Nieuwste topics

Wie heeft ervaring met robot melken 2 boxen 1 arm

Ik zit te kijken naar de boumatic robot 2 boxen 1 arm wie heeft er hier ervaring met een 2 boxen systeem
Melktank

Bel Group wil geen aangebonden koeien meer

De Bel Group, waar Bel Leerdammer onderdeel van is, wil dat vanaf 2025 koeien niet meer permanent aangebonden zijn tijdens de winterperiode. Het bedrijf is in gesprek met melkveehouders met een Grupstal.

meer duidelijkheid fosfaatrechten

CBb: geen fosfaatrechten voor zoogkoeien
Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten, tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een uitspraak. Dat geldt ook voor stierkalveren waarvan niet kan worden aangetoond dat die in de melkveehouderij terecht zijn gekomen.
Voor vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar is de registratie in diercategorie 101 als melkvee op de peildatum (2 juli 2015) in beginsel doorslaggevend. Volgens het CBb is het niet relevant of die bestemming na de peildatum alsnog is gewijzigd en het jongvee niet in de categorie melkvee blijft.
de jonge

Geen altapon op nrm komende vrijdag???

Geen a;ta genetics op nrm 2019
k.f.

Ganzen overlast

Op een golfterrein bij Den Bosch heeft men overlast van Canadese ganzen.
Schijten alles vol, poep onder de schoenen en de greens ondervinden schade.
Men laat ze bijeen drijven en afvoeren naar de poelier.
Omdat ze nu in de rui zijn gaat dat schijnbaar makkelijk.
Mag een boer dat ook zo simpel?
vaak

Herbezinning mestbeleid komt niet te laat



Originele beschrijving

Minister Schouten streeft naar een eenvoudiger en robuuster mestbeleid. De hoeveelheid regelgeving die betrekking heeft op het mestbeleid is te uitgebreid en ingewikkeld geworden, zo stelt de minister.

VIDEO: Marktflits: Melk - Opnieuw forse minnen voor zuivelprijzen



Originele beschrijving

De prijsontwikkelingen op de zuivelmarkt zijn deze week opnieuw niet opbeurend. Marktexpert Wouter Baan praat je in 60 seconden bij over de laatste stand van...
paul1

Verandering in de wensen van de consument, wat zijn de gevolgen?

Hallo,

Mijn naam is Roy en ik ben bezig met mijn afstudeerverhaal over de veranderingen in de zuivelsector. Zijn de wensen van de consument veranderd? Wat voor veranderende eisen worden er aan jou als melkveehouder gesteld? Wie kan mij hier meer over vertellen en staat eventueel open voor een interview?

Groet,

Roy Prent
Roy784

Ritnaalden steken de kop op in maisveld



Originele beschrijving

Een succesvolle teelt van vanggewassen is goed voor de bodem en het bodemleven. Ook ongewenst bodemleven, zoals de ritnaald profiteert hiervan. Dat ging dit voorjaar op een aantal percelen ten koste van de mais. De wortels werden weggevreten.

GroenLinks wil al het Nederlandse vlees biologisch in 2035

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet wil dat de zogenoemde 'kiloknaller' verdwijnt uit het winkelschap. Alle boeren moeten in 2035 biologisch of gelijkwaardig aan 3 sterren Beter Leven produceren, vindt zij. Stapsgewijs moet al het vlees gaan voldoen aan, eerst 1 ster Beter Leven (2025), 2 ster Beter Leven (2030) en uiteindelijk aan 3 ster Beter Leven (2035). Dat schrijft Pigbusiness.
foodlog.nl/artikel/…
Groen1

Sectoroverstijgende mestaanpak meest optimaal

Een sectoroverstijgende aanpak van varkens- en koeienmest is economisch het meest optimaal. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WER) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Nieuwsgrazer

Professor Wageningen: ‘Zeg sorry, universiteit’

Wageningen moet afrekenen met het verleden. Het past de universiteit om ‘sorry’ te zeggen over de nadruk die jarenlang is gelegd op industriële landbouw, zegt een hoogleraar van dezelfde Wageningen University & Research (WUR).
trouw.nl/duurzaamheid-natuur/…
Groen1

Automobilisten en huishoudens gaan klimaatbeleid in portemonnee voelen

Vrijdag wordt het nieuwe klimaatbeleid van het kabinet openbaar; gisteren lekte er al veel uit. Door een aantal pijnlijke maatregelen uit het conceptklimaatakkoord van Ed Nijpels te schrappen, verzacht het kabinet de financiële pijn op korte termijn. Het ziet er evenwel naar uit dat automobilisten en huishoudens in de toekomst wederom een fikse rekening krijgen gepresenteerd.
telegraaf.nl/nieuws/1700088153/…
Groen1

Op hoog niveau experimenteren met kringlooplandbouw



Originele beschrijving

De landbouw moet veel duurzamer en natuurvriendelijker, vindt de regering. In Leutingewolde, op de boerderij van Maurits en Jessica Tepper, zijn ze daar volop mee aan het experimenteren. Vanaf woensdag zelfs in samenwerking met de Wageningen Universiteit.

Steeds groter brandrisico in melkveestal

De brandveiligheid in de melkveehouderij is in het geding. Dat stelt Omgevingsdienst Twente na onderzoek naar aanleiding van een stalexplosie in Markelo in februari. Het aantal factoren waardoor brand kan ontstaan, nam in de loop van de tijd toe.
nieuweoogst.nl/nieuws/2019/…
Groen1