Live updates

Red de N2000 gebieden: help SBB & NM

Volgens Dr. Nicolaas M. Gerrits zijn Natuurmonumenten en SBB in overtreding Zonder vergunning mag er namelijk geen vee en bemesting in N2000 gebieden plaatsvinden. https://www.foodlog.nl/artikel/open-brief-aan-minister-schouten-en-johan-remkes-zo-kunt-u-het-stikstofdoss/ Heel document maar helemaal onderaan staat bij puntje 8 8. De recente uitspraak van het Hof m.b.t. vergunningplicht voor beweiden en bemesten heeft betrekking op Natura2000 gebieden en niet op bestaande landbouwpercelen. Het loslaten van vee in (delen van) gebieden, onder de noemer “beheer” kan daardoor niet worden vrijgesteld van vergunningplicht. Dat zou onaanvaardbare situaties voorkomen, zoals Schotse hooglandrunderen die in uiterst voedselarme duinmeertjes poepen en pissen; de konijnen die ze vervangen, deden dat niet. N2000 : Kop van Schouwen staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Nieuws/… Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '12'13'14'15 '16 '17 & '18 man.rivm.nl/gebied/kop_van_schouwen/ N2000 : Lauwersmeer staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/lauwersmeer/ waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/… Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '15 '16 '17 & '18 man.rivm.nl/gebied/lauwersmeer/ N2000 : Fochteloërveen fochtelooerveen.info/Grazers.php/ Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '08 t/m '18 man.rivm.nl/gebied/fochteloerveen_en_esmeer/ N2000 : Hazenputten omroepbrabant.nl/nieuws/240739/… Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '16 '17 & '18 man.rivm.nl/gebied/hazenputten/ N2000 : Biesbosch pippie.reislogger.nl/struinen-biesbosch.249451/ Onvoorstelbaar en onverantwoord gezien de meetresultaten van RIVM '12'13'14'15'16 '17 & '18 man.rivm.nl/gebied/biesbosch/ Zo zijn er veel of misschien wel in alle N2000 gebieden van deze vergunning plichtige activiteiten waarvan niet is aangetoond dat deze activiteit geen extra belasting veroorzaken (om de termen van RvS nog maar even te gebruiken)..... Alle vee moet dus per ommegaande uit de gebieden. Zullen we de NVWA om assistentie vragen of zullen we na woensdag de veetrailers halen om deze natuurramp per direct te stoppen. Brengen we ze naar de emissievrije stallen van NM en SBB of bij Johan V allias….. Dit lijkt me nuttiger dan hekje slopen in Grunn

Commissaris van de Koning en LTO veroordelen boerengeweld

Een aantal boeren ging maandag echt over een grens tijdens de demonstratie in Groningen. Dat stelt commissaris van de Koning René Paas in een persconferentie. 'Het is een groot misverstand dat je door geweld, door dreiging met geweld, je zin makkelijker kan krijgen. Zo hoort het niet.' De sfeer werd grimmiger toen bleek dat landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer de stikstofregels niet van tafel wilde vegen. Paas sprak zijn dankbaarheid uit voor het kordate optreden van de politie. Die greep in toen enkele boeren naar binnen stormden door de deur van het provinciehuis in te rammen. 'Als dit de manier is hoe je omgaat met het openbaar bestuur, dan ben je heel ver van huis.' Op volle scherpte Volgens Paas begon de manifestatie heel mooi. 'We zagen vandaag een hartstikke mooie manifestatie. We hebben heel goed samengewerkt met de partijen, er is koffie geserveerd met koek erbij. Alles wat je kon zeggen kon op volle scherpte, dat hoort bij een democratisch systeem.' Ook LTO Noord veroordeelt de vernielingen en het gewelddadige optreden van een klein clubje boeren. LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog kijkt daarom met een dubbel gevoel op de dag terug. Volgens haar verdienen de leden van LTO Noord en GrAJK echter een 'dikke pluim'. 'Zij hebben op een veilige manier actie gevoerd.' Niet op slot Den Hertog gaf samen met Ate Kuipers van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond tegen 18.30 uur een samenvatting van wat ze met het college van Gedeputeerde Staten hebben afgesproken. 'De vergunningverlening gaat niet op slot, bedrijven kunnen groeien, de regels worden niet scherper dan die van het rijk.' Ze riepen op om met respect voor de omgeving naar huis te gaan. Staghouwer liet zich niet meer aan de boeren zien. Hij gaf tijdens de persconferentie wel aan dat de 'verhoudingen met de landbouw niet onder druk staan. 'Morgen gaan we weer verder in gesprek over extern salderen'. Vergunningverlening De gedeputeerde wil de stikstofregels niet van tafel vegen, omdat volgens hem dan helemaal geen vergunningen meer kunnen worden verleend. 'Dat is niet de gewenste situatie. De agrarische sector heeft een punt dat ze veel regels over zich uitgestrooid krijgt. Maar de vergunningverlening moet ook weer op gang komen. De sector zat volledig op slot.' Dat vier provincies een andere keuze hebben gemaakt, doet de gedeputeerde niet zoveel. 'We hebben gemeend ons vast te houden aan het beleid. We gaan voor de latente ruimte een goede oplossing zoeken, dat is een samenspel tussen provincie en rijk. We nemen daar de komende maanden de tijd voor.'

16 oktober moet het anders

Iedereen kijkt positief terug op 1 oktober; de sector heeft veel sympathie bij de burger opgewekt. Iedereen is van mening dat zich meer acties voor moeten doen, maar niet op de manier zoals het vandaag 14 oktober heeft plaatsgevonden. Los van wie het organiseert, of het nu LTO of FDF is, moeten we geen dingen doen die onze imago schaden. Er zijn mensen die zeggen “we hebben niets te verliezen”. Maar dat hebben we wel, want we hebben met de demonstratie van 1 oktober iets neergezet en we hebben mensen doen nadenken over de juistheid achter RIVM. We hebben wel degelijk iets met elkaar opgebouwd en daar moeten we zuinig op zijn. We moeten niet met onze vinger naar de media wijzen, die vaker de slechte dan de goeie dingen laten zien. We weten inmiddels wel hoe de media werkt. Het mag gewoon niet meer gebeuren. Geen deuren inrijden en gebouwen bestormen; we verlagen ons niet naar de activisten in boxtel. Geen hekken platrijden die niet in de weg staan/obstakel vormen en al helemaal niet als dit mensen zou kunnen verwonden. Probeer de burger aan onze zijde te houden. Als je kijkt op twitter en andere mediaplatformen, merk je gewoon dat we steun van de burger kwijt raken. Verzin iets origineels deel eten uit oid. Praat met mensen. En tot slot: laat de politie met rust. 1 oktober kregen we veel duimpjes omhoog. Ook van politieagenten. Ze lieten een heleboel gebeuren omdat we vertrouwen hebben opgewekt. Meer vertrouwen dan milieuactivisten. Dit vertrouwen is ook iets om te koesteren. We moeten geen gevaar vormen voor de autoriteiten. En zorg dat die duimpjes omhoog blijven gaan

94 vragen aan RIVM, vanavond antwoorden...

Vanavond gaat Rutger van der Noort met een aantal natuurwetenschappers naar het RIVM en samen hebben zet 94 kritische vragen geselecteerd na analyse. Ook zijn er oud medewerkers naar voren gekomen met hun kritiek op de modellen en erin verwerkt. Een overzicht van alle vragen staat in de link (twitter @RutgervdNoort). Er zal een geluidsopname gemaakt worden om te delen na afloop. Vragen ook via: https://threadreaderapp.com/thread/1183469724677615617.html “Zoals jullie kunnen zien hechten wij aan #transparantie, het zijn 94 vragen over de werkwijze, modellen en data van het RIVM rondom de stikstofdiscussie. Morgen zullen we proberen om ook verslag te doen! Dank voor jullie hulp!” Stukje over (klimaat) computer modellen wat ook hier van toepassing is (01:10:54): https: //youtu.be/GuoxLggqI_g?t=4251 UPDATE ANTWOORDEN RIVM: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-10/Vragen%20en%20antwoorden%20stikstof%2014%20oktober%202019.pdf Terugkijken gesprek: https://www.rivm.nl/stikstof/videoverslag-bijeenkomst-stikstof-14-oktober

Politiek waarschuwt boeren: geweld doet sympathie voor jullie geen goed

Actievoerende boeren moeten oppassen dat ze de sympathie van de bevolking en de politiek niet verspelen. Dat zeggen verschillende politici in reactie op de gewelddadige actie in Groningen. Boze boeren reden daar met een tractor de deur van het Provinciehuis kapot. Minister Schouten van Landbouw heeft "alle begrip" voor de zorgen van de boeren over het stikstofbeleid. Ze hebben het recht te demonstreren, maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden, vindt de minister. "Ik heb gezien dat het op veel plekken goed is gegaan, maar helaas is het in Groningen niet goed gegaan. Dat is niet acceptabel." Schouten ziet dat er bij veel boeren nog een hoop onduidelijkheid is wat de stikstofregels voor hen betekenen. "Dat trek ik mij aan, dat moet beter." Samen met de provincies wil Schouten de boeren snel duidelijkheid geven. Een aantal provincies heeft de maatregelen onder druk van de acties ingetrokken. "Maar dat betekent niet dat het helemaal voorbij is. We zullen toch invulling moeten geven aan de uitspraak van de Raad van State, waarschuwt Schouten. Geen vrijbrief Fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD vindt het goed dat boeren zich laten horen. "Maar dat is geen vrijbrief om agenten te belagen of deuren in te rammen. Dat is sowieso fout en zal de steun voor je zaak ook geen goed doen", zegt hij. Ook het CDA is geschrokken van de bestorming van het Groningse provinciehuis. "Het protest van twee weken geleden in Den Haag wekte veel sympathie op, maar je kunt die sympathie ook zo weer kwijtraken", laat een woordvoerder weten. GroenLinks-leider Klaver vindt de actie van de boeren onacceptabel: Ook voor Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, gaat de actie van vanmiddag veel te ver. Hij roep de twaalf provincies op zo snel mogelijk op één lijn te komen over de stikstofregels. "Daarmee komt er duidelijkheid voor de boeren, en kan er ook weer gebouwd worden."

Fordson N

Ford 3000

Fordson F

Fordson E27N

Ford 5000