Live updates

Fiat 90-90

Fiat 90-90

Fiat 90-90

Liquiditeistpositie van melkveebedrijven is in afgelopen maanden iets verslechterd

Melkveebedrijven stonden eind juni gemiddeld 6.600 euro in het rood op hun rekening-courant. Dat is een verslechtering van 1.110 euro ten opzichte van eind april en een verslechtering van circa 11 euro per melkkoe. Er is in de maanden mei en juni meer afgelost en bovendien meer geïnvesteerd. Daarnaast liep de ontvangst van de betalingsrechten voor sommige bedrijven vertraging op. De hogere melkopbrengsten konden dit niet compenseren, waardoor het saldo op de rekening-courant licht afnam. Ten opzichte van eind juni vorig jaar is de saldopositie met 8.300 euro verbeterd. Dat blijkt uit de Liquiditeitsmonitor melkveehouderij van Wageningen Economic Research, het ministerie van Economische Zaken en ABN AMRO.

Fendt 820

Fendt 826

John Deere 7800

John Deere 7800

Column Sjakie: Staarten tellen, duidelijk

Ik hoop dat de nieuwe LTO vakgroep ook kiest voor duidelijkheid: Door Jack Rijlaarsdam, Vorige week kregen we een nieuwsbrief van LTO met duidelijkheid over de generieke korting die melkveehouders krijgen opgelegd. De 4% korting van het huidige fosfaatreductieplan is al pijnlijk, dus de hoogte van de 8,3% korting zal voor velen een vervelende verrassing zijn. Het valt op dat in de nieuwsbrief de term duidelijkheid zo expliciet wordt gebruikt. De invoering van het stelsel van fosfaatrechten is door onze staatssecretaris gekoppeld aan het verkrijgen van een nieuwe derogatie. Hier is nog geen zicht op. Verder is een deel van de korting gebaseerd op de knelgevallenregeling. Nieuw gestarte bedrijven die onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, krijgen een deel van de benodigde rechten uit de stroppenpot. De grote vraag is hoeveel er nog extra gekort dient te worden wanneer de rechter ook andere bedrijven als knelgeval bestempelt. Dat dit gaat gebeuren ligt nogal voor de hand. Waarom zouden starters met verplichtingen wel rechten krijgen en groeiers met onomkeerbare verplichtingen niet? Tijdens de rechtszaken tegen het fosfaatreductieplan werden 52 van deze bedrijven om deze reden immers ook al vrijgesteld van reductie. Volgende pijnpunt wordt de berekende sectorale fosfaatproductie. Deze wordt onder meer berekend aan de hand van het fosforgehalte in het ruwvoer. Deze gehaltes zijn in de voorjaarskuilen hoger dan gemiddeld, dus zal ook de fosfaatproductie komend winterseizoen hoger liggen. Ook hiervoor zal volgend jaar een korting doorgevoerd moeten worden. Voorlopig is de term duidelijkheid in het fosfaatdossier nog niet van toepassing. Eerst zullen de nodige rechtszaken afgerond moeten zijn. De jaarlijkse afhankelijkheid van de ruwvoeruitslagen zorgt voor steeds terugkerende onduidelijkheid. Het fosfaatplafond is ooit ingevoerd om de Nederlandse veestapel te begrenzen. De sector had een voorkeur voor een begrenzing op fosfaat, omdat de grootte van de veestapel dan met kunstgrepen als de kringloopwijzer nog iets zou zijn op te rekken. Er gaan steeds meer geluiden op dat groei van de veestapel niet meer gewenst is. Samen met genoemde fluctuatie van de ruwvoergehaltes lijkt me dit een goede reden om een andere, strakke begrenzing van de veestapel uit te onderhandelen in het nieuwe Actieprogramma Nitraat. Gewoon forfaitair staarten tellen, duidelijk. Bron: Nieuwe Oogst

Fendt 313 Vario

John Deere 6110

Rel in China om video van verzorgers die met panda's gooien

In China is er veel aandacht voor een filmpje waarin dierenverzorgers heel ruw met babypanda's omgaan. Ze gooien en slepen met de beesten en grijpen ze bij hun nekvel. De video van het park in Chengdu gaat viral. De mensen die reageren gaan met elkaar in discussie: de ene kant noemt de handelingen van de verzorgers dierenmishandeling, de andere kant neemt het voor de verzorgers op. "Het zijn maar baby's", zegt iemand op het sociale medium Weibo. "Ik word er zo kwaad van dat een machteloos beestje wordt rond gegooid", zegt iemand anders. Maar er zijn dus ook mensen die achter de verzorgers staan. "Mensen krijgen altijd de schuld", schrijft een gebruiker van het sociale medium. Een van de verzorgers heeft inmiddels op de ophef gereageerd. Guo Jingpeng zegt dat de video een verkeerd beeld schetst, omdat er niet te zien is dat een van de panda's hem beet tijdens het voeren. "Het beestje beet echt heel hard in mijn hand. Ik begon te bloeden", vertelt Jingpeng tegen persbureau Xinhua. "Toen hij me weer wilde bijten, duwde ik hem instinctief weg." Het pandaverblijf is niet te spreken over de actie van Jingpeng, maar snapt zijn instinctieve reactie wel. "We vragen onze verzorgers om rustig te reageren, ook al bijten of krabben de panda's", zegt een woordvoerder van het park tegen Xinhua. "Maar we hopen dat mensen meer begrip krijgen voor de verzorgers. Want ook al lijken reuzenpanda's schattig, ze zijn best wel sterk en agressief." Het Chengdu pandaverblijf richt zich op het behoud van de reuzenpanda.

Fendt 824

Fendt 824

Fendt 824

Ursus C-385