Friesland

Foto's van friesland

Friesland nieuws

Toch ganzenvergoeding voor boeren op Schiermonnikoog

11-09-2019 - Boeren op Schiermonnikoog krijgen toch een vergoeding voor ganzenschade in de kwelder Hok die ze van Natuurmonumenten pachten. De provincie Friesland voegt de 9 hectare waarop boeren hun jongvee weiden toe aan het ganzenfoerageergebied.

Nieuwsgrazer

Subsidie herstel landschap en natuur ook voor Noardlike Fryske Wâlden en Waddeneilanden

11-09-2019 - Gedeputeerde Staten van Friesland gaan de regeling 'POP3 herstel landschap en natuur' wijzigen. Hierdoor vallen de Noardlike Fryske Wâlden en de Waddeneilanden niet meer onbedoeld buiten de boot. Doel van de regeling is om de landschappelijke structuur te versterken. Vanwege de koppeling tussen natuur en landbouw kunnen agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland een aanvraag doen, voor bijvoorbeeld historische boerenerven, akkerranden, historische dijken en natuurvriendelijke oevers.

Nieuwsgrazer

LTO vindt toename verzilting 'verontrustend'

10-09-2019 - Vanuit de Waddenzee stroomt jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout grondwater onder de zeedijk naar het zeekleigebied van Friesland. Door stijging van de zeespiegel neemt de verzilting in 2085 met zo'n 20 procent toe.

Nieuwsgrazer

Nog meer Friesland nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-09-2019 CBS voorspelt 30.000 minder Friezen in 2050 0 reacties
07-09-2019 Proef met winterveldboon als sojavervanger 0 reacties
06-09-2019 Welke provincie maakt de beste voorjaarskuil? 4 reacties
04-09-2019 Muizenplaag rukt nu ook op in Groningen 0 reacties
04-09-2019 Friesland steekt geld in leefgebied insecten 0 reacties
04-09-2019 Driekwart van de 200 Friese damherten wordt afgeschoten 0 reacties
29-08-2019 Muizenplaag rukt nu ook op in Groningen 7 reacties
29-08-2019 Muizenplaag rukt nu ook op in Groningen 0 reacties
29-08-2019 Vrij bouwblok voor Friese boer schept verplichtingen 0 reacties
29-08-2019 'Friesland kan voortrekker zijn in landbouw van morgen' 0 reacties
22-08-2019 Minder boeren in Noord-Nederland 0 reacties
14-08-2019 Grote brand in Friese kippenstal: tienduizenden kippen in het gedrang 0 reacties
14-08-2019 Twee grote stallen met kippen in brand in Niawier 0 reacties
07-08-2019 Ministerie legt bouw tijdelijke boorinstallatie vlakbij Steenwijkerland stil 0 reacties
07-08-2019 Waterschap inspecteert dijken Zuidwest-Friesland 0 reacties
31-07-2019 Fotoserie: Emissiereductie door effectieve spuittechnieken in Friesland 0 reacties
30-07-2019 FNP bezorgd over jakobskruiskruid 0 reacties

Friesland video's