Agri Facts is watching - Ook Jumbo moet rectificeren

[b]De tijd van het plaatsen van alleen maar onzin om de veehouderij te beschadigen is voorbij, Agri Facts is watching : [/b] MAARHEEZE - Stichting Agri Facts vraagt concern om Facebookbericht van de Jumbo in Maarheeze te rectificeren omdat er verkeerde cijfers in staan. Van de daarin gemaakte vergelijking klopt inderdaad weinig. Eén dag in de week geen vlees eten heeft hetzelfde effect op het milieu als 1250 kilometer minder autorijden. En van het water dat je bespaart door een portie rundvlees te laten staan, zou je een maand kunnen douchen. Die twee beweringen stonden in een bericht de Jumbo-vestiging in Maarheeze op Facebook plaatste om de eigen vleesvervangers aan te prijzen. De Stichting Agri Facts (STAF) maakt bezwaar tegen de in het bericht aangehaalde feiten en verzoekt het hoofdkantoor van de Jumbo om rectificatie. Daarbij heeft de organisatie absoluut een punt. Er doen veel cijfers de ronde over de klimaatimpact van vlees, maar deze kloppen overduidelijk niet. Stichting Agri Facts haalt in haar brief de Jumbo in Maarheeze aan, maar een soortgelijk bericht heeft in elk geval ook op Facebookpagina's van enkele andere vestigingen gestaan. ,,Mensen zien een supermarkt toch als een betrouwbare bron", aldus Rotgers. ,,Terwijl dit soort foutieve informatie wel schade toebrengt aan het imago van de veehouderij.” De STAF, die sinds enkele maanden bestaat, zorgde er de afgelopen maanden al voor dat Vitens, het Planbureau voor de Leefomgeving en de provincie Zuid-Holland door het stof moesten vanwege soortgelijke reken- en interpretatiefouten. Jumbo laat in een reactie weten de brief van de STAF te onderzoeken. ‘Daarbij kijken we op welke cijfers deze post is gebaseerd en of deze cijfers correct zijn geïnterpreteerd', laat een woordvoerder weten. ‘We spannen ons bij Jumbo in om de overgang naar een evenwichtiger en duurzamer eetpatroon te realiseren. Het is uiteraard niet de bedoeling om verwarring te veroorzaken.’ De berichten zijn inmiddels door Jumbo van Facebook verwijderd. Meer: https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/jumbo-kleunt-mis-met-facebookbericht-over-klimaatimpact-vlees~a175a874/ Word ook bondgenoot van Stichting AgriFacts: http://stichtingagrifacts.nl/word-bondgenoot/

Fosfaatreductieplan

[b]Ook GD-gegevens tonen aan: excretieforfaits te hoog[/b] Vorige week kwam Jan Dijkstra van de Wur met de voor ons nieuwe informatie over de afvoer van fosfaat via de melk.Via de wakkere Albert Scholten kwamen de gegevens van 3000 melkveehouders in beeld waar de GD het fosfaatgehalte in de melk heeft bepaald. Deze cijfers wijken 17% af. En de fosfaat excretie is niet gemiddeld 42 kg per koe maar 17% lager dat is 7,14 kg per koe . Dan zijn dus niet slechts 80.000 koeien voor niets geruimd maar dan zijn alle koeien in het fosfaatreductieplan voor niets geruimd. Sterker nog dan is er ruimte voor flinke groei. Dan zal men meteen weer roepen ; "Dat kan niet want dan gaan we over het stikstofplafond". Voor iedereen een opfrisser. We zijn fosfaat gaan meten omdat we stikstof zo moeilijk nauwkeurig kunnen meten. Onlangs nog stelde @henkschoonhoven dat de cijfers misscien wel iets beter kunnen maar melkveehouders daar geen nadeel van hebben ondervonden. Een pertinente onwaarheid. Melkveehouders zijn bij de bok gedaan door EZ/LNV door LTO/NMV/NZO en ZuivelNL. Er zijn twee bestuurders die geen blaam treft dat zijn Arjan Schimmel en John van Spithoven die hielden de rug recht en traden terug want ze wilden niet meewerken aan de onzin van het fosfaatreductieplan. Melkveehouders doen er goed aan een goede advocaat in te schakelen en de betrokken organisaties aansprakelijk te stellen voor de afgedwongen reductie in dieren en ook de bestuurders die hier actief aan hebben meegwerkt hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Dit is wanbeleid pur sang.

STAF start zaak tegen Vitens

[b]Uit de STAF nieuwsbrief:[/b] Boeren en tuinders hebben de afgelopen weken een behoorlijke stapel ‘agrarische ergernissen’ afgeleverd bij de Stichting Agri Facts. STAF heeft ervoor gekozen in de aanvangsperiode niet te hard van stapel te lopen en niet teveel zaken tegelijkertijd op te pakken. Het lijkt wellicht gemakkelijk om partijen tot rectificatie te bewegingen, maar dat is het niet. Het vraagt om een weloverwogen strategie. Eén van de ergernissen die in onze postbus belandde, gaat over het waterbedrijf Vitens. Dit bedrijf adviseert mensen te besparen op leidingwater door minder vlees te eten. Voor de productie van 1 kilo rundvlees is volgens Vitens wel 15.000 liter water nodig. Vitens heeft duidelijk een klokje horen luiden, maar zich er verder niet in verdiept. Anders had dit waterbedrijf geweten dat 85-90 procent van het benodigde water niet geleverd werd door Vitens, maar gewoon regenwater betreft dat op de weilanden valt en waar het gras van groeit. Gras dat vervolgens door de koeien wordt gegeten. Voor de productie van rundvlees wordt relatief weinig leidingwater gebruikt. Deze waterzaak moet snel worden rechtgezet. STAF is deze week een zaak begonnen tegen Vitens. Het bedrijf is gemaand zijn onjuiste berichtgeving binnen twee weken in het openbaar te rectificeren. Vitens is de grootste waterleidingmaatschappij in Nederland en levert in Friesland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht. De aandelen van Vitens zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. [b]Wil je de STAF nieuwsbrief voortaan ook ontvangen??:, meld je hier aan: http://stichtingagrifacts.nl/ (rechts op de pagina)[/b]

Stikstofplafond overschrijding

Het begint langzamerhand een goede gewoonte te worden voor het CBS om een berekening te maken waarin een plafond door de melkveehouderij wordt doorbroken. Niet dat deze plafonds ook maar iets zeggen over duurzaamheid of waterkwalitiet. De stikstof en fofaat plafonds zijn ooit door Nederland in Brussel aangeboden ( ver voor 2010) om Brussel vertrouwen te geven dat er een slot op de deur zit om groei van de veestapel tegen te gaan. Immers Brussel heeft weinig of geen vertrouwen in het krakkemikkigge mestbeleid met veel papieren tijgers en verder geen harede grondgebondenheid. Nu begint het er op te lijken volgens het CBS dat de melkveehouderij het stikstofplafond heeft overschreden. Alleen weer komt de vraag naar boven net als bij fosfaat , welke dieren tel je mee als melkveehouderij. Zoals het nu lijkt rekent het CBS naast melkvee ook vleesvee mee in het melkvee stikstofplafond. Het gegoochel met cijfers is natuurlijk met werderom de melkveehouders als kop van Jut. LNV komt dit min of meer wel redelijk goed uit want dan komt er een argument bij om de fosfaatruimte beperkt te blijven houden. Dat is dan weer in overeenstemming met de wens van Nederlands grootste zuivelaar die weer met de NZO pet op de eigenbelangen eerst behartigd bij het mnisterie en dan later aan de overige leden uitlegt dat het toch echt niet anders kan. En melkveehouders? Melkveehouders zijn de klos en kunnen er niemand op aanspreken. Toch droevg dat dit de staat van de belangenbehartiging is. Wie weet komen er een keer veranderingen.

Rmo chauffeur Frieslandcampina zet foto's van uw erf op googlemaps. (opgelost!)

(Aangezien de foto's zijn verwijderd heb ik ook de links verwijderd omdat deze nu alleen nog wijzen naar enkele prive fotos.) (even naar beneden scrollen linksonder over de foto's voor meer bedrijven) De meeste foto's zijn vanaf de openbare weg gemaakt maar ook een substantieel gedeelte zonder toestemming vanaf priveterrein en het zijn niet allemaal flatterende foto's.Hier moet meteen paal en perk aan worden gesteld Op priveterrein filmen/fotograferen is bij wet verboden en niet zonder reden waar ligt anders de grens. uw erf? uw tanklokaal? uw melkstal? uw stal? Deze foto's moeten mijns inziens onmiddellijk verwijderd worden. Hoe moeten we als sector omgaan met stiekem filmende (en publicerende) erfbetreders?

Grondgebondenheid: een stip op de horizon?

Al jaren zoemt het rond in de sector: een stip op de horizon is nodig. Vóór de introductie van het fosfaatrechtenstelsel was het een belangrijk thema, want met een grondgebonden visie zou het stelsel niet nodig zijn. Echter, het rechtenstelsel kwam er toch en is nu bepalend voor de toekomst. Waar staat de sector over 20, 30 of 50 jaar? In het najaar van 2017 gaven de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland de opdracht te komen tot een gedragen voorstel voor de invulling van de term 'grondgebondenheid in de melkveehouderij'. De groep die hiermee aan de slag ging, heeft zich gevormd tot de Commissie Grondgebondenheid. Deze Commissie presenteerde in het voorjaar van 2018 haar bindend advies over de toekomst van de melkveehouderij. De visie voor 2025 De Commissie heeft de visie gekoppeld aan het eiwitpercentage. In 2025 moet elke melkveehouder 65% van het eiwit dat het vee krijgt op eigen land telen. Met de eiwitindicator blijft de Commissie weg van de discussie over de grootvee-eenheid per hectare. Dit zou de melkveehouder meer vrijheid moeten geven. Door de toepassing van buurtcontracten kan ook grond van andere boeren benut worden. Door meer eigen eiwit te telen, voorziet de Commissie tevens een daling van onder meer de soja-import. Meer: http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10880867/grondgebondenheid-een-stip-op-de-horizon

PBL geeft eindelijk toe dat halvering vleesconsumptie, leidt tot paar procent minder broeikasgassen

[b]De officiële reactie van STAF op de PBL brief 10 januari 2019[/b] Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er eindelijk toe overgegaan om de werkelijke klimaatwinst die gepaard gaat met halvering van de vleesconsumptie, op zijn website te benoemen. Halvering van de vleesconsumptie in heel Europa leidt tot een vermindering van broeikasgassen van 2 tot 4 procent, afhankelijk van de vleessoort die men laat staan (kip, varken of rund). Aanvankelijk hield het PBL het publiek voor dat de klimaatwinst 25 tot 40 procent zou bedragen. Vorige maand stelde het PBL dit al enigszins bij, na actie van Stichting Agri Facts, maar noemde nog altijd niet het werkelijke klimaatvoordeel van het eten van minder vlees. Tot vandaag, nadat STAF deze week opnieuw in actie kwam. Samenleving jarenlang op verkeerde been Stichting Agri Facts is enerzijds blij met het bereikte resultaat en de relatief vlotte aanpassing van de cijfers door het PBL. Anderzijds ziet STAF ook de schadelijke gevolgen van deze grote onzorgvuldigheid van het PBL, door veel te hoge broeikasgascijfers voor vleesconsumptie naar buiten te brengen. John Spithoven, voorzitter van STAF: “Het maakt nogal wat uit of je politiek en samenleving voorhoudt dat halvering van de vleesconsumptie 25–40 procent òf 2–4 procent minder broeikasgassen oplevert. Aan cijfers van het PBL wordt door politiek en samenleving veel waarde gehecht, daarbij is het PBL door de Rijksoverheid aangewezen als rekenmeester voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Wij moeten er dan wel op kunnen vertrouwen dat óók de cijfers over de land- en tuinbouw zorgvuldig tot stand zijn gekomen en met diezelfde zorgvuldigheid zijn gerapporteerd. Dat was hier beslist niet het geval.” Consumptie dierlijke producten in voorstellen Klimaatakkoord Halvering van de vleesconsumptie wordt niet realistisch geacht. Het PBL adviseert het kabinet om binnen het huidige Klimaatakkoord aan te sturen op een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten van 15 procent. In dat geval zal de klimaatwinst zo’n 0,5 tot 1 procent (minder broeikasgassen) zijn.

de terugval van een trotse zuivelcooperatie

De terugval van een trotse zuivelcoöperatie Wat is er aan de hand met FrieslandCampina? De eens zo fiere zuivelcoöperatie krijgt de een na de andere tegenvaller te verwerken, is er in geslaagd haar leden-melkveehouders in recordtempo van zich te vervreemden en blinkt uit in half of helemaal niet communiceren. Weet de coöperatie zelf nog wel waar het heen wil? Het kan lange tijd niet op met de successen van FrieslandCampina. De prestatietoeslag stijgt jaar na jaar, in China wordt het ene na het andere succes geboekt en nabetalingen van €0,05 of meer zijn volgens de top een kwestie van tijd. De toenmalige CEO, Roelof Joosten is een en al bravoure en laat het niet om na de concurrentie uit te dagen iets te doen aan het gapende melkprijsgat tussen FrieslandCampina en de rest. De winsten over 2015 en 2016, deels tot stand gekomen door eenmalige meevallers, verbloemen de eerste haarscheurtjes. De Russische boycot, meer druk op de afzet in China en dalende vraag vanuit de oliestaten beginnen de cijfers naar beneden te halen. Halverwege 2016 neemt Piet Boer afscheid als voorzitter en reeds zittend bestuurslid Frans Keurentjes wordt zijn opvolger. Het verval is dan al in gang gezet. Koers op minder melk De kosten stijgen, de verkopen in binnen- en buitenland stagneren en de melkplas in thuisbasis Nederland groeit in een verontrustend hard tempo door naar de voor 2020 voorziene plus van 20% tot 25% (ten opzichte van het quotumtijdperk). In het najaar van 2016 lanceert zuivelcoöperatie FrieslandCampina een premie voor de boeren die tussen oktober 2016 en maart 2017 minder melken. Kort daarop volgt de 'standstill': wie te veel produceert, boven een zelf te kiezen referentieperiode, wordt gekort op de melkprijs. FrieslandCampina heeft in zijn capaciteitsplanning voor 2017 rekening gehouden met de inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel, maar die wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. En nu dreigt een fors overaanbod van melk. Het is een voorbode op de maatregel die gaat komen: een structurele melkaanvoerregulering vanaf 2019. Organisatie op de schop Medio 2017 gaat de organisatiestructuur bij FrieslandCampina volledig op de schop. Het bedrijf gaat werken in 4 wereldwijde divisies en de raad van bestuur krimpt van 6 naar 2 mensen. Tijdens de reorganisatie ruimen tientallen topmanagers met veel zuivel- en marktkennis het veld. In een verklaring stelt Joosten dat de reorganisatie niet is ingezet omdat het slecht gaat, maar dat het dak wordt gerepareerd nu de zon nog schijnt. Een paar weken later moet hij zelf het veld ruimen. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2017 noteert FrieslandCampina een winstdaling van bijna 40% en nabetaling van iets meer dan €0,01. Zulke historisch magere cijfers hebben de leden-melkveehouders in 10 jaar tijd niet gezien. Tot overmaat van ramp komt FrieslandCampina 1 maand later met het plan de melkaanvoer op de leden-melkveebedrijven vanaf 2019 te remmen; ook wel het fabrieksquotum genoemd. De melkveehouders snappen er niks meer van: waar is hun zuivelcoöperatie mee bezig? Boeren zijn het zat Het is de druppel die de emmer bij een groot aantal melkveehouders doet overlopen. Het bevalt ze toch al niet dat FrieslandCampina hen met allerlei regeltjes de wet op het eigen erf denkt voor te schrijven over hoe ze hun bedrijf moeten runnen. En dan nu ook nog (naast fosfaatrechten) een fabrieksquotum instellen? "Bekijk het", zo zeggen ruim 200 melkveehouders. Uit verklaringen van directeuren en bestuursleden en gesprekken met insiders komt een scala van oorzaken naar voren: zoals dat het bedrijf te lang gevaren heeft op de goede resultaten in China. Er zijn ook diverse tegenvallers: de dure aankoop van kaashandel Zijerveld is daar 1 van. "De werkorganisatie is te traag en te duur geworden en de besluitvorming is te weinig slagvaardig", constateert de nieuwe CEO Hein Schumacher in een interview met het Financieele Dagblad. Last in plaats van lust Ook in de eerste helft van 2018 brengt FrieslandCampina teleurstellende cijfers naar buiten. De omzet krimpt en nettowinst daalt. Een minstens zo groot probleem is het weggevloeide vertrouwen van boeren. Het doet hen pijn dat FrieslandCampina melk ziet als een last, in plaats van een lust. Ze worden voortdurend overvallen met nieuwe sluitingen, vertrekkende poppetjes en nieuwe plannen die telkens zo vaag naar buiten worden gebracht dat niemand weet wat er precies gaat gebeuren. De communicatie rondom de ‘10-centregeling’ en ‘Top-Zuivellijn’ zijn daar 2 concrete voorbeelden van. Insiders concluderen dat er met de reorganisatie honderden jaren van zuivelkennis en -gevoel uit de coöperatie is gerold. In de plaats komen knappe koppen en goede rekenaars, die vooral naar kille cijfers kijken en minder naar hoe je een markt aanvliegt of hoe boeren in elkaar steken. Ook ligt er de vraag of een CFO een goede CEO kan zijn. Het zijn 2 totaal verschillende disciplines: van louter financieel de boel in de gaten houden naar het runnen van de complete tent. Kortom: de twijfels over de staat van FrieslandCampina worden de laatste maanden alleen maar groter. Het enige houvast is dat de coöperatie nog steeds een van de hoogste melkprijzen betaalt. Dit komt vooral door de garantieprijssystematiek. Hoe houdbaar deze systematiek is, moet in 2019 blijken bij de 3-jaarlijkse evaluatie van het melkgeldreglement en reserveringsbeleid.

Qlip: Onvolledige registratie in KalfVolgsysteem

Nou joepie, ik heb het schijnbaar weer allemaal verkeerd gedaan. ============== Geachte heer, mevrouw, Met ingang van 1 juli 2018 is in het zuivelkwaliteitssysteem de norm opgenomen dat alle mannelijke dieren met een leeftijd tot en met 35 dagen door een erkende handelaar van uw bedrijf afgevoerd dienen te worden. Hiermee wordt aangesloten op het KalfVolgSysteem (KVS). De toetsing op deze norm wordt ieder kwartaal door Qlip uitgevoerd. Onlangs heeft Qlip gegevens opgevraagd van uw bedrijf over de afgevoerde mannelijke dieren van het afgelopen kwartaal en getoetst of de daarvoor in aanmerking komende dieren correct waren geregistreerd in het KVS. Daarbij zijn een of meerdere afwijkingen gevonden, zie achterkant van deze brief voor het overzicht met bevindingen. Hiermee voldoet uw bedrijf op dit moment niet aan de norm van het voor u geldende zuivelkwaliteitsstyteem. Wij vragen u om ervoor zorg te dragen dat alle daarvoor in aanmerking komende dieren via een erkende handelaar worden afgevoerd en de handelaar deze dieren correct registreerd in het KalfVolgSysteem. Na afloop van dit kwartaal zal opnieuw worden getoetst of alle daarvoor in aanmerking komende dieren op de juiste wijze worden afgevoerd. Indien dan opnieuw blijkt dat er afwijkingen worden gevonden informeren wij u op dat moment over het vervolgtraject. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Certificering op tel.nr.: 088 - 754 70 65 of per email een bericht sturen naar certificering@qlip.nl. =========== In de bijlage staan 6 mannelijke kalveren. Een kalf is niet geregistreerd in het KVS --> Deze is dan ook overleden, moeten dode dieren ook in het KVS gemeld worden dan? De andere 5 zijn wel geregistreerd in het KVS maar geen erkende handelaar?? Terwijl deze handelaar gewoon op de witte lijst staat. (https://openbaar.veehandel.nl). Moet allemaal kloppen dus. Zeg het maar, wat heb ik verkeerd gedaan of had ik anders moeten doen? Dit systeem klopt van geen kant. Ik geef ze mee aan een erkende handelaar en moet maar hopen dat het vervolgtraject allemaal klopt, je kunt als melkveehouder nergens controleren of bijhouden of het allemaal goed gaat. Maar als het volgens hun niet klopt word je er wel op aangesproken.

robbies


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
1.284
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.nu: 7mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 4u geleden
Laatst op TractorFan: 1mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering