Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaagOriginele beschrijving

Melkveehouders zijn in 2018 een stuk minder grondgebonden dan in het jaar ervoor.
 Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag (boerderij.nl)

Melkveehouders zijn in 2018 een stuk minder grondgebonden dan in het jaar ervoor.

christo

Reacties

christo
Zijn de rekenregels al aangepast? Dat zou een goede verklaring zijn voor de daling. Zo niet, Dan gaat er na de aanpassing nog weer ongeveer 10 % af.
Jean-PierreK
@christo , kun je dat uitleggen? Ik dacht dat de verandering van rekenregels (onder andere) betekent dat de totale berekende voeropname van de runderen toeneemt. Dan zou het aandeel aangekocht voer rekenkundig juist iets moeten zakken. Of vergis ik me daarin?
+3
familie pelle
Jij bent toch niet verbaasd over de daling? Er wordt toch gerekend met wat je zelf teelt en niet met wat je van je zelf voert?
Daarnaast is er door de droogte ook meer eiwit aangevoerd om de koeien maar aan de melk te kunnen houden, want owee als de koeien wat minder melk geven.
+1
Achso
@familie pelle als de melk productie daalt, daalt de zelfvoorzienings graad nog veel sneller. De rekenregels stimuleren een veel hogere melkproductie en intensiviteit. Nederlandse overheid wil dat de landbouw laten extensiveren, maar omdat blijkbaar zij en WUR (die de overheid van advies voorziet) geen klap verstand heeft sturen ze continue de andere kant op. Een beetje als een akkerbouwer, die niet weet hoe je een ploeg moet afstellen en steeds de verstelmoeren de verkeerde kant opdraait en dus steeds slechter ploegt
familie pelle
Quote:
als de melk productie daalt, daalt de zelfvoorzienings graad nog veel sneller. De rekenregels stimuleren een veel hogere melkproductie en intensiviteit
waarschijnlijk ben ik hier te dom voor maar kun je dit uitleggen?

@Achso
Achso
@familie pelle een 65% eiwit voorzieningsgraad is een verhouding tussen aan en afvoer. Waarbij, door de opgestelde rekenregels, de afvoer veel sneller doorwerkt dan meer eiwit van eigen land. Lang verhaal, en een tikje gecompliceerd..
ted9
@Achso Ja welke belangenbehartigende club zou hier voor tekenen.
+1
Coen
@ted9 , het zijn allemaal technocratische oplossingen, van enig praktisch inzicht blijven ze verschoond 😞
+1
frank post
@Achso vlgs klopt het niet wat je schrijft, het is de verhouding geteeld eiwit versus de hoeveelheid gevoerd eiwit. Wil je op dit onderdeel hoger komen dan moet je dus of meer eiwit telen of minder eiwit voeren. Het staat los van de hoeveel afgeleverd melk(eiwit)
Achso
@frank post volgens mij niet. Ik heb de rekenregels door gespit
Achso
@frank post De benutting op bedrijfsniveau wordt gedefinieerd als:
Geproduceerde ‘nuttige’ producten (melk, vlees, af te voeren akkerbouwproducten) als fractie van gebruikte krachtvoer, ruwvoer, bijproducten, klaverbinding, depositie, kunstmest, mest en (veen)mineralisatie
frank post
@Achso de benutting is vlgs mij ander kengetal dan zelfvoorzieningsgraad eiwit
Achso
@frank post benutting is altijd een kringloop. gevoerd eiwit-afgevoerd eiwit. Als je veel eiwit afvoert stijgt je benuttingsgraad van je eiwit. Dat gaat veel sneller, dan klooien met een paar % extra eiwit in je gras
+2
frank post
@Achso dat klopt wel maar dat is een ander kangetal dan waar het artikel over gaat
Achso
@frank post geef maar een officiele berekening waaruit blijkt hoe je 65% eiwit van eigen land etc zelf zou kunnen berekenen..niet wat men ‚denkt‘ maar hoe de overheid/RFC of wie dan ook aan de getallen komt
frank post
@frank post hier ga ik vanuit....
Achso
@frank post daar staan geen berekeningen! Spit dat ‚kringloopwijzer’ ding van 110 paginas maar door, en dan met een correcte berekening komen en geen aanname.De grap is dat er veel forfaitair aangenomen wordt met veel verliezen links en rechts. De afgevoerde hoeveelheid tikt veel sneller door.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @frank post:
of meer eiwit telen of minder eiwit voeren. Het staat los van de hoeveel afgeleverd melk(eiwit)

Jij bent K&K expert, dus zal het wel beter weten, maar ik had de indruk dat de hoeveelheid geteeld eiwit wordt berekend door de forfaitair afgevoerde hoeveelheid eiwit te verminderen met het aangevoerde eiwit. Wanneer dit correct is, staat het zeker niet los van de hoeveelheid afgeleverd melkeiwit.
Achso
@Jack Rijlaarsdam precies..
frank post
@Jack Rijlaarsdam zo bereken ik het niet, ik kijk naar de hoeveelheid gevoerd uit tov de hoeveelheid geteeld eiwit, maar zal morgen is na vragen of ik dat goed doe
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @frank post:
zo bereken ik het niet

Jij wilt hiermee zeggen dat jij rekenformules tot je beschikking hebt?? Jij vult toch ook gewoon de KLW in met dezelfde info als aan iedereen gevraagd wordt, waarbij de hoeveelheid geteeld eiwit niet wordt ingevoerd, maar door het programma berekend. Mijn info strekt niet verder dan dat de KLW een black box cq dom computerprogrammaatje is waarvan niemand tot in detail weet hoe de berekeningen tot stand komen, maar dat mijn bovenstaande opmerking de lading dekt.
familie pelle
@Jack Rijlaarsdam [quote][/waarbij de hoeveelheid geteeld eiwit niet wordt ingevoerd, maar door het programma berekend. quote]
Iedereen voert zelf de hoeveelheid geteeld eiwit in (wordt automatisch ingelezen) dus de berekening beperkt zich tot het optellen van deze zelf ingevoerde hoeveelheden. Lijkt me niet ingewikkeld.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @familie pelle:
dus de berekening beperkt zich tot het optellen van deze zelf ingevoerde hoeveelheden.

Het lijkt zo simpel, maar zo werkt de KLW niet.
+1
Wolswinkel
@Jack Rijlaarsdam
Quote:
Mijn info strekt niet verder dan dat de KLW een black box cq dom computerprogrammaatje is waarvan niemand tot in detail weet hoe de berekeningen tot stand komen

Idd best wel vervelend. Met name omdat SMK dit soort programma's gebruikt als onderbouwing van de criteria voor PP melk. Weinig of niet inzichtelijk en daardoor zeer discutabel te noemen dit soort programma's/criteria te gebruiken voor een produkt dat vroeg of laat een keer onder de vergrootglas komt te liggen.
frank post
@Jack Rijlaarsdam zeker haal ik net als jij de info uit klw, maar kijk dan naar de verhouding tussen eigen geteeld eiwit versus de totale hoeveelheid eiwit. Omdat vlgs mij het kengetal dat impliceert.
Achso
@frank post dat is jouw persoonlijke aanname en niet de officiele berekening. Jack heeft gelijk. De berekeningen zijn er wel, maar zeer complex. Om goed kunnen te sturen, moet je eerst wel weten welke parameters er aan ten grondslag liggen. Nu, goed ruwvoer met relatief weinig ( eiwit) verliezen moet altijd en helpt ook in dit geval. Maar een hoge afvoer van eiwit gaat veel sneller.
frank post
@Achso zal het morgen navragen
frank post
@Achso nou duurde ff maar het antwoord is als volgt: de commissie grondgebondenheid heeft het kengetal eiwit van eigenland niet gedefinieerd.
Dat is nu aan dzk/lto/nzo, er zijn drie varianten om dit weer te geven, in de loop van dit voorjaar zal dzk/lto/nzo hier een beslissing over nemen.
Dan over hoe het in de klw word berekend: het is de verhouding tussen opname van de veestapel (minus de voederverliezen) in verhouding tot de geteelde hoeveelheidvoer (minus conserveringsverliezen).
Je hebt dus grofweg twee knoppen om aan te draaien: 1. meer eiwit telen (geteelde hoeveelheid word groter), 2. minder eiwit voeren (opname word lager)
+1
christo
@frank post Ffff wachten....Hoe voldoen onze pp-veehouders die nu al pp-melk leveren dan aan de eiwiteis wanneer er nog geen definitie is?
Ik snap waarom je dit antwoord gekregen hebt. Ze hebben er behoorlijk buikpijn van dat het zo verkloot is en zoeken nu naar een schijtoplossing.
dwers
@christo ze willen toch middelen over 3 jaar.
robbies
Quote Reactie van @christo:
Ffff wachten....Hoe voldoen onze pp-veehouders die nu al pp-melk leveren dan aan de eiwiteis wanneer er nog geen definitie is?Ik snap waarom je dit antwoord gekregen hebt. Ze hebben er behoorlijk buikpijn van dat het zo verkloot is en zoeken nu naar een schijtoplossing.

Terechte vraag. Je wordt geselecteerd op basis van je eiwit van eigen land, maar ze weten alleen niet hoe dat gedefinieerd wordt. Dat kun je gewoon niet maken.
frank post
@robbies ik ga ervan uit dat rfc nu "gwn" kengetal/berekening hanteert zoals die uit de klw komt, wiebren zal hierover wel duidelijkheid kunnen verschaffen
puntertje
@frank post Alles komt uit die kringloopdinges, één puntje te hoog --> niet planet proof
Duidelijkheid is vereist anders snapt de consument het natuurlijk niet meer (ik hoor het een bestuurder ook nog zo zeggen).
+1
frank post
@puntertje 😂 ik denk dat de gemiddelde consument kijkt naar het logo/sticker/keurmerk en worst is welk getal er precies achter zit, consument gaat er vanuit dat sector en ngo daar over nagedacht hebben.
Ik denk dat met dit kengetal de introductie in stroomversnelling is gekomen door topline/pp melk daar waren nzo/dzk/lto nog niet op voorbereid.
christo
@frank post Zo kun je overal wel duurzame stickertjes op plakken terwijl de producten niet voldoen aan de eisen. Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? RFC of SMK?
Wolswinkel
@christo
Quote:
Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? RFC of SMK?

SMK vertelde Wiebren van de week.

In de criteriaontwikkeling wordt in toenemende mate
rekening gehouden met de Sustainable Development Goals.
SMK wil haar keurmerkhouders, die zich inspannen voor de
uitvoering van deze duurzaamheidsdoelen, hiermee faciliteren en werkt eraan om beter inzichtelijk te maken welke
concrete resultaten worden geboekt en welke prestaties de
keurmerkhouders leveren.
De vraag naar diensten neemt toe door de wens van
bedrijven zich te onderscheiden en een toenemende vraag
naar beleidsinstrumenten voor verduurzaming door (lokale)
overheden. Door professionaliteit, kennis van zaken en
bevlogenheid biedt SMK haar partners integere en effectieve
oplossingen. De toenemende vraag is zeker ingegeven door
het alsmaar groeiende maatschappelijke belang in verduurzaming en de kansen die met name het bedrijfsleven ziet met
een positieve bijdrage zakelijk succes te boeken.
Om deze verduurzaming mogelijk te maken beschikt SMK
over een beproefd instrumentarium. Binnen de programma’s
Milieukeur (inclusief Barometers), Groen Label Kas (GLK) en
Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur (MDVA) staat
het proces om te komen tot criteria centraal. Met de
commissie TPAC toetst SMK of nationale en internationale
certificatiesystemen voor hout voldoen aan de Nederlandse
Inkoopcriteria voor duurzaam hout.
In deze programma’s wordt veel zorg en tijd besteed om
stakeholders vanuit markt, overheid, maatschappelijke
organisaties en wetenschap bij dit proces te betrekken:
• de leden van de colleges/commissie van deskundigen
worden gerekruteerd uit de geledingen van alle stakeholders. De leden zijn onafhankelijk en ze zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, dan wel toetsen van de criteria;
• de colleges beoordelen de inbreng van stakeholders en
koppelen die ook terug aan betrokkenen. Dit zorgt voor
een onafhankelijke en transparante procesgang; een van
de kernwaarden van de werkwijze van SMK.
• inbreng uit sectoren bij ontwikkeling vindt plaats via
begeleidingscommissies waarin vooral producenten
zitting hebben;
• voor specialistische kennis worden onderzoeks- en
adviesbureaus ingehuurd;
• voor de openbare hoorzittingen wordt een actief
uitnodigingsbeleid gevoerd;
• de SMK programmamanagers en projectleiders zijn
vaardig in het omgaan met de veelheid aan stakeholders,
hebben begrip voor de verschillende standpunten en
belangen;
Voor het EU Ecolabel certificeert SMK (overwegend) Nederlandse producten en diensten. Samen met de andere
Europese Competent Bodies en de Europese Commissie in
Brussel werkt SMK mee aan de ontwikkeling van de eisen
voor dit keurmerk.

Slager helpt eigen vlees keuren.
puntertje
@Wolswinkel Dezelfde mensen die beslissen dat plastic klepje tussen de roosters een heel goed idee is keuren nu de Planet Proof melk. Maar eens googlelen wie die zelfbenoemde wijsneuzen zijn. Vast mensen uit de vaste netwerkjes.
Wiebren
@frank post op dit moment is dat inderdaad zo. Maar ik verwacht niet dat de rekenregel hetzelfde blijft, daar is de nodige discussie over. College van SMK besluit daar uiteindelijk over voor de eisen in het certificatieschema
+1
Frans Z.
@Wiebren Begint de regelfabriek vast te lopen? Het een spreekt het ander tegen en iedereen verzint maar wat.Je ziet door de bomen het bos niet meer.
Achso
@frank post en dan zou ik de commissie grondgebondenheid dan nog steeds willen vragen om met een berekening te komen, want in de KLW staat nogal wat meer... En dat is de leidraad. Het is toch apart dat ik om een specifieke berekening vraag en niemand daar een direct antwoord op heeft. Een berekening is zoiets als 1+1xiets =...
+1
frank post
@Achso vlgs mij heb ik je de berekening gegeven..... Opname minus vervoederverliezen tov teelt minus conserveringsverliezen... Dat is de berekening in de klw, als je dat na wilt rekenen pak je tabblad rantsoen uit de klw.
Achso
@frank post volgens de klw is dat gerelateerd aan eiwitafvoer. En daarom hebben sommigen een meer dan 100% zelfvoorzienings graad.
Achso
@frank post
De voorliggende versie van de KringloopWijzer kent meerdere beperkingen. De huidige versie houdt bij de berekening van de benuttingen op bedrijfsniveau en bodemniveau behalve met de nuttige output in de vorm van melk en vlees uit melkvee (melkkoeien en bijbehorend jongvee) ook rekening met de nuttige output in de vorm van overige graasdieren (fokstieren, roodvleesstieren, weide- en zoogkoeien, rosékalveren, schapen, geiten, paarden, pony’s), dieren uit neventak ‘staldieren’ en eventueel af te voeren akkerbouwproducten (onder verrekening van dat deel van het voer dat voor andere dieren dan melkvee is ingezet)...
christo
@frank post Wie ga je dat vragen?
frank post
@christo commissie grondgebondenheid lijkt me het meest logisch
+1
christo
@frank post Laat je even weten wat het antwoord was? Vraag je ook even wie het gemiddelde van 62% berekend heeft? Volgens mij was dat het gemiddelde van een deel van de kringloopwijzers uit enkel het jaar 2016
familie pelle
@Achso waarom zijn alle experts in bovenstaand persbericht dan zo verbaasd dat zelfs extensieve bedrijven niet aan de doelstelling kunnen voldoen??? Heb zelf ook zitten zoeken naar de berekeningswijze maar nergens kunnen vinden behalve de simplistische rekenwijze dat het %eiwit van eigen land berekend wordt door %geteeld eiwit van eigen land/ totaal gevoerd eiwit.
bio boer
@Achso is dat wel zo hier exstensiev 7000 kg melk per koe maat wel eiwit van eigen land meer als 100% behave dit droge jaar was het 80%
dwers
@bio boer 2018 weet ik nog niet ,in 2017 zat ik op 90 % bij 11000 L per HA.
bio boer
@dwers hier 9000 kg ha
Achso
[@bio boer uit interesse: heb je oplopende ruwvoer voorraden?
bio boer
@Achso voor heen wel veel gras brok laten maken nu dalende mei is alles op koop alleen energie krachtvoer ik heb genoeg eiwit in mijn gras voor mijn productie 2016 120% 2017 108% 2018 80%
bio boer
@bio boer en verkoop elk jaar 300 ton kuilgras aan mijn broer weet niet hoe ze dat tellen
Achso
[@bio boer: dan klopt de stelling nog steeds. Als ruwvoer voorraad dalende is bij gelijke of of stijgende eiwit afzet, dan stijgt de ‚65%‘ verhouding. Klopt ook dan met de meer dan 100% die je hebt. Maar goed, er zit een enorm gecompliceerde berekening achter. Ik kan alleen tendensen aangeven, nog niet berekenen of men op 65 of 63% of zoiets uitkomt
+1
christo
@familie pelle Verbaasd ben ik niet. Zoals je zegt: er wordt gerekend met teelt. Dat is nu precies wat er niet klopt. In het rapport grondgebondenheid is het getal 65% gedefinieerd als gevoerd eiwit, niet als geteeld eiwit. Daarom gaat het in een droog jaar zo hard naar beneden. Dat was niet gebeurd wanneer je netjes met voorraadverschil had gerekend en zo ook gerekend had met gevoerd eiwit zoals het rapport grondgebondenheid voorschrijft.
Dus lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de kringspierwijzer nog niet is aangepast. Anders had de daling waarschijnlijk niet zo groot geweest wanneer je er van uit gaat dat de meeste bedrijven op de voorraad ingeteerd zijn.
familie pelle
@christo precies, zo zit het dacht ik ook. Maar het blijkt toch iets ingewikkelder te zijn als je
Achso mag geloven.
christo
@familie pelle Wat Achso aan het doen is is mij niet duidelijk. De vakgroep melkveehouderij lto en de wur hebben bevestigd dat wij het goed zien. Het definitie van het kengetal in de kringloopwijzer is geteeld voer gedeeld door de voerbehoefte. En dat past lto en rfc niet.
dwers
Grondgebonden op basis gve of mestplaatsing was niet goed genoeg., dan dit maar voor PP wel leuk .
slagroomvla
Quote Reactie van @dwers:
voor PP wel leuk .

Hoe moet dat met de pp melk? ook daar zullen er per mei een heel koppeltje moeten afhaken als alle verzinselwijzers zijn ingeleverd en blijkt dat ze de norm niet meer halen...

Dat krijg je ervan als je de melkveehouderij gaat ophangen aan onzin cijfers!
dwers
@slagroomvla ja een droge zomer ,extra voer aankopen, en voor " straf " het volgend jaar geen PP melk leveren , geen 16 000 euro. ( gem. )
diekman
Eind van het jaar zijn de schappen weer leeg van planet proof melk of kaas 😟
Jean-PierreK
@diekman , weinig aanbod, veel vraag... Dan hopen dat de volumes en prijzen niet vastgelegd zijn.
+1
Frans Z.
Las net dat er een verzoek bij milieukeur ligt om 2018 als calamiteit te zien.Goed bezig,zijn al 2 maanden aan de gang !!!!!!
dwers
@Frans Z. Dat snap ik dan weer niet, ze willen toch meer natuur, dit is natuur die is grillig.
Dan dit jaar zeker calamiteit , te weinig zonuren zonnepanelen te weinig stroom opgebracht co2 doelstelling niet gehaald.
KOC1981
@Frans Z. waar las je dat? heb er nog nergens iets van gelezen.
+1
Frans Z.
Melkweb.Onder bericht:FC start produktie planetproefkaas.Antwoord op de vraag wat er gaat gebeuren nu blijkt dat 2018 zo tegenvalt qua eiwit produktie.
slagroomvla
slagroomvla
slagroomvla
Zo, lesmateriaal inclusief onderwijzer...
christo
@slagroomvla Hogere eiwitproductie is hogere voederbehoefte.
Achso
[@christo, maar niet alleen eiwit. En in de berekening zitten verliezen in de eigen eiwit productie. Daarom gaat hogere melk eiwit afzet veel sneller om de 65% te halen. Wist je ook dat met aanvoer van kunstmest gebaseerd op ureum meer berekende verliezen geeft?
christo
@AchsoIs het model zodanig dat wanneer alleen de eiwitproductie stijgt, en de overige variabelen gelijk blijven, het % eiwit van eigen grond stijgt? Puntje van de kunstmest kan ik je niet volgen.
Noorderling
Quote Reactie van @christo:
het % eiwit van eigen grond stijgt?

Met voorraadafname daalt het % eiwit van eigen land. Heb evenveel gras met vergelijkbaar eiwit gevoerd, 1/3 afname van de voorraad gras en ga van 65% naar 40% eiwit van eigen land.
Mag jij raden wat er gebeurt als je de voorraad toe laat nemen.
christo
@Noorderling Dat ligt niet aan de voorraadverandering maar aan het slechte ruwvoerjaar = weinig teelt.
Noorderling
@christo klopt, alleen is er wel eiwit van eigen land gevoerd, alleen van een jaar eerder. Heb überhaupt in 2018 alleen maar ruwvoer uit 17 gevoerd.

Ben ik wel benieuwd wat er met de getallen gebeurt als ik aangelegd voer uit 2018 in 2019 verkoop.
+3
puntertje
@Noorderling Ja, je moest eens weten welk 'eiwitrijk' ruwvoer nu naar Scandinavië is verkocht. Want het schijnt dat ze daar, shame on them, geen Kringe Løepe Wyser hebben.
christo
@puntertje Niet doen... Vertel nu niet de geheimpjes van een goede klw maken.
puntertje
@christo Om maar te zwijgen van de maneges, wilden die voorheen altijd eiwitarm voer, als je het papier mag geloven zou je die paarden wel kunnen melken zoveel hoogwaardig voer gaat daar naar toe.
Johannushoeve cv
@puntertje de manege wil goedkoop voer als ik hier in de buurt zie wat voor rommel ze aan de paarden voeren dat wil ik niet eens aan mijn pinken voeren ( ze willen het niet eens eet maar dat is een ander verhaal 😁)
robbies
Quote Reactie van @Johannushoeve cv:
de manege wil goedkoop voer als ik hier in de buurt zie wat voor rommel ze aan de paarden voeren dat wil ik niet eens aan mijn pinken voeren ( ze willen het niet eens eet maar dat is een ander verhaal )

Ik denk dat je het sarcasme van Puntertje niet doorheb
dijkstra uit w
@Achso ja dat van dat ureum meststof is zeker in het voorjaar een achterhaald WUR dingetje. maar ik heb nog een ander vraag, bij meer jongvee stijgt de eiwit behoefte . als het bedrijf dan geen jongvee meer aanhoud of veel minder daalt de eiwit behoefte. maar als de kuil najaar kuil niet gevoerd word aan jongvee maar wel geteeld is natuurlijk wat is dan de invloed op het % eiwit eigen land. of wordt voorraad en afvoer kuil dan weer buiten beschouwing gelaten in de berekening
Achso
@dijkstra uit w dat is een hele goede vraag. Zoals ik het nu kan doorzien, gaat je zelfvoorzieningsgraad naar beneden, omdat je iets produceert, waar geen afzet tegen over staat. Vandaar ook dat de extensieve bedrijven het moeilijk hebben om de ‚65%‘ te halen. Ik kan er nog wel eens goed naar kijken, om een sluitend antwoord te geven.
+2
frank post
@Achso de extensieve bedrijven die te veel eiwit aanvoeren halen de norm van 65 niet, meestal ligt het niet aan de tonnen ds die ze oogsten maar aan het feit dat er te weinig eiwit in zit, gevolg is dat ze eiwit aankopen, waar door hun zelfvoorzieningsgraad zakt
dwers
@frank post zand of kleigrond zal ook wel uitmaken, bij mij kleigrond
( stikstofleverend vermogen en vooraad N hoog )eerste snee 19.6 % eiwit , september kuil zelfs 25.5 %eiwit.
Achso
@frank post Inderdaad ja, de tonnen lopen op, terwijl er geen afzet naar is.. En wat voor een effect heeft het gehad dat er een paar honderduizend koeien afgevoerd zijn en vaak per bedrijf geen melk extra geleverd wordt? En hoe kan het dan dat hier een veehouder 120% en 108% voorzienings graad heeft? Ik leer graag elke dag...
frank post
@Achso hij of zij teelt meer eiwit dan (in dat jaar) opgevoerd is. Dus of een hele hoge eiwit opbrengst of een hele lage eiwit opname door de veestapel
Achso
@frank post met deze berekening:koe dagelijks circa 3 kg eiwit nodig heeft, dan zou er 2 kg (=66%) van je eigen land (en buurtcontract) moeten komen en 1 kg aankoop. Kan dat nooit..
frank post
@Achso vlgs mij wel 😄 maar ik overtuig jou niet, mij ook goed
Achso
@frank post en je gaat hier aan voorbij, staat in de KlW, niet door mij verzonnen. Zulke mooie zinnen kan ik niet schrijven:
De voorliggende versie van de KringloopWijzer kent meerdere beperkingen. De huidige versie houdt bij de berekening van de benuttingen op bedrijfsniveau en bodemniveau behalve met de nuttige output in de vorm van melk en vlees uit melkvee (melkkoeien en bijbehorend jongvee) ook rekening met de nuttige output in de vorm van overige graasdieren (fokstieren, roodvleesstieren, weide- en zoogkoeien, rosékalveren, schapen, geiten, paarden, pony’s), dieren uit neventak ‘staldieren’ en eventueel af te voeren akkerbouwproducten (onder verrekening van dat deel van het voer dat voor andere dieren dan melkvee is ingezet)...
bio boer
@Achso kan de waardes nog wel onderbouwen 2016 had ik relatief weinig vee hooge opbrengsten de 120% voorraad was aan het oplopen ook 100 ton gras brok laten maken en 300 ton kuil verkocht gemiddeld toch ureum aan de hooge kant 25 gemiddeld dus voerde meer eiwit dan nodig die kuil had ik nou eenmaal anders moet ik veel krachtvoer aan kopen om dat bij te werken 2017 weer veel gras brok laten maken 120 ton waar ik de helft heb verkocht en kuil verkocht voorraad was weer terug gelopen eigen eiwit teelt van 108% 2018 was droog jaar 50 ton eerste snee op stam verkocht achteraf stom mijn voorraad liep verder terug helaas niet genoeg om de winter door te komen door de droogte dus 170 ton maïs gekocht dit jaar kom ik op 80% van eigen land koop nog steeds geen eiwit rijk kracht voer 50%tarwe 50%maïs

Dus verwacht dat verkochte eiwit ook bij je eiwit van eigen land wordt opgeteld zo boven de 100% komt of je voorraad neemt toe ze kijken wat je koopt en wat je van je land haald daar komt een percentage uit
Achso
@bio boer klopt ook. Verkocht ruwvoer is ook afgevoerd eiwit..
christo
@Achso Dus moet je ruwvoer verkopen om beter te scoren op % eiwit?
bio boer
@christo of zorgen dat je minder eiwit moet kopen dat is wel lastiger met een ambitie met hooge melkgift
christo
@bio boer Klopt. Dat is heel lastig. Allemaal maar aan de bio.
Achso
[@ christo of meer melk leveren per kg voer, In de verbouw zitten forfaitaire verliezen ingebouwd. Afvoer is afvoer..
cs-agrar
Wat maakt het uit, dat hele klw klopt niets van, staan getallen in die gewoon niet kunnen als referentie
christo
@cs-agrar Vertel...
+1
verbi
Mooi he niemand die weet hoe het zit en dat moet de jan modaal boer snappen. Praktijk rijp noemt men dat. Maak me er niet druk om mijn adviseur moet maar zorgen dat het klopt en verder inttereseert het mij niks.
christo
@verbi Dat kan ik goed begrijpen. Omdat ik redelijk goed opgelet heb bij de rekenlessen op de kleuterschool ben ik het zelf na gaan rekenen . Toen viel het verschil op tussen het getal in de kringloopwijzer en mijn eigen berekening. Ook op andere bedrijven is hetzelfde huiswerk gedaan. Het blijkt dat de kringloopwijzer iets heel anders uitrekent dan de norm in het rapport grondgebondenheid. Of die berekening klop ( de teelt t.o.v. de voederbehoefte) interesseert mij niet. Het gaat om de fout vastgestelde definitie.
Achso
[@christo, juistum.. vandaar mijn opmerking. Maar de kringloopwijzer gaat tellen en niet wat mensen graag willen interpreteren
Wiebren
@christo Als het in 2025 maar wordt berekend zoals het in het advies staat.
christo
@Wiebren Hoe staat het in het certificeringsschema van SMK gedefinieerd?

smk.nl/Public/Certificatie%20Melk.pdf/

Zoiets?

Dus eigenlijk is de borging niet in orde. Als dat in 2025 maar in orde is?
+1
dwers
@Wiebren wat is de sanctie als je niet aan de 65 % voldoet in 2025 ,eenzame opsluiting of de Gommer korting op je melkgeld.
+1
pietjepuk
@dwers Tegen die tijd is de pleures allang uitgebroken en zijn ze maar al te blij met wat melk. dan zijn ze al die flauwe kul al lang vergeten.
Wiebren
@dwers dezelfde als bij plan JanCees denk ik
+2
dwers
@Wiebren het plan van grond gebondenheid van Jan Cees op basis gve en melkproductie per HA spreekt mij meer aan , is tenminste begrijpelijk ( ook voor consument) die 65 % variant daarvoor moet je hoogleraar in de wiskunde zijn.
dijkstra uit w
@dwers zo is het
Wiebren
@dwers dat mag, maar je vroeg naar wat er gebeurt als je het niet haalt. Beide keren zal het niet halen van de norm consequenties moeten hebben, anders heeft iets invoeren geen nut hè.
Overigens wordt de consument ook niet uitgelegd wat de criteria zijn, maar dat de bedrijven beoordeeld zijn op meerdere aspecten (dier, natuur, klimaat) van duurzaamheid.
+2
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
Overigens wordt de consument ook niet uitgelegd wat de criteria zijn

Ik voel weer een Keuringsdienst van waarde-uitzending aankomen. Met wederom wat hakkelende mensen die iets niet uitgelegd krijgen.
familie pelle
@Wiebren hallo wiebren. Er zijn nogal wat tegenstrijdige berichten hiero over de berekeningswijze van% eiwit van eigen land in de huidige klw. Achso, frank post en de preek van vischerholland vertellen allemaal een ander verhaal. Kun je ons vertellen hoe het nu zit??
Wiebren
@familie pelle er is elk jaar een publicatie van de rekenregels vd kringloopwijzer. Met die rekenregels wordt gewerkt op dit moment in het schema van PP.
Daarnaast is er discussie (zie boven) of deze rekenwijze wel stevig genoeg is om er in 2025 Grondgebondenheid in de sector mee in te voeren. Daarom staat er ook in het advies van de commissie dat er een robuuste berekening moet komen. De 65% die als norm voorgesteld wordt is dus inclusief een robuuste berekening. Ook SMK wil met die robuuste berekening werken. Heel kort en simpel: het ligt meer voor de hand om te kijken naar de aankoop van eiwit (dus behoefte min aankoop=eiwit van eigen land) dan naar berekende opbrengst van je land.
Hoe het nu berekend wordt levert (terecht) veel discussie op omdat in kringloopwijzer de eiwitopbrengst van je land berekend wordt aan de hand van formules met allerlei zijstapjes (VEM-dekking, voederverliezen, vers gras afgeleid van ruwvoerkwaliteit enz.). Wetenschappelijk kun je daar heel lang mee bezig zijn maar er wordt in praktijk steeds minder werkbaar.
In het rapport is aan de hand van een melkveerantsoen een voorbeeld gegeven. Als een koe dagelijks circa 3 kg eiwit nodig heeft, dan zou er 2 kg (=66%) van je eigen land (en buurtcontract) moeten komen en 1 kg aankoop.
Achso
[@wiebren inderdaad, als de koe het nodig is voor een bepaalde melkproductie. Als de melkproductie stijgt, en niet (veel) meer eiwit dan stijgt je benuttings%. Vraag: er is dus een zuivellijn in de markt gezet met een bepaalde berekening, en die is niet vastgelegd/duidelijk?
christo
@Achso Daar wil ik ook wel graag een antwoord op. Eigenlijk op de concrete vraag: Hoe heb je een gemiddelde kunnen bepalen en van daaruit een doelstelling formuleren die 3% hoger ligt, terwijl het gemiddelde niet bekend was. Het getal waar mee gerekend is voer geteeld gedeeld door voerbehoefte. En de norm heeft een andere definitie. Gaat de commissie dan ook haar huiswerk overdoen en het gemiddelde opnieuw vaststellen? Zou wel net zo eerlijk zijn voor de melkproducenten. Wanneer het niet gebeurd worden we als sector gewoon genaaid door de ngo's die in de commissie gezeten hebben.
+1
Achso
@christo volgens mij is het ‚probleem‘ nog een tik groter.. De formule die Wiebren hier neerzet evenals Frank, klopt niet helemaal. Anders zou Bioboer geen 120% zelfvoorzienings graad hebben. Nog problematischer is de opmerking: de rekenregels worden bijgesteld‘ Iedere veehouder heeft 5 jaar de tijd om te voldoen aan de 65% regel, door grondaankoop, management veranderingen etc. Dat kost tijd en geld. En in de tussentijd worden de rekenregels aangepast, niemand weet hoe.. Absurd. Straks dus weer een riedeltje rechtszaken en dan weer zeggen: je had kunnen weten dat er iets aankwam, De ‚grote groeiers...‘ Het hele verhaal nog een keer. Absurd en complete idioterie.
christo
@Achso Mooi dat jij het ook zo ziet. Nu nog even wachten tot Wiebren ons duidelijkheid verschaft over het vastgestelde gemiddelde in het rapport grondgebondenheid. Of spotmelker moet iets kwijt willen, mag ook natuurlijk. Ton Loman gaat echt niet vertellen hoe het proces verlopen is.
Wiebren
@christo dat is niet zo ingewikkeld maar jij wilt het niet snappen. Zowel een gemiddelde uit de data van 2016 van KLW als een gemiddelde o.b.v voerverbruik zitten in de achtergronddocumenten. Dat geeft een beeld van hoe de spreiding nu in de sector is. Jij trekt ten onrechte de conclusie dat die gemiddelden gebruikt zijn om een streefgetal vast te stellen (gezien je opmerking over 3% verschil). Op basis van die gegevens is vervolgens gekeken wat een streefwaarde met voldoende ambitie voor 2025 zou kunnen zijn, inclusief buurtcontracten (die zitten niet in die gegevens van 2016).
Achso
@Wiebren Mag ik hier uit concluderen dat er gewoon een getalletje geroepen is, hetgeen volgens een commiteetje ambitieus genoeg is (65%) en als mocht blijken dat dit toch te simpel is, dit voor 2025 omhoog gedraaid wordt of de rekenregels aangepast??
christo
@Wiebren Je spreekt jezelf tegen.Hoe haal je uit de kringloopwijzer van 2016 het % eigen geteeld eiwit inclusief of exclusief buurtcontracten? Het gemiddelde uit de data en het gemiddelde op basis van voerverbruik?
Meneer Ton Loman zegt het zelf: het gemiddelde is 60%. Hoe is dat gemiddelde bepaald???

boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
christo
@christo Wieben, zou je kunnen laten weten of ik de gevraagde info ga krijgen? In het rapport staat het woord transparant en dank aan de inbreng.
Wiebren
@christo Nee. De opdrachtgevers hebben recht op de gebruikte info en de inbreng is van afgesproken dat die vertrouwelijk is.
christo
@Wiebren Shit. Da's jammer. Had mij er zo op verheugd.
+5
John Spithoven
@Wiebren Graag openheid anders zoeken we het uit.!
+1
Wiebren
@John Spithoven Ik heb gewoon te maken met de afspraken die met NZO en LTO zijn gemaakt over het advies. Daar houd ik me aan.
John Spithoven
@Wiebren Dat snap ik, want dat is je broodheer. Bijdragen aan discussies hier moeten we ook in dat verband zien. Ik zal er eens wat verder induiken.
Wiebren
@John Spithoven Voor de helderheid, ik heb de commissie ondersteund als zelfstandig adviseur. Ik werkte toen niet meer voor LTO en nog niet voor RFC.
Je kunt gewoon beginnen bij wat @christo vergeten is te doen, een telefoontje of pb
John Spithoven
@Wiebren We zullen wat partijen horen die aan de basis hebben gestaan.
JohnDeere6serie
@John Spithoven top. Kun je dan vragen wat het gemiddelde % eiwit aankoop /totaal rantsoen was in de kringloopwijzer 2016? Mijn schatting is richting de 50%
christo
@JohnDeere6serie Denk je dat dat getal uit de kringloopwijzers die gebruikt zijn te halen is?
JohnDeere6serie
@christo ja in Excel het klw rantsoen:
Vers Gras kg DS x RE = A
Grasland prod. Kg DS x RE = B
Snijmais kg DS x RE = C
Ov ruwvoer/bijpr. Kg DS x RE = D
(KV en min kg DS/ 0,897 ) x RE = E
(Melkpr. Kg DS/0,963) x RE = F
En dan (D+E+F)/(A+B+C+D+E+F)
Achso
@JohnDeere6serie zoiets ja. Maar Wiebren en commissie grondgebonden zeggen: als een koe 3 kg eiwit nodig is en je teelt 2 kg zelf, ben je er... schijnbaar is het toch wat lastiger.
bio boer
@JohnDeere6serie ik heb zelf even gerekend met gegevens van klw 16 kom op 79% van eigen teelt en 21% aangekocht ben dan ook exstensiev met dat jaar 6700 kg per koe 4kg kracht voer perkoe terweil mijn geteelde eiwit van 16 120% eiwit volgens klw is toch een enorm verschil
christo
@bio boer Dat kun je wel zeggen.
bio boer
@Wiebren begrijp ik het nou goed dat het geheim is hoe de berekeningen worden gemaakt in de klw ? Volg de verhalen niet helemaal meer in dit topic zelf vind ik wel dat de formules die de kringloopweizer gebruikt gewoon open baar moeten zijn dat wilde ik ook vragen op onze melkfabriek vergadering wat de formules waren
+1
Wiebren
@bio boer welnee, dat is helemaal niet geheim. Die rekenregels worden door WUR gepubliceerd.

Waar deze discussie over gaat (voorzover ik het begrijp want ik hoor en lees alleen indirecte vragen), is hoe de norm van 65% eiwit van eigen land in 2025 wordt berekend en hoe de commissie Grondgebondenheid aan die streefwaarde is gekomen.
Het werk van de commissie is in opdracht van NZO en LTO gegaan en is niet openbaar.
NZO en LTO staan aan de lat voor de uitvoering van het advies.
+1
bio boer
@Wiebren toch zou dat ook gewoon openbaar moeten zijn dit wordt uitgevoerd met geld van de melkveehouderij zou transparant moeten zijn
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
want ik hoor en lees alleen indirecte vragen

Een directe vraag dan: hoe wordt in de KLW de hoeveelheid zelf geteeld eiwit bepaald? Hoe wordt de opgemeten voorraad, de voorraadverandering en het aantal uren weidegang hierin verwerkt?
Achso
@Jack Rijlaarsdam gaat Wiebren niet geven. Als men de berekening nu vrij geeft, kan je uitrekenen hoe men aan de arbitraire 65% komt ( moet een ambitieus genoeg getal zijn volgens de ‚belangenbehartigers‘), als de veehouders laten zien dat ze dit ook nog wel voor elkaar kunnen krijgen, past men de rekenregels aan om het ‚ambitieus‘ te houden.
pietjepuk
@Achso Het is toch van de zotte dat we aan een getal moeten voldoen maar niet weten hoe dit berekend wordt. Dan is het toch niet mogelijk om te sturen. Je denkt dat je rechts moet maar in plaats daarvan had je links gemoeten.
Coen
@Achso , @Wiebren , iedereen heeft de mond toch vol van transparantie?

maar we mogen en kunnen de uitkomsten niet zelf narekenen, maar moeten wat getalletjes laten inlezen en zelf invoeren en dan maar afwachten of de uitkomst wel voldoende is voor een paar cent extra marge per kg melk.
Achso
@Coen en je weet nooit hoe je kunt verbeteren of bijsturen. Is toch wel heel bijzonder allemaal zo zoetjes aan..
frank post
robbies
@frank post mogen die berekeningen niet openbaar worden omdat je Jack PB't
+1
frank post
@robbies berekening zijn openbaar en nix spannends aan, maar je krijgt dan weer zo welles nietes verhaal, vandaar pb
familie pelle
@frank post Ik zie het prikkebord ook als een informatie-uitwisselingsbord, en dan ga jij lekker pb-en. Lekker kinderachtig dit.
frank post
@familie pelle heeft nix met kinderachtig te maken, maar een welles nietes discussie hier op het prikbord heeft niemand wat aan, sterker nog die welles nietes discussies vind ik kinderachtig...
Achso
@frank post aha, juist ja..
familie pelle
@frank post even een opfrissing voor jou; Dit is een DISCUSSIE- platform. En in een discussie heb je vaak mensen die het niet met elkaar eens zijn, zoals jij het noemd, welles- nietis. Maar als jij je verheven voelt boven de andere prikkebord leden vind ik het prima hoor. Dan hou je de top-secret informatie maar voor jezelf.
Achso
@familie pelle is niet zo top secret. Staat in KLW. Rapportje van 100+ bladzijden. Wat een beetje stoort is dat Wiebren stelt dat niet alles bekend gemaakt is. Het moet een ieder verbazen dat er een discussie gaande is over een berekening. Dat zou niet moeten kunnen
+1
frank post
@familie pelle ik voel me zeker niet verheven, probeerde in deze topic onduidelijkheid weg te nemen maar dat leidde tot alleen maar meer verwarring ondanks dat ik het goed bedoelde..... (vandaar dat ik alleen aan jack antwoorde om niet voor nog meer verwarring te zorgen)
Wil het op hooflijnen nog een wel keer herhalen...:
Commissie grondgebonden heeft gekozen voor 65 eiwit van eigenland in 2025
De commissie heeft niet aangeven op welke manier het kengetal uitgerend moet worden.
Er zijn nu dus iig 2 (misschien wel 3) manieren om dit uit te rekenen
Door de "eisen" van pp melk is dit kengetal nu al erg actueel terwijl DZK, NZO en LTO nog beslissingen moeten nemen over de invulling van het kengetal.
SMK hanteert de uitkomst van de klw voor definitie eiwit van eigenland
In de klw word eiwit van eigen land bepaald door de verhouding tussen geteeld eiwit versus gevoerd eiwit (gecorrigeerd voor vervoeder en conserveringsverliezen)
Verbeteren van het resultaat op dit punt kan dus door maatregelen omtrent eiwit in het rantsoen verlagen of maatregelen die de eiwit opbrengst van het land verhogen
bio boer
@frank post er is onrust om de 65% om het er op lijkt dat ze daar op gekomen zijn door tekijken naar 2016 dat was nou net een top gras jaar was waar door het landelijke gemiddelde hooger was dan normaal waardoor het nog al ambitieus is om 65% eiwit te eisen
christo
@bio boer Er is iemand/iemanden geweest die 'per ongeluk' wat dingen door elkaar gehaald heeft. Het voordeel van de twijfel gun ik ze nog. Laat nu net Natasja Oerlemans en vriendjes dit heel erg leuk vinden. Dat gaf ze mij tenminste aan. De zuivel en de lto die het rapport hebben omarmd, hadden voor de boeren op moeten komen.
robbies
@frank post je gelooft toch niet echt dat SMK zelf met dat kengetal van 65% eiwit van eigen land is gekomen? Een percentage dat toevalligerwijs hetzelfde is als de ambitie van lto/NZO? Je kan me veel wijs maken, maar dat geloof Ik niet. Vanuit SMK zal er een duurzame eiwitproductie verlangt worden en RFC heeft vooruitlopend op de uitkomst van de commissie het kengetal eiwit van eigen land inclusief ambitie aangeboden. Dat lijkt me iets plausibeler
frank post
@robbies ik ben blijkbaar slecht in communiceren want jij schrijft dacht ik ook opgeschreven te hebben 😃
+1
robbies
@frank post dus heeft RFC een loopje genomen met een rapport dat niet definitief is. Kwalijke zaak en zoals @puntertje - ere wie ere toekomt - al vanaf moment 1 roept: prijsschieten voor de NGO's
christo
@robbies Dat is niet correct. De ngo's en de overheid waren onderdeel van de commissie grondgebondenheid en steunen het ondanks de kritiek die ze gekregen hebben. Bij meerdere gelegenheden heb ik alle bij het rapport betrokken partijen aangesproken om verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat niet goed gegaan is. Daar wacht ik nog steeds op.
robbies
@christo niet iedereen zat aan tafel. Maar je begrijpt mijn punt wel. Het hele PP-verhaal is heel makkelijk onderuit te maaien.

Toch denk ik dat je van de ruimte in de markt voor een exclusieve melkstroom gebruik moet maken. Hoe zie jij dat voor je en met welke eisen? PP schiet je af, kg melk icm GVE-norm schiet je af. Op basis van welke kengetallen zou jij een exclusieve melkstroom weg willen zetten?
+1
puntertje
@robbies Die had Jan Anker al gekozen. Dus is de toevlucht in arbitraire cijfercriteria die volgens Wiebren toch niet aan de consument uitgelegd hoeven te worden.
+1
christo
@robbies Wie zegt dat ik voor die zgn, bijzondere stroom ben. Er is regulier en bio. Die moet je niet met elkaar gaan mixen. Voor een grondgebonden norm kan ik niet echt warmlopen. Wat is de toegevoegde waarde? Een hoop bangmakerij wanneer je niks zou doen. Daar ben ik niet zo gevoelig voor. Ik zie een open markt met een ongezonde concurrentie. Daar moet je voorzichtig mee omgaan wil je geen chaos achterlaten in Nederland.
robbies
@christo je kunt toch gewoon in het regulier segment blijven leveren? Dat zal er altijd blijven, de rest is een keuze als je aan de eisen kunt voldoen. Je zit bij een degelijk betalende coop die altijd een paar cent meer betaald dan een DOC of Vreugdenhil, waar de leveranciers zelfs geen keuze hebben voor een andere melkstroom.. Ik snap je ophef dan ook niet. Die paar cent verschil vergoeding voor PP tov regulier zou verstorend werken, maar dezelfde centen verschil tussen DOC en RFC maakt niet uit? Ik zie het verschil eigenlijk niet
christo
@robbies Ik was een van de eersten die een bordje ikb varkens op de deur kreeg.
+1
robbies
@christo IKB varkens is natuurlijk geen exclusieve lijn. Die eisen zijn en waren zodanig laag dat iedereen mee kon doen. Als iedereen mee kan doen, dan is het geen onderscheidend product. Klinkt lullig, maar zo rolt het nu eenmaal. We kunnen geen 14 miljard kg melk tegen een meerprijs in de markt zetten
+3
Achso
@robbies moet je eerst wel weten wat PP inhoudt. Daar schijnt nogal wat verschillende meningen over te zijn. Iedereen heeft de mond vol over ‚ consument wil dit en consument wil dat‘ om vervolgens ‚ de consument‘ een volledig rad voor ogen te draaien. Weg goodwill en dit komt terug als een boemerang. Men is knap onnozel bezig of men doet knap onnozel. Weet niet erger is.
robbies
@Achso consument wil nooit iets. Het zijn de supermarkten die dat willen.
+1
Achso
@robbies feit blijft dat dit merken gesjoemel straks weer bij de veehouder terecht komt. Terwijl deze er helemaal buiten staan. Het is een buitengewoon bespottelijke manier van omgaan met mensen! Je zou het bijna frauduleus kunnen noemen
fossie
@Achso Wiebren, eerlijkheid duurt het langst. Wanneer ga je ons uitleggen waarom je een tussenstap nodig had om van de lto naar rfc te kunnen. Het is op het moment een beetje zoals het 'gevalletje 'Thieme'. Die moest er even uit om ziek te zijn en ondertussen stevig doorwerkte om de landbouw een loer te draaien. Dit kun je de landbouw toch niet aan doen.
puntertje
@fossie Dat vind ik wat flauw. Maar feit is wel dat hij nu de 2e werkgever heeft waar hij soms zijn eigen mening/oordeel in moet slikken ten faveure van zijn broodheer.
christo
@puntertje Is dat zo?
robbies
@Achso
Quote:
frauduleus

Toch gek dat die discussie nu weer oplaait als er wat centen melkgeld te verdelen zijn, terwijl hele volksstammen maar wat graag extra fosfaatruimte aan diezelfde KLW wilde ontlenen
christo
@robbies Paar centen lig ik ook niet wakker van. Het vermenigvuldigen keer het geleverde volume kun je leuke dingen voor doen. Wanneer je dan wel de klw 'goed' moet invullen geef je een perverse prikkel om een inkomen extra binnen te harken. De klw is niet echt geborgd he. Dat is nu net waar het inzake PP melk om draait. Betrouwbaarheid en borging. Dat kan men nooit bieden en had dus geen uitgangspunt mogen zijn in de certificeringsvoorwaarden. Ik moet de eerste accountant nog ontmoeten die onder mijn kringloopwijzer een handtekening gaat zetten. Misschien dat Countus er trek in heeft?
+1
Achso
@robbies heeft niets met ‚wat centen‘ te maken. RFC zet iets in de markt waar helemaal geen berekening of zoiets achterzit.
Men roept ‚grondgebondenheid‘ richting politiek, maar er is helemaal geen borging of hoe dan ook. Gewoon bestuurlijke wanorde, hetgeen absoluut gevolgen zou moeten hebben!
robbies
@Achso wat is het verschil met de bewierookte KLW toen er fosfaatruimte uit te halen viel?. Ik weet niet hoe lang je al reaguurt hier, maar aan mij heb je geen voorstander van de KLW. Dat we met dat ding opgezadeld zitten, komt voort uit de belofte van ZLTO aan hun achterban dat zij die zogenaamde efficiëntie mochten benutten. De onderbouwing daarvan ontbrak ook. Als je er gratis fosfaat uit wil halen, moet je de KLW ook respecteren voor de 65% eiwit- norm. Je kunt niet de ene discutabele berekening gedogen en de andere verwerpen.
+1
Achso
@robbies ik ben geen voor of tegenstander van KLW.. Het enige dat ik kan constateren is dat PP melk niet geborgd is. En dat de 65% regel een getal is wat kant noch wal raakt. Net als zoveel berekeningen/metingen in Nederland. Meten is weten, maar moet je wel weten wat je meet!
Dat de hele fosfaat regeling een soap is, is wel duidelijk. En omdat iedereen dat toen heeft laten gebeuren, hoeft dat niet nog een keer,toch?
Voor een ieder die aan PP meedoet, hou de koffie maar warm, men krijgt nog veel bezoek! Ik zou maar een dealtje maken met Douwe Egberts
bio boer
@Achso en met de bakker voor goede gevulde koeken 🤣
puntertje
@Achso Ik zag gisteren een 'promotie' filmpje van 'on the way to planetproof'. Er was een ex-weervrouw met een presentatie dat duidelijk maakte dat ze tegenwoordig in het schnabbelcircuit zit. Weinig overtuigend.
Coen
@christo , de ene keer gaan we met de definitie 'wat is grondgebonden' naar voldoende (= 70%) ruwvoer van eigen bedrijf en de andere keer is het weer volledige mestplaatsing.

nu weer een grondgebonden variant met o.a. 65% eiwit van eigen bedrijf voor een paar centen extra marge per kg melk.

die bedrijfskundigen / juristen bij Overheid, NGO's en onze belangenbehartigers verzinnen binnenkort vast weer wat nieuws met ons als melkveehouders te bashen 😞
maar eigen kop blijven volgen, dat is onderhand het enigste waar je nog plezier aan beleeft.
+1
Achso
@frank post De commissie heeft niet aangeven op welke manier het kengetal uitgerend moet worden.
Er zijn nu dus iig 2 (misschien wel 3) manieren om dit uit te rekenen
Door de "eisen" van pp melk is dit kengetal nu al erg actueel terwijl DZK, NZO en LTO nog beslissingen moeten nemen over de invulling van het kengetal.‚ Je was anders nogal stellig in je berekening..
John Spithoven
@Achso Ik ben nog bezig met het horen van partijen. Maar de commissie heeft wel degelijk aangeven hoe het berekend moet worden. Dat is de som van weidegang en voederwinning. De teelt zeg maar.
frank post
@John Spithoven misschien moet ik specifieker zijn.... De commissie heeft niet aangegeven hoe je de som van teelt bepaald....
Achso
@frank post en @John Spithoven .. gaan we het nog ooit eens worden? Wat een soap zeg. Je zal maar bestuurslid zijn in LTO of RFC, kun je nog eens wat uitleggen met het schaamrood tot achter de oren..Kom er maar in Wiebren ..
christo
@John Spithoven Dat is niet correct. De definitie staat in Hoofdstuk 3. Die definitie wordt niet gebruikt bij de doorrekening. Beetje krom.
Achso
@christo men wil helemaal niets vastleggen. Men moet ruimte houden om naar willekeur in het koe aantal te snijden. Moeten we de consumenten bond even aanschrijven dat RFC PP melk verkoopt met een label, waarvan de berekening niet vastligt. Kun je lachen
christo
@Achso Je hebt een pb.
+2
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
Het werk van de commissie is in opdracht van NZO en LTO gegaan en is niet openbaar.

Laten we eerlijk zijn, de grens bepalen was gewoon koehandel, niets meer en niets minder. En daar verschilt het dus niet in met zoiets als een max. aantal GVE/ha, alleen is die simpel te controleren. Met de 65% norm duurt het jaren voordat de grootste mazen in berekening en vluchtroutes gedicht zijn en dus kunnen de commissies nog jarenlang uren declareren.
+3
slagroomvla
Quote Reactie van @Wiebren:
NZO en LTO staan aan de lat voor de uitvoering van het advies.

NZO + LTO + Wiebren = De geschiedenis herhaalt zich, na het fosfaatdebacle gaan deze ezels zich zelfs voor de 2e keer stoten...
+1
Achso
@Wiebren moet je ook maar durven opschrijven.. Dus alles is geheim gehouden voor JULLIE leden.. wow
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Achso:
Dus alles is geheim gehouden voor JULLIE leden..

Als zaken geheim gehouden moeten worden, dan deugt er iets niet! Ga daar maar vanuit.
+1
dwers
@kanniewaarzijn het is gewoon een strategisch spelletje, zodat ze alleen bedrijven overhouden die hun het beste uitkomt.
JohnDeere6serie
@Wiebren je begrijpt het probleem dus blijkbaar wel. Jammer dat je dit de commissie niet hebt meegegeven, dan hadden ze misschien gevraagd wat het gemiddelde % aankoop eiwit in rantsoenen in de klw van 2016 en 2017 was. Stukken hoger dan 38% in ieder geval!
Wiebren
@JohnDeere6serie ook die gegevens waren beschikbaar. Niet alles wat gebruikt is staat in het rapport.
christo
@Wiebren Je zou ons enorm helpen wanneer we over die gegevens mogen beschikken. Zet ze maar even op het prikkebord.
christo
@JohnDeere6serie Het ging alleen over het jaar2016. Je snapt trouwens heel goed wat er niet goed gegaan is. Zo ben ik er nog niet veel tegen gekomen.
bio boer
@christo ze hebben gewoon geteelde eiwit genomen dat laat de klw zo zien op een presenteerblaadje in 16 waren de opbrengsten hoog en in 17 ook
christo
@bio boer Jij snapt het ook al. Toch raar dat duur betaalde bestuurders het verschil niet snappen. Heeft nogal nare gevolgen voor de boeren.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Wiebren:
er is elk jaar een publicatie van de rekenregels vd kringloopwijzer. Met die rekenregels wordt gewerkt op dit moment in het schema van PP.Daarnaast is er discussie (zie boven) of deze rekenwijze wel stevig genoeg is om er in 2025 Grondgebondenheid in de sector mee in te voeren. Daarom staat er ook in het advies van de commissie dat er een robuuste berekening moet komen. De 65% die als norm voorgesteld wordt is dus inclusief een robuuste berekening. Ook SMK wil met die robuuste berekening werken. Heel kort en simpel: het ligt meer voor de hand om te kijken naar de aankoop van eiwit (dus behoefte min aankoop=eiwit van eigen land) dan naar berekende opbrengst van je land.Hoe het nu berekend wordt levert (terecht) veel discussie op omdat in kringloopwijzer de eiwitopbrengst van je land berekend wordt aan de hand van formules met allerlei zijstapjes (VEM-dekking, voederverliezen, vers gras afgeleid van ruwvoerkwaliteit enz.). Wetenschappelijk kun je daar heel lang mee bezig zijn maar er wordt in praktijk steeds minder werkbaar.In het rapport is aan de hand van een melkveerantsoen een voorbeeld gegeven. Als een koe dagelijks circa 3 kg eiwit nodig heeft, dan zou er 2 kg (=66%) van je eigen land (en buurtcontract) moeten komen en 1 kg aankoop.

En voor deze kletskoek krijg jij een riant salaris uitbetaald?
Achso
[@verbi, ja leuk he..
+1
ted9
Ik word echt niet goed van dit topic. Ook snap ik niet dat we ons weer een probleem aan hebben laten smeren met dat hele 65%eiwit gelul. Lto en een paar andere idioten hebben dit bedacht (of het ook echt wet word weet ik niet?) Maar we gaan er gewoon weer in mee en dit terwijl we al lang alleen maar duurzaam verbouwde soja opvoeren. Wij kunnen als mvh wel elke keer lopen klagen maar we laten op alle fronten finaal over ons heen lopen. De hele wereld sleept met grondstoffen!
+1
JohnDeere6serie
@ted9 Precies. Wat ze in feite voor ons hebben afgesproken is een maximum melkproductie per koe in 2025 afhankelijk van je vem/re verhouding. Meer melk kan een koe dan simpelweg niet maken omdat de benodigde aminozuren en bijbehorende energie gewoon op zijn als je perse 65% eiwit uit eigen ruwvoer moet halen. Dit 65% verhaal betekent verplichte ondervoeding en dierverwaarlozing 😞
CorP
Quote Reactie van @ted9:
dit terwijl we al lang alleen maar duurzaam verbouwde soja opvoeren. Wij kunnen als mvh wel elke keer lopen klagen maar we laten op alle fronten finaal over ons heen lopen. De hele wereld sleept met grondstoffen!

we voeren niet eens de soja, maar de resten er van. De grondstoffen waren deze kant al op gesleept.
+1
Jan-T
Ik vind het allemaal googelen met cijfers.
Als het hun bankrekening was dan zouden ze zeker niet zo.n sjoemel ding willen.
Maar ja ze denken net als het RIVM zo moeilijk mogelijk maken, dan geloven ze ons wel.??
Ik vind het niks en geloof er ook niet meer in, en vertrouw die zogenaamde wereld verbeteraars ook niet.
dwers
@Jan-T KLW zal best enig inzicht geven in bepaalde zaken, maar om daar financiële gevolgen aan te hangen.
In de foqus planet is leeftijd koeien, aandeel blijvend grasland, en aandeel natuur tastbaar de rest is een theoretische benadering.
Maar voor de controlerende instanties wel een leuk computerspelletje, filter op de bepaalde onderdelen en de slechteriken komen op het scherm.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @dwers:
filter op de bepaalde onderdelen en de slechteriken komen op het scherm.

En houd je te weinig goeierikken over voor een bepaalde melkstroom, dan wijzig je de instellingen van het filter iets. Probleem opgelost. De consument is toch niet bekend met de achterliggende criteria. Eigenlijk een geniaal systeem.
Achso
[@Jack zo kun je het ook uitleggen, ja ..
+1
Jan-T
@dwers Die financiële gevolgen, Vind ik nog niet zo erg, als er ook maar duidelijk een kosten vergoeding van de zuivel er tegen over staat.
Maar dat is niet het geval.
Wat ook kwalijk is dat het bewust complex word gemaakt, en de reken regels gedurende het jaar worden aangepast.

Dit betekend.
Dat wat je ook doet de uitslag van de wedstrijd altijd anders is dan wanneer de wedstrijd na 90 minuten inclusief verlenging word af gefluit.

Dus het is een sjoemel wijzer. Dit betekend ook dat de zuivel niet eerlijk en betrouwbaar is naar haar leden leveranciers, waar ze hun bestaans- recht aan ontlenen.
Ben er van overtuigd dat als de druk niet kan worden opgevoerd naar de zuivel coöperaties voor een goeie inflatie correctie dat wij over 10 jaar nog voor een rot prijs werken.
Dit betekend ook dat je eigenlijk zelf niet moet willen dat er een opvolger voor het bedrijf moet klaar staan.
dwers
@Jan-T ja ik vind de KLW ook zeer frustrerend om in te vullen, wel de lasten maar ik mag toch niet aan PP meedoen.
Ik kan de KLW zelfs niet eerlijk invullen, mijn stalsysteem staat er niet bij dus val ik in overige stalsysteem ipv een ammoniak emmisie van rond de 5 ten onrechte naar 13.
Arum
@Jan-T De zuivel gaat niet meer betalen! Heb gevraagd of ze de melkprijs willen verhogen, door duizenden regels van de laatste jaren ons opgelegd. Gaat niet gebeuren werd gezegd terwijl ze wel in het plan van Amsterdam Wetlands worden genoemd. Beemsterkaas als streekprodukt dus daar moet gewoon een meerprijs afgedwongen worden!
EDOO
Hier in één keer van 69% naar 48% eiwit van eigen grond.
dwers
@EDOO zal mij ook benieuwen in mei , in 2017 op 90 % .
+2
Wolswinkel
RFC, net als LTO verworden tot semi-overheidsorgaan.
+1
Albert Altena
Voor mij is de hele 65 % norm maar weer een werkverschaffing voor nieuwe ambtenaren.
Waarom de melkveehouderij er mee opzadelen?
Dan kunnen de andere sectoren wel helemaal opdoeken.
Arum
@Albert Altena Ja precies dan ook voor de varkens, kippen, geiten en schapen.
hans1980
@Arum klopt soms 1500 geiten op 10 ha. Omgerekend iets van 150 koeien op 10ha.
Heel veel krachtvoer.
Maar sector heeft geen last van die onzin
christo
Ik zal jullie even laten zien welke club de PP lijn certificeert. Meneer kringloopwijzer himself is de voorzitter.

smk.nl/418/over-smk/…
puntertje
@christo Over slagers die hun eigen vlees keuren gesproken.
familie pelle
@christo ik denk dat geen van allen ooit een kringloopwijzer heeft ingevuld....
+1
bio boer
@christo tuurlijk hij moet er wel voorzorgen dat zijn klw nuttig blijft als hij niet voor de mestwet goed genoeg borgend is
christo
Zo verschrikkelijk ziek is onze sector.
+5
robbies
@christo wil je erover praten? Dan adviseer ik je nummer twee uit de commissie te bellen
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden Stuk , eiwit en grondgebonden geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!