Nieuwste topics

Netwerk GRONDig overhandigt samen met kringloopboeren petitie aan het LNV

Vandaag, dinsdag 11 december 2018, overhandigt het Netwerk GRONDig samen met een peleton kringloopboeren de petitie 'Bestaande kringloopboeren demarreren naar Den Haag' aan het ministerie van LNV.

‘Geachte Kamerleden van de commissie LNV: Wij staan hier voor u: kringloopboeren van het eerste uur. Wij dragen al langer de kenmerken van een ander, duurzaam landbouwsysteem. Wij zijn het peloton, de koplopers voor al de bedrijven die transitie naar kringlooplandbouw in (moeten) gaan zetten. Kringlooplandbouw breekt met de oude landbouw, die gebaseerd is op zo hoog mogelijke voedselproductie tegen zo laag mogelijke kosten. Wij dienen meerdere belangen: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit – en ze gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio.

Breken met de oude landbouw is ook breken met de oude cultuur en patronen die samenhangen met conventionele landbouw en haar in stand houden. Dat zijn veel schakels om de boerderij heen: kennisinstituten, erfbetreders, onderwijs en ook de overheid.’

"Kringlooplandbouw gaat niet alleen over eiwit of fosfaat"

De visie van minister Schouten krijgt in 2019 vorm. De al bestaande grondgebonden kringloopboeren togen daarom naar Den Haag. Zij willen dat hun praktijkkennis en ervaring de lead krijgt in een eigen meerjarig Praktijkprogramma. Kringlooplandbouw gaat niet alleen over eiwit of fosfaat. Echte kringloopboeren zijn systeemdenkers en doeners. Het inzoomen op slechts deelaspecten van een bedrijf is dé valkuil. De huidige kringloopboeren willen dan ook dat andere kennisinstituten naast de WUR net zo goed worden betrokken bij de uitvoering van Schoutens visie. De Tweede Kamerleden kunnen een belangrijke rol spelen om de minister te verzoeken ook middelen in te zetten voor opschalen bestaande praktijkkennis met andere kennisinstituten. Die staan dichter bij de boeren.

Overhandiging petitie

Dictus Hoeksma, kringloopboer in Friesland van het eerste uur en lid van de boerenvereniging VANLA richt het woord tot de Kamerleden. Om 13.45 uur vindt in de Statenpassage de overhandiging van de petitie plaats. De organisatie is in handen van Netwerk GRONDig. Zeker 22 kringloop organisaties steunen het verzoek voor de uitvoering van een eigen Praktijkprogramma.

Bron: Netwerk GRONDig

Utrecht wil bodemdaling sneller aanpakken

Provinciale Staten van Utrecht willen dat de bodemdaling in de provincie snel wordt aangepakt en dat de plannen en ambities uit de bodemdalingsvisie eerder worden ingezet dan nu gepland.
Nieuwsgrazer

'Rat in de val' meldt de telefoon

De rattenval stuurt een sms naar de telefoon als er een beest in de val zit. Berry van Bergen van X-it Ongediertebestrijding in Horst plaatste bij een varkenshouder in de buurt een klem die daarvoor zorgt .

Mortellaro en waterstofperoxide

Gisteren gehoord van een klauwbekapper. Waterstofperoxide opgelost gebruiken om plekgewijs te gebruiken om mortellaro te bestrijden, populair bij robotboeren omdat het dezelfde spul is als die gebruikt wordt voor de bekerwasser.

Nog nooit eerder gehoord, waarheid of onzin en indien het waarheid is hoe zijn de ervaringen

Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein

Tsja.....
christo

Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven

Er komt geen maatregel waarbij schapen- en geitenhouders hun dieren slechts één keer een nieuw oormerk mogen geven. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld aan de Tweede Kamer.
Nieuwsgrazer

DDB vertaalt goedkeuringsbeschikking naar Nederlands

De DBB vertaalde de goedkeuringsbeschikking naar het Nederlands. Er is veel te doen om wat hier allemaal in staat, maar dankzij onze Dutch Dairymen Board collega's kan nu iedere NL boer de beschikking even doorlezen (y)

Volgende link staat hij:
ddb.nu/site/assets/…
Boerderie