouwsector om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen te groot. Zij hebben een alternatief veenweideplan gemaakt. LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Agrarische Jongen Fryslân, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân vinden onder andere dat er meer naar het grondwaterpeil moet worden gekeken in plaats van naar de verhoging van het slootpeil. Daarnaast vinden de betrokken partijen dat niet alleen de uitstoot van CO2 als broeikasgas moet worden onderzocht, maar ook die van methaan en lachgas.

Nieuwsgrazer

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden druk , lto , broeikasgas , boeren , grondwaterpeil , uitstoot , melkveehouders , co2 , agrarische en fryslân geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!