Nieuwste topics

Weer zit afrijping mais even dwars

Het natte weer van de afgelopen week remt de afrijping van snijmais even af.
Nieuwsgrazer

Nieuwe kabinet mag beslissen over veestapel

Volgens het rapport van het Louis Bolk Instituut ontkomen we niet aan het verkleinen van de melkveestapel. De nieuwe coalitie acht het echter niet nodig om de uitstoot van stikstof te verminderen. Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, laat dit over aan het nieuwe kabinet. Dat bleek donderdagavond 21 september in het debat over de omvang van de veestapel in Nederland.

Betere melk voor dier en milieu kán wel, maar is nog niet voor iedereen

Milieudefensie zet druk op supermarkten om een betere prijs voor melk te geven. Duurzaam melk produceren staat door de lage prijs onder druk vindt milieudefensie, meldt de Volkskrant. BIG vroeg de coöperatie van biologische boeren (EKO) waarom zij wél een eerlijke prijs voor hun melk kunnen krijgen.
Nieuwsgrazer

Weidegrond verhuren voor opwekking zonne-energie

Pieter Seldenrijk, een melkveehouder uit Eemnes, is komend jaar de eerste agrariër in de provincie Utrecht de weidegrond verhuurt voor de opwek van zonne-energie. Het bestemmingsplan voor het areaal van 7,5 hectare is aangepast en de subsidie is inmiddels toegekend.

Wie gaat er naar deze film?

filmfestival.nl/publiek/films/…
hans1980

ZuivelNL bestaat 4 jaar

ZuivelNL bestaat vier jaar en groeit steeds verder qua taken en in personeel. De begroting groeide van € 10 miljoen in 2015 naar € 40 miljoen in 2017. ZuivelNL groeide tot vijftien vaste medewerkers.

ZuivelNL voert taken uit in opdracht van het ministerie van EZ. In 2016 overzag het de betaling van € 10 miljoen voor verduurzaming van de melkveehouderij, dit jaar overziet het een € 25 miljoen kostend programma voor het fosfaatreductieplan 2017. Hiervoor is de contributie voor boeren verhoogd van 5 cent naar 18 cent per 100 kilo melk. Mogelijk dat de begroting volgend jaar weer teruggaat naar de ‘normale’ omvang van zo’n € 15 miljoen, maar er kunnen ook nieuwe taken bijkomen.

ZuivelNL is opgericht om de taken uit te voeren die de overheid niet hoeft of wil uitvoeren, maar die het bedrijfsleven wel nodig vindt, zoals op gebied van diergezondheid, innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid.

Meestal zijn het zaken waarover in de sector een grote eensgezindheid bestaat, soms zijn het omstredenere zaken, zoals de opzet van een (mogelijk wettelijk erkende en verplichte) KLW. ZuivelNL heeft al miljoenen uitgetrokken voor bouw en onderhoud van een database hiervoor. Gegevens komen deels van aangesloten partijen, deels van RVO.nl. De uitvoering van het fosfaatreductieplan was overigens ook niet geheel onomstreden.

"ZuivelNL is primair een faciliterende organisatie. We richten ons, in opdracht van de leden, LTO, de NMV en de NZO, op zaken die breed gedragen worden en voor de gehele sector van belang zijn. Een groot deel van de communicatie verloopt via de leden. De informatievoorziening over de fosfaatreductieregeling verloopt bijvoorbeeld grotendeels via de zuivelindustrie.”

Dat we ook uitvoerend werk voor het ministerie van EZ zouden gaan doen, zoals met de steunregeling voor de melkveehouderij en de fosfaatregeling, was niet ingecalculeerd.” “Het was op verzoek van de leden en het zou zomaar weer kunnen gebeuren. “Dat was ook wel een zeer wonderlijk model en hopelijk geen mal voor toekomstige taken. En wat taakafbakening betreft: dit jaar werken we mee aan het fosfaatreductieplan – als noodoplossing, gezien het grote belang van het behoud van de derogatie. Volgend jaar is de overheid weer aan zet.”

Staat ZuivelNL open voor meer leden?
"Ja."

Ook voor de DBB?
“Ja, als ze een lidmaatschapsverzoek zouden indienen. Maar ze hebben dat nooit gedaan.”

Hoe bedoelt u? De DDB stelt steeds dat ze geen lid mochten worden.
“Wij hebben geen formeel verzoek tot lidmaatschap ontvangen. Als dat zou komen, moeten de zittende leden er zich natuurlijk wel over uitspreken.”

Ze zouden wel kunnen kwalificeren?
“Ik denk het wel. Leden moeten algemeen belangenbehartigende organisaties zijn en voldoende representatief. Voor partners zijn de criteria veel ruimer.”

boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…
Groen1

Video: Verteerbaarheid gras graadmeter voor fosfaatefficiëntie

Luuk Maas - productmanager bij DSV zaden - legt in deze video uit waarop zijn werkgever zich richt bij de ontwikkeling van nieuwe grasmengsels. De voorbije jaren lag de focus op verteerbaarheid. Die verteerbaarheid blijkt ook een gunstig effect te hebben op fosfaatefficiëntie.
MelkveeNL

Consumptie, productie en export van boter groeien

Nederlandse zuivelfabrieken produceerden in 153 miljoen kilogram boter in 2016. Dat betekent een productiestijging van 20 procent ten opzichte van vijf jaar terug. In diezelfde periode daalde de margarineproductie met 25 procent.
MelkveeNL

Romijn: Verdeeldheid sector is momentopname .

nieuwsgrazer.nl/topic/118527/
jg

Mestverwerking Brabant

De gemeente Oss wil volgens het Brabants Dagblad niet meer meewerken aan een mestverwerkingsbedrijf op een groot industrieterrein.
Waar dan nog wel?
Als nu de toon gezet wordt voor andere gemeenten dan vrees ik het ergste.
Met dank aan de rooie rakkers.
vaak

VIDEO: Boer mag wildplassen en wildpoepen zoveel hij wilOriginele beschrijving

Boer mag wildplassen of poepen zoveel hij wil. Merijntje uit Halsteren heeft geamuseerd de ontwikkeling rond de wildplas affaire gevolgd. Een jonge dame die ...
vanwezel

DZK lanceert webserie over duurzaamheid in Nederlandse zuivelsector

Jamie Trenité (bekend van het BNNVARA programma ‘Jules Unlimited’) maakte in opdracht van de Duurzame Zuivelketen (DZK) een zesdelige webserie over duurzaamheid in de Nederlandse zuivelsector.
MelkveeNL

Wennemars introduceert innovatieve, zelfrijdende peddelmenger

Wennemars ontwikkelde samen met het Belgische Debutrac een nieuw soort zelfrijdende voermengwagen: de Mixtrac 1. De nieuwe machine moet lage kosten brengen voor de eigenaar en zorgen voor een lage CO2-uitstoot. De samenwerkende partijen willen klanten daarbij een voermengwagen bieden, die zorgt voor maximaal structuurbehoud.
MelkveeNL