Melk

Melk nieuws

Droogte legt het af tegen hogere melkprijs

20-08-2018 - Nederlandse melkveehouders slaagden er in juli in net iets meer melk af te leveren dan in juni. De Britten melden sinds 11 augustus weer een kleine verbetering in de melkaanvoer. Valt de schade door de droogte mee, of is er een andere factor die de effecten van de problemen in de ruwvoerwinning minimaliseert?

Nieuwsgrazer

FrieslandCampina werkt met boeren aan terugdringen van broeikasgasemissie

17-08-2018 - Een groep van 22 melkveehouders probeert de uitstoot van broeikasgassen van hun bedrijf precies in kaart te brengen en te verminderen. Het initiatief komt van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Gemiddeld over de hele wereld komt bij de productie van een kilo melk 2.400 gram CO2-equivalenten aan broeikasgassen vrij. Daarbij worden alle broeikasgassen, inclusief methaan en lachgas, omgerekend naar CO2. In Nederland is de uitstoot gemiddeld 1150 gram en de 22 boeren die deelnemen aan het project van FrieslandCampina komen gemiddeld uit op 1130 gram. Het doel van de sector is om de emissie in 2030 tot gemiddeld 1020 gram te hebben teruggebracht.

Nieuwsgrazer

Werkt termijnmarkt melk voor melkveehouder?

15-08-2018 - Hoe gaat de afrekening, oftewel de cash settlement, van het termijncontract voor rauwe melk er uitzien? Het is een belangrijke vraag, want het vertrouwen in de afrekening kan het contract maken of breken. Tevens is het de vraag of melkveehouders zich erin gaan herkennen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Melk nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-08-2018 Werkt termijnmarkt melk voor melkveehouder? 0 reacties
13-08-2018 Minder melk, maar een hogere melkprijs 0 reacties
10-08-2018 'Termijnmarkt is iets voor elke melkveehouder' 0 reacties
08-08-2018 755, melkkoeien, 5 bedrijfsleiders 0 reacties
06-08-2018 LTO Melkprijsvergelijking naar 1.000.000 kilo melk 0 reacties
03-08-2018 Melkprijzen juni 2018 0 reacties
01-08-2018 Dairy Crest steunt boeren met droogtepremie 0 reacties
01-08-2018 Koemelk bezorgt Twentse boeren ook een warme douche 8 reacties
31-07-2018 Extreem weer laat Index nog niet bewegen 0 reacties
30-07-2018 Garantieprijs RFC blijft gelijk 0 reacties
30-07-2018 Garantieprijs RFC blijft gelijk maar stijgt voor bioboer 0 reacties
27-07-2018 ‘Grote melkveebedrijven verlaten FrieslandCampina’ 199 reacties
20-07-2018 'Op naar topresultaat in hygiënestal' 0 reacties
20-07-2018 Meer melk uit ruwvoer met ‘Pens Stimulator’ 0 reacties
19-07-2018 Impact droogte in melk nog beperkt 3 reacties
19-07-2018 Schouten wil startend melkveebedrijf nog dit jaar duidelijkheid bieden over fosfaatrechten 0 reacties
19-07-2018 Britten hebben dure kaas te vrezen door de Brexit 0 reacties

Melk video's