Waterschap

Waterschap nieuws

Per polder werken aan waterproblematiek

17-10-2019 - Het project Polderkennis op Peil blijkt na twee jaar een verrassende uitkomst te hebben. Het project zet gebiedsprocessen rond waterissue's op gang, die anders niet van de grond waren gekomen. De verbeterde communicatie tussen boer en waterschap speelt daarbij een belangrijke rol.

Nieuwsgrazer

Nieuw gemaal bij Dalfsen houdt boeren droger of natter

16-10-2019 - De ingebruikname van een derde gemaal aan de noordoever van de Overijsselse Vecht bij Dalfsen moet een gebied van 18.000 hectare meer klimaat bestendig maken. Dat schept ook nieuwe kansen voor boeren, zeggen waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord.

Nieuwsgrazer

Kaumera kan gebruik kunstmest reduceren

12-10-2019 - Waterschap Rijn en IJssel maakt uit proceswater van zuivelconcern FrieslandCampina de nieuwe grondstof Kaumera, geschikt voor de coating van zaden en mestkorrels. Het gebruik van Kaumera als biostimulant en slow release kunstmestcoating kan bijdragen aan een reductie van het kunstmestgebruik.

Nieuwsgrazer

Nog meer Waterschap nieuws

Datum Onderwerp Reacties
09-10-2019 Bezemactie in Flevoland levert 26.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen op 0 reacties
09-10-2019 Hunze en Aa's oefent dijkbewaking 0 reacties
07-10-2019 Dijkeninspectie voor droge voeten: 'In wintertijd moeten dijken hun werk doen' 0 reacties
03-10-2019 Coating voor zaden en mestkorrels uit afvalwater 0 reacties
27-09-2019 Vechtstromen zint op maatregelen bij buffer 0 reacties
26-09-2019 Weidevogelbeleid via waterschap 0 reacties
26-09-2019 Waterschap akkoord met proef zonnepanelen op dijk Ritthem 0 reacties
26-09-2019 Maatregelen zorgwekkende droogte: 'Niks doen geen optie' 0 reacties
25-09-2019 LTO Noord wil onderbouwing voor beregeningsverbod van waterschap Hunze en Aa's 0 reacties
18-09-2019 Waterschap Hunze en Aa’s: Handhaving op teeltvrije zones blijft nodig 0 reacties
18-09-2019 Boeren eisen onderbouwing beregeningsverbod 0 reacties
18-09-2019 Boeren Drentsche Aa eisen onderbouwing beregeningsverbod 0 reacties
17-09-2019 WDODelta zaait kale plekken dijken in 0 reacties
11-09-2019 Droogtesituatie blijft kwetsbaar op hoge gronden 0 reacties
11-09-2019 Pas op. Slik op de weg. 1 reactie
10-09-2019 ZLTO zet vraagtekens bij beregeningsverbod dat waterschap Scheldestromen instelde 0 reacties
09-09-2019 In de spiegel: Andries Middag 0 reacties