Nieuwste topics

Percentage blijvend grasland neemt af

Het percentage blijvend grasland is in 2016 met 1 procent afgenomen tot 38 procent van het totale landbouwareaal. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS.
MelkveeNL

#Mesdagfonds resultaat aanpassing rapportage aan Brussel

Stap voor stap gaan ze door:

Grasbaal

Gras past zich aan beweidingssysteem aan

Onderzoek in het project Amazing Grazing en de PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement op KTC Zegveld laat zien dat gras zich aanpast aan het beweidingssysteem. Er is een vergelijking gemaakt tussen kurzrasen en stripgrazen. Bij kurzrasen heeft het gras kleinere spruiten met kortere stengels en relatief veel bladmateriaal. De totale hoeveelheid blad is lager dan bij stripgrazen net voor beweiding. Echter, percentueel gezien zijn de verschillen minimaal. Daartegenover staat dat vlak na beweiding bij stripgrazen de hoeveelheid blad een stuk lager ligt dan bij kurzrasen.

Daling antibioticumgebruik in melkveesector zet door

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016. Ten opzichte van 2015 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2015 een daling te zien in antibioticumgebruik in de de kalversector (5,3%) en de melkveesector (3,2%).

Melkprijs schommelt tot 2027 rond 34,50 euro

De gemiddelde melkprijs wordt tot en met 2027 ingeschat op 34,50 euro per 100 kilo melk. Dat maakte Wageningen UR maandag 29 mei bekend op basis van een deskundigenpanel. Dat is krap 1,50 euro meer dan de gemiddelde melkprijs in de afgelopen 10 jaar. Dat blijkt uit melkprijsgegevens van DCA en Boerenbusiness.

De-minimis en de fosfaatbonus

Wat valt er zoal onder de-minimis regeling?
Valt de jonge landbouwers subsidie daar onder?

Bij uitbetaling melkgeld blijkt RVO opnieuw fouten te maken

De melkveehouder die de redactie belde met de boodschap dat zijn GVE-gegevens onjuist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd stonden, een bericht dat de voorbode bleek van veel grotere problemen bij de RVO, heeft opnieuw contact gezocht met de redactie. Nadat de wijziging van zijn gegevens was goedgekeurd, werd er toch melkgeld ingehouden.
MelkveeNL

Garantieprijs FrieslandCampina stijgt over juni

De melkprijs van FrieslandCampina over juni noteert 0,75 euro hoger en komt op 36,75 euro per 100 kilo.
MelkveeNL

Gastbedrijf Regiodag Melkvee haalt veel melk uit ruwvoer

Dinsdag 30 mei organiseert Vee & Gewas een Regiodag Melkvee op het bedrijf van melkveehouder Herman van Rossum in Schalkhaar. Alles staat dan in het teken van ‘Beter Voer(en)’. Het gastbedrijf laat zien dat een eenvoudige bedrijfsvoering een goed technisch resultaat niet in de weg staat. Ook in Rottum (FR), Lage Mierde (NB) en Weesp (NH) organiseert uitgeverij Agrio binnenkort haar Regiodagen.
MelkveeNL

Beschikking fosfaatreductieplan ter inzage

Melkveehouders kunnen vandaag - vrijdag 26 mei - aan het eind van de middag de beschikkingen over de eerste periode van het fosfaatreductieplan op het webportal van hun zuivelonderneming vinden. Daarin staat of u over de maanden maart en april een geldsom moet betalen of dat u in aanmerking komt voor een bonus. De beschikking zal die dag ook per post worden verzonden. - See more at: melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2017/…
Nieuwsgrazer

‘Meer vraag naar melkvet, DOC kan nu presteren’

Wat een goed bericht voor de boeren van DOC. Trouwens voor ons allemaal.

Daar gaan alle voorspellingen aan het begin van dit jaar de lucht in. FrieslandCampina, Rabobank en de eigenaar van DOC, de Duitse DMK spraken van wat betere, maar povere melkprijzen dit jaar. Het zou beter worden dan vorig jaar, maar niet best.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/…