Stikstof

Stikstof nieuws

Vanggewas tijdig onderwerken om stikstof te benutten

13-03-2019 - Op veel maispercelen in Nederland staat nu een goed ontwikkeld vanggewas. Het is belangrijk om dit gewas tijdig onder te werken, waardoor de vertering op gang komt en de stikstof tijdig beschikbaar komt voor de mais.

Nieuwsgrazer

‘Werk vanggewas nu zo snel mogelijk onder’

12-03-2019 - Vanggewassen moeten nu zo snel mogelijk ondergewerkt worden, zodat de vertering van het gewas op gang kan komen. De stikstof uit het vanggewas komt daarmee op tijd beschikbaar voor de maïs.

Nieuwsgrazer

​Nieuwe mestvisie van LTO

10-03-2019 - De LTO-vakgroep Melkveehouderij wil een mestbeleid dat stimuleert om lokale kringlopen voor voer en mest te sluiten. Hiervoor is een efficiëntere benutting van stikstof en evenwichtsbemesting voor fosfaat nodig en een betere benutting van dierlijke

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
02-03-2019 Opname stikstof uit veevoer vlakt af 0 reacties
28-02-2019 Stikstofopname wordt niet efficiënter 0 reacties
22-02-2019 LTO aan provincies: maak pas op de plaats met stikstofaanpak 0 reacties
22-02-2019 LTO aan provincies: maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
22-02-2019 LTO: provincies maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
22-02-2019 LTO: provincie maak pas op de plaats met PAS 0 reacties
21-02-2019 Nederlandse sorghum: achterblijvende voederwaarde én minder achtergebleven stikstof 0 reacties
16-02-2019 Race tegen de stikstofklok voor melkveehouderij 0 reacties
15-02-2019 Veehouderij verdienstelijk voor de PAS (persbericht) 0 reacties
15-02-2019 Komt het nog goed met het PAS? 0 reacties
15-02-2019 Te veel stikstof ondanks forse krimp veestapel 2 reacties
15-02-2019 Teveel stikstof ondanks forse krimp veestapel 0 reacties
15-02-2019 Spanning stikstofregels blijft voorlopig hangen boven markt 0 reacties
15-02-2019 Spanning stikstofregels blijft voorlopig hangen boven markt 0 reacties
15-02-2019 De succesvolle strijd tegen fosfaat leidt ertoe dat er onbedoeld te veel stikstof wordt uitgestoten 8 reacties
15-02-2019 Nederlandse boeren nét over het randje met stikstof 0 reacties
13-02-2019 Mooiste natuurgebieden vind je bij veestallen 0 reacties

Stikstof video's