Nieuwste topics

Aantal megastallen neemt steeds verder toeOriginele beschrijving

Het aantal megastallen in Nederland is fors toegenomen. In zeven jaar tijd is het aantal grote boerenbedrijven gegroeid met 76 procent: van 456 in 2010 naar 801 in 2017.
tobias-venhorst

Waarom en hoe de melkveehouderij in het moeras van fosfaatrechten kwam, Deel 2

Met deze titel begon ik bijna twee jaar geleden hier op het prikkebord. Als toenmalig NMV bestuurder had ik geconstateerd dat er iets vreselijk mis was met de manier hoe de fosfaatrechten uitgedeeld waren. Ook over de aantallen had ik mijn bedenkingen. Op persoonlijke titel haal ik deze topic weer aan omdat er ontwikkelingen zijn geweest afgelopen week.

Afgelopen dinsdag 16 april 2019 was er een uitspraak van het CBb , die tot de uitspraak kwam dat intrekken fosfaatrechten bij jongvee van vleesvee onterecht was. De rechters spraken een vonnis uit waarbij ze aangaven dat de definitie omschrijving die voor jongvee geld binnen de fosfaatwetgeving onjuist is. Omdat de meststoffenwet als basis dient voor de fosfaatwetgeving, oordeelden de rechters dat de definitie omschrijving voor jongvee van de meststoffenwet ook voor de fosfaatwetgeving gebruikt dient te worden. Ten tijden van het ontstaan van het fosfaatplafond in 2002 waren er voor jongvee 6 verschillende categorien. Te weten 101, 102, 103, 104, 124 en 125. In het melkveefosfaatplafond van 2002 zitten de codes 100, 101 en 102.

In 2004/2005 heeft het CDM de codes 124,125, 103 en 104 geheel of gedeeltelijk bij de codes 101 en 102 gevoegd. Dus vallen er vanaf dat moment meer dieren onder het melkvee voor jongvee, en dus ook op de peildatum 2 juli 2015.

Hieronder de passage van het CDM en de verwijzing naar de staatscourant die de rechters aanhaalde.

wur.nl/upload_mm/f/…

3.2 Jongvee (Categorie 101/102) Aan de categorie 101 (vrouwelijk jongvee < 1 jaar) werden toegevoegd de categorie├źn 103 (stieren voor de fokkerij < 1 jaar) en 124 (overig vleesvee < 1 jaar). Aan de categorie 102 werden een deel van categorie 104 (fokstieren van 1-2 jaar) en categorie 125 (overig vleesvee > 1 jaar) toegevoegd. Bij deze categorie├źn verandert er weinig. Alleen het geboortegewicht is iets verhoogd en de kwaliteit van ruwvoer is aangepast aan de te verwachten ontwikkelingen, zoals weergegeven in Hoofdstuk 2 Voor categorie 102 is uitgegaan van afkalven op een leeftijd van 26 maanden en is de voederbehoefte berekend over het trajet 13 t/m 26 maanden (426 dagen) en vervolgens teruggerekend naar een periode van 365 dagen. Als gevolg van herberekende voeropnames, P gehaltes in voer (zie Hoofdstuk 2), en P vastgelegd in het dier komen de P2O5 uitscheidingen van met name jongvee > 1 jaar hoger uit dan de WUM 2002 cijfers. De geschatte gemiddelde mestuitscheidingen van N en P2O5 worden weergegeven in de tabellen 8 t/m 11.

zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-226-p6-…

Wat de uitspraak voor gevolgen heeft kan ik niet inschatten. Ik heb de afgelopen jaren vele malen aangegeven dat er veel meer dieren onder de 2 juli 2015 teldatum zijn gedrukt dan dat er in 2002 bij het ontstaan van fosfaatplafond. Door de uitspraak van het CBb is nu ook bewezen dat er gerommeld is. Het is alleen nog veel massaler dan dat ik aangegeven had. Ik schat in dat de korting voor een groot gedeelte niet nodig was geweest, zoveel fosfaat betreft het.

Nu is het nieuws afgelopen dinsdag naar buiten gekomen. Op de Boerderij na is er niet veel aandacht aan besteed in de media. Zowel LNV, als de diverse belangenorganisaties zijn niet/ nog niet met een reactie gekomen. Toch heeft de rechter aangetoond dat er met fosfaat, met een dagwaarde van rond de 600/700 miljoen euro is gerommeld en dat individueel mensen daar vreselijk het slachtoffer van geworden zijn.

Ik heb bewust een aantal dagen gewacht met deze topic, in afwachting van een reactie van de gevestigde orde, maar die bleef uit. Toch vond ik dat ik het hier moest melden.

Agendapunt: Oogstfeest Kromme Rijnstreek ()

Heb je vragen, opmerkingen of reacties naar aanleiding van het evenement "Oogstfeest Kromme Rijnstreek" stel ze dan in dit topic. De reacties worden ook getoond op de speciale Oogstfeest Kromme Rijnstreek pagina in de agenda.

Agendapunt: Oogstfeest Kromme Rijnstreek ()

Heb je vragen, opmerkingen of reacties naar aanleiding van het evenement "Oogstfeest Kromme Rijnstreek" stel ze dan in dit topic. De reacties worden ook getoond op de speciale Oogstfeest Kromme Rijnstreek pagina in de agenda.

Wie nu niet maait laat eiwit van eigen land liggen

Zeer hoge droogsnelheid, eendagskuil goed mogelijk.
BoerEnWeer