Nieuwste topics

Boeren dringen met tractor provinciehuis Groningen binnen

Protesterende boeren in Groningen hebben met een trekker de deur uit het provinciehuis geduwd. Inmiddels zijn de eerste boeren op weg het provinciehuis in.
Tinus

Met de strohakselaar langs het provinciehuis (video's)

In Groningen waren de boeren het echt zat.


Commissaris van de Koning en LTO veroordelen boerengeweld

Een aantal boeren ging maandag echt over een grens tijdens de demonstratie in Groningen. Dat stelt commissaris van de Koning René Paas in een persconferentie. 'Het is een groot misverstand dat je door geweld, door dreiging met geweld, je zin makkelijker kan krijgen. Zo hoort het niet.'

De sfeer werd grimmiger toen bleek dat landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer de stikstofregels niet van tafel wilde vegen. Paas sprak zijn dankbaarheid uit voor het kordate optreden van de politie.

Die greep in toen enkele boeren naar binnen stormden door de deur van het provinciehuis in te rammen. 'Als dit de manier is hoe je omgaat met het openbaar bestuur, dan ben je heel ver van huis.'

Op volle scherpte
Volgens Paas begon de manifestatie heel mooi. 'We zagen vandaag een hartstikke mooie manifestatie. We hebben heel goed samengewerkt met de partijen, er is koffie geserveerd met koek erbij. Alles wat je kon zeggen kon op volle scherpte, dat hoort bij een democratisch systeem.'

Ook LTO Noord veroordeelt de vernielingen en het gewelddadige optreden van een klein clubje boeren. LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog kijkt daarom met een dubbel gevoel op de dag terug. Volgens haar verdienen de leden van LTO Noord en GrAJK echter een 'dikke pluim'. 'Zij hebben op een veilige manier actie gevoerd.'

Niet op slot
Den Hertog gaf samen met Ate Kuipers van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond tegen 18.30 uur een samenvatting van wat ze met het college van Gedeputeerde Staten hebben afgesproken. 'De vergunningverlening gaat niet op slot, bedrijven kunnen groeien, de regels worden niet scherper dan die van het rijk.' Ze riepen op om met respect voor de omgeving naar huis te gaan.

Staghouwer liet zich niet meer aan de boeren zien. Hij gaf tijdens de persconferentie wel aan dat de 'verhoudingen met de landbouw niet onder druk staan. 'Morgen gaan we weer verder in gesprek over extern salderen'.

Vergunningverlening
De gedeputeerde wil de stikstofregels niet van tafel vegen, omdat volgens hem dan helemaal geen vergunningen meer kunnen worden verleend. 'Dat is niet de gewenste situatie. De agrarische sector heeft een punt dat ze veel regels over zich uitgestrooid krijgt. Maar de vergunningverlening moet ook weer op gang komen. De sector zat volledig op slot.'

Dat vier provincies een andere keuze hebben gemaakt, doet de gedeputeerde niet zoveel. 'We hebben gemeend ons vast te houden aan het beleid. We gaan voor de latente ruimte een goede oplossing zoeken, dat is een samenspel tussen provincie en rijk. We nemen daar de komende maanden de tijd voor.'

16 oktober moet het anders

Iedereen kijkt positief terug op 1 oktober; de sector heeft veel sympathie bij de burger opgewekt. Iedereen is van mening dat zich meer acties voor moeten doen, maar niet op de manier zoals het vandaag 14 oktober heeft plaatsgevonden. Los van wie het organiseert, of het nu LTO of FDF is, moeten we geen dingen doen die onze imago schaden. Er zijn mensen die zeggen “we hebben niets te verliezen”. Maar dat hebben we wel, want we hebben met de demonstratie van 1 oktober iets neergezet en we hebben mensen doen nadenken over de juistheid achter RIVM. We hebben wel degelijk iets met elkaar opgebouwd en daar moeten we zuinig op zijn. We moeten niet met onze vinger naar de media wijzen, die vaker de slechte dan de goeie dingen laten zien. We weten inmiddels wel hoe de media werkt. Het mag gewoon niet meer gebeuren. Geen deuren inrijden en gebouwen bestormen; we verlagen ons niet naar de activisten in boxtel. Geen hekken platrijden die niet in de weg staan/obstakel vormen en al helemaal niet als dit mensen zou kunnen verwonden.

Probeer de burger aan onze zijde te houden. Als je kijkt op twitter en andere mediaplatformen, merk je gewoon dat we steun van de burger kwijt raken. Verzin iets origineels deel eten uit oid. Praat met mensen.

En tot slot: laat de politie met rust. 1 oktober kregen we veel duimpjes omhoog. Ook van politieagenten. Ze lieten een heleboel gebeuren omdat we vertrouwen hebben opgewekt. Meer vertrouwen dan milieuactivisten. Dit vertrouwen is ook iets om te koesteren. We moeten geen gevaar vormen voor de autoriteiten. En zorg dat die duimpjes omhoog blijven gaan
Deutz1455xl

Hart onder de riem

Vanavond onder het melken werd er een verse cake gebracht met een kaartje erbij.
super toch👍
Frans1

Onverstandig dat provincies stikstofregels opschorten na boerenprotest


hans1980

bloed onder de nagels....

Als je iemand maar lang genoeg zit te treiteren moet je er niet vreemd van opkijken dat je dan een keer een klap voor je kop krijgt.
Misschien niet slim maar zo gaat het wel!!
arnold

Trekker met stakingsleider Schuiling ramt hekken op Vismarkt in Groningen: 'Ik wil hier niks over zeggen'

Fietsers op de Vismarkt in Groningen konden maandagmiddag tijdens het boerenprotest maar net rondvliegende hekken ontwijken.

Farmers Defence Force rekent op sneeuwbaleffect voor protest woensdag

Maandag stond alles in het teken van het boerenprotest bij het Groningse provinciehuis, maar woensdag staat in Den Haag de volgende demonstratie alweer op het programma. Bijten die twee elkaar niet?

Politiek waarschuwt boeren: geweld doet sympathie voor jullie geen goed

Actievoerende boeren moeten oppassen dat ze de sympathie van de bevolking en de politiek niet verspelen. Dat zeggen verschillende politici in reactie op de gewelddadige actie in Groningen. Boze boeren reden daar met een tractor de deur van het Provinciehuis kapot.
Minister Schouten van Landbouw heeft "alle begrip" voor de zorgen van de boeren over het stikstofbeleid. Ze hebben het recht te demonstreren, maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden, vindt de minister.
"Ik heb gezien dat het op veel plekken goed is gegaan, maar helaas is het in Groningen niet goed gegaan. Dat is niet acceptabel." Schouten ziet dat er bij veel boeren nog een hoop onduidelijkheid is wat de stikstofregels voor hen betekenen. "Dat trek ik mij aan, dat moet beter."
Samen met de provincies wil Schouten de boeren snel duidelijkheid geven. Een aantal provincies heeft de maatregelen onder druk van de acties ingetrokken. "Maar dat betekent niet dat het helemaal voorbij is. We zullen toch invulling moeten geven aan de uitspraak van de Raad van State, waarschuwt Schouten.
Geen vrijbrief
Fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD vindt het goed dat boeren zich laten horen. "Maar dat is geen vrijbrief om agenten te belagen of deuren in te rammen. Dat is sowieso fout en zal de steun voor je zaak ook geen goed doen", zegt hij.
Ook het CDA is geschrokken van de bestorming van het Groningse provinciehuis. "Het protest van twee weken geleden in Den Haag wekte veel sympathie op, maar je kunt die sympathie ook zo weer kwijtraken", laat een woordvoerder weten.
GroenLinks-leider Klaver vindt de actie van de boeren onacceptabel:
Ook voor Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, gaat de actie van vanmiddag veel te ver. Hij roep de twaalf provincies op zo snel mogelijk op één lijn te komen over de stikstofregels. "Daarmee komt er duidelijkheid voor de boeren, en kan er ook weer gebouwd worden."

Red de N2000 gebieden: help SBB & NM

Volgens Dr. Nicolaas M. Gerrits zijn Natuurmonumenten en SBB in overtreding
Zonder vergunning mag er namelijk geen vee en bemesting in N2000 gebieden plaatsvinden.
foodlog.nl/artikel/…
Heel document maar helemaal onderaan staat bij puntje 8
8. De recente uitspraak van het Hof m.b.t. vergunningplicht voor beweiden en bemesten heeft betrekking op Natura2000 gebieden en niet op bestaande landbouwpercelen. Het loslaten van vee in (delen van) gebieden, onder de noemer “beheer” kan daardoor niet worden vrijgesteld van vergunningplicht. Dat zou onaanvaardbare situaties voorkomen, zoals Schotse hooglandrunderen die in uiterst voedselarme duinmeertjes poepen en pissen; de konijnen die ze vervangen, deden dat niet.

N2000 : Kop van Schouwen
staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Nieuws/…
Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '12'13'14'15 '16 '17 & '18
man.rivm.nl/gebied/kop_van_schouwen/

N2000 : Lauwersmeer
staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/lauwersmeer/
waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/…
Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '15 '16 '17 & '18
man.rivm.nl/gebied/lauwersmeer/

N2000 : Fochteloërveen
fochtelooerveen.info/Grazers.php/
Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '08 t/m '18
man.rivm.nl/gebied/fochteloerveen_en_esmeer/

N2000 : Hazenputten
omroepbrabant.nl/nieuws/240739/…
Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '16 '17 & '18
man.rivm.nl/gebied/hazenputten/

N2000 : Biesbosch
pippie.reislogger.nl/struinen-biesbosch.249451/
Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '12'13'14'15'16 '17 & '18
man.rivm.nl/gebied/biesbosch/

Zo zijn er veel of misschien wel in alle N2000 gebieden van deze vergunning plichtige activiteiten waarvan niet is aangetoond dat deze activiteit geen extra belasting veroorzaken (om de termen van RvS nog maar even te gebruiken).....

Alle vee moet dus per ommegaande uit de gebieden.
Zullen we de NVWA om assistentie vragen of zullen we na woensdag de veetrailers halen om deze natuurramp per direct te stoppen.
Brengen we ze naar de emissievrije stallen van NM en SBB of bij Johan V allias…..
Dit lijkt me nuttiger dan hekje slopen in Grunn

94 vragen aan RIVM, vanavond antwoorden...

Vanavond gaat Rutger van der Noort met een aantal natuurwetenschappers naar het RIVM en samen hebben zet 94 kritische vragen geselecteerd na analyse. Ook zijn er oud medewerkers naar voren gekomen met hun kritiek op de modellen en erin verwerkt.
Een overzicht van alle vragen staat in de link (twitter @RutgervdNoort). Er zal een geluidsopname gemaakt worden om te delen na afloop.

Vragen ook via: threadreaderapp.com/thread/…

“Zoals jullie kunnen zien hechten wij aan #transparantie, het zijn 94 vragen over de werkwijze, modellen en data van het RIVM rondom de stikstofdiscussie. Morgen zullen we proberen om ook verslag te doen! Dank voor jullie hulp!”

Stukje over (klimaat) computer modellen wat ook hier van toepassing is (01:10:54):
https: //youtu.be/GuoxLggqI_g?t=4251

UPDATE ANTWOORDEN RIVM:

rivm.nl/sites/default/…

Terugkijken gesprek:
rivm.nl/stikstof/…

Boer sloopt hek op vismarkt


Originele beschrijving

“Ondertussen sloopt een boer op de Vismarkt het materiaal van een bedrijf dat het plein voorziet van nieuwe steentjes. Prima dat boeren boos zijn, maar de brut slopen is boehoehoehoe. Lees meer in ons live blog: t.co/QemtLLrRtt/ #Groningen #boerenprotest t.co/bjteF0TAUS”/
arjen90

'Inbrekende' dierenactivist in de ban bij minister SchoutenOriginele beschrijving

Campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights is niet langer welkom bij gesprekken over dierenwelzijn bij het ministerie van Landbouw. Reden is dat hij zonder toestemming de stallen is binnengedrongen van een konijnenfokker in het Gelderse Vragender. Vermeulen werd daarbij gearresteerd.
arjen90

Deel boeren in Groningen verlaat binnenstad

Een deel van de protesterende boeren in Groningen is vertrokken uit de binnenstad. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van LTO Noord om rustig naar huis te gaan.
Nieuwsgrazer

Boerenprotest Groningen: Provincie wil 'in gesprek', boze boeren willen 's nachts blijven

De provincie Groningen zegt tot grote woede van de boeren 'in gesprek' te willen over het stikstofbeleid. Dat leidt tot onvrede, zeker omdat andere provincies eerder op de dag overstag gingen en de stikstofregels schrapten. Een deel van de boeren blijft hangen in Groningen om te protesteren. In ieder geval een actievoerder is gearresteerd.
Nieuwsgrazer

Protestboer rijdt in Groningen met tractor in op politiepaard (video)

Bij het uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen is een van de demonstranten met een tractor ingereden op een politiepaard. De politie meldt dat de persoon is aangehouden.Jack Rijlaarsdam: kom maar op met je merkstift als je durft!

Presentatie Jack Rijlaarsdam in Provinciehuis Noordholland, ongenuanceerd probeert Jack de gevolgen van de stikstofregels uit te leggen aan de Statenleden. Aan het einde van zijn betoog daagt hij de Statenleden uit om met een merkstift de boeren te markeren die weg moeten.

Grasbaal

Boerenprotest woensdag niet voor gebouw RIVM vanwege veiligheid

Het aangekondigde boerenprotest van overmorgen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt verplaatst naar een sportpark aan de rand van De Bilt. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de veiligheid en gebeurt dat "in goed overleg" met de actievoerders.
"Het is een heel krappe bedoening bij het RIVM", zegt een woordvoerder van de gemeente. Bovendien moet het instituut permanent goed bereikbaar zijn.
Er liggen bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn en er staan voertuigen van de milieuongevallendienst die snel moeten kunnen uitrukken om gevaarlijke stoffen te meten bij branden.
Begrip
De boeren hebben begrip voor de verplaatsing. "We zijn er niet op uit om herrie te schoppen", zegt Micha Bouwer van Farmers Defence Force (FDF).
Op de website van de actiegroep staat een oproep om naar het RIVM-gebouw te komen, maar dat wordt aangepast. De meeste boeren zijn inmiddels via WhatsApp-groepen al op de hoogte gesteld van de nieuwe locatie.
De boeren willen protesteren bij het RIVM omdat ze de stikstofberekeningen van het instituut wantrouwen. Brouwer verwacht dat zeker duizend boeren zullen meedoen aan de actie. Net als bij eerdere protesten verzamelen zij zich per regio om dan gezamenlijk met trekkers, auto's en bussen naar De Bilt te rijden.
Verkeersmaatregelen
Om de demonstratie in goede banen te leiden, neemt de gemeente verkeersmaatregelen. Actievoerders worden met tekstkarren naar het demonstratieterrein gestuurd. Ook worden verkeersregelaars en agenten ingezet.
De gemeente waarschuwt inwoners dat De Bilt in de ochtend slecht bereikbaar zal zijn, schrijft RTV Utrecht. De boeren verwachten rond het middaguur te vertrekken, ze rijden dan door naar Den Haag voor een protest voor het Tweede Kamergebouw.
Nieuwsgrazer

Moorlag op radio> liever 275 arbeidsplaatsen voor metaalfabriek dan 1 varkenshouders

zei hij op de radio, alsof een metaalfabriek z`n vriendelijk ding is en er verder niemand meer is betrokken dan 1 fte bij een varkenshouderij.

Overijssel en Gelderland trekken stikstofregel voorlopig in

Ook de provincies Overijssel en Gelderland zijn gezwicht voor de woedende boeren. De provincies trekken eerder genomen stikstofmaatregelen in, nadat boeren vandaag naar Zwolle en Arnhem trokken om te protesteren. ,,We gaan ze intrekken en opnieuw ‘met elkaar’ schrijven”, zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth. In Flevoland staan de boeren met lege handen.

Video met dank aan Menno:

Meer: destentor.nl/zwolle/…
Grasbaal

Wat is opschorten? Is dat 1 week/maand/jaren/nooit?

Friesland heeft een beter papier, eigenlijk moeten we woensdag echt sterk zijn, boeren spaar je krachten!
Woensdag 💪💪💪
hans1980

Schouten en ministers maak je borst maar nat a.s Woensdag.

De boer hou je niet meer tegen.( met dank aan De Groot van D33).
diekman

Gedeputeerde Rommel tegen protesterende boeren: "Stikstofregels niet van tafel"

Aan het einde van de video Jack Rijlaarsdam aan het woord:

NOORD-HOLLAND - Slecht nieuws voor de boeren die hopen op een ander provinciaal stikstofbeleid
Grasbaal

Livestream: Boerenprotest bij provinciehuis Assen

Livestream van RTV Drenthe
Tinus

Actieve aanpak fraude biologische sector nodigOriginele beschrijving

Naar aanleiding van de antwoorden op Kamervragen op 7 oktober. van Kamerlid Frank Futselaar (SP) over de fraude met biologisch en gangbaar vlees wil Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, in gesprek over de opvolging van fraude.

Plannen overheid gaan niet ver genoeg aldus WAGENINGEN WUR

volkskrant.nl/cs-bc8f3c84/

Jongens nieuw doel!
Wageningen
hans1980

Liveblog: Honderden boeren onderweg naar Zwolle voor protest bij het ProvinciehuisOriginele beschrijving

Opnieuw halen de boeren de trekker uit de schuur om te protesteren. Dit maal worden honderden Overijsselse boeren verwacht bij het provinciehuis in Zwolle. Daar zullen ze protesteren tegen het provinciale stikstofbeleid. Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog.
mlkvhoudr

VIDEO: BB TV: Lubbert van Dellen - De antwoorden op jouw stikstofvragenOriginele beschrijving

Boerenbusiness heeft gevraagd om vragen over het nieuwe stikstofbeleid naar ons te sturen. Dit heeft geleid tot een stroom aan vragen vanuit de ondernemers. ...
paul1

'Provincies snappen zelf niet welke stikstofplannen ze afkondigden'

Duizenden boeren gaan vandaag opnieuw de straat op om te demonstreren. Dit keer niet naar het Malieveld, maar naar acht verschillende provinciehuizen verspreid over het Nederland, waaronder die van Utrecht en Drenthe. 'In Friesland is het signaal afgegeven en de andere provincies hebben zich daar nog niet achter geschaard.'
Nieuwsgrazer

'Stikstofplan kabinet ontoereikend'Originele beschrijving

WAGENINGEN (ANP) - De stikstofplannen van het kabinet gaan niet ver genoeg om de natuur in Nederland te laten herstellen. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds op basis van onderzoek door Wageningen Environmental Research. Volgens de onderzoekers zijn er, naast de aanpak bij natuurgebieden, ook landelijke maatregelen nodig om stikstofemissies van de landbouw, verkeer en industrie, te verminderen.

Boycot wur

Dit is dezelfde wur waar miljoenen euros melkgeld heen gaan om bijvoorbeeld de kringloopwijzer te ontwikkelen..... Laat ik zo stellen ik heb er een slecht gevoel bij. Laten als boeren stoppen met ook maar 1 euro melkgeld richting wur te laten gaan.


Starre elitocratie wakkert veenbrand aanOriginele beschrijving

Rutger van den Noort Bijna een jaar geleden schreef ik dat Nederland een elitocratie is geworden. Een kleine groep machthebbers in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtspraak, de bankwereld, un…
diezel